Aida er Norges eneste Apache indianer: Har kontakt med åndeverdenen

Aida er Norges eneste Apache indianer: Har kontakt med åndeverdenen

Alle sjamaner over hele verden bruker de samme metodene de har gjort i mange tusen år. Visdommen om åndeverdenen er også lik. Apacheindianeren Aida Dinéh er den eneste som utøver indiansk sjamanisme som profesjonell healer og livsveileder i Norge.

Sjamanisme er en urgammel visdom, og har blitt utført over hele verden i mange tusen år. Samer på Nordkalotten, indianere i Amerika, flere stammer i Asia og aboriginere i Australia har den samme bevisstheten om åndeverdenen og bruker svært like metoder. I Arizona er det funnet helleristninger som er rundt 30.000 år gamle. Disse viser at mennesker brukte trommer til å kontakte åndeverden allerede den gang.

Apacheindianerne er ett av de folkeslagene som bruker den urgamle visdommen aktivt. Aida Dinéh er Apache indianer, og ble født med spesielle åndelige evner og en uvanlig sterk intuisjon. Helt siden hun var barn, har hun kunnet forutsi hendelser og få beskjeder fra åndeverdenen. Som liten trodde hun dette var helt normalt.

– Jeg trodde alle hadde de samme evnene som meg. Men etter hvert oppdaget menneskene rundt meg at det var noe rart med meg. Det likte jeg ikke, så jeg sluttet å bruke evnene mine og sluttet å snakke om det jeg så og opplevde. Jeg var redd for å bli oppfattet som rar og gal, forteller Aida. Fra sin tidlige ungdomstid lærte hun seg å skille mellom de normale og de paranormale evnene sine. Aidas familie flyttet til Norge da hun var 3 ½ år gammel, og har siden bodd her. Først i 16-årsalderen fikk hun mer klarhet i hva slags evner hun hadde og hvordan hun skulle bruke dem. Under et ferieopphold i Tyskland kom hun i kontakt med en Apacheindiansk medisinmann og healer med helt unike åndelige evner.

– Medisinmannen merket at jeg hadde spesielle evner, men rådet meg til å vente med å bruke dem. Han merket at jeg hadde uvanlig varme hender med helbredende kraft, sier Aida. Da hun var 20 år begynte hun å gå i lære hos medisinmannen, som ble hennes mentor og lærer helt frem til i dag. Den urgamle sjamanismen handler i praksis om å jobbe med større krefter enn det de fleste mennesker har kontroll over. Derfor er det viktig at de som tar i bruk de sjamanistiske metodene har mange års opplæring og erfaring, og ikke minst kun har gode intensjoner. Dette er spesielt viktig for Apacheindianerne. Det går mange år før man kan gå ut og bruke sjamanismen til å hjelpe andre. Opplæringen foregår hele livet i perioder. Er man født med spesielle åndelige evner, er det spesielt viktig å ha en mentor for å beskytte seg. Hvis ikke kan det gå riktig ille, for det er snakk om store krefter som må håndteres på en trygg måte.

– Man kan ikke bli indiansk sjaman etter et lite helgekurs. Man må allerede være en åpen kanal, men dette er et kontroversielt tema. Uansett er det svært viktig å ha stor ansvarsfølelse i jobben. Mangel på det kan ødelegge livet til folk. Som sjaman har man utrolig stor makt, og derfor må man være trygg og bevisst på hvordan man bruker den, sier Aida.

 

Allsidig healing og veiledning

Aida er offentlig godkjent healer med godkjenning av Det Norske Healerforbundet, som er anerkjent av Sosial- og Helsedepartementet. Hun har også astrologiutdanning fra Den Nordiske Astrologiskolen, og er utdannet sosionom ved Diakonhjemmets Sosialhøyskole. Og ikke nok med det, Aida har også tatt personal- og organisasjonsutvikling på BI.

– Jeg tok en vestlig utdanning som sosionom for å få faglig tyngde og kunnskap om hvordan samfunnet fungerer. Grunnen til at jeg utdannet meg på Diakonhjemmet, er at de har et høyt etisk nivå, sier Aida. Hele tiden har hun visst at hun skulle bli healer og veileder, men hun har trengt tid til å la det få utvikle seg. Nå er hun den eneste godkjente healeren i Norge som kombinerer indiansk sjamanisme i praksisen sin som healer og veileder. For bare et år siden jobbet Aida som seksjonsleder i Oslo kommune. Kollegaene hennes trodde hun tullet da hun fortalte at hun var sjaman og ville starte fulltidspraksis som healer i fjor vinter. Hun tøyset ikke, og startet healingpraksis i Oslo som har gått veldig bra. Jungeltelegrafen hjalp henne på veien, og nå er hun forberedt på å ta i mot enda flere.

