Har håp for Jordens fremtid

Har håp for Jordens fremtid

Janet Thompson frykter ikke 2012.

Janet Thompson reiser verden rundt med sine foredrag, workshops, healing- og regresjonstilbud i bagasjen. På begynnelsen av 1980-tallet startet hun en av Londons første spirituelle sentre, og nå følger hun forventningsfullt med på den åndelige utviklingen som pågår for fullt over hele verden.

Janet Thompson kjenner godt til mayaenes kalender som slutter i 2012 og som har vakt stor angst og uro blant mange om Jordens og menneskehetens skjebne.

– Mayaene kunne ikke se lenger enn til 2012, og derfor så de på dette som verdens ende, men det vil ikke skje. Vi kan forvente oss en overgang – et kritisk punkt – hvor vi vipper fra negativitet til kjærlighet, og derfor er det mange mennesker som arbeider hardt for å frigjøre mest mulig kjærlighetsenergi ved å meditere og heale. Over hele verden finnes det små grupper av mennesker involvert i dette arbeidet gjennom en bevegelse som ingen kan stoppe, mener hun. Denne «bevegelsen» har ikke noe navn, man trenger ikke noe medlemskap, ingen organiserer den og det koster ikke noe. Folk kommer sammen både hjemme og på arbeidsplassene, noe som har pågått helt siden 1930-tallet.

– Jeg synes dette er svært oppløftende. Vi må passe på disse planetariske forandringene og lære oss å leve med dem, men det er håp, sier hun. Hun benekter ikke at det vil bli vanskelig, og det står mange utfordringer på venteliste. Men dette er en del av menneskehetens utviklingsprosess.

– Planeten vår er et levende vesen som er på vei mot sitt neste utviklingstrinn. Noen av de globale katastrofene er delvis forbundet med at jorden avgir energi mens den beveger og forandrer seg. Dette har bare delvis å gjøre med den globale oppvarmingen. Vi har gjort stor skade på planeten ved grådig å tappe den for ressurser som olje, diamanter og mineraler. Jorden er sjenerøs, men vi setter dessverre ikke nok pris på den. Alt vi ønsker å gjøre er å ta uten kjærlighet og tanke på konsekvenser. Mye av den globale oppvarmingen handler om dette, men samtidig beveger også planeten seg mot et nytt utviklingstrinn.

 

Lysbelte rundt jorden

Ifølge Janet beveger menneskeheten seg kollektivt og individuelt gjennom et belte av fotonenergi. Vi har hevet vibrasjonene så mye at vi kan forbinde oss med denne energien som består av seks intense lysbelter. Mens vi beveger oss oppover langs disse energiene, forandrer våre fysiske kropper og vårt DNA seg.

– Siden det pågår så mange fysiske forandringer, kan dette til tider skape problemer – som for eksempel at mange våkner mellom klokka to og fire om natten. De må rett og slett tilbake til kroppen for å få en liten pause, forteller hun. Kryon er en energi som tilpasser seg jordens magnetiske energifelt. Denne energien har bare vært her fire ganger i løpet av planetens eksistens. Første gang var ikke jorden bebodd av mennesker. Deretter kom den med undergangen til Atlantis og den store flodbølgen som resulterte i Noahs ark. Sist gang energien kom, var i 1987 da Jorden beveget seg inn i fotonbeltets energi. Ved alle disse anledningene har den forårsaket mange ødeleggelser. Denne gangen viste det seg at menneskeheten i løpet av de siste femti årene har hevet vibrasjonene sine såpass mye at forandringen kun blir fysiske og energetiske, slik at ikke Jorden går under.

– Vi har helbredet oss selv, frigitt oss og lært om kjærlighet. Når vi nå sender ut tanker og bønner om fred og kjærlighet, går de rett inn i fotonbeltet som strekker seg rundt Jorden. Nå som dette beltet er fullført, kan de positive energiene enklere fraktes til steder på jorden hvor det trenges, sier hun. Janet Thompson benekter ikke at tiden fremover vil bli vanskelig og at det kommer massive endringer. Hun er også sikker på at det vil komme store økonomiske forandringer. Dersom børsen kollapser, faller økonomisystemet slik vi kjenner det i dag, som en kortstokk. Det gjør at vi må belage oss på et langt enklere levesett, er konklusjonen hennes.

 

Favorittmann

– Har vi noen nålevende og åndelige ledere her på jorden som du har spesielt stor tiltro til?

