Kabbala - Mer enn Madonna og magi

Kabbala - Mer enn Madonna og magi

Kabbala sies å være en enkel og nøyaktig metode som utforsker og definerer vår plass i universet. Kabbala forklarer og får oss til å forstå hvorfor vi eksisterer.

Popikonet Madonna er en av stadig flere kjendiser som er med å skape oppmerksomhet rundt tankegodset som den eldgamle jødiske filosofien gir oss. Men kabbala er nok ingen lettvint løsning på livets gåter.
 
Ikke for det, Madonna er nok av dem som har opplevd nok i livet til å takle kabbalas utfordringer. Det sies nemlig at dersom du begynner å studere kabbala før du er 30 så blir du gal av alle spørsmålene som denne måten å tenke på, gir deg. Og såpass kreditt får vi gi Madonna, hun er en høyst oppegående og intelligent kvinne, så om noen, så er hun vel en av dem som faktisk kan ha et visst utbytte av kabbala. Dette er nemlig heavy saker.
 
De fem første bøkene i Bibelen er Mosebøkene eller "Torah" på hebraisk. Torah betyr "lære" og disse bøkene danner grunnlaget for jødiske lover og regler. Tolkninger av disse er beskrevet i de seks Mishna-bøkene, og Mishnaen er igjen tolket i de 42 Gemarahbøkene, som igjen er tolket av rabbinere.
 
Samtidig finnes en annen og ganske annerledes måte å tolke Bibelen, nemlig kabbala, som på hebraisk betyr "mottagelse". Kabbala defineres ofte som jødisk mystikk. Det finnes dem som hevder at kabbala er så sterkt og har så stor påvirkningskraft at man må ha fylt minst førti år og ha minst to barn før man i det hele tatt har lov til å studere kabbala.
 
Grunnprinsippene i kabbalaen baserer seg på at hele eksistensen kan deles inn i forskjellige nivåer av nærhet til Gud. Jo "høyere" nivået er, jo mer guddommelighet åpenbares, og gjennom studiet av kabbala vil man begynne å forstå noe av guddommeligheten og derfor meningen med universets skapelse og eksistens.
 
Når man studerer Kabbala bruker man gjerne tall- eller bokstavmagi og man tilegner bokstaver tallverdier for å finne koder og komme fram til nye setninger eller ord i Bibelen. I vår moderne tid har man ved hjelp av datamaskiner klart å finne uttallige nye koder, ord og setninger i den hebraiske Bibelen, som man før ikke hadde tilgang til fordi de var for kompliserte for et vanlig menneske å finne uten datamaskinenes hurtige utregninger.
 
Denne kompleksiteten blir av mange brukt som et bevis på at Bibelen er skrevet av Gud og ikke av mennesker. Mennesker kunne ikke for tre tusen år siden skrive ting som er så kompliserte og avanserte at man i dag er nødt til å bruke datamaskiner for å finne dem. De kan heller ikke være tilfeldige, for man finner ikke noe tilsvarende i andre bøker, og statistisk sett skulle ikke disse kodene dukke opp på steder der de er.
 
Disse kodene finnes kun i den hebraiske versjonen av Bibelen, som er originalspråket, og i en versjon som man påstår er holdt uforandret siden den ble skrevet for første gang. Et lite eksempel: Tallet syv er i jødedommen regnet som et hellig tall. Det var syv dager i skapelsen, Gud hvilte på den syvende dag. Det er syv dager i uken, hvert syvende år er et sabatsår, det er syv armer i den jødiske lysestaken og tallet syv går igjen mange andre steder, også i vårt eksempel.
 
Som nevnt er Torah navnet på de fem mosebøkene, men det er også en fellesbetegnelse på hele den jødiske læren. Ordet Torah skrives på hebraisk med de følgende fire bokstavene: Tav, Vav, Resh, Hey eller T V R H. Navnet på Gud skrives med bokstavene Yod, Hey, Vav, Hey eller Y H V H, det vil si Jahve eller Jehova.
 
Dersom man åpner den første Moseboken på første side, og finner den aller første Tav-bokstaven kan man telle 49 bokstaver fremover. Deretter kommer man til en Vav. Så teller man 49 bokstaver til, for så å komme til en Resh. Så teller man 49 bokstaver til, og kommer til en Hey. Altså, fra den første Tav-bokstaven teller man 49 bokstaver om igjen og om igjen og til slutt kommer ordet T V R H eller Torah frem. Legg merke til at vi teller 49 bokstaver, eller syv ganger syv.
 
Dette er i seg kanskje en enkel tilfeldighet, men så kan man åpne den andre Moseboken på første siden. Man finner den første Tavbokstaven og begynner å telle. Ganske riktig teller man 49 bokstaver og finner ordet Torah en gang til. Ikke nok med det, dette gjentar seg også mot slutten av de to første mosebøkene. Og som om ikke det var nok, så finner man akkurat samme mønster i de to siste mosebøkene, men denne gangen står ordet Torah baklengst.
 
Men tar vi den tredje, og midterste Moseboken finner vi ikke Torah hverken forlengst eller baklengst. Derimot finner vi Guds navn YHVH (Jahveh eller Jehova). Man åpner første side og leter seg frem til den første bokstaven Yod, og teller denne gangen syv bokstaver fremover. Neste tegn er H, deretter V og H igjen, eller Y H V H - altså Guds navn. Dette mønsteret finner man nok en gang nærmere midten av den denne Moseboken, som er den midterste av Mosebøkene.
 
Videre er det verd å merke seg ordene som disse bokstavene befinner seg i. I den første forekomsten, fra den første Moseboken, finner vi at bokstave Tav, Vav, Resh og Hey er deler av følgende hebraiske ord: Bereshit (Skapelsen), Tehom (bunnløst dyp), Veyara (så), Elohim (Gud). Blir dette det samme som "I det bunnløse dypet så Gud skapelsen"?
 
Det som er spesielt med dette eksempelet er at det ikke er spesielt vanskelig å finne. Vårt eksempel tolkes som et ganske lite av utallige beviser på at de fem Mosebøkene ble skrevet av Gud og ikke av mennesker. Kanskje ligger det noe i det? Det vil nok aldri verken bli bevist eller motbevist.
 
Det som også er fascinerende er at man i kabbala også finner referanser til tema og tenkemåter som brukes av andre alternative filosofier og skrifter. Det som er mest sannsynlig er at deler av kabbala også er spiren til andre funderinger og løsninger som mennesket har tenkt seg frem til.