Vårt åndelige skattkammer

Vårt åndelige skattkammer

Afrika er magiens fødested.

Smak på ordet Afrika. Legg merke til hvilke assosiasjoner du får. Tenker du på eldgamle sivilisasjoner, astrologi, urtemedisin, healing og spådomskunster? Ikke det? Dersom Afrika gir deg helt andre assosiasjoner enn de som nevnes her, er du i så fall slett ikke alene. Som regel forbindes dette store og svært varierte kontinentet med de mange dystre delene av sin nære historie. Det mange ikke tenker over, er at mye av det som faller inn under kategorien «alternativt» faktisk først så dagens lys i Afrika.

Afrika rommer et hav av kunnskap og historie som lenge har vært uutforsket for resten av verden. Det er lett å tenke på Afrika som et digert land fremfor et kontinent, og mange glemmer nok de store variasjonene som finnes i vår nest største verdensdel.

Navnet Afrika stammer antageligvis fra det latinske ordet aprica, som betyr «fylt av sol», og kontinentet omfatter omtrent 20 prosent av Jordens areal og strekker seg like langt både nord og sør for ekvator. Det er omgitt av hav og består i dag av 53 selvstendige stater med til sammen 3000 etniske grupper. Det er derfor ikke så vanskelig å tenke seg at variasjonene i både kultur, sosial organisering og tradisjoner er enorme, og at man derfor ikke kan skjære hele kontinentet over en kam. Afrika er også menneskehetens vugge – forskere er sikre på at det var her de første menneskene levde.

 

Det virkelige Afrika

Når man snakker om afrikansk historie, skilles det ofte mellom Afrika sør for og nord for Sahara. Mens Nord-Afrika gjerne omtales sammen med Middelhavskulturene og Midtøsten, regner mange Afrika sør for Sahara som «det virkelige Afrika». Afrikas historie er for mange av oss innhyllet i mørke, og de aller fleste vet generelt veldig lite om hva som skjedde på dette kontinentet før de europeiske erobrerne kom. En viktig grunn til dette er at europeerne hardnakket nektet for Afrikas store sivilisasjoner og prestasjoner – noe som sikkert skyldes at det var lettere for dem å se på afrikanere som underdanige for på den måten å rettferdiggjøre den hvite manns styre.

Skillet mellom Afrika nord og sør for Sahara er nyttig i mange sammenhenger. Blant annet ser man store forskjeller i samfunnsliv og religionsutøvelse mellom de to delene – men det er samtidig viktig å huske på at det er de to delene sammen som utgjør kontinentet Afrika. Det er rike tradisjoner på begge sider av den store ørkenen, og mange elementer fra dagens kulturer i andre verdensdeler, stammer fra eldgamle afrikanske tradisjoner.

 

Beinorakler

Visste du for eksempel at Afrika er det kontinentet i verden hvor det har eksistert spådomssystemer aller lengst? Flere av disse har røtter helt tilbake til steinalderen, og praktiseres også i dag. Det aller eldste og mest grunnleggende spådomssystemet vi kjenner til er bruken av beinorakler. Dette er også det mest utbredte, og blir brukt over hele verden. Man mener at det oppstod i oldtidskongeriket Zimbabwe, og at det har spredt seg i Afrika og til resten av verden via handel og folkevandringer.

Beina som brukes i et beinorakel er som regel laget av ekte dyreknokler eller av skjell, elfenben eller horn. Beina brukes kun av sin eier, og gjennom ritualer kan eieren forsterke beinas kraft som er basert på den sterke forbindelsen man i åndeverdenen finner mellom menneske- og dyreenergi. Hvert av beina har to sider, der den ene siden representerer det positive og den andre siden det negative. Den som spår, kaster beina og tolker deretter budskapet de gir alt etter hvordan de faller. Ofte har også den som spår kunnskaper om medisin og urter, og beina brukes da i tillegg til å stille diagnoser og til å behandle sykdommer. Denne spådomskunsten har gått i arv fra generasjon til generasjon.

 

Afrikansk magi

Magi er et annet element som alltid har stått sterkt i Afrika. Magi kan beskrives som handlinger og ord, ofte av rituell art, som har til hensikt å påvirke mennesker, dyr, naturfenomener eller livsgrunnlag.

