Petter gir råd om den vanskelige kjærligheten via telefon

Petter gir råd om den vanskelige kjærligheten via telefon

- Det er like viktig å forebygge som å reparere

Petter Stokstad har vært klarsynt hele livet, men begynte å bruke klarsynet aktivt først på midten av 90-tallet. Da oppsøkte han selv spåtjenester på telefon, men opplevde litt for ofte å få svar han følte ikke stemte med realiteten. Dette vekket idealisten i ham, og siden har han utviklet sine egne evner for å gjøre en innsats som veileder og guide – og de aller fleste vil snakke om den vanskelige kjærligheten. Her forteller Petter at det er like viktig å forebygge og se muligheter enn å løse problemer i etterkant.

- Jeg ringte selv til klarsynte på telefon før, men da fikk jeg litt rare svar som jeg visste ikke stemte. Da begynte jeg å føle mer og mer på det at var meningen at jeg skulle utfylle en funksjon som veileder. Jeg fikk en idealistisk holdning til det, og drivkraften min går nå ut på et ønske om å hjelpe andre mennesker.

- Det å sitte hjemme hos seg selv og snakke med andre mennesker om kjærlighet og fremtidsutsikter vil kanskje av mange bli betraktet som noe helt annet enn seriøst arbeid. Er jobben som coach via teletorg bare et påskudd for å gjøre et realt dagsverk? Petter smiler, dette spørsmålet har han nok hørt før.

- Nei, jeg har et talent som er til hjelp for andre mennesker. Når jeg avstår fra en vanlig ni til fire jobb og gjør meg tilgjengelig nesten 24 timer i døgnet, er det fordi det gjør det lettere for folk å få tak i meg. De som kontakter meg er også klare for en utvikling og de vil komme seg videre i livet. Det er denne viktige oppgaven jeg hjelper folk flest med.

 

Rett eller galt

- Så du sitter og forteller hva som er rett og galt, hva som er positivt og negativt?

- Nei, det ville være en alt for enkel fremstilling av det jeg jobber med. Ser man filosofisk på det så er det ingenting som er riktig eller galt, det som skjer og det som blir sagt er en del av en større helhet, det man gjør eller den man er spiller en viktig rolle – og dette oppleves på godt og vondt av både en selv og menneskene rundt en.

Min viktigste oppgave er å justere tankemønsteret til de som ringer. Ofte kan den som ringer være fanget i negative tanker om seg selv eller sin situasjon – min jobb blir å snu disse tankene til noe positivt – oppmuntre innringeren til å se nye muligheter og få det beste ut av livet.

Stokstads utviklingsprosess som klarsynt begynte for alvor da han tok et kurs i Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) i 1993. Teknikkene han lærte her ble en hjelp til selvhjelp. I 2000 tok han regresjonsstudier og kurs i mediumskap med Iris Hall. Året etter tok han reikikurs, og har også tatt kurs i remote viewing (fjern-syn) med David Morehouse.

Mer enn en spåmann, er Stokstad en veileder som hjelper andre til selvhelbredelse. Han bruker klarsyn, kanalisering og tarotkort for å svare på krevende spørsmål om temaer innen kjærlighet, studier, jobb og boligsituasjoner. Men mest av alt er det kjærlighet, samliv og parforhold han får spørsmål om.

- De aller fleste spør om kjærlighet og utviklingsmuligheter i forhold til dette. Mange lurer på hva de kan gjøre for å komme videre med et problem de har, forteller Stokstad. Da fornemmer han situasjonen deres, og prøver å hjelpe dem med å ta de neste nødvendige skrittene til et bedre liv, sammen eller alene.

 

Spør om alt

- Hva er det folk egentlig spør om?

- Alt. Det er vel knapt ikke det tema eller området jeg ikke har vært innom, smiler Petter litt hemmelighetsfullt – det er tross alt snakk om menneskers innerste hemmeligheter han forvalter. Folk spør også om sex.

- Det er ikke alltid folk spør konkret om det som er et problem for dem. Ofte går de rundt grøten, og da går vi gjennom en prosess der det viktigste blir å fokusere på ærlighet ovenfor seg selv og andre mennesker. Ofte kan jeg også gi dem svar uten å være for konkret, de tolker mine svar og dette hjelper dem med å løse sine utfordringer.

Når vi spør om spørsmålene folk stiller om sex, forteller Petter at en del vil snakke om sine seksuelle preferanser. Det kan være en gift mann som plutselig får følelser for en annen mann og blir forvirret av det, eller som i et tilfelle da en mann spurte om han og hans kone kom til å møte og være intim med et annet par. Ofte er spørsmålene basert på frustrasjon på den ene siden, eller på den annen side, ren og skjær ønsketenkning.

- Stort sett har det vært kvinner som ringer inn til klarsynte, men nå er det flere og flere menn som slår på tråden. Hva slags menn er det egentlig?

