Renee

20 års erfaring, emosjonell, sterk intuisjon; leser deg!
Jeg har siden 1995 jobbet som treningsveileder og med rehabiliteringstrening, og i pleie- og omsorgsektoren for eldre og ungdommer.
Det hele startet da det under treningsøktene kom mange med skader og ba om at jeg måtte ta på de, da de ble kjent med at jeg hadde healende evner med hendene.
Jeg skannet folk og fant ut hvor smertene satt i rygg og nakke. I min jobb med dem utviklet jeg en sans for det å kunne se bak mennesket; da det fysiske henger sammen med det psykiske og at muskel- og skjelettplager, for mange, hang sammen med stress og dårlig ivaretagelse av seg selv.

Nå ønsker jeg å hjelpe deg til å kunne ta vare på deg selv, den kroppen du har fått og klare å gå innover i deg selv, slik at du klarer å jobbe med det du sliter med, løse opp i flokene og komme deg videre i ditt liv.

Velkommen til en givende samtale med Renee820 95 210 (kr 26,00/min).