Ammorella

Vi er tre klarsynte damer som har gått sammen og dannet Ammorella for å være disponible gjennom de fleste av døgnets timer.

Tidligere jobbet vi hver for oss, men da pågangen ble for stor bestemte vi oss for å bruke evnene sammen. Vi er mottakere av budskap gjennom følelser, syn og hørsel. Marisol er i tillegg medium og healer. Nina har bred erfaring med Tarotkort, mens Lena har utviklet egenskaper som innbefatter husrens av åndelige energier.

Alle har vi kommet hit til jorden av en grunn. Å finne hvilken retning vi skal gå er ikke alltid like lett. Universet vil alltid prøve å nå gjennom til oss med sitt budskap. Vi valgte å si JA for å bruke vår erfaring og evner til å formidle.

Ring oss på på 820 95 320 (kr. 26,00/min).

Med hilsen
Nina, Lena og Marisol