Praktisk talt alle kulturer til alle tider har brukt magi i en eller annen form, og mange betrakter Afrika som magiens fødested. De magiske ritualene regnes ofte som opprinnelsen til både mytologi og astronomi, medisin, psykologi og religion. Blant de første anvendelsesområdene til magien var jakt, og i Sør-Afrika og områdene rundt Sahara finnes det tegninger og malerier i huler og på fjellvegger som kan tolkes som uttrykk for jaktmagi. Etter hvert som samfunnet utviklet seg, ble magien brukt på stadig flere områder, som til å be om gode avlinger, friske dyr og god helse for familien. Troen på at krefter i naturen og universet påvirker menneskene har stått sterkt i Afrika, og New Age-bevegelsen begrunner sin holdning til magi med disse gamle afrikanske erkjennelsene.

 

Talismaner

Når man snakker om magi, er det også naturlig å nevne talismaner. En talisman er en gjenstand med spesiell energi og kraft, og som skal gi eieren hell og lykke, evner og ferdigheter. Talismaner er av de aller eldste formene for magiske gjenstander, og har blitt brukt av folk over hele verden.

Oldtidens Etiopia var først ute med å bruke talismaner, og de har vært brukt i stor skala i Afrika helt frem til i dag. Talismaner brukes gjerne med tanke på et bestemt formål, som hell på en reise eller hjelp mot sykdom, og kreftene forsterkes gjennom seremonier og ritualer. En talisman må ikke forveksles med amuletter – amuletter har ikke de aktive kreftene som talismaner har. Mange mener likevel at amuletter kan beskytte mot sykdom og uheldige hendelser.

 

Arven fra Egypt

I oldtidens Egypt fantes det et rikt mangfold av religioner, magi og mystisisme, og mange mener at den gamle kulturen rommer nøkkelen til hemmeligheter som har gått tapt. Egypt har fascinert og inspirert enormt mange mennesker opp gjennom tidene, og den egyptiske mystisismen har øvet sterk innflytelse på spirituelle tradisjoner andre steder i verden.

Magikere og alkymister i det gamle Egypt var de første som systematisk brukte edelstener og krystaller til helbredelse, åndelig fordypning og forvandling. Edelstenene ble høyt verdsatt på grunn av den iboende kraften som man mente at de hadde og ikke på grunn av at de er pene å se på. Det er også denne kraften som er grunnen til at monarkenes krone hadde edelstener, siden statslederne også i mange tilfeller var åndelige ledere.

Bruken av krystaller var også knyttet sterkt sammen med studier av lys og farger og hvordan dette påvirker menneskekroppen. Helt fra de tidligste tider har farger spilt en viktig rolle i ritualer, og i Egypt kommer dette særlig til uttrykk i de pompøse utsmykningene i herskernes gravkamre. Egypterne hadde også sentre for helbredelse over hele landet – som var spesialkonstruerte templer hvor sollys ble kanalisert i kontrollerte stråler.

Heliopolis var Egypternes helligste by, og navnet betyr «solens by». Fargehealingen gikk likevel nærmest i glemmeboken inntil New Age-bevegelsen fikk sin oppblomstring på andre halvdel av 1900-tallet. Den har hentet mye kunnskap fra de gamle egypterne – blant annet kjente egypterne til det grunnleggende sjufoldet av farger og hvordan disse fargene kan virke inn på menneskekroppens tilstand. For egypterne – i likhet med indianerne og tibetanerne – var turkis den aller helligste fargen og ble brukt som et symbol på himmelen. Blått ble sett på som å virke beroligende på nerver og åndedrett, oransje virker positivt inn på fordøyelsen, rødt virker opphissende på nervesystemet, mens rosa demper aggresjon. I dag er den menneskelige auraen en viktig del innen fargeterapi. Aura beskrives som et skimrende lys som omgir menneskekroppen, og som av utøvere tolkes basert på fargekombinasjonene.

 

Grunnlag for moderne aromaterapi

Dagens moderne aromaterapeuter har også hentet inspirasjon fra Afrika, og bruker mange av de samme metodene som prester og adelen i oldtidens Egypt benyttet. Prestene gjorde en fantastisk jobb når det gjaldt å dokumentere sitt arbeid og sine oppskrifter, og derfor har vi i dag stor kunnskap om og mulighet til å hente inspirasjon fra deres bruk av urter og planteoljer.

