Vil øke bevisstheten før skjebneåret 2012

Vil øke bevisstheten før skjebneåret 2012

Tror du at livet og kosmos er i konstant forandring og nyskaping, og at mennesket bør utvikle mer bevissthet? Tror du på naturens krefter? Kosmologisk Livstro er et fellesskap som ønsker å være med å løfte menneskenes bevissthetsnivå frem mot skjebneåret i Mayakalenderen i år 2012.

Kosmologisk Livstro (KL) grunner først og fremst i troen på livet, og på at alt i universet er en forbundet enhet. Hovedfokuset i trossamfunnet er å jobbe for å forhøye den åndelige bevissthetsgjøring. Siden et av målene er å bringe balanse og fred i alt liv, ønskes healing i alle former velkommen.

- Dette er en gammel kosmologisk viten som urbefolkninger har respektert og levd etter, og moderne kvantevitenskap bekrefter dette. Et sted på veien lyttet vi ikke lenger til den urgamle kosmologiske viten og naturens åndskrefter. Derfor er vi utilpass og blir utfordret som befolkning og individer i vårt globale samfunn, sier sekretær i trossamfunnet, Everlinn Larsen. Tanken er at livskreftene i kosmos er i en evig rytmisk bevegelse, i konstant forandring og nyskaping. Vårt nåværende bevissthetsnivå bygger på dualismen i yin og yang, i det feminine og det maskuline, eller det passive, mottakende og det aktive, givende. Målet er å balansere disse kreftene, som i religioner kalles Gud og Gudinne. Mennesket sees på som en del av universets liv, og i trossamfunnet anser man det naturlig at menneskets sjel lever gjennom mange liv. KL ønsker å være med på å skape visshet om vår mulighet til å skape harmoni på kloden. Det høyeste ønsket er å nå en bevissthet som respekterer og samkjører med naturens åndskrefter, og som skaper kjærlighet i og mellom mennesker.

 

Hva tror du på?

KL er ikke en religion og har ingen krav til hva medlemmene skal ha som personlig tro. Men formålsparagrafen setter noen retningslinjer som man må stå inne for. Enhver personlig tro sees på som en del av enheten, siden hele kosmos tolkes som en enhet. Tro er dermed noe hver enkelt på et fritt og selvstendig grunnlag tar stilling til selv.

- I formålsparagrafen vår står det at livskreftene er i evig bevegelse og konstant nyskaping. I det ligger det også at troen er i evig rytmisk bevegelse og nyskaping inntil det blir en sannhet for deg, forklarer nestleder Steinar Ellingsen. Til daglig jobber han med healing, coaching og terapi. På temamøtet i mai utfordret han alle til å granske sin egen tro og fremlegge den høyt for gruppen. Hva tror du egentlig på? Hva er sannhet for deg? Først prøvde han å forklare hvorfor vi skal tro og hvordan tro kan bli til sannhet.

- Tro er med på å skape det du er og det du omgir deg med. Hvis du tror du er et syndig menneske, så er du et syndig menneske. Hvis du tror du er et fullkomment menneske, så er du et fullkomment menneske. Troen kjenner ingen begrensninger. Hver enkelt bestemmer selv hva de tror på, sier Ellingsen. Hva skjer hvis du ikke tror på noe som helst? Finnes det noen mennesker som tror på ingenting? Hva vil skje med dem? Sannsynligvis skjer ingenting.  

- Vi søker å utvide bevisstheten rundt vår egen individuelle oppfattelse, også det vi tror på. Hva skjer når du tar stilling til og erkjenner din egen tro?, spør Ellingsen. 

 

Sannhet gir trygghet

Når vi tror på noe, kan troen forvandles til viten, og viten kan forvandles til sannhet. Da dør uvitenheten. Tro vi noe, vil vi sørge for å få erfaring som enten avkrefter eller bekrefter troen. Hvis erfaringene gjentatte ganger stemmer med troen, kan det bli vår sannhet.

- Når du har etablert en tro, så vil du sette i gang en verifiseringsprosess. Jeg kan si om morgenen at jeg tror det blir regn i dag. Om kvelden vet jeg om det har regnet eller ikke, sier Ellingsen, som et eksempel. Tidligere hadde han et delt forhold til det å tro, og tenkte at tro var forbundet med religioner. En del tros- og kirkesamfunn knytter gitte forventninger til det å tro. Noen trossamfunn krever for eksempel at man må tro på en straffende og dømmende Gud. Slik er det ikke i KL.