– Alle typer mennesker kommer hit, uavhengig av materiell status. Men det er en hovedvekt av kvinner. Veldig mange ringer meg fordi de sliter med hverdagen og er fortvilet. Ingen er helt på topp når de kommer hit – de fleste søker noe mer i livet. Mange trenger hjelp for å ta viktige veivalg. Noen kommer fordi de har opplevd ting de ikke tør å fortelle andre mennesker om, ikke en gang sine nærmeste. De er redde for å bli stemplet som gale, sier hun. Går du i behandling eller på kurs hos Aida kan du lære teknikker om hvordan du best kan forholde deg til åndeverden. Samtidig er det viktig å ha et realistisk forhold til virkeligheten man lever i.

– Det er viktig med jording. Jeg har beina på jorda, og hodet litt i himmelen. Man må kunne kommunisere litt med begge verdener for å få mest utbytte av livet. I sjamanismen er det viktig å være ydmyk til begge verdener. Vi må ha et realistisk forhold til både den fysiske og den åndelige virkeligheten. Utfordringen er ikke å miste taket noe sted, forklarer hun.

 

Skreddersyr program

Jobben til Aida handler om å løfte folk opp og gi dem virkemidler som hjelper dem videre i livet. Måten hun går frem på er avhengig av personen som kommer, slik at hver behandlingstime tilpasses den enkeltes ståsted. Selv om hun er sjaman, er hun forsiktig med å fortelle om åndeverden.

– Jeg snakker minst mulig om åndeverden, for det kan gjøre folk redde og skeptiske. Men jeg gir dem beskjed om at de kan begynne å oppleve litt uvanlige ting. Jeg oppfordrer dem også til å bli mer bevisst på hva som skjer i livet deres. Kanskje begynner de å huske flere drømmer, eller opplever flere gode sammentreff, forteller hun. Aida er ikke psykolog, men som sosionom kan hun gjenkjenne symptomer og tegn på psykisk sykdom og andre problemer. Derfor vet hun hvilken retning hun skal sende folk i dersom hun selv ikke kan hjelpe dem. I praksisen er Aida svært opptatt av å ha et høyt etisk nivå. I Apache-tradisjonen er det strengt forbudt å fortelle hva som skal skje i forhold til sykdom og død. Det er også forbudt å gi healing på noen som ikke vil det selv.

– Det er strenge krav for å være utøvende healer og sjaman i Apache-tradisjonen. Videreføringen av kunnskap begrenser seg kun til noen få utvalgte personer som har de riktige evnene. Dermed får praksisen et høyt og seriøst nivå, sier Aida. For å beskytte seg og sine klienter mot onde ånder, har Aida utført et rituale for å verne rommet hun jobber i. Dermed er det bare de gode åndene som får lov å komme inn i rommet, slik at alle som kommer til henne alltid er beskyttet.

 

Hjelp til å finne svar

Fundamentet i Aidas arbeid er tatt fra den gamle indianske livsfilosofien «Walk in Harmony». Dette handler om å finne sitt indre balansepunkt ved å utvikle den høyre hjernehalvdelen, intuisjon, klarsynthet og opprette kontakt med åndeverden. Aida er en forvalter av denne urgamle kunnskapen som skal hjelpe mennesker til å bruke mer av sitt åndelige potensial.

– Jeg er opptatt av at alle skal bruke sine evner fullt ut. Jeg lærer folk til å trene opp sin intuisjon og til å gjenkjenne indre stemmer. Mange tror de ikke har intuisjon i det hele tatt, mens andre er forvirret fordi de ikke vet hvordan de skal bruke den. Én ting er sikkert, og det er at alle har intuisjon. Alle har svarene i seg, men mange trenger hjelp til å finne dem, sier hun. Aida gir ingen gitte svar, for det mener hun gjør at folk blir passive. I stedet oversetter hun karmaet deres og legger frem hvilke ressurser de har. Et av hjelpemidlene hun bruker er personlige fødselshoroskop som sier noe om hvilket ubrukt potensial man har.

– Jeg spør mye, og henter frem ressurser og egenskaper folk ikke ante de hadde. Det handler mye om å styrke selvtilliten og selvfølelsen, og få frem at alle er verdt noe i seg selv uten at de trenger å prestere noe, sier sjamanen.

