Vil gjenopprette menneskeverdet

Visjonen bak ArunA-Akademiet er å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og mennesket.

Her lærer man at «Gud» og mennesket er likeverdige. Forskjellen mellom oss er at Gud er det hele, mens mennesket kun er en liten del av helheten. I tillegg er det de mørke motkreftene, som gjør livet til et evig valg mellom riktig og galt, sant og usant, etisk og uetisk, og som stadig setter oss på prøvelser. 

I over 20 år har Lisbeth Lind og Øivinn Øi utviklet fagkonseptet InnerLifeExperience på ArunA-Akademiet i Oslo. Konseptet danner grunnlaget for InnerLifeTerapi, som består av kombinasjonen avspenningsmassasje, psykoterapi og livsveiledning, samt drømmetydning og konkrete metoder for selvutvikling. Det danner også grunnlaget for selvutviklingskursene som holdes på senteret.

Sammen med mannen Øivinn Øi har Lisbeth jobbet aktivt med selvutvikling siden 1980. I seks år deltok de på kurs hos den kjente irsk-danske healeren Bob Moore. På et av de siste kursene skjedde det noe som snudde Lisbeths liv opp ned.

 

Drømmen

Det begynte med at hun hadde en veldig sterk drøm. Hun var tjenestepike og tørket støv i et stort, herskapelig hus, og pusset støv på en diger eikedør. Lisbeth hørte noen stemmer innenfor og lente seg inntil døren for å lytte. Med ett gled døren opp og hun falt inn i rommet. Eieren bad henne myndig om å reise seg opp, og presenterte seg som Carl Gustav Jung. Han introduserte henne for sufimesteren Hazrat Inayat Khan, som brakte den indiske sufismen til Vesten. Sufisme er en mystikertradisjon innenfor Islam.

- På denne tiden visste jeg ikke mye om disse to mennene. Det eneste jeg visste hadde jeg lært ved å lese litt om Khan i en bok som jeg hadde fått av svigermor. Men jeg hadde ikke noe forhold til ham, sier Lisbeth. I drømmen sa Jung at hun skulle få sin visdom fra dem. Dette skjedde på veien til Danmark da hun skulle på healing- og selvutviklingskurs med Bob Moore i Danmark.

 

Lysopplevelsen

Da Moore møtte Lisbeth første dagen på kurset, påstod han at det var noe spesielt og usedvanlig viktig som foregikk med henne. Han sa at auraen hennes hadde tatt form som en seksstjerne.

- Han bad meg fortsette å jobbe slik jeg gjorde. Jeg var ikke klar over at jeg jobbet på en spesiell måte i det hele tatt, annet enn at jeg var ganske opprørt over Øivinn, som hadde fått meg til å begynne på momsregnskapet hans. Jeg satt og diskuterte dette og jeg var lei meg, mens Bob så noe helt annet, sier Lisbeth. Vanligvis lærer de mest om den astrale auraen på kursene til Bob Moore, som er energifeltet for sjel og følelser. Men på dette kurset lærte Moore dem mer om logosfeltet, som er den høyere og åndelige delen av auraen. Dette var det første kurset med Moore hvor Lisbeth virkelig skjønte hva han snakket om. Mot slutten av kurset ledet Moore en meditasjon hvor de skulle jobbe med seks forskjellige punkter som dannet en seksstjerne rundt dette logosfeltet. Som avslutning skulle de forestille seg en seksstjerne i det tredje øyet, som er energifeltet midt mellom øyenbrynene på panna. Idet Lisbeth gjør det, blir hun dradd kraftig bakover i stolen og mister bevisstheten.

- Jeg ser på en film, som stort sett er scener bakover i livet mitt. Først ser jeg Øivinn, så ser jeg far. Da jeg kom tilbake til bevisstheten, skjønte jeg at det handlet mye om den indre konflikten min i forhold til far og senere til Øivinn, forteller hun. Filmen stoppet da hun var rundt seks år. Før den tid lå hun mye i narkoser på sykehuset som barn. Etter filmen ble alt mørkt. Hun kjente noe pulsaktig og mykt som trakk seg inntil kroppen hennes, og et øyeblikk ble hun redd. I noen øyeblikk kjente hun at hun lå og svevde, hvorpå hun for fremover gjennom en mørk kanal mot en ørliten lysprikk langt foran seg. Deretter gikk det hele usedvanlig fort.