- Alt som er sannhet for deg var i starten en tro. Når det er en sannhet, har du et fast holdepunkt. Jo flere faste holdepunkt du har, jo tryggere blir du i forhold til utvendig påvirkninger, krig, sult og lidelse ute i verden, sier Ellingsen. Noen tror ikke på Gud eller Skaperen. Da kan vi spørre hva de tror på. Tror de på mennesker, på naturen, ånder, noe du omgir seg med, eller kanskje de tror på seg selv?

- Hvis du tror på deg selv eller noe annet, så har du en etablert tro. Den troen du har er like verdifull som enhver annen tro. Troen er din, og ingen kan ta den fra deg, sier han.

 

Vise og vakre ord om tro

Alle de fremmøtte på temamøtet ble utfordret til å si noen ord høyt om sin egen tro til gruppen. Det kom mange kloke og vakre ytringer, og de fleste utsagnene var forenlige. Her er et lite utvalg av dem:

«Jeg tror på enheten, den ene som alt utgår fra, som alt er et resultat av. Jeg tror på glede og sorg, lykke og ulykke. Jeg tror på naturkreftene og på alt som inneholder liv. Jeg tror ikke det er noe som ikke inneholder liv.» 

«Jeg tror at mennesket er en bevissthet som inkarnerer fysisk i en kropp gjennom flere liv. Vi kan ikke bli ferdig utviklet i et liv, så vi må skifte ut kroppen akkurat som vi skifter ut klær når de er slitt. Formålet med smerte, lidelse og glede, er å utvikle oss. Vi skal forstå og lære av det, og det har en hensikt. Vi må også tro det er en hensikt med det som er vanskelig og vondt.» 

«Det er et fåtall av menneskene på jorda som i løpet av et liv blir særlig klar over hva de egentlig er. Meningen for oss er ikke å finne frem til den ene store sannhet. Jeg tror at vårt liv er en dynamisk prosess, og at vi skal finne frem til delsannheter som vi er villig til å forandre på. Jeg tror målet med livet er å komme så langt vi klarer til den dagen vi skal over til den andre siden.»

«På tross av alt det forferdelige som skjer rundt oss, har jeg tillit til at det er kjærlighet som styrer oss, og at det er en tanke bak som vil det beste for alt liv. Det å tro på total meningsløshet er tomt og fantasiløst.»

 

Tøft å kaste sannheter

En av de fremmøtte hadde nettopp gått ut av en tro som var en sannhet for ham. Det var tungt å kaste fra seg troen, fordi han hadde vært med å bygge opp tro som ble til sannheter. Han brøt ut fra troen da han merket at andre hadde prakket den på han. Nå har han totalforandret sin tro:

- Jeg tror på en kraft som er kjærlig og god, og ikke dømmende. Det er en intelligens som har en plan. Jeg tror det er en mening for hver enkelt av oss, og at vi skal utvikle oss til bli det beste vi kan. Det er ikke sikkert det skjer i denne livstiden, sier han, og legger til at han tror på sjelevandring. Han finner mye kraft og ro i naturen. Når det er kaos i menneskene rundt ham, tar han seg en skogstur og finner svarene der. Som mange av de andre fremmøtte, synes han det er forferdelig at moder jord blir ødelagt, og at menneskene fortsetter å krige mot hverandre. Likevel har han tillit og tro på at vi går mot en bedre fremtid. Det var en felles tråd i det som ble sagt, selv om noen synes det er vanskelig å tro på reinkarnasjon og loven om karma. Mye er knyttet til det å respektere livet og naturen, og prøve å jobbe sammen for å få en mer harmonisk og fredelig tilstand på jorden. 

 

Inspirasjon

Forstander i KL, Eirik Myrhaug, er enig i at det ble sagt mye vakkert om tro. Siden 1992 har Eirik vært healer på heltid og fra 1996 kursholder i sjamanhealing. Han er spesielt opptatt av naturens åndelige og fysiske lover.

