Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikk

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikk

Bli med på mgasinet Mediums astrologiskole helt fra starten! Hver måned fremover vil vi du lære astrologiens ABC trinn for trinn, måned for måned.

Tekst: Christian Paaske

Astrologi er faktisk mye lettere enn sitt rykte. Det er systematisk, fornuftig og enkelt. I tillegg er det et helhetlig system. Du trenger ikke kunne alt for å bruke og ha glede av astrologi, men for hver leksjon ville du forstå og kunne bruke stadig mer av dine kunnskaper. Vi begynner med det enkle, og vil i løpet av året gjøre deg i stand til å tolke ditt eget og andres horoskop. Lykke til.

Sfinksens gåte
«Hva er det som først går på fire, så på to og så på tre?» Spørsmålet var i det gamle Egypt del av opptaksprøvene til dem som ville la seg innvie i pyramidene og i de egyptiske mysterieskolenes hemmeligheter. La det også være inngangsporten til Mediums astrologiskole fordi spørsmålet inneholder en magisk formel som faktisk hele astrologien hviler på.

Klarer du å løse denne gåten før du leser videre…..?
Ikke juks, tenk deg om – ta en pause. «Hva er det som først går på fire, så på to, så på tre og nå i vår tid på fire igjen?»
Svaret er mennesket. I tidlig barndom krabber vi på alle fire, det meste av livet på to ben, i alderdommen med stokk og så til slutt med rullator.
Den dypere symbolikken er imidlertid tallene, 2, 4 og 3. Det henviser til to polariteter, fire elementer og tre kvaliteter. Tre ganger fire gir 12 stjernetegn, og tre pluss fire gir 7 opprinnelige planeter i solsystemet. Dette er grunnmuren i det astrologiske systemet og en nøkkel til å forstå stjernetegnenes indre oppbygning og planetenes innbyrdes forhold.

«Astrologi er livets algebra» 
Dane Rydhyar


Tegn og symboler
Astrologi er et språk. I motsetning til talespråk hvor bokstavene er tegn på konkrete lyder er astrologi et symbolspråk. Det er en viktig forskjell mellom tegn og symboler, og siden symboler er en så sentral del av astrologien så la oss ta det med en gang.
Tegn har kun én betydning. Symboler har en ubegrenset betydning. Et hjerte på en dør tolket som et tegn, betyr kun én ting, at det bak døren er det toalett. Opprinnelig var det et luftehull på utedoen, og skulle man først lage et hull var jo et hjerte dekorativ. Det er visst en svensk oppfinnelse. Skulle en imidlertid tolke det samme hjertet som et symbol vil det kunne bety at dette er et rom hvor en blir forelsket, skriver kjærlighetsbrev eller er kanskje et romantisk soverom? Hjerte som et symbol betyr kjærlighet, sympati, lengsel, håp, varme, nærhet, to mennesker i enhet, savn og så videre, i prinsippet med en ubegrenset rekke av betydninger og bilder.

Tatt denne definisjon i betraktning av forskjellen mellom tegn og symboler er det faktisk feil å snakke om stjernetegn. Dyrekretssymboler eller Zodiacbilder ville vært riktigere. Dyrekrets er heller ikke helt korrekt fordi det er ikke alle stjernetegnene som er dyr. De fleste tegnene er dyr, unntatt Tvillingene, Jomfruen og Vannmannen som er mennesker, og Vekten som er en ting. Skytten er litt komplisert fordi den er en enhjørning, halvt hest og halvt menneske. Alt er ikke perfekt i denne verden og heller ikke i astrologien, så vi lar slike spissfindigheter ligge i denne omgang. Vi vil fortsatt bruke stjernetegn, fordi det er innarbeidet og del av den astrologiske dagligtalen.

Lær alfabetet
Det astrologiske «alfabetet» består av 22 symbolske bilder i form av 12 stjernetegn og 10 planeter. For å komme noen vei med astrologi må du kunne dette «alfabetet» på rams. Det må pugges, læres, forlengs og baklengs og sitte spikret i hukommelsen, ryggmargen, i hver eneste hjernecelle.