 

Skreddersyr program

Mange av klientene lærer en effektiv meditasjonsmetode som har blitt forsket mye på. Øvelsen kobler sammen høyre og venstre hjernehalvdel. Etter meditasjonen er det vanlig å føle at man har sovet i fire timer. Selvhypnose er en annen god metode som omprogrammerer hodet for å bli kvitt fobier, redsler og avhengighet. En halvtime hver dag i seks uker er nok til å bli kvitt en fobi. Den brukes for å minke tidsklemma, for røykeslutt og mot jernteppe på eksamener. Aida tar i bruk flere sjamanteknikker som skal ha stor effekt når det gjelder opptreningen av intuisjonen. Disse teknikkene kan også brukes til å få kontakt med guidene og hjelperne våre. Øvelsene som Aida lærer bort er verktøy som kan brukes livet ut. Men alle skal ikke lære seg alle øvelsene. De som går til Aida vil få skreddersydde program med metoder som passer akkurat dem. Noen er helt utslitte og trenger healing kombinert med samtale, mens andre har behov for astrologiske kart og konkrete oppgaver i forbindelse med viktige veivalg. Målet er å bli mer selvstendig og lære å gjenkjenne sine indre ressurser, trene opp intuisjonen og stole på seg selv.

– Jeg er nøye på oppfølgning. Healing tar kort tid, mens samtaleterapi gjerne tar lengre tid. Det kommer an på bagasjen og barndomshistorien til personen. Men jeg graver ikke tilbake i tid. Jeg tolker hvilke tankemønster som må snus, og finner ut hvordan et problem kan løses her og nå, sier hun. I terapien ser hun fremover, og bruker kunnskapen om å sette seg målsetninger som hun har lært som coach.

 

Livsviktig intuisjon

De viktigste metodene man lærer hos Aida er de som hjelper deg å trene opp intuisjonen. Denne evnen er et av de viktigste verktøyene vi har i livet. Lytter man ikke til intuisjonen, kan det få alvorlige konsekvenser.

Intuisjonen kan redde liv, og det har Aida et glimrende eksempel på. Julen 2004 hadde hun og datteren bestilt en flyreise til Khao Lak i Thailand. Flyet skulle lette fra Norge lillejulaften og lande i Khao Lak julaften.

– Intuisjonen min fortalte meg da at det ikke var riktig å reise. Vi avbestilte billetten og ble hjemme i Norge. Og se hva som skjedde, sier hun. Den tragiske flodbølgekatastrofen i Khao Lak skjedde andre juledag 2004. Hvis ikke Aida hadde lyttet til intuisjonen sin, ville hun og datteren sannsynligvis vært en av de mange tusen som døde i den ufattelige katastrofen. Nå råder hun alle andre til å lære seg å bruke intuisjonen.

– Noen ganger ønsker vi ting så sterkt at vi ikke klarer å skille mellom intuisjon og ønsketenkning. Har du en anelse eller en følelse om at noe er galt, bør du lytte til dette og ta det seriøst. Kunsten er å lære seg å skille mellom det du ønsker og intuisjonen, som alltid er til ditt eget beste, sier hun. Lærer man å bruke intuisjonen blir det lettere å ta valg og å skille mellom ugunstige ønsker og essensielle behov. Man vil da mestre livet på en bedre måte og bli tryggere på deg selv.

 

Trommereiser til sjeleverden

Ønsker du viten om tidligere liv, om fremtiden din, eller å få kontakt med åndeverden, kan Aida ta deg med en trommereise. Dette er en urgammel metode som er viktig i sjamanismen. Hovedformålet er å ta en sjelereise i det indre for å få viten fra åndeverden. En trommereise og en annen øvelse kan føre deg tilbake i tid i ditt nåværende liv og til dine tidligere liv. Det viktigste er likevel å få informasjon om fremtiden og åndeverden.

– Trommereiser har vært brukt fra tidenes morgen. Metoden er felles både for indianerne i Amerika, Australias urbefolkning, samene på Nordkalotten og for flere stammer i Asia. Alle disse urbefolkningene forholder seg til åndeverden på lignende måte og bruker trommereiser som metode. Ingen av dem trenger egentlig materielle ting for å kunne jobbe med åndeverden. Apacheindianerne tilber ikke dyr, steiner eller andre ting, de trenger bare seg selv. De har likevel stort utbytte av trommeslag, for det får folk til å slappe av. Sjamanen slår rytmisk og monotont for å få folk til å slappe av og for å øke konsentrasjonen. Den som ligger lukker øynene og forestiller seg at de går inn i en fin hule. Deretter begynner reisen innover i det underbevisste. Du kan møte personer fra tidligere liv, dyr, åndelige veiledere, mestere og personer som har betydd noe for deg. Alle du møter skal du se direkte inn i øynene, og du må lytte godt til hva de sier og viser deg.