- Jeg tror at naturens åndskrefter sender beskjeder til oss. Slik som i Mayakalenderen tror jeg at hele livsløpet foregår for vår bevissthetsutvikling. Vi er her for å utvikle vår bevissthet fordi den fører oss videre. Mennesker er budbringere, og vi må studere og forholde oss til det. Jeg tror på mennesket og menneskeenheten, og på enere i menneskeheten, sier sjamanen. Han tror at Buddha var en ener med feminin energi, og at Jesus var en ener med maskulin energi. For ham er disse figurene viktige elementer og at mange veivisere på den andre siden er tilknyttet disse.

Som eksempler på enere i Norden nevner han Martinus Thomsen i Danmark, som fremla kosmologien. Kosmos betyr universet, enheten og alt som eksisterer, så ordet kosmologi er læren om alt dette. Martinus ser på liv i alle former som levende vesener med bevissthet. Summen av alt liv utgjør en enhet, som han kaller verdensaltet. Dette er ett eneste gigantisk stort vesen, som er en levende kjærlighetsfylt bevissthet.

I Norge har vi sosiologen og naturfilosofen Bertram Dybwad Brochmann, som fremla kollektive sammenhenger. Han innså at liv og bevissthet er integrerte elementer i en større vev som er integrert i universet. Mennesker er ikke isolerte individer, men innskrevet i en større kosmisk virkelighet. Myrhaug tror at den tiden vi lever i nå er helt spesiell, og at vi står ovenfor en enorm utfordring. Derfor tror han det er kjempeviktig at mennesker samles for å utvikle større bevissthet om livet og naturen.

- Vi vet ikke hvor stort det er å leve nå og for en enorm utfordring det er. Det at vi våkner opp, kommer sammen og skaper noe felles, er veldig, veldig viktig, understreker han. Med dette henviser han til eldgamle utregninger fra Mayafolket.

 

På det åttende av ni bevissthetsplan

Styret i KL respekterer kunnskapen som naturfolket bærer med seg, også den urgamle visdommen fra Mayakulturen. Kosmiske lover, astronomi og tidsregning var Mayaindianernes spesialområder. Mayakalenderen er den hellige kalenderen til avanserte sivilisasjoner som eksisterte i det opprinnelige Amerika, i områder vi i dag kjenner som Mexico og Guatemala. Disse folkene beskrev et univers som besto av ni underverdener, hver av dem inndelt i tretten himler som igjen besto av syv dager og seks netter. Mayakalenderen består av sykluser av forskjellig varighet, som alle genererer og påvirker hverandre. Mayaindianernes åndsvitenskap er nedtegnet i Mayakalenderen. Den beskriver energiforandringene som ligger til grunn for vår kosmiske og jordiske historie.

- Tiden vi er inne i nå er på det galaktiske bevissthetsplan – eller den galaktiske underverden i Mayakalenderen, sier Bente Brunvoll, som er styremedlem i trossamfunnet.

- Vi er kommet til et nivå i evolusjonen hvor vi må innse og ta ansvar for at vi er medskapere i den guddommelige skaperprosessen. Det finnes en opphøyet plan for bevissthetsveien vi går, men vi er alle delaktige i denne prosessen, sier Brunvoll, som til daglig jobber som Transbevisst veiviser.

I Amazonas-jungelen finnes det gamle pyramider fra Mayaenes storhetstid. Pyramidene har ni nivåer. Disse viser bevissthetsnivåene i skaperverkets evolusjon fra skapelsens begynnelse til hele verket er fullendt i 2012, eller enda mer nøyaktig – den 28. oktober 2011. Det første nivået, som Mayaene kalte underverden, begynte for 16 milliarder år siden, med utviklingen av cellenivået til alt liv. Dette nivået (eller denne underverdenen) tok utrolig lang tid, hele 1,26 milliarder år, og er det lengste nivået. Det neste nivået tok 20 ganger kortere tid, og det tredje nivået var enda 20 ganger kortere enn det forrige. Siden fortsatte det å bli 20 ganger kortere tid mellom hvert nivå.

- Nå er vi på det åttende planet som vil vare i 4680 dager, 12,8 år. Vi opplever at tiden går fortere og fortere. Og det gjør den også. Nå skjer det så mange hendelser på kort tid. Dette er hendelser som kunne ta evigheter tidligere. Det er en underverden, eller ett nivå igjen, det niende og universelle nivået. Dette vil overta for det nåværende nivået og vil vare i 260 dager. Alle nivåene i skaperverkets pyramide bygger på hverandre, og alle slutter 28. oktober 2011. Da er hele Mayakalenderen med alle planene fullendt, sier Brunvoll. 