Denne kunnskapen spredte seg også via de egyptiske nedtegnelsene til de assyriske og babylonske kulturene. I oldtidens Egypt ble konsentrerte planteoljer brukt til både medisinske, religiøse og kosmetiske formål. Templene hadde sine egne laboratorier hvor det ble forsket på planter, og i oldtidslegendene i den egyptiske religionen står bruken av eteriske oljer sentralt.

Egypterne hadde også en egen duftgud som hette Nefertem. Ved å bløtlegge planter i kaldt fett og deretter massere dem i rykende varm olje, ble de eteriske oljene utvunnet. Aromatiske stoffer ble fremkalt ved å presse plantene. Vi finner også paralleller til vår tids potpurri – tørkede planter – og planter som var tørket og malt til velduftende pulver. Urter og eteriske oljer ble hos de gamle egypterne brukt i massasje, grøtomslag og legende bad på måter som ligner mye på hvordan de brukes i dag.

 

Voodoo

Det hersker mange misforståelser rundt voodootradisjonens opprinnelse og røtter. Man regner med at voodoo har sine røtter fra forskjellige stammesamfunn i Vest-Afrika – særlig fra Nigeria og Ghana. Voodoo er et eldgammelt religiøst system som består av tilbedelse og ritualer, hvor forfedredyrking og guddommer står sentralt. Mange mener at voodootradisjonen er blant de eldste av verdens religiøse systemer. Ordet voodoo – eller vodun – stammer fra fon-språket i Benin i Afrika, og betyr guddom eller ånd.

En svært utbredt misforståelse er at det er Haiti som er opprinnelsen til den voodooreligionen man finner på det amerikanske kontinentet. Haiti får også ofte æren av å være det stedet der voodooen har nådd den høyeste filosofiske og kulturelle utviklingen. Dette er påstander som svært mange voodootilhengere mener er kategorisk usanne – Haiti har verken oppfunnet voodoo, fått trosretningen til å nå sitt høyeste punkt, eller introdusert voodoo til resten av Amerika.

Voodoo har faktisk blitt praktisert i forskjellige deler av Amerika lenge før Haiti øvet noen som helst form for innflytelse, og mye av grunnen til at disse misforståelsene har oppstått, er nok at vestlige kultureksperter ikke har hatt den grunnleggende forståelsen for hva voodoo betyr og hvordan det forstås i vestafrikansk kosmologi.

 

Afrikanske slaver

Det var afrikanske slaver som introduserte voodooreligionen på det amerikanske kontinentet. Slavene kom i hovedsak fra Vest-Afrika, og de tok med seg sitt eget trossystem og spirituelle tradisjoner til det nye kontinentet. Etter hvert som tiden gikk ble afrikansk religion og kultur undertrykt på hele det amerikanske kontinentet. Den afrikanske kulturen på Haiti var imidlertid en av de mest standhaftige, men også denne ble etter hvert redusert til en blanding av elementer fra vestafrikanske religioner og katolisismen. Afrikanske språk, tradisjoner og religiøse tradisjoner ble strengt forbudt over hele det amerikanske kontinentet, og voodooutøverne ble tvunget til å praktisere i skjul. På denne måten fikk voodoo rykte på seg for å være noe mørkt og mystisk, og det ble vanskelig å skille mellom dette «dårlige ryktet» og det spirituelle systemet som voodoo faktisk opprinnelig var og hvor grunnleggende viktig dette systemet var for det afrikanske folket i Amerika.

Dette er bare noen få av mange eksempler på hva Afrikas åndelige skattekammer inneholder. Afrikas historie er full av spennende fortellinger om gamle sivilisasjoner, spirituelle tradisjoner og magiske hendelser – og det er vel verdt å ta seg tid til å fordype seg litt i en verden som dessverre er helt ukjent for de fleste av oss.

Kilder: Chris Brazier: The No-Nonsense Guide to World History (New Internationalist Publications Ltd), Gerry Maguire Thompson: Verdens åndelige og mystiske tradisjoner” (N.W. Damm & Søn), Store Norske Leksikon, Wikipedia.