– En trommereise er virkelig for den som opplever den. Det dreier seg om deg selv, åndeverden og ingenting annet. Etter en slik reise kan man få følelsen av at det virkelig er noen der ved siden av deg som du ikke kan se. Men det er ikke noe farlig, og det er helt naturlig. Formålet er å forløse kontroll og mistro til at vi har en åndeverden i oss og rundt oss. Trommereisen handler om å ta i mot de inntrykkene og bildene som kommer til deg. Inntrykkene som kommer er fra underbevisstheten og den åndelige verden, og har derfor mye til felles med våre nattlige drømmer, forteller Aida.

 

Lærer å få åndekontakt

Det du opplever under en trommereise kommer an på hvilken type reise du tar. Er det en generell reise, kan du opprette kontakt med en lysmester eller personlig guide. På en reise til fortiden kan du møte tidligere utgaver av deg selv og det du har vært gjennom før. Fremtidsreiser kan gi deg hint om hva du bør gjøre, og gi deg et redskap for å takle visse utfordringer. Her får man vite noe om hva som skal skje, men ikke alt. Under en trommereise kan du møte på lysvesener, som er lysende menneskeskikkelser som har bolig i åndeverden. Dette er ikke onde ånder, for de vil oss bare vel, ifølge Aida. Det vi tror er onde ånder, er egentlig bare avdøde mennesker som rotet seg bort da de døde.

– Gjenferd befinner seg i limbus, som er mellomstadiet mellom vårt liv og åndeverden. Det er avdøde mennesker som har noe uoppgjort på jorden, og de finner ikke veien til lyset. Jeg har selv ført gjenferd over til lyset, forteller Aida. Hun fraråder andre uten erfaring å ta kontakt med gjenferd, og anbefaler ingen å holde på med spiritisme. Hvis man søker i åndeverden, er det lett å føle ubehag. Da kan man oppleve å møte sjeler som har rotet seg bort i limbus. Faren for å møte en sjel som har forvillet seg, er en av grunnene til at man bør vite hvordan man skal beskytte seg før man går inn i åndeverden. Hele poenget med Aidas åndelige behandling er å lære folk opp til å ta kontakt med åndeverden selv, uten å være avhengig av andre.

 

Grotesk fortid

For Apacheindianere er åndeverden en helt naturlig del av livet. Slik har det alltid vært. Europeerne og de hvite amerikanerne som kom til indianerne i Latin-Amerika for 200-300 år siden hadde et helt annet verdensbilde enn dem. De så på verden som utelukkende mekanisk og materialistisk, og var heller redd for den «andre» siden. Indianerne har lenge opplevd grotesk og urettferdig behandling av hvite europeere og amerikanere. De hvite amerikanerne har hugget ned hundrevis av skoger og drept millioner av indianere opp gjennom tidene.

I 1870 var Apacheindianerne i ferd med å bli utslettet som rase. Dommen ble satt ved den offentlige avdelingen for indianerne i Washington, som selvsagt ble styrt av hvite. I et dokument står det: «At Apacheindianerne er dømt til en rask og definitiv utryddelse, synes hinsides enhver tvil. Det eneste man kan vente av en opplyst og kristen regjering som vår, er at den legger alt til rette så det kan settes et endelig punktum for deres menneskelige eksistens

Hadde det ikke vært for at den anerkjente medisinmannen og krigeren Geronimo reddet dem fra døden, ville det vært slutten for Apacheindianerne. Han kjempet en livslang kamp for å få de hvite blåjakkene i Mexico til å gi seg. Dette var hvite amerikanere som kom nordfra. Heldigvis klarte han det, noe som har ført til at Geronimo har fått heltestatus blant indianerne.

 

Vær en regnbuekriger

Aida beskriver tiden fra den industrielle revolusjonen frem til nå for «skyggetiden». Etter alt som har skjedd i løpet av denne tiden, har indianernes tillit til de hvite blitt kraftig svekket. Dette er et sensitivt tema for mange indianere. Likevel er de ikke interessert i blodhevn. Her er det nestekjærlighet som gjelder. Det er først nå, idet vi går inn i vannmannens tidsalder, at indianerne er klare til å bli mer synlige.

– Vi prøver nå å finne ut hva vi kan gi, og har fokus fremover. Vi har holdt kortene tett inntil brystet til nå for å beskytte oss. Men nå er tiden inne for å vise mer av det vi har å gi, sier Aida.

Indianerne betegner alle som vil prøve å rette opp igjen ubalansen fra fortiden for regnbuekrigere. Dette kan være alle typer mennesker, uavhengig av rase og religion. Regnbuekrigere er mennesker som tar ansvar og som vil jobbe aktivt for å snu den negative utviklingen som har vært frem til nå. Tankegangen og levemåten man velger er det viktigste. Det kan være at man kildesorterer søpla, bruker sykkelen oftere enn bilen, og lever aktivt for å hjelpe andre mennesker. Poenget er å ta vare på jorda og livet.