 

Femte dag og femte natt

Alle underverdenene er inndelt i syv dager og seks netter. Dagene og nettene er bølgemønstre og frekvenser som påvirker det vi oppfatter som virkeligheten. Dagene er utadrettet, aktiv yang-energi med anledning til å oppdage og lære. Natten er mer innadvendt, hvilende og integrerende energi, så da er det tid for å forstå det som vi skapte og lærte i løpet av Dagen.

- På den femte dagen har det alltid foregått en gjennombruddsenergi i de forskjellige bevissthetsplan. Den forrige femte dagen var i 1922, og før det var den for 400 år siden. Etter den femte dagen kommer den femte natten. Da får vi se resultatene av det vi skapte, sier Brunvoll.

Hun sammenligner nettene med våre nattlige drømmer. Drømmene som bearbeider dagens aktiviteter kommer om natten, så da kan det bli vist oss en bakside av våre aktiviteter om dagen. Den femte natten kommer 19. november 2007.

 

Verdensmeditasjon

I 2012 blir hele syklusen i Mayakalenderen fullendt. Hva som kommer etter det, er det ingen som vet, men de som tror på Mayafolkets visdom, mener at det ligger innkodet i Mayakalenderen at vi går mot enhet, balanse og opplyst bevissthet.

For å være sikker på at veien hit blir mest mulig positiv, må mennesket selv delta aktivt i prosessen. Derfor er mange tilhengere av Mayakalenderen med på Breakthrough Celebration. Dette er en meditasjon og en indre stille handling som foregår over hele jordkloden på midten av den femte dagen. Folk samles i tillit, indre stillhet og fred for å være med på å utvikle verdens kollektive bevissthet.

- Vi vet at Moder Jord trenger forandring. Hun holder ikke ut den overopphetingen hun blir utsatt for. Vi må gå inn både nå, i morgen og i tiden som kommer. Vi kan gjøre det med meditasjoner, bønn eller på vår egen måte og ut i fra vår egen personlige tro. Vi må gå inn og skape positive forandringer og alternativer til det som er ødeleggende, sier Brunvoll. En del dager er satt av slik at folk over hele kloden kan meditere samtidig for å få en ekstra stor effekt. Små og store grupper samles verden rundt for å holde hender og meditere i håp om en bedre fremtid i fred og harmoni. Over en million mennesker er med på Breakthrough Celebration.

- På dager med verdensmeditasjon måles kriminalitet og vold i storbyer rundt i verden, og vi vet at tallene går ned under slike meditasjoner. Det vi gjør når vi samles, snakker sammen, mediterer og ber, har virkning, sier Brunvoll.

 

Oppstigning i chakrasystemet

Ifølge KL er mennesket et produkt av alle de ni bevissthetsplanene i universet. Påvirkningen siden skapelsens begynnelse foregår både i den kollektive bevisstheten og individuelt hos hver eneste en av oss. For å heve universets bevissthet, jobber de derfor like mye i fellesskap som de jobber med personlig utvikling.   

I perioden 2005 til 2012 er bevissthetsutviklingen mer intens enn tidligere, tror styret i KL. For å gjøre det enklere å forstå dette har de valgt chakrasystemet som ramme for programmet frem til denne perioden, fordi det handler om å heve energinivået. Det begynner på rotchakra i 2005, og avslutter på kronechakraet i 2012. Menneskenes samlede og individuelle bevissthet skal løftes opp på et høyere utviklingsnivå.

- Chakrasystemet er en kartlegging som strekker seg fra den alminnelige jeg-bevissthet og frem til et desidert høyere bevissthetsplan. Chakraene stiger, som vi sier. Chakrastigen omhandler både den fysiske kroppen, det eteriske energifeltet, de psykologiske perspektivene og den spirituelle og åndelige delen, forklarer Eirik Myrhaug, forstander i KL. I 2005 begynte vi på det nederste chakraet, det røde rotchakra. Her er grunnenergien hvor egoet, instinkter for overlevelse, eliminering og et jordisk fellesskap ligger. I dette året var Moder Jord og det økologiske systemet tema for samlinger i KL.