- Jeg husker farten. Jeg reiste hundre ganger fortere enn et fly. Så ble jeg kastet ut i et totalt lysrom, og opplevelsen av å være hos eller i Gud. Alt var lyst. Alt var kjærlighet. Jeg aner ikke hvor lenge det varte, forteller hun. Det spesielle med denne opplevelsen var at denne Gud - eller kjærligheten - overførte en enorm takknemlighet til henne fordi hun var menneske.

- Det er denne opplevelsen som ligger til grunn for min dype overbevisning om at Gud og mennesket dypest sett er likeverdige, men med vidt forskjellige oppgaver. For det var ikke Lisbeth som person, men mennesket i meg som mottok denne takknemlighet og ble overøst med kjærlighet, sier hun.

- Etter dette forsvant alt, og det ble helt tomt og mørkt. Så hører jeg noen som gråt vanvittig høyt. Hva er det som foregår? Jeg kom gradvis til meg selv, og hørte at det var jeg som gråt. Da jeg åpnet øynene, så jeg Bob sitte rett foran meg. Han var jo klarsynt og så det meste av hva som foregikk i et menneskes aura. Han hadde sittet og studert det hele.

 

Menneskeverdet

Det at Gud og mennesket er likeverdige enheter, men med vidt forskjellige oppgaver, er essensen av Lisbeths visjon og grunnpilaren i filosofien bak InnerLifeExperience og ArunA-Akademiet. Hun mener det tradisjonelle synet på Gud må endres, fordi det ser på Gud som et høyerestående vesen og en kraft utenfor mennesket.

- Folk må få et helt annet forhold til det vi kaller for Gud. Så lenge vi har det forvridde forholdet til Gud som en kraft utenfor oss som kan dømme og bestemme over oss, blir vi psykisk helt ødelagte etter min mening, sier Lisbeth. Selv om lysopplevelsen sjokkerte henne, ble hun overbevist om likeverdet mellom Gud og mennesket. Hun forstod at det er snakk om to energiformer som eksisterer i to vidt forskjellige dimensjoner, og at det ikke eksisterer noe hierarki mellom menneskene og Gud.

- Hvis jeg skulle gi et bilde av noe som nærmest er uforklarlig, ville jeg si at Gud er Livets innhold og evige potensiale, mens menneskeheten er rommet hvor dette livspotensialet realiseres. Hvert menneske bærer således ansvaret for å realisere hver sin lille del av det store rommet, som er det vi kaller Gud. Derfor er det så viktig at vi hjelper hverandre til å realisere hvert vårt lille rom. I sammenheng må vi passe oss for ikke å skape forventninger til hverandre. For hvert rom er forskjellig, forteller Lisbeth.

 

Kjærlighetens motpol

Men mennesket er annerledes fra Gud eller den universelle, altomfattende kjærligheten som Lisbeth opplevde i 1985. Vi bærer nemlig også kjærlighetens motpol. Dette er de mørke eller nedbrytende livskreftene som skaper polaritet til lyset.

- Det å være menneske er å ta på oss mer enn Gud – derfor denne takknemligheten som jeg fikk overført gjennom lysopplevelsen. For at den altomfattende kjærlighet skal ha bevissthet om sitt eget vesen, må det bevissthet til. Og den menneskelige bevissthet er bygd opp av atomer og anti-atomer. Derfor har vi en psyke som hele tiden beveger seg i spenningsfeltet mellom viten og glemsel, mellom nedbrytende og oppbyggende livskrefter, eller det vi kaller godt og ondt, sier hun. Det gjør at menneskeheten alltid har og alltid vil komme til å leve i et kontinuerlig valg mellom riktig og galt, sant og usant, etisk og uetisk – en valgsituasjon som setter oss på stadige prøvelser og som får oss til å feile igjen og igjen. Og hvorfor feiler vi så ofte? Sannsynligvis fordi vi har et fullstendig feil begrep om hva Gud og mennesket er.

