Minsinn

Minsinn er en voksen dame som har fått med seg en god porsjon intuisjon inn i dette livet. Sammen med evnen til å se, høre og føle litt mer enn folk flest, mye livserfaring, en positivt sinn og en ærlig sjel som er full av kjærlighet til alle levende vesener, gjør dette henne til en god veileder når du står fast i enkelte situasjoner.

Gaven til å se, føle og høre det som er skjult for mange andre har hun arvet fra sine forfedre på både mors- og farssiden. Minsinn har også varme hender som hun bruker når intuisjonen sier hun skal det, hun kan utføre husrens, og hjelpe til med balansering av tunge energier som kan ligge i enkelte områder.

Hun har fått med seg alt dette som en naturlig del av sin nordnorske bakgrunn, samtidig som hun også har opplevd at «dette snakker man ikke om». Da Minsinn var 14 år fikk hun kontakt med en voksen dame som så hva som bodde i henne, og dermed kunne hjelpe henne til å bli trygg og å videreutvikle evnene sine. Minsinn er også empat og høysensitiv, noe som gjør henne veldig mottakelig for din sinnsstemning og dine behov. Du vil alltid stå i fokus når du snakker med henne.

Minsinn har ikke vært lenge på teletorg, men har allerede fått flere faste kunder, samt at hun har lagt kort og lest sine venner og familie i over 30 år. Hun jobber i dyp kjærlighet og respekt ovenfor sine medmennesker. Minsinn har med seg livserfaring på både positivt og negativt, og har dyp forståelse for de fleste valg – og feilvalg – vi mennesker gjør gjennom livet. Hun leser dine energier, og hjelper deg å se dine muligheter og din vei videre.

Minsinn er treffsikker, direkte og ærlig i det hun får fram for deg. Hun lover full fortrolighet på alt du forteller henne, og kan også være en god samtalepartner. Minsinn er et medmenneske man kan bli både glad og rolig av å snakke med.


Hun bruker Lenormandkort, Kipperkort, vanlige bordkort og dyrebudskapskort – alt etter hva intuisjonen sier hun skal bruke for å tune seg inn på deg og dine utfordringer slik at hun kan hjelpe deg å se dine muligheter videre.


Du når Minsinn på tlf. 820 95 704 (kr 26,00/min).