- De kommer fra alle samfunnslag og er i alle aldre, men jeg tror nok også at stadig flere menn tør å stole på sin intuisjon. Første steg i denne prosessen er jo å velge ut et nummer blant alle de som blir annonsert – de kjenner på seg at de vil ringe akkurat det nummeret.

 

Fleksibel skjebne

Petter kan si om et parforhold kommer til å bli en livslang erfaring eller av mer kortvarig art. Han kan også tidfeste når problemer vil kunne oppstå, og hva slags utfordringer som kan komme til å oppstå.

Positive begivenheter i fremtiden forteller han gjerne om. Han kan for eksempel svare på om kjæresten din frir til deg neste år, om det vil ta lengre tid eller at det er liten sannsynlighet for at det i hele tatt vil skje. Men Stokstad har stor tro på at vi kan forandre skjebnen vår om vi ønsker det.

- Vi har en fleksibel skjebne. Selv om jeg ser ting i fremtiden, kan vi likevel påvirke skjebnen ved våre egne selvstendige veivalg. Når det oppstår utfordringer kan vi gå snarveier, og få fortgang i utviklingen. Alt vi skal igjennom er bestemt på forhånd, men jeg har tro på at vi kan utnytte de positive aspektene ved livet.

 

Fjernhealing

Stokstad er svært forsiktig med å si det negative han ser i fremtiden. Han fokuserer heller på hva personen kan gjøre for å snu det til noe positivt. Han går ikke inn på død, og er forsiktig med å nevne helseproblemer, for det kan skjerpe symptomene. Han er også klar over faren ved selvoppfyllende spådommer. Men fordi han ser problemene, oppmuntrer han folk til å gå i seg selv og forebygge unødvendige problemer.

- Jeg kan leve meg inn i situasjonen til de jeg snakker med, og kan ofte kjenne anspentheten eller smerten deres på kroppen min. Jeg kan kjenne på kroppen hvor de er varme og hvor de er kalde. Dette skjer ikke alltid, men veldig ofte kjenner jeg det tydelig, og da stemmer det. Stokstad utfører ofte fjernhealing mens han snakker med folk.

- Jeg hjelper de jeg snakker med til å forløse problemer som de kanskje ikke har vært klar over at de hadde. Det er slett ikke alle som er mottagelige for healing når de kontakter meg. Dersom et menneske ikke er klar for healing spirituelt, vil jeg ikke ha mulighet til å nå frem. Jeg hjelper bare folk hvis de er klare for å frigjøre seg fra gamle tankemønstre, forteller Stokstad.

 

Ser utroskap

Lurer du på om partneren din er utro, kan Stokstad enten fortelle det eller gi råd om hvordan man skal forholde seg til vedkommende. Men dersom sannheten kan medføre brudd, kriser eller vold, er han forsiktig med å fortelle absolutt alt for å ivareta de involverte.

- Jeg får ofte klare svar på utroskap. Det hender at jeg kan bli trukket mot ting som har skjedd i fortiden. Men jeg er svært forsiktig med å gå inn på utroskap når folk spør om det. Ting kan bli verre dersom de vet hva som har skjedd. Det er ikke alltid sunt for personen å få vite om utroskap, så derfor forteller jeg ikke det til alle, forteller veilederen. Ofte har spørsmål relatert til utroskap med sjalusi å gjøre, sier han. Da har det med eierskap, og en frykt for at partneren skal forsvinne.

- De aller fleste sliter med sjalusi på en eller annen måte, og dette har som regel oftest med ens eget selvbilde å gjøre. Mange trenger sjalusien for å ha noe å jobbe med i et forhold, og gjerne for å beskytte forholdet.

Petter er selv Tyr, og en del Tyrer sliter mye sjalusi. Men Stokstad mener selv at han har lite problemer med det, og han har muligheten til å stå utenfor og se mer objektivt på problemstillinger angående dette følsomme området.

Tidligere var det mest kvinner som ringte meg, men de siste årene har det blitt jevnere fordelt mellom kjønnene, selv om kvinner fremdeles er i flertall. Noe av grunnen til at stadig flere menn tar kontakt kan være at de nå tør å være mer åpne følelsesmessig, og derfor har lettere for å benytte seg av klarsynte. Generelt er det ikke store forskjeller mellom kjønnene i forhold til de spørsmål som stilles.

- En ting er å løse problemer når de oppstår, men det er like viktig å forebygge problemer, forklarer Stokstad.

Er du inne i en sirkel av uflaks med det kjærester og dårlige parforhold, mener Petter at han kan fortelle deg hvorfor dette skjer. Ved å få klarhet i hvilke problemer det er, får du også vite hva du kan gjøre for å forebygge kriser og vonde følelser.

Ring Petter på 829 95 202.