- Det var ganske kraftige rystelser i 2005. Tsunamien og store jordskjelv i Pakistan skjedde dette året, sier Myrhaug. Grunnenergien fra rotchakra forenes med det oransje harachakraets seksuelle energi i 2006. Harachakraet er senteret for kreativitet, økonomiske bekymringer, skyldfølelse og seksuell energi. KL hadde da fokus på økologisk økonomi, som bygger på naturens prinsipper. Deretter er det en maktkamp i det gule solar plexus i 2007, som vi nå er inne i. Alt som har med sosialt liv hører til her, samt grådighet og egoets maktkamp. Målet er å transformere makten og kampen til noe positivt.

- Vi kan se at grådigheten rår i Norge og resten av verden, og den kjenner ingen grenser. I solar plexus rår evolusjonens ild. Legg merke til alle brannene som foregår. Det verste er at det er kulturhistorie som brenner, og ikke det fysiske. Kulturarven vår brenner, og det er et tegn til oss om at vi skal være oppmerksomme på noe i ilden, sier lederen. Neste år er hjerteåret 2008 i chakrastigen. Det grønne hjertechakraet står for nestekjærlighet, rettferdighet, optimisme, tillit, tilgivelse, kjærlighet og sorg. I 2009 er fokuset på det blå halschakraet, som er senteret for kommunikasjon og kulturdanning. Her ligger egenskaper som sannferdighet, besluttsomhet og viljestyrke. Myrhaug tror vi kommer til å snakke om kulturen som holder på å dø, og om hva vi vil ta med oss av den gamle kulturen inn den nye. Kreativiteten for nye ideer frem mot 2012 kommer til å blomstre i 2009, tror han. Pannechakraets indigo år er i 2010, som ifølge Myrhaug blir et viktig år for kraften i samfunnet som helhet. Hierarkiet vi har i dag vil bli satt på hodet. Pannechakraet står for intuisjon og åndelighet. Enhet i alle verdens religioner er tema for år 2011, kronechakraets lilla år. Menneskets trosformer vil da bli mer forent og helhetlig, tror Myrhaug. Det siste året i Mayakalenderen – 2012 – er det hvite, spirituelle chakraets år. Det står for vårt høyere Selv. Det finnes ikke noe tema eller program for dette året, fordi vi ikke aner hva vi går i møte da. Ifølge Mayakalenderen er det en helt ny tid. Vi kan bare forberede oss på en forandring, selv om vi ikke vet hva den innebærer.   

- Vi håper at chakrastigen skal spre seg til andre. Den er universell. Vi har ikke monopol på dette. Det finnes hundrevis av chakrabøker og chakraveier. Alle er velkommen til å delta på energien fra chakrastigen, oppfordrer Myrhaug. Han viser til det enorme presset som menneskeheten utsetter jorden for med tanke på global oppvarming. Havet har for eksempel ikke like mye kapasitet til å ta opp CO2 som tidligere.

- Naturens bevissthet har nok laget redningsplanker til oss, men vi må også gjøre vårt. Vi må vokse i bevissthet. Vi kan ikke være trygg på hvordan dette skal gå. Vi har en kjempeoppgave å gjøre. Noe av dette kan vi gjøre i Kosmologisk Livstro. Noe kan vi gjøre på arbeidsplassen, noe kan vi gjøre i vår personlige utvikling. Det er litt av det vi står for, avslutter lederen.

 

Kosmologisk Livstro

Tidligere het Kosmologisk Livstro (KL) «Det Kosmiske Trossamfunn». Det ble stiftet av healeren Hugo Stenberg i 1994. Hele trossamfunnet ble reorganisert i 2005, og har et nytt styre med sjaman og healer Eirik Myrhaug som forstander. I styret sitter også Steinar Ellingsen, Bente Brunvoll, Everlinn Larsen, May Engen og Per Gunnar Nyseth. Trossamfunnet KL har fått statlig støtte, og er godkjent på lik linje med andre trossamfunn og har fulle rettigheter til å utføre seremonier. Medlemmer kan holde navneseremoni, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Et medlemskap koster 300 kroner i året. Man kan enten bli støttemedlem eller fullverdig medlem. Et fullverdig medlem kan ikke være medlem i andre trossamfunn.

Les mer på: www.kosmologisklivstro.no.

 

Kilder:

Alternativt samfunn Nr. 1/2005 «Revolusjon i vitenskapen», Alternativkanalen.com/martinus.html: «Kosmologien, institutet og centeret» av Ole Therkelsen fra 25.7.2004, Breakthroughcelebration.com, Sjamanhealing.com, Sjamanenesverden.no.