Runa

829 95 242 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 86 42 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Ingen er mer eller mindre verdt.
Alle har sin plass og sin oppgave, med sin egen vei å gå.

Som inspirasjon bruker jeg tarot, krystaller og sjelens øye.
Sjelens øye vil jeg definere som hjertekraft. Den er ren og uten frykt.

For meg er kortene et bildespråk.
De setter i gang en reaksjon som fører med seg både ord og bilder.
Jeg blir koblet opp imot hjertekraften til den som spør, og svarene formidles på denne måte.

Velkommen til en betydningsfull samtale!