Astrid M

Astrid har hatt linje hos SanaVia (Teletopia) siden starten. Hun jobbet innenfor det alternative i lang tid før hun begynte med egen spålinje. Hun har opparbeidet seg en stor klientgruppe som benytter hennes kunnskaper når de skal finne ut av fremtiden.


Astrid er utdannet sykepleier og naturmedisiner og sprer gjerne av sin visdom. Hun er også dyktig til å finne gjenstander. Hvis du ønsker det, så benytter hun Tarot eller bordkort, og hun er også bevandret innenfor kabalah og astrologi.


Hvis du vil snakke med Astrid så ring 820 95 089 (26,00 pr.min).