Stjernetegn og planeter skrives med «bokstaver», og disse små bildene må også kunnes like godt. Det er en dypere symbolsk mening knyttet til disse bildene og ved å reflektere over dem snakker de til oss gjennom et universelt språk. Foreløpig ikke tenk på betydningen, men bare lær «alfabetet» av stjernetegn og planeter. Lær de 12 stjernetegnene i deres naturlige rekkefølge, deres polariteter, elementer og kvaliteter. Og lær tegn- og planetsymbolene slik at du allerede nå kan begynne å lese et horoskop.

Planetene.
Planetene.
Polariteter
De fleste mytologier, religioner og esoterisk visdom verden over begynner ofte med den grunnleggende erkjennelsen av at livets opprinnelse oppstod når det ene deler seg og blir to. Allerede den første setningen i Bibelen begynner med å konstatere dette, når det står; «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Eller slik taoisten Lao Tzu uttrykte det i Tao Te- King; «Tao er opphav til det ene, det ene er opphav til de to, de to er opphav til de tre, og de tre er opphav til de ti tusen ting.»
Det symbolske bildet for kristendommens del er korset, hvor den vertikale linjen er «himmelen» som den skapende, maskuline kraften og den horisontale delen er «jorden» som den mottakende, feminine kraften. Livet oppstår i dansen mellom disse to skapende prinsippene. Kristendommen kan virke noe statisk og firkantet, og er mer dynamisk utrykt i taoismens yin-yang tegn. Her kommer motsetningenes dans til fulle til uttrykk i krefter som kontinuerlig går over i hverandre.

Det er dog vanskelig å toppe hinduismens versjon av denne polariteten symbolisert med en shiva-lingam. Dette symbolet av henholdsvis det kvinnelige og mannlige kjønnsorganet i seksuelt aktiv tilstand er like hellig som det kristne korset og befinner seg på alteret i de fleste hindutempler.

Her er stoff til ettertanke hvordan livet består av motsetninger, og hvordan alt er en kontinuerlig bevegelse av forandring. Natt og dag, årstidenes forandringer, planetenes kontinuerlige bevegelser rundt solen og solsystemets bevegelse gjennom Melkeveigalaksen. Det er ikke slik at solen står stille, men den beveger seg i den svimlende hastighet av 180 km per sekund, og så følger vi og resten av planetene med. En skulle tro at en runde rundt galaksen i denne farten skulle gå forholdsvis raskt, men faktisk tar ett slikt omløp 240 millioner år!

Polaritet og motsetninger finnes også i de aller minste deler. Atomenes oppbygning av protonkjerner og elektroner som svirrer omkring ligner på små solsystemer i miniatyr. Pusten er motsetningen mellom innpust og utpust, mellom spenning og avspenning. Likeså hjertets pulsslag består av sammentrekning og utvidelse. Livet selv er alt som skjer mellom fødsel og død. Det er polariteter mellom kulde og varme, tungt og lett, mykt og hardt, animalsk og vegetabilsk, stort og lite, feminint og maskulint og slik kan vi fortsette å observere hvordan alt er i et dynamisk i forhold til hverandre av utvidende og sammentrekkende, av feminine og maskuline krefter.
Den praktiske anvendelsen av dette i astrologien består i det finnes innadvendte og utadvendte stjernetegn, eller feminine og maskuline tegn.

Maskuline tegn:
Væren
Tvillingene
Løven
Vekten
Skytten
Vannmannen

Feminine tegn:
Tyren
Krepsen
Jomfruen
Skorpionen
Steinbukken
Fiskene

Maskuline tegn er utadvendte, uttrykksfulle, fremtidsorienterte, optimistiske.
Feminine tegn er innadvendte, reflekterende, fortidsorienterte og pessimistiske.

Begynn å tolke horoskoper nå
Allerede med denne kunnskapen kan du begynne din første tolkning. La oss se på horoskopet til Elvis Presley, var han en innadvendt eller utadvendt person? Metoden er enkel, det er bare å telle planetene, hvilke er i innadvendte tegn, og hvilke er i utadvendte. For Elvis del er Solen, Månen, Merkur, Venus, Jupiter, Neptun og Pluto alle sammen i innadvendte tegn. Mars, Saturn og Uranus er de eneste i utadvendte tegn.
Kanskje dette er en overraskende konklusjon fra en person med et liv i rampelyset. Elvis hadde sine mørke sider. Det er tydelig at scenelivet kostet og at han hadde et behov for tilbaketrekning og var langt mer reservert enn hva man kanskje legger merke til før en har sett horoskopet. Se på flere horoskoper på denne måten, ditt eget, nære venner og berømte personer.Eksempel på horoskop. Elvis Presley, født 8. januar 1935 kl. 4.35, Tupelo, Mississippi, USA.

