Bruker den intuitive sansen

Bruker den intuitive sansen

Når en av sansene blir svekket eller borte, blir de andre sterkere. Siv Benedicte Mittet er Norges eneste døve healer, coach og NLP-terapeut. Hun ser på sin hørselsskade som en ressurs som gir henne muligheten til å fokusere sterkere med de andre sansene – spesielt den sjette – den intuitive sansen.

Ved første inntrykk blir Siv Benedicte Mittet (36) sjelden tatt for å være døv, for hun snakker tilnærmet normalt norsk. Hun er en utadvendt og aktiv dame som jobber fulltid med å bidra til å øke livskvaliteten til andre. Helt siden hun ble født har hun vært sterkt tunghørt. Hvis ikke hun bruker høreapparat hører hun absolutt ingenting. Hennes sjette sans – intuisjonen – har vært sterk helt fra barnsbein av. Det har ledet henne til å tilegne seg et mangfold av evner som forenkler kommunisering med andre mennesker.

– Jeg har alltid interessert meg for språk, psykologi, mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon. Det unike i et hvert menneske fascinerer meg, og jeg er opptatt av de store sammenhengene i livet, sier hun. Før hun tok skrittet ut og satset på healing og NLP-terapi sommeren 2005, jobbet hun iherdig for å utvikle sine kommunikasjonsevner. Hun jobbet blant annet som tegnspråkkonsulent ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i flere år. Før det jobbet hun frilanser som tegnspråklærer i Oslo og som fast ansatt for tolkeutdanningen ved HiST. Etter at hun flyttet til Trondheim i 1996, var hun med på å utvikle tolkeutdanningen ved høyskolen. Ved siden av studerte hun både psykologi grunnfag, drama og rytmikk for døve, tegnspråk, og hun tok grunnfag og praktisk pedagogisk utdanning. Like etter at hun flyttet til Trondheim, møtte hun sin tilkommende ektemann. Sammen tok de til seg en døv fostersønn i 2001. Da hadde hun planer om å ta en Mastergrad innen tegnspråk og døves kultur og historie.

 

Død og nytt liv

Livet hennes fikk et dramatisk vendepunkt i 2003. Et dødsfall snudde det meste på hodet.

– Jeg mistet ektemannen min på grunn av et hjerteinfarkt. Det slo meg fullstendig ut og knuste mine fremtidsplaner, sier Siv.
Seks måneder før dødsfallet fikk hun et varsel i en drøm om mannens bortgang, men akkurat da forstod hun lite av drømmens mening. Etter dødsfallet skjedde det en del episoder som førte til at hun forstod at det lå mye mer mellom himmel og jord enn det vi kan fatte.

– Jeg fikk blant annet kontakt med ektemannen min i tiden rundt og etterpå. Jeg ble først forskrekket og trodde det hadde rablet for meg. Men jeg holdt det for meg selv. I tillegg ble hendene mine fryktelige varme og svette, og jeg følte en intens kribling i dem. Jeg måtte kjøle dem ned med kaldt vann og isbiter, forteller Siv. På den tiden hadde Siv ingen hun kunne snakke med om alle de merkelige hendelsene, og hun kjente heller ingen healere på den tiden. Men hun tok signalene på alvor, og bestemte seg for å finne en vei til nye muligheter. Helt i starten på søkingen dro hun på seminaret «Design Your Life», arrangert av The Paradigm Academy i Oslo. Dette var kraftfulle saker som virkelig fikk Siv til å ta styringen over sitt eget liv og skape en ny drømmefremtid.

– Etter noen intense dager der fant jeg veien tilbake til meg selv og besluttet å legge alt det som hadde skjedd bak meg og starte livet på nytt. Dødsfallet åpnet øynene mine og inspirerte meg slik at jeg kunne være til nytte for andre mennesker, forteller hun. Ved hjelp av dyktige veiledere på akademiet gikk hun gjennom selvutviklings- og healingprosesser som ga henne livsgnisten tilbake.

– Behandlingsformen forandret både meg og livsretningen min. Etter hvert ble jeg mer bevisst på og veldig nysgjerrig på hvilke ressurser jeg egentlig har, sier hun. Gjennom healerskolen på The Paradigm Academy utviklet hun sine intuitive evner og fant ut at dette var en av hennes store oppgaver i livet. Høsten 2004 var hun ferdig utdannet sertifisert Paradigm Healer. Utdannelsen Siv tok er fin å kombinere med andre utdannelser, og Siv har valgt å bygge på med sertifisering som NLP Master Practioner og Life-coach på den samme skolen. To år senere startet hun opp som healer på halvtid på Cleopatra Studio i Trondheim.

 

Unikt for døve i Norge

I tillegg til healingen bruker Siv affirmasjon, krystallhealing, chakrahealing, transe og flere andre verktøy fra Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) i behandlingen av klienter.

– NLP er svært nyttig i samtaler med døve og hørselshemmede fordi de får behandling og terapi på tegnspråk, noe som er unikt her i landet, sier hun.
Men det er ikke bare døve som kommer til Siv, det er alle typer mennesker som får hjelp av henne, både syke og friske, døve og hørende. Friske folk ønsker også behandling for å få påfyll av god og helbredende energi. Folk som oppsøker henne har alle typer plager, som revmatisme, migrene, angst, depresjon, psoriasis, hjerte- og karsykdommer, skjellett- og muskellidelser, betennelser, virussykdommer, svimmelhet, synsforstyrrelser, søvnproblemer og nedsatt immunforsvar. Som healer jobber Siv mest med energibaner, som er elektromagnetisme i og mellom mennesker eller dyr.

