En indre reise til tidligere liv

En indre reise til tidligere liv

Bruker regresjon som terapiform.

Daniel North (57) har jobbet med regresjon som betyr å gjenoppdage minner fra tidligere liv i 20 år. Terapiformen er omdiskutert, og enkelte hevder at for å få til en «ordentlig» regresjon, må man være i dyp hypnose. Daniel er overbevist om at dyp hypnose ikke er nødvendig for å gjennomføre en regresjon. Han mener at fantasien i oss stammer fra tidligere liv og begrunner dette med barnas fantasier. Barn husker mye som vi voksne avviser som tull og oppspinn.

Regresjon er en indre reise, en tilbakeføring av sinnet til tidligere liv og hendelser ved hjelp av pusteteknikker. Dette bygger på antakelsen av at man lever flere liv og at alt som er opplevd i dette og tidligere liv, er lagret i sinnet på det ubevisste planet. Med regresjonsterapi kan alle minnene hentes fram igjen, selv om det er glemt eller fortrengt. Noen bruker regresjon for å utforske tidligere liv, mens andre ønsker å hente fram glemte eller fortrengte traumer for å bevisstgjøre disse for seg selv. Ved å bevisstgjøre fortrengte traumer kan man bearbeide disse med ny forståelse på egne sperrer, angst eller andre ting man sliter med ut fra sitt ståsted i dag. Ofte er det ikke mulig å fastslå at opplevelsene i en regresjon er autentisk, men virkningen av den viser seg å ha en terapeutisk effekt.

Terapeuten hjelper klienten med å komme i en halvhypnotisk tilstand, der pasienten ofte opplever å være to steder på en gang. De er i rommet der de fysisk befinner seg sammen med terapeuten, samtidig som de er i en annen virkelighet i en halvvåken drømmetilstand. Terapeuten gir veiledning og stiller spørsmål under prosessen. Det er en vanlig påstand at man må inn i en hypnotisk tilstand for å kunne gå inn i en regresjon, noe som Daniel North, astrolog og regresjonsterapeut, mener ikke er tilfelle.

 

Lang erfaring

Daniel North driver med mye forskjellig innenfor det alternative, og han har lang og bred erfaring. Innenfor astrologien tilbyr han blant annet partner-, års- og fødselshoroskop. Han kan ta deg med på regresjon (tidligere liv), mellomverden (livet mellom livene) og progresjon (fremtiden). Videre driver han med tarotlesning, numerologi og meditasjon. Han kan blant annet lære deg hvordan du kan kommunisere med din indre guide. Daniel er daglig leder av Spådomskafeen, samt Ankh Kirken i Oslo. Med andre ord en mann som kan og beskjeftiger seg med mye. Denne gangen dreier det seg om regresjon som terapiform. Anne Berghøy (56) har vært gjennom regresjon hos Daniel.

 

Drøm i halvvåken tilstand

Daniel forklarer regresjon som en drøm i halvvåken tilstand.

– Det er ikke nødvendig å gå inn i en dyp hypnose slik at klienten mister selvkontroll. Jeg vil bare ha sagt det med én gang, for det er mange som kvier seg for å prøve regresjon fordi de er redd for å miste kontrollen over seg selv. Det foregår ikke på den måten. Den teknikken jeg bruker kan ikke skade på noen måte, forteller Daniel alvorlig. – Man må bare tørre å prøve for selv å oppleve at det ikke finnes noe skummelt med regresjon. Anne Berghøi (56) bekrefter dette. Hun har vært til regresjon hos Daniel, og nikker i takt mens Daniel snakker. Anne har lenge vært på søken. Hun hadde et ønske om å lære mer om seg selv for på den måten å kunne komme nærmere svaret på hva som er hennes livsoppgave i dette livet.

– Jeg hadde ingen forventninger på forhånd, og derfor tror jeg også jeg hadde et ekstra stort utbytte av regresjonene jeg foretok med Daniel som veileder. Mange har nok høye forventninger om å se seg selv som konger eller dronninger, men det er ikke sånn. I alle fall er ikke min opplevelse av dette slik, forteller hun.

– Det stemmer. Det er en vandrehistorie at folk ser seg selv som Napoleon. Han har jeg faktisk aldri møtt i noen av de regresjonene jeg har hatt opp gjennom årene, ler Daniel.

 

Pusteøvelser

Selve regresjonsreisen begynner med at klienten ligger komfortabelt og lunt, gjerne i et lite opplyst rom. Daniel legger et skjerf over øynene til klienten slik at lyset ikke skal forstyrre øynene som er lukket. Pasienten lærer pusteøvelser som må følges for å puste seg inn i en transe. Det kan brukes forskjellige teknikker, men alle bunner ut fra meditasjonsteknikker der hele kroppen er avslappet og hodet er tømt for bevisste tanker.