Utregninger av horoskoper er i dag ikke lenger unna enn et par tastetrykk. Før datamaskinene gjorde sitt inntog var det en omstendelig prosess å regne ut et horoskop. Det tok omtrent en time og horoskopet ble tegnet for hånd. I dag tar det et par sekunder. Gå til www.astro.com, her tilbys det gratis horoskopoppsett og er et godt sted å begynne før du eventuelt kjøper ditt eget astrologiske dataprogram.

Elementer
Stjernetegnene er utenom å være inndelt i maskuline og feminine tegn, også inndelt i fire elementer: Ild, jord, luft og vann. Ild og luft er utadvendte og maskuline. Jord og vann er innadvendte og feminine. Hver av elementene danner «familier» med tre stjernetegn i hvert element:

Ild: Væren, Løven og Skytten
Jord: Tyren, Jomfruen og Steinbukken
Luft: Tvillingene, Vekten og Vannmannen
Vann: Krepsen, Skorpionen og Fiskene

Ild
Personer med mye ild er ofte entusiastiske, selvantennelige, har lett for å ta initiativ og inspirere andre til å komme i gang. De er ofte kreative, impulsive, utadvendte og direkte i sine uttrykk. De kan være ledere, viljesterke, dominerende, demonstrative og selvsentrerte. Ildpersoner fungerer best om dagen, når det er lyst, og har en tendens til å «slokne» når det blir mørkt, fordi de bruker det meste av energien sin i løpet av dagen. De kan også bli utbrent, drive rovdrift på seg selv og klarer ikke å sette grenser hvis ilden som en skogbrann kommer ut av kontroll.
Paracelus, middelalderlegen som Jung betraktet som forløperen til moderne psykologi tilla temperamenter til elementene, og ildelementet er det koleriske temperamentet; livlig, intenst, hissig, impulsivt og aktivt.

Jord
Personer dominert av jord-elementet er praktiske, tålmodige, pålitelige, disiplinerte, arbeidsomme og utholdende. Det er som den stabilt arbeidende bonden som står opp med solen for å melke kuene og følger naturen og årstidenes rytmer. Han har ikke sans for lettvinte løsninger og er vant med at ting tar tid. Det melankolske temperamentet til denne typen kan også gi en viss porsjon pessimisme, forsiktighet og konservatisme. De er trygghetsorienterte og særlig gjennom alt som er fast, stabilt og varig, som avtaler, orden, konvensjoner, tradisjoner, eiendom og materielle goder. Men de vet også å nyte og verdsette livets mange gleder, – så de er sanselige, nyter et varmt bad, en sommerdag i hengekøyen, god mat, elskov, skjønnhet og nærhet til naturen.

Luft
Personer med mye luft er kommuniserende, livlige, mentale, nysgjerrige og lar seg lett rive med og inspirere av tanker og ideer. De kan være objektive, klarttenkende, analyserende, prinsippfaste og med perspektiv og overblikk. Det er det sangvinske temperamentet, som er flyktig, optimistisk, lekende, humoristisk og tar lett på det meste. Overfladiskhet, ustabilitet og rastløshet er en fare, og de kan vippes av pinnen av det minste vindpust. De er kunnskapstørste, har et behov for å forstå og formidle sine innsikter og erfaringer. De er gode lærere, organisatorer, tenkere og har talent for formidling og koordinering av informasjon. Massemedia, datateknologi, internett, mobiltelefoner og informasjonssamfunnet er en tid preget av luft-elementet. Gjennom internett, fjernsyn og informasjonsstrømmen som blåser som en frisk bris gjennom de fleste stuer knytter vi kontakt med hele verden. Paradoksalt nok isolerer vi oss i vår egen tankeverden, abonnerer på vår egen virkelighet og før følelsen av å ha venner og være godt likt på Facebook.