– Jeg avleser og tolker energibaner i både mennesker og dyr. Når det oppstår blokkeringer eller forstoppelser i energibaner på bestemte områder i kroppen, oppstår det sykdommer eller lidelser. Min oppgave er å stimulere og få flyt i energistrømmen, løse opp for blokkeringer og dermed starte kroppens egen helingsprosess, forklarer hun. En behandlingstime hos henne består av tre faser. Først skaper hun og klienten en bevisstgjørende dialog. I neste fase begynner selve behandlingen. Klienten velger selv å sitte i stol eller ligge på benk for å komme over i en avslappet tilstand.

– De fleste klientene glir inn i en tilstand hvor de slapper helt av og tømmer hodet for tanker. Det er en slags meditasjon hvor klientene får veiledning av meg underveis. Min oppgave er å balansere og jevne ut ubalanserte energibaner, sier healeren. Under seansen opplever klienten en sterk varmestråling fra Siv. De fleste oppfatter denne type behandling som behagelig, og mange opplever at kropp og sinn reagerer positivt. Noen opplever også at symptomene eller smertene slipper taket, slik at energiene flyter bedre. I den siste fasen avrundes timen med en evaluering og innsamling av informasjon om klientens opplevelser og følelser i løpet av behandlingen.

 

Virkningsfull behandling

Sivs healing har hatt svært god effekt på mange mennesker. Flere klienter som har kommet med vonde og urolige bein har fortalt henne at smerten forsvant etter et en eller to behandlinger.

– En klient slet med sterke smerter i en legg og hofter etter å ha gått turer, og hadde hatt det slik i flere år. Klienten var hos meg én gang, og etter sin første spasertur kunne klienten fortelle med glede og undring at smertene ikke kom tilbake. Hun fortalte også at hun fikk større glede av gå lengre turer uten frykt for at smertene skulle komme tilbake, sier healeren. En annen person slet veldig med en senebetennelse i skulderen på grunn av yrket som byggemester. Siv tilbød da tre behandlinger over en periode. Et halvt år senere var klienten endelig helt kvitt betennelsen som hadde plaget vedkommende i lengre tid.

– Mange av klientene forteller at de blir rolige og døsige under mine behandlinger. De faller ofte i søvn når jeg kanaliserer helbredende kraft i dem. De sier også at hendene mine er intenst varme når jeg legger dem på steder hvor jeg finner blokkerte energibaner. De merker at det kjennes annerledes etterpå, forteller Siv. Hun ga også behandling til hunden sin, som stadig var plaget av øreverk. En gang da det ene øret hang slapt ned og var illevarslende rødt inne i selve øregangen, bestemte hun seg for å prøve healing på henne.

– Jeg la den ene hånden over øret. Hunden reagerte positiv siden hun la vekten av hodet sitt tungt mot hånden min. Allerede neste dag var øret like fin og rødfargen var borte. Siden har øreverk blitt en tilbakelagt historie for hennes del, sier healeren.

 

Reiser landet rundt

Det at Siv behersker tegnspråk og har førstehåndkunnskap om døve og hørselshemmede, gjør at hun er en unik ressurs for mange i hele Norge. I dag tilbyr hun sine tjenester i hele landet. Hun holder også foredrag om healing for døve og hørselshemmende. I april og mai i år holdt hun foredrag i Trondheim og Levanger, og responsen var enorm. Hun fikk noen trivelige kvelder sammen med folk som kom etterpå, og påfyll av positiv fremtidstro.

– Folk var lydhøre og viste interesse for det jeg driver med. Ellers jobber jeg med å øke min kundebasis her i Trondheim, men jeg er fortsatt optimistisk siden jeg har tro på det jeg driver med, sier hun.

Dette kan Siv hjelpe deg med:
* Uro
* Migreneplager
* Angstanfall
* Allergiplager
* Depresjoner
* Energimangel
* Søvnproblemer
* Smerter og lidelser
Se hjemmesiden www.allhealing.no, eller ta kontakt på telefon 73 53 49 10, eller sms på 0403449.
Les mer om healingskolen her: www.godtfredsen.no
Les mer om NLP og The Paradigm Academy her: www.norgesparadigmhealer.no og www.paradigm.as

 

Nevro-lingvistisk programmering (NLP)

NLP er moderne psykologi med et system for personlig utvikling. Det ble skapt tidlig på 1970-tallet av Richard Bandler og lingvisten John Grinder, som ønsket å utvikle praktiske verktøy for å skape forandring i menneskesinnet.

Hovedtanken med NLP er at individets tanker, handlinger og ord samarbeider om å skape ens egen oppfatning av verden. Ved å endre syn på livet, kan en person også endre sine holdninger og handlinger slik at det blir lettere å få til det man ønsker med livet. Systemet bruker flere strategier innenfor kommunikasjon, forhandling, målsetning og personlig vekst.
(Kilde: Nlpnorway.com, Wikipedia.org)