- Ja, jeg drømmer om at det en vakker dag ikke lenger er religioner eller en gud som mennesket må bøye seg for og leve opp til. Jeg ønsker å bidra til at stadig flere mennesker får en indre erkjennelse av likeverdighet mellom Gud og mennesket. At vi blir mer medmennesker som støtter hverandre i kampen om å ta ansvar for eget og andres liv. At det finnes langt større grad av forståelse og tilgivelse når vi feiler, for det kommer vi alltid til å gjøre. Og at det store tomrommet som i vår tid fylles av materiell overflod, kan erstattes med den enkle takknemligheten og intense gleden over å leve. Da er det livets utfordringer og valgene som gir oss næring, ikke tingene vi skaper, hevder Lisbeth Lind. Hun ønsker å la oss komme i kontakt med dette indre likeverdet, som hun kaller for menneskeverdet, siden det er premisset for at vi kan finne den virkelige hensikten med livet.

 

Som en åpen bok

I ettertid av lysopplevelsen følte Lisbeth at hun fikk tilgang på kunnskap hun ikke hadde fra før.

- Det kommer utrolig mye når jeg står og underviser. Det er som en bok som åpner seg. Jeg merker hvordan det kommer en annen tankestrøm inn enn når jeg tenker med intellektet, forteller hun. Da skifter hun også tonefall uten at hun merker det selv. Studentene på ArunA-Akademiet kaller det foredragsstemmen hennes.

 

Din Indre Livssyklus

Øivinn og Lisbeth er gift og har arbeidet sammen nærmest hver dag siden 1979. På åttitallet jobbet de som healere, men etter hvert skjønte de at hvis ikke folk jobbet med seg selv psykisk, ble de ikke ordentlig friske. De fikk bare fjernet symptomet. Gradvis gikk ekteparet over til å jobbe med selvutvikling. De har nå jobbet med selvutviklingskurs i 20 år. I starten dreide det seg mest om utviklingen av en metode for drømmetydning og et selvutviklingsprogram som kalles for «Din Indre Livssyklus».

- Det er viktig å lære folk å jobbe med seg selv. Der er Livssyklusen utrolig bra, både til bruk i terapien og til selvutvikling. Folk lærer en metode til egenutvikling, som er basert på likeverdet mellom Gud og mennesket. Hvis de virkelig vil åpne opp for sitt Selv og har litt selvdisiplin, er Din Indre Livssyklus et redskap til bevisstgjøring som er veldig fin å følge til daglig, sier Lisbeth.

 

Kroppen som forvandlingsrom

I løpet av de siste fem årene har Lisbeth og Øivinn utviklet konseptet InnerLifeExperience, som er merkevarenavnet for alle aktivitetene på ArunA. Det er basert på Lisbeths visjon om menneskeverdets utvikling. InnerLifeTerapi er ett av disse tilbudene, bestående av avspenningsmassasje, psykoterapeutiske metoder, samt livsveiledning basert på Din Indre Livssyklus. Terapien begynner alltid med en kortere eller lengre avspenningsmassasje.

- For å kunne bringe åndskreftene inn til bevisstheten, må vi leve i kroppen vår og klare å håndtere motkreftene like godt som lyskreftene. Derfor må kroppen være avspent nok slik at den kan ta i mot det sterke spenningsfeltet som psyken vår består av, forklarer Lisbeth. Klienten på benken blir bedt om å puste dypt inn gjennom nesen og slippe helt løs med åpen munn på utpust. Massasjen foregår meget sakte og med lette bevegelser, mens den som mottar skal være til stede på det området i kroppen som terapeutens hender berører.

- Det viktige for den som ligger på benken er å puste inn berøringen nettopp der hvor jeg har hendene mine, sier InnerLifeTerapeut Siri Stonex. Hun lærer klienten å leve i kroppen gjennom det å være til stede og flytte bevisstheten til de områdene hun masserer. Når klienten etter hvert klarer å holde fokus på områdene som blir berørt, vil massasjen vekke tanker, følelser, minner og opplevelser som vi til daglig skyver vekk fra bevisstheten. Da er det viktig å uttrykke det som kommer opp.

 

Smelter ned forsvaret

Tanken bak terapien er at hukommelsen setter seg i kroppen i form av stive skuldrer, vonde knær og hodepine eller sykdom når den ikke aksepteres. En bevisstgjørende kroppsmassasje gir disse tankene, følelsene og minnene en mulighet til å komme opp til overflaten slik at de kan bearbeides. Lisbeths mann Øivinn Øi, som til daglig arbeider som pusteterapeut, beskriver terapien som en intuitiv reise både for klient og terapeut.

