Arr blokkerer energibanene

Arr blokkerer energibanene

Audrey Wong er utdannet urtespesialist, naturterapeut og hudpleier, og har i tillegg studert akupunktur og kinesisk massasje. Hun bruker også mye tid på å finne nye behandlingsmetoder for diverse plager.

I 1997 utviklet og patenterte hun kinesisk arrbehandling som «glatter» ut operasjonsarr slik at de knapt blir synlige. Samtidig sier pasientene at plager forbundet med arr ofte forsvinner i løpet av åtte til ti behandlinger. Mange har et eller flere arr på kroppen. Til tross for at de fleste skader og sår leges uten spor på det fysiske eller psykiske plan, er det kjent at arr kan forstyrre ulike funksjoner i kroppen.

Fra akupunkturen vet man at arr plassert på bestemte steder kan forstyrre energistrømmen i meridianbanene. Mindre kjent er det at arr kan utvikle seg til et irritasjonssenter eller sykdomsfokus som kan medføre flere typer helseproblemer.

- Ifølge kinesisk medisin har mennesket flere energibaner i kroppen. Blir det blokkeringer i disse vil det oppstå symptomer på ubalanse, og dette kan på sikt utvikle seg til å bli en sykdom. Et lite arr på kroppen kan også føre til overvekt, forteller Audrey.

 

Påvirker alt

Arr påvirker som regel hud, underhud, nerver og blodkar, men kan også omfatte muskler og til og med knokkelvev. Desto eldre arret er, desto mer har granulasjonsvevet endret seg til et fibrøst bindevev som gjør at blodforsyningen blir dårlig. I de tilfeller hvor arr fører til problemer, er arrvevet ofte så sammenfiltret med det omkringliggende vevet at det påvirker den lokale blodsirkulasjonen og bevegeligheten. Sammen med en mulig endring av cellenes elektriske membranpotensial, kan disse forholdene forstyrre kroppens egne evner til å lege seg selv.

- Alle typer arr, spesielt arr som er «vannrette», skaper rot og problemer med energier som normalt skal flyte fritt. Energiene passerer lettere et loddrett arr enn et vannrett. Ved keisersnitt kutter kirurgen over samtlige energibaner, noe som til kvinners store fortvilelse fører til «hengebukmage». Det nytter verken med slankekurer eller situps for å få orden på fasongen. Arret må først «åpnes» slik at energiene kan passere. Først da er det mulig å bukt med «pølsa» som ligger over arret. Når arret er åpnet og sammenvoksinger inne i selve arret er løst opp, vil blodsirkulasjonen i problemområdet gjøre sitt til at tilførsel av næringsstoffer og utskillelse av avfallsstoffer kommer i gang igjen. Dette gjelder for alle arr man har på kroppen. Et arr vil automatisk rokke ved en energibane, og det oppstår en blokkering som også kan ses på «utsiden.»

 

Arr på sjelen

Mange mennesker har en tendens til å fortrenge at de har arr. De blir ofte knyttet til ubehagelige eller smertefulle opplevelser som operasjoner, trafikkuhell, skader, hundebitt eller liknende. Audrey oppfordrer derfor alltid pasientene til å legge merke til hva de drømmer natten etter den første behandlingen. Drømmene vil hos 99 prosent «fortelle» om ting som er relatert til årsaken til arret.

- Jeg opplever ofte at pasientene har en slags psykisk binding til arret. Disse forsvinner når arret åpnes og energiene flyter fritt igjen. Vi vet at berøring på spesielle steder på kroppen kan gi uventede og forløsende reaksjoner. Kroppen husker ting som hodet ikke gjør. Når man berører punktene – i dette tilfelle arrene – kan ting komme til overflaten. Det gjelder spesielt kvinner som har vært gjennom hastefødsler og keisersnitt tatt i siste liten. Mange opplever behandlingen forløsende på det psykiske plan, forklarer Audrey. Det er ikke bare vonde opplevelser som blir borte. Ting kan også komme tilbake! Ikke minst seksuell lyst hos kvinner som har gjennomgått keisersnitt eller hatt lapraskopi (kikkhullskirurgi) gjennom navlen.

- Mange pasienter har – om enn litt flaue – kommet tilbake etter noen behandlinger og fortalt at de har fått følelse og kontakt med underlivet igjen. Når jeg spør dem direkte, innrømmer de ofte at seksuallysten har tatt seg opp igjen uten at de helt skjønner hvorfor. Forklaringen er den samme som ved et hvilket som helst arr; blodtilførsel og energi. Noe mer spesielt er det hos kvinner som har gjennomgått lapraskopi. I kinesisk filosofi er navlen beskrevet som seksualpunktet. Fra denne strekker det seg en meridian som slutter og begynner i perineum (mellomrommet mellom skjede og anus). Er energiforsyningen brutt med en skalpell i navlen, skjer det noe med lysten. Er man kvinne, har gjennomgått lapraskopi og plutselig sliter med uforklarlig og manglende seksuallyst, sitter problemet i arret. Før man har fått løst opp i denne knuten, er det ofte lite som fungerer. Det samme skjer med arr etter keisersnitt. Jeg er ikke imot at folk tar nødvendige operasjoner, men jeg er opptatt av å forklare noen av konsekvensene av hva som kan skje når man kutter over energibaner i forbindelse med kirurgiske inngrep. Det er uhyre lite som skal til for å rette opp balansen, forklarer Audrey.

 

Kan behandle alle arr

Det er ikke noen begrensninger på hvilke typer arr som kan behandles. Ikke bare utenpå kroppen, men også inni. Ofte oppstår det indre sammenvoksninger etter et arr. En underlivsoperasjon kan gi opphav til sammenvoksninger som i perioder kjennes svært smertefulle og som også kan også være kroniske. Innvendige arr behandles på samme måte som utvendige arr.

- Pulseringene fra apparatet jeg bruker trenger gjennom hudlaget og «retter ut» arret slik at energiene får fritt spillerom igjen. I kinesisk medisin er arr noe av det første vi ser etter. Disse vil uvilkårlig skape en ubalanse i kroppen og må nødvendigvis «friskmeldes» for å få kroppen i balanse. I behandlingen bruker jeg høy frekvens på 1500 pulseringer pr. sekund direkte på arret ved hjelp av en probe. Urteblandingen som påføres arret, er også avgjørende i behandlingen sammen med strømtilførselen. Denne består blant annet av kjerringrokk, en medisinplante som er kjent for å tilføre huden viktige mineraler, samt medvirker til at slagg fjernes. Den store hemmeligheten i kinesisk arrbehandling er å sette i gang blodsirkulasjonen og få flyt i energibanene. På den måten får huden – som er et levende organ – en nødvendig tilførsel av viktige næringsstoffer. Stagnasjonen i vevet slippes fri, og kroppens egen helingsevne får en mulighet til å gjøre jobben. I kinesisk medisin sier vi at alle typer arr fører til stagnasjon i energiflyten og skaper blokkeringer, og dermed oppstår det en rekke problemer, forklarer Audrey.

Teknikken med arrbehandling er tilgjengelig i flere hudpleiesalonger rundt om i landet. 
Nærmere opplysninger får du på Dui Qlinique. Her vil du bli henvist til den terapeuten som bor nærmest deg.

Tlf. 33 33 48 90