Teknikken som Daniel bruker er visuell. Han ber klienten forestille seg et høyhus med 12 etasjer. Når huset er funnet, blir du bedt om å gå inn i huset og finne heisen som er der. I heisen er det 12 knapper, som hver representerer et tidligere liv. Klienten blir bedt om å bruke intuisjonen for hvilken knapp (tidligere liv) som skal velges. Heisen tar deg til den etasjen du velger. Når du går ut av heisen, kommer du til en korridor med mange dører. Klienten blir da bedt om å finne døren til den store hagen. Klienten må i sitt indre finne døren selv. På den måten kan ikke terapeuten velge for deg. Valgene, både knappene i heisen og dørene du skal gjennom, velges ut fra din egen intuisjon. Videre blir klienten bedt om å gå ut i hagen og beskrive den. Ferden fortsetter ut en port fra hagen, og herfra må klienten selv fortelle hva som skjer. Terapeuten har veiledet så langt, men nå er det klienten som forteller. Her begynner selve opplevelsen av et tidligere liv. Eller sagt med andre ord – det er nå minnene dine kommer tilbake.

 

Overraskende opplevelse

Terapeuten hjelper til ved å stille spørsmål, ber klienten om å se på hendene og føttene sine for å få en beskrivelse av hvem klienten ser. Er det en dame, mann eller et barn? Anne har gjort dette og forteller om opplevelsen:

– Jeg kjenner meg selv igjen. Jeg vet at dette er en del av meg selv. Det er en overraskende opplevelse, og jeg har absolutt ikke fantasert fram de historiene jeg så – i alle fall ikke bevisst!

– Det handler om å få minnene tilbake, fortsetter Anne. – Da jeg kom ut av hagen som Daniel hadde guidet meg til, var det mine egne minner som dukket opp. Jeg kunne blant annet se at jeg tidligere hadde vært en mann, jeg fant ut hvor jeg hadde bodd, familieforholdet jeg hadde i det livet, og hva utfordringene mine var den gang. Mye av det jeg slet med da og ikke fikk gjort i det livet, kan spores tilbake det jeg slet med i dagliglivet i dette livet. Ved å gjennomgå problemene mine på nytt, fikk jeg bearbeidet mye og opplevde at livet mitt ble annerledes. Jeg fikk fastsatt min personlighet, forteller Anne, som fikk hjelp til å se fem tidligere liv.

– Da ville jeg ikke mer. Jeg ville ikke se det siste livet før det jeg lever nå. Det er rett og slett på grunn av prestasjonsangst. Jeg ville ikke ha årstall, byer og navn som kunne sjekkes opp. Det livet ville blitt nært i tid i forhold til det jeg lever nå, og jeg valgte å ikke gå den veien. Likevel fikk denne gjennomgangen av min gjemte og glemte historie meg til å få et nytt og bedre syn på meg selv. Jeg forsto plutselig meg selv og mitt eget reaksjonsmønster bedre. Jeg følte mer aksept for den jeg er i dag – uten å prøve å bortforklare eller unnskylde mine dårlige sider, eller kjenne et behov for å fremheve de gode. Jeg er meg selv, enkelt og greit, smiler Anne bredt.

– Enkelte ting med seg selv er likevel vanskelig å svelge. Det kan være en prosess med å akseptere og anerkjenne at dette er «pakka.» Det er dette som blir lagt fram for deg som er meg. Likevel mener jeg regresjon kan hjelpe andre som det gjorde med meg til å forstå og bli bedre kjent med seg selv. Det er snakk om å anerkjenne den du er, rett og slett.

 

Vil avmystifisere

Daniel forklarer at stort sett alle kan få til regresjon.

– Det er mange som er redd for å ikke ha kontroll på seg selv, fordi de tror de må inn i en fullstendig hypnose der de ikke har kontroll på hva de får se. Nok en gang – dette medfører ikke riktighet. Daniel rister lett på hodet mens han snakker.

– Det eneste som skal til er konsentrasjon, avslapping og visualisering, fortseter Daniel. Noen kan ha problemer med å visualisere, men det er veldig sjelden at vi sammen ikke får det til. De aller fleste mennesker tenker i bilder, og det er det visualisering dreier seg om, forklarer Daniel. Anne stiller opp for å avmystifisere og ufarliggjøre denne terapiformen. Dette fordi den har hjulpet henne i det hun var på søken etter.

– Du har ingenting å tape. Prøv før du gjør deg opp en mening om hva regresjon dreier seg om, anbefaler hun. Daniel forklarer at dersom du ønsker å fordype deg, er det best å bruke litt tid på regresjonen. Han tilbyr en pakke som går over tre ganger og som varer i to timer per gang. Daniel forteller at han som barn hadde livlig fantasi, og det han husker best er at han skulle bli kaptein på en båt. Det var en historie hele familien, slekt og venner fikk servert både titt og ofte fra Daniel. De hadde mye moro av det. Senere, da Daniel selv gikk i regresjon, fikk han se seg selv fra 1700-tallet som båteier.

– Jeg var ikke kaptein, men jeg er sikker på at mine guttefantasier stammer fra det livet, hevder han. Anne kan fortelle at hun var veldig opptatt av nonner da hun var lita. Hvis ikke hun kunne bli nonne, skulle hun bli enke. Anne ler

– Jeg har fått bekreftet at jeg har vært nonne i et tidligere liv, så det trenger jeg ikke være lenger. Men det er rart å se hvordan barn husker og fantaserer som vi voksne ikke gjør, avslutter hun.