- Fra det øyeblikket en person legger seg på benken og kjenner berøringen fra varme og omsorgsfulle hender, blir det en helt annen indre reise, fordi nærheten til deg selv blir annerledes. Uansett hvor terapeuten legger hendene på kroppen, gir det en ny mulighet til å nærme seg sine egne følelser, sier han. InnerLifeTerapeut Kerste Sophie Nitter utdyper at de sosiale maskene våre – eller forsvaret vårt – sitter i kroppen, og må avspennes slik at vi blir mottakelige for de sanne følelsene våre.

- Kroppen bærer de vanskelige indre valgene vi hele tiden utsettes for. Når vi ut fra tillærte forestillinger velger feil i forhold til vår egen sjel, sier den fra ved å anspenne seg. Alle mennesker har i dypet av sin sjel en samvittighet som forteller oss hva som er riktig og galt i forhold til eget og andres liv. Når samvittigheten er blitt svekket gjennom tillærte sosiale og religiøse normer, er kroppens signaler den beste veilederen. Vi vet ikke selv at vi tar feil, men kroppen vet det, sier Kerste. Forsvaret handler om den dårlige samvittigheten vi føler et sted, ofte uten å være klar over det, fordi vi en gang forlot vårt indre til fordel for ytre krav og forventinger. Forsvaret ble aktivisert allerede da vi var små barn. Først lærer vi å undertrykke de naturlige lysimpulsene i oss selv, deretter setter vi på oss forskjellige masker for å forsvare oss mot den dårlige samvittigheten. Det er en del av det å bli sosialisert – en uunngåelig prosess.

- Rommet hvor disse motsetningsfylte kreftene kan forløses, er nettopp kroppen vår. Derfor er det så viktig med kroppsberøring i begynnelsen av enhver terapisesjon. Vi fjerner vi dette forsvaret, beskriver Kerste. En InnerLifeTerapeut jobber svært annerledes enn en tradisjonell psykolog eller samtaleterapeut. I InnerLifeTerapi snakker klienten minst mulig fra hodet, og mest mulig ut fra kroppsfølelsen. En annen forskjell er at psykologisk terapi som oftest tar lang tid, opptil flere år, mens InnerLifeTerapi kan gi gode resultater etter noen måneder med behandling.

 

Aksept av smerten leder oss til det nye

Utbyttet av terapien er ikke bare avhengig av terapeutens psykiske evner og kjemien mellom terapeut og klient. Resultatet påvirkes også av hvor villig klienten er til å jobbe med seg selv. Det krever styrke og mot, for det kan være mye smertefullt som dukker opp under behandlingen.

- Man kan ikke snakke seg frem til frigjøring. Psyke er det greske ordet for sjel. Det sjelelige er våre følelser, indre bilder og fantasi. Det sjelelige er ikke tankene våre. Tanken skal først inn etter den indre opplevelsen for å sette den i perspektiv i forhold til den ytre virkeligheten. Hvis vi ikke går inn i de følelsene som er stengte og forbudte, såre eller redde, klarer vi ikke å løse opp og endre de feilaktige forestillingene vi har om oss selv, mener Lisbeth. I InnerLifeTerapi er det de smertefulle følelsene som er selve drivkraften til forvandlingen.

- Smerten over fortidens svik bringer oss tilbake til det som en gang ble sveket, forteller Siri Stonex. Måten vi arbeider med følelser, kan minne om metoden man bruker innenfor «Reisen» av Brandon Bays. Forskjellen er at vi først avspenner kroppen og dermed øker klientens evne til å bevege seg gjennom smerten på en lettere og mer frigjørende måte.

 

Bærer oss

Hovedpoenget i terapien er at mennesket er et åndsvesen. Når vi er rede til å overgi oss og si ja til smerten, akseptere det vi har opplevd av vonde ting som en naturlig del av livet, bringer smerten oss tilbake til vår naturlige åndskraft og vi ser oss selv på en ny måte.

- Som InnerLifeTerapeuter erfarer vi nettopp dette, at åndskraften ligger der og bærer oss gjennom livet. Våre feilaktige forstillinger om oss selv som menneske, gjør at vi ikke innser dette, forklarer Siri Stonex. Det er ikke terapeuten som fikser livet til klienten. Gjennom utdannelsen i InnerLifeTerapi lærer InnerLifeTerapeutene å gjennomskue sine egne masker og forsvar. De innrømmer dem og går med de smertefulle følelsene til dypet av seg selv. Når klienten opplever det samme på benken, går de psykisk sett med inn i klientens sårbare rom. Terapeutene skal vite hvordan vonde følelser oppleves fordi de har lært å ikke frykte dem, men heller ta imot og akseptere situasjonen.