Vann
Personer dominert av vann er den flegmatiske typen som følger med strømmen av følelser, stemninger og behov. De er oftest sensitive, intuitive og kan ha helbredende evner. Enkelte har en åpen linje til den astrale verden og tilgang på ulike clairvoyante evner som sanndrømming, synskhet eller tankeoverføring. Som regel er de i kontakt med sin underbevissthet, så drømmer, visjoner og indre impulser er viktigere enn å tenke logisk. De kan være medfølende, emosjonelt engasjert og søker den store kjærligheten. Men dårlig håndtert kan bekymring, avhengighet, frykt, nervøsitet og angst bli en bakside mange må slite med. På grunn av den store følsomheten og fordi fallhøyden ned til den dype kjelleren av depresjon, tungsinn og viljeløshet er stor, er det viktig for vannpersonen å forsvare seg. De kan ha behov for et privatliv hvor de kan trekke seg tilbake og være i fred. De kan bli hemmelighetsfulle, manipulerende og intrigemakere som arbeider i kulissene for å nå sine mål. De er lidenskapelige, subtile og søker dybde.
Alle overganger i livet er knyttet til vann. Befruktning og fødsel skjer i dette elementet, og både giftemål og død rører oss til tårer. Følelsene forbinder, helbreder og renser. Det er som vannet som trenger gjennom alt. Havet sliper vekk fjellet, demningen brister når presset blir stort nok.

Litt mer tolkning
Det er mye god basis-astrologi ved å tolke dominans av elementer, fravær av elementer eller balanse mellom elementene. Et dominerende element vil som regel føre til at andre elementer kommer i underskudd.
Før det trente øye kan se elementdominans bare ved observere horoskopet kan det være greit å bruke en metode. Gi hver planet poeng: 2 poeng for Sol og Måne og 1 poeng for Merkur, Mars, Venus, Jupiter og Saturn. Ikke gi poeng til Uranus, Neptun og Pluto, men hold dem utenfor i denne sammenhengen. Disse tre ytterste planetene har kun i liten grad innflytelse på den enkeltes personlighet, og kan derfor utelates med en person vinkling som denne.
Dette vil gi Elvis følgende poengsum: Ild: 0, Jord: 4, Luft: 2, Vann: 3.
Han er hovedsakelig dominert av jord og vann, og med et underskudd på ild. Dette viser mer i detalj de innadvendte sidene ved hans personlighet. Som kjent druknet han sine følelser i mat, den kanskje mest tydelige kombinasjonen av vann og jord. En person som mangler ild kan ha vanskeligheter med å ta initiativ, ha entusiasme og omsette sine ideer til handling. Det kan medføre en del treghet hvor en sitter fast i gamle mønster og mangler drivkraft til forandring.

Kvalitetene
Selv om dette er mye informasjon på en gang, hold likevel ut, fordi det er enda en dimensjon som er viktig for å gjøre bildet komplett. Stjernetegnene deles utenom to polariteter og fire elementer også inn i tre kvaliteter: kardinal, fast og bevegelig. De består av tre «familier» med fire stjernetegn. Legg merke til den viktige detaljen at i alle kvalitetene er det ett tegn fra hvert element. Likedan i elementene er det tre tegn i hvert element, hvor ett tegn er enten kardinalt, fast eller bevegelig.

Kardinal: Væren, Krepsen, Vekten og Steinbukken
Fast: Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmannen
Bevegelig: Tvillingene, Jomfruen, Skytten og Fiskene

Kvalitetene er også delvis selvforklarende. Den kardinale kvaliteten er forbundet med initiativ, styring, ledelse og handlekraft. Den kardinale personen tar styringen og kontrollen innenfor det elementet den kardinale energien tilhører.
Den faste kvaliteten er knyttet til stabilitet, trygghet, utholdenhet og verdier. Den holder nettopp fast, sparer pengene, har fokus på målsettinger og retning. Den gir seg ikke, men holder ut.

