Nathalie

829 95 715 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 15 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Nathalie har betaling via mobilregning og faktura.


Nathalie


FORTID - NÅTID - FREMTID.

Nathalie har i over 25 år arbeidet med clairvoyance og veiledning. Gir veiledning i alle livsområder som jobb, økonomi, utdanning, parforhold og familie. Tyder drømmer. Finner tapte gjenstander og dyr. 

Åpent alle dager! 


Velkommen!