- Det har en magisk virkning på klienten å ha med en følgesvenn når man beveger seg inn i det psykiske landskapet. Som terapeut må jeg selv håndtere livets smerte, slik at jeg vet at jeg kan stå der. I tillegg har jeg metoder for å lede klienten innover mot den bærende kraften, forklarer Siri.

 

Kombinerer terapi og selvutvikling

I InnerLifeTerapi blir alle klienter oppfordret til å skaffe seg «Din Indre Livssyklus» (se illustrasjon) for å kunne følge med på sin egen psyke. Ifølge Lisbeth Lind er dette et helt unikt bilde av psyken og auraen til hvert enkelt menneske. Den kan brukes til å følge med på hvilke følelsesmessige strukturer som påvirker psyken hver eneste dag. Når klienten forstår mer av hva som foregår i sin egen psyke, opplever mange at terapien blir mer interessant. Livssyklusen kan også brukes etter terapislutt.

- Klientene blir interessert i det som foregår i dem på en annen og mer positiv måte, når de kan gå hjem og jobbe videre med innholdet fra timen ved hjelp av Livssyklusen. Du aner ikke hvor utrolig strukturert psyken er. Vi tror psyken er et eneste stort kaos. Det er den ikke. Den er strukturert til fingerspissene, mener Lisbeth Lind. Livssyklusen skal brukes som et utgangspunkt for å tolke sine egne følelser og sinnsstemning dag for dag, for å gjenkjenne sammenhenger og positive muligheter. Den er ment å gi en oversikt over hva som foregår i din egen psyke fra dag til dag gjennom en månedssyklus. Denne oversikten kan gjøre oss mindre usikre og redde for å ta et dukk ned i det underbevisste. Siri Stonex har inntrykk av at de som bruker Livssyklusen i terapien, lærer mye raskere hvordan psyken fungerer enn de som ikke har den.

- Når de er hjemme får de en mental forståelse for det som foregår mellom terapitimene. Da er det lettere å få dem inn i det psykiske materialet når de kommer hit, for de har en viss erkjennelse av hva som skjer med dem. Det gir trygghet, mener hun.

 

Bryr seg mer om andre

InnerLifeTerapi kan brukes som forebyggende behandling eller være til hjelp for dem som opplever psykiske kriser. Kjenner man seg til tider litt ekstra nedfor, er det nettopp et signal om at tiden er inne for nye muligheter i livet. Da kan det være smart å ta noen timer på benken før det utvikler seg til en tyngre konflikt eller depresjon. Noen få behandlinger kan være nok for å få livsgnisten tilbake i første omgang. Vi oppfatter denne type terapi som et bidrag til sunnhet, som vi trenger i forskjellige perioder i livet, på samme måte som vi nordmenn trenger Sydens varmende sol om vinteren.

- I tillegg til terapi, får klientene redskapene de trenger for å våge å være mer ærlige og kunne møte sine omgivelser på en nærere måte. Vi lærer å bry oss om hverandre og om verden rundt oss, sier InnerLifeTerapeut og kontoransvarlig ved ArunA, Kerste Sophie Knitter. Mange av studentene har opplevd at det blir lettere å bry seg om andre. Lysten til å bidra mer til samfunnet øker, legger Lisbeth til.

 

Åndskraft er Livskraft

Gründerne Lisbeth og Øivinn, samt medarbeiderne på ArunA-Akademiet, er åpenbart opptatt av å formidle at åndelighet eksisterer i alt som rører seg og som kan kalles for liv.

- Skillet mellom åndelighet og livet fratar oss menneskeverdet. Hvis det åndelige er langt borte og livet mitt er her nede på asfalten, blir jeg fullstendig splittet. Når vi forsøker å leve i forhold til en ytre Gud, fjerner vi oss samtidig fra livet, sier Lisbeth Lind. For det er selve Livskraften som holder oss her på jorden i kraft av at den inneholder både ånden og dens egen motpol. Ifølge ArunAs filosofi er det Livet vi alle søker. Det er ikke Lyset, Gud eller ånden alene. Og alle mennesker har Livskraften i seg.