Bevegelig er en kraft som søker harmoni og forening gjennom forandring, fleksibilitet og utveksling av kunnskap og informasjon. Personer med bevegelig kvalitet er rastløse, sosialt omgjengelige, trenger forandring og frykter stagnasjon og statiskhet.
Kvalitetene hører til naturens syklus av forandring. Hver av de fire årstidene innledes med ett av kardinaltegnene, Væren om våren, Krepsen om sommeren, Vekten om høsten og Steinbukken om vinteren. Videre er hver årstid inndelt i tre faser, en kardinal, fast og bevegelig periode. Våren melder sin ankomst som en tid av forandring, store skift skjer i naturen, planter våkner til liv og løvtrærne springer ut. Landskapet forvandles til et lysegrønt teppe av liv og håp. Så følger en mer stabil periode hvor naturen kan spire og gro, og til slutt går våren i oppløsning og beveger seg over i neste årstid.

Kvalitetene i horoskopet
Her følger vi samme fremgangsmåte for å undersøke om en person er dominert av en av de tre kvalitetene, om noen er i underskudd eller om det er balanse mellom dem. Vi kan bruke samme poengformel og fortsatt Elvis horoskop. Kardinal: 5, Fast: 2, Bevegelig: 2.
Dette får fram at Elvis har en sterk kardinal kvalitet i jordtegn spesielt og litt i lufttegn. Han var tross alt kongen av rock and roll, og hvor «rock» nettopp betyr stein. Han var en inspirator for nye impulser og en ledestjerne i sin musikkgenre

Et vakkert arrangement
Ved å observere den naturlige Zodiaken som starter med Væren og slutter med Fiskene kommer det for dagen en vakker symmetri og en matematisk orden. Begynn med Væren og legg merke til at annet hvert stjernetegn er maskulint og feminint. Videre følger elementene i rekkefølgen, ild, jord, luft og vann gjennom alle tegnene. Og med den samme taktfaste orden for kvalitetene.
Denne innbyrdes orden skaper matematiske forhold mellom stjernetegnene. Mellom tegn i samme element er det en vinkel, bueavstand eller aspekt på 120 grader og danner en likesidet trekant i horoskopet. Mellom tegn i samme kvalitet er det 90 grader og danner en firkant. Dette vil siden bli viktig for å forstå det innbyrdes forholdet mellom stjernetegn og planeter, men foreløpig la oss undre oss over denne fascinerende orden. Kosmos er et ord som vi blant annet finner i ordet kosmetikk. Det er gresk og betyr et vakkert arrangement.

Nattverden av Leonardo Da Vinci. Legg merke til hvordan disiplene er plassert i fire grupper av tre, tilsvarende inndelingen av stjernetegnene i fire elementer. Den dypere symbolikken i dette bildet er at Jesus symboliserer Solen og de 12 disiplene hver av stjernetegnene.


Spørsmål til Polaritet, elementer og kvaliteter

1) Nevn eksempler på polaritet?
2) Hvilke elementer er knyttet til kolerisk, sangvinsk, flegmatisk og melankolsk temperament?
3) Hva er den naturlige Zodiaken?
4) Hva er forskjellen på tegn og symbol?
5) Hvor mange «bokstaver» er i det astrologiske «alfabetet».
6) Hvilke elementer er feminine og innadvendte?
7) Hvilke stjernetegn er dyr.
8) Beskriv kort de fire elementene, med et par stikkord på hver.
9) Hvilket stjernetegn hører til hvert element?
10) Hvilke stjernetegn hører til hver kvalitet?
11) Beskriv kort de tre kvalitetene, med et par stikkord på hver.
12) Hvilken kvalitet er knyttet til verdier?
13) Tegn symbolene på de 12 stjernetegnene.
14) Tegn symbolene på de 10 planetene
15) Tegn et horoskop basert på den naturlige Zodiaken, med tegn, polaritet, elementer og kvaliteter, og tegn opp aspektene mellom tegn i samme element og i samme kvalitet. Bruk gjerne farger. Ildtegn: rød. Jordtegn: grønn. Lufttegn: gul. Vanntegn: blå. Aspektene mellom tegn i samme element: rød. Aspektene mellom tegn i samme kvalitet: blå.
16) Lag en analyse av ditt eget horoskop. Bruk 2 poeng for Sol og Måne, og 1 poeng for Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. (Kjenner du Ascendanten gi gjerne også den et poeng.) Finn ut din egen poengsum, og se om du er balansert mellom polariteter, elementer og kvaliteter, eller om det er over eller underrepresentasjon. Og hva betyr det?

Denne artikkelen stod første gang på trykk i magasinet Medium nr. 1 2014, men er fortsatt like aktuell.