– Ja. Drunvalo Melchizedek er min favoritt her på Jorden. Han er utvilsomt en mester og en meget vakker sjel. Jeg har dessverre ikke møtt ham personlig, men sett mange videoer av ham. I en av bøkene sine skriver han om å innstille hjertet sitt på en frekvens som vil sende bort forurensningen. Noen vitenskapsmenn utfordret ham derfor til å gi en demonstrasjon på dette og det gjorde han. Til hjelp brukte han små bokser utstyrt med en «ball» på toppen, innstilte disse på en frekvens, og plasserte dem i et sterkt forurenset område. Deretter kom et lite blått hull til syne, og etter en stund var all forurensningen forsvunnet. Forklar det den som kan! Et annet og tilsvarende eksperiment resulterte i at 26 fiskearter kom tilbake til et område fordi det ikke lenger var forurenset. Bøkene hans inneholder mye informasjon om planetens åndelige utvikling. Han er også svært opptatt av fotonenergien rundt jorden som har vært der siden gammel egyptisk tid, men som nå er gjenoppbygd og gir oss mulighet for å gå inn i en kosmisk bevissthet. Han har også lansert en meditasjon kalt Mer-Ka-Ba som skal hjelpe oss gjennom år 2012. Og viktigst av alt, han har en stor ydmykhet i seg, sier Janet.

 

Reinkarnert

Janet Thompson gleder seg også over de mange barna som reinkarneres. Det er regnbuebarn, unicornbarn, safirbarn, gullbarn, perlebarn, krystall- og indigobarn.

– Det er alle slags barn som kommer inn fra ulike «stråler» med ulike evner og forskjellige jobber å gjøre her nede. Indigobarna har vanskeligheter fordi de har et svært spesielt energisystem. De er svært heldige om de kommer til familier hvor de blir forstått og får foreldre med kunnskap. Hvis de kommer inn i familier hvor de blir feilernært og får for mye sukker, blir de hyperaktive. De blir ADHD-barn som medisineres, og det er forferdelig å gjøre siden det undertrykker energien deres. Grunnen til at indigobarna er så urolige, er at folk ikke forstår dem. I tillegg er vårt utdanningssystem altfor langsomt. Siden disse barna raskt oppfatter ting, kjeder de seg ofte på skolen, forklarer hun. Krystallbarna har mange medfødte psykiske evner som må beskyttes mot misbruk av omverdenen. Hun anbefaler to bøker om disse barna som er skrevet av James Twyman. Han har studert noen av dem i Bosnia, som nå er trygt bevart i et kloster hvor de kan utvikle sine evner i fred og ro.

 

Liv og åndelig utvikling

Janet forteller villig i vei om sitt liv i denne reinkarnasjonen som har vært helt eventyrlig. Livet hennes startet som enebarn nordvest i England i Lancashire hvor hun langt fra ble flasket opp på åndelig føde. Foreldrene var svært ordinære, men kjærlige.

– Moren min bestemte at jeg skulle bli skuespillerinne, noe som egentlig ikke var mitt valg. Jeg ville helst bli modell. Skolen var et mareritt fordi jeg var dyslektiker og alltid fikk høre at jeg var dum, så jeg kunne ikke slutte raskt nok på skolen. Siden jeg ikke var akademisk anlagt, mente moren min at jeg måtte bruke mine andre talenter, og derfor tok hun meg med til en modellskole i Manchester, men jeg var bare 15 år og kom ikke inn. Da gikk vi tilbake til min mors plan om å bli skuespillerinne, og hun skaffet meg en plass på en dramaskole ikke langt hjemmefra.

– Ble du skuespillerinne?

– Ja, og jeg har delvis jobbet som skuespiller helt til for ti år siden. Dessuten ble jeg også modell. Etter hvert bygde jeg opp en karriere innen tv og det ble også mye teaterarbeid i tillegg til masse arbeid med reklame, forteller hun. Den åndelige utviklingen startet først da Janet var 24 år. Da oppsøkte hun en klarsynt i London som merket at hun var spirituell. Han anbefalte henne å oppsøke Richmond Spiritual Church.

– Kirken holdt en vidunderlig standard på sine medier i de dager. Disse mediene var svært veletablerte, utdannet på 1930-tallet, og hadde god forbindelse med åndene. De ga vidunderlige og inspirerende seanser som startet med en tekst hentet fra forskjellige bøker. Gudstjenestene ble alltid avsluttet med en demonstrasjon av klarsynte. Gjennom mediene kom det meldinger fra avdøde slektninger og åndelig veiledning til de tilstedeværende. Blant åndene var det alltid mange indianere og nonner, husker jeg.

 

Kunnskapstørst

Selv om Janet fant stor glede i meldingene fra sine avdøde slektninger, var ikke dette nok. Etter hvert vokste det fram et ønske om å tilegne seg mer kunnskap. Derfor takket hun ja til tilbudet om å bli med i en sirkel som ble ledet av en kvinne med en meget høyt utviklet sjel. Dette mediet var også blitt utdannet på 1930-tallet, og gjennom henne talte en annen vidunderlig avdød kvinne som hadde skrevet mange esoteriske (åndelige) bøker.

