Ærlige Eva

Ærlige Eva bruker sin sterke, medfødte intuisjon og Tarotkort når hun ser hva som ligger av muligheter i din fremtid. Som en av de første i Norge, begynte hun på heltid å spå via teletorget allerede i 1997. 

Siden da, har mange ringt tilbake og fortalt at rådet de fikk var klokt, at veivalget hun så, kom. Via «Jungeltelegrafen» har Ærlige Eva opparbeidet seg et solid rykte og trofaste kunder over hele landet.

"Med min nordnorske bakgrunn så er jeg veldig direkte av natur", sier hun om valget av navnet Ærlige Eva. "Det er mine egne kunder som har inspirert meg til å bruke det. De takker meg ofte for at jeg er så ærlig og direkte, selv om jeg ikke sier det de kanskje ønsket å høre".

Den erfarne tarotisten synes det er godt å kunne være til hjelp og støtte for medmennesker. "Det gir meg en god følelse når jeg kan hjelpe noen til å se ting fra en annen synsvinkel, og dermed bidra til at gode avgjørelser tas", forteller Ærlige Eva. 

Hun ønsker deg velkommen med dine spørsmål og utfordringer. "Jeg tar alle henvendelser på største alvor og har stor respekt for mennesket og situasjonen han eller hun er i", avslutter Ærlige Eva.

Vil du at Ærlige Eva skal se på din fremtid kan du ringe 820 95 618 (kr.26,00/ min).