– Det var her jeg lærte hvordan jeg skal praktisere meditasjon, healing og visualisering. En dag så min læremester på meg og sa: «Jeg har akkurat sett deg ved hoffet til dronning Maria av Skottland. Du satt i en gudstjeneste og spant, og var tydeligvis svært opprørt over noe. Det var der vi først møttes, og nå har du kommet tilbake for å lære mer av meg.» Jeg tror hun hadde rett, for jeg elsker Tudor-tiden, dens bygninger, piper og smykker som jeg fortsatt bærer. Litt senere så hun på meg en dag og sa: «Du vil ikke begynne ditt arbeid før du er 50 år.» Dette satt alltid i bakhodet mitt, og når folk tenker på at de raskt nærmer seg pensjonsalderen, ville jeg for alvor starte det egentlige arbeidet mitt som jeg nå har holdt på med i snart ti år.

 

Esoterisk bokhandel

Tidlig på 1980-tallet oppsto det et hull i Janets skuespillerkarriere, og hun spurte da seg selv: «Hva vil du gjøre nå? Hva trives du best med?»

– Svaret var at jeg liker å lese esoteriske bøker, så derfor vil jeg selge dem, sier hun. Janet hadde akkurat flyttet inn i et nytt hus og fant noen tomme butikklokaler like rundt hjørnet. Janet brydde seg ikke om hva andre mente om planene. Hun åpnet butikken og alt gikk bra. Det var få esoteriske bokhandlere i London på denne tiden. Som innehaver av en esoterisk bokhandel, lærte Janet mye om det åndelige og spirituelle. Hun visste hun hadde mye kunnskap, men hun visste ikke hvor den kom fra.   

– De som kom til butikken forventet at jeg kunne svare på spørsmålene deres, og jeg kom etter hvert i en posisjon hvor jeg kunne snakke med en viss autoritet. Dette var virkelig en fin tid. Folk kom innom og pratet om drømmer og erfaringer, om reisene sine til Egypt og det trange bakrommet til butikken ble etter hvert et sentralt samlingssted hvor også den lokale bobbyen (politimann) kom innom for å ta en kopp te. Jeg bodde rett rundt hjørnet, og huset mitt ble brukt til alt vi ikke fikk plass til på bakrommet, det være seg healing, meditasjoner eller workshops, forteller hun. I ti år pendlet hun mellom skuespilleryrket og bokhandelen, samtidig som esoteriske bøker etter hvert ble dagligdagse også i vanlige bokhandlere. Janet nærmet seg raskt de femti, og hun følte at det var på tide å gå videre. Hun solgte derfor både huset og butikken og slo seg ned i Brighton.

 

Verden rundt

Hit sendte skjebnen en tidligere bekjent av henne som skulle holde et kurs i regresjon.

– Helt fra ungdommen har jeg hatt interesse for karma og reinkarnasjon, og gjennom kurset kom alle ferdighetene jeg hadde tilegnet meg gjennom årene opp i lyset, og den egentlige livsoppgaven min sto klar for meg. Like etter fikk jeg vite at en nyåpnet New Age-forretning i Hong Kong var på utkikk etter en som kunne regresjon. Innehaveren så på websiden min og fant ut at jeg var den hun søkte, og derfor dro jeg til Hong Kong. Herfra gikk ferden innom både til Bangkok, Singapore og Sør-Afrika.

– Gradvis har alle personer som har vært en del av min fortid dukket opp. Når timingen er riktig, flyter alt lett, forteller Janet, som bruker en spesiell bønn før hver sesjon eller workshop slik at guidene hennes vet at hun trenger dem.

– De forsvinner ikke, men da vet de at vi skal arbeide slik at de kan bruke sin innflytelse. I de siste årene har jeg vært overskygget av en mester som står bak. Så snart jeg starter, faller ansiktet mitt inn i gamle folder. Jeg kjente denne mesteren i et av mine tidligere liv som en indianer, og han manifesterer seg alltid som en indianer kalt Hide Dog. Janet bruker også engler i sitt arbeid, og hun er spesielt forbundet med erkeengelen Mikael.

– Jeg bruker også erkeengelen Gabriel ofte fordi han er den fremste healingengelen. Han vet hvordan man skal frigjøre energi fra mennesker, og da kaller jeg spesielt inn hans assistanse. Jeg visualiserer englene stående bak personen hvor de sender inn en kjærlig følelse og energi når vedkommende puster ut den negative energien sin. Dette gir litt ekstra hjelp, avslutter Janet.