Tsa Lung: Forløperen til Reiki og akupunktur

Tsa Lung: Forløperen til Reiki og akupunktur

Tibetansk energihealing er ikke for pyser og slappfisker!

I mange århundrer har Tsa Lung tradisjonen vært hemmeligholdt. Men nå har tibetanske lamaer funnet tiden moden for å lære det bort til flere. Aase-Hilde Brekke har fått æren av å bringe denne healing- og yogatradisjonen til Norge.

Tsa Lung er teknikker som oppstod i Tibet for tusenvis av år siden, og sies å være forløperen til Reiki og akupunktur. Inntil nylig ble Tsa Lung holdt skjult innenfor «The Secret Yoga of the Five Elements», hvor kun spesielt utvalgte yogier og yoginier fikk lov til å praktisere teknikkene i løpet av et helt liv.

Aase-Hilde Brekke har fått opplæring i Tsa Lung av tibetanske lamaer siden 2004 i Norge, og har lært ulike teknikker og meditasjoner i India. Vanligvis må en utdannelse i Tsa Lung healing godkjennes av en tibetansk lama, men Aase-Hilde har fått tillatelse til å godkjenne studiet i Norge. Derfor er hun den første i Norge som er sertifisert Tsa Lung healer og lærer.

 

Fysiske yogaøvelser

«Tsa» betyr energikanal og «lung» betyr livsvind. Direkte oversatt fra tibetansk betyr det en kanal for livsenergien. Tsa Lung er tibetansk energihealing som skiller seg fra andre typer healing ved at det først fokuseres mye på fysiske yogaøvelser. I treningen inngår også visualiseringer, pust, renselse og meditasjoner.

- Den dypeste healing kommer når man er i kontakt med sitt spirituelle nivå. Men alle som lærer Tsa Lung jobber også mye med fysiske øvelser. Når du skaper balanse i det fysiske, skaper du balanse i det mentale, forklarer Brekke. Øvelsene går ut på å løse opp blokkeringer og skape balanse i den fysiske og den eteriske kroppen. Kroppen og pusten brukes som redskap, i tillegg til bestemte meditasjoner og mantraer.

Blokkeringer kommer av blant annet vonde opplevelser, og hindrer fri flyt av energi. Oppnår man balanse og flyt i chakrasystemet og kroppens indre organer, blir det lettere å få fri flyt og balanse i tanker og emosjoner.
Mens Tsa Lung refererer til healingen og tradisjonen, er Lu Jong navnet for de mer fysisk relaterte yogaøvelsene. Lu Jong betyr «helbredende kroppsbevegelse,» og ble utviklet av eremitter i Tibet for å kurere ulike sykdommer.

De som får Tsa Lung healing får også opplæring i Lu Jong, slik at de kan trene hjemme og få opp kroppsenergien og livsenergien. Jeg gir en pakke med både healing, energetiske øvelser, visualiseringer, mental trening og fysiske øvelser, sier hun.

 

Kan ikke flykte

Veien mot å bli Tsa Lung healer er ikke for pyser og slappfisker. Brekke var nylig på et to ukers Tsa Lung retreat i Tyskland, hvor de trente fra klokken 6.30 om morgenen til 22.30 på kvelden i to timers økter. Til sammen ble det 6 til 10 timers fysisk trening og mentale øvelser hver dag, med undervisning og øvelser mellom dette.

- Man har ikke sjanse til å flykte fra seg selv i dette systemet. Det er ikke noe svermerisk og drømmerisk over Tsa Lung. Det handler om å komme på plass i sin egen kropp, i eget sinn og i egen spiritualitet, forteller Aase-Hilde. Før hun begynte med Tsa Lung var hun borti mange andre former for healing. Men hun opplevde mye av det som veldig mentalt og svevende, for det ble illusjoner uten bakkekontakt. Det er det fysiske og jordnære ved Tsa Lung som tiltrekker Aase-Hilde.

- Her sies det klart i fra om at du aldri må miste deg selv og gi deg over til en tro du ikke har, eller til noe du ikke føler for å gjøre. Det er en indre spirituell vei du ledes mot, sier hun.

 

Konstant renselse

Selv om man har jobbet seg gjennom det fysiske nivået med yogaøvelsene og renset chakraene og kroppen, betyr ikke det at man er ferdig med det for godt. Alle Tsa Lung healere forplikter seg til å gjøre det fortløpende.

- Når jeg skal gi healing, må jeg alltid ha gjort en praksis først. Jeg gjør en times tid med en bestemt type praksis for å rense meg selv slik at jeg er klar. Det gjør jeg uavhengig av om jeg skal gi healing eller ikke, sier Brekke.  
En av grunnene til at hun liker systemet, er at det stilles mange krav til healeren. Praksisen blir som en selvtesting. Hvis hun merker at hun har problemer og er ufokusert en dag, får hun beskjed fra seg selv om å skjerpe seg før hun gjør healing.

- Hopper du over selvtestingen, kan du begynne å projisere ting du ikke skal på klienten. Poenget med healingen er at den som kommer skal se sine egne projeksjoner. Healeren skal være som et speil for det som foregår i klienten. Det er ikke jeg som skal ha behov for deg, men omvendt, utdyper Brekke.

 

Fem elementer

Tsa Lung og tibetansk medisin generelt baserer seg på fem-element systemet. Dette går ut på at all fysisk materie er komponert av de fem grunnleggende elementene jord, ild, luft, vann og «space» – eller rom. Alle som får opplæring i Tsa Lung healing, må lære mye om tankegangen, systemet og symbolbruken rundt elementene. Målet er at alle elementene er i balanse for å skape mental og emosjonell klarhet.

I Tsa Lung inngår fem-elementmassasje, også kalt Kum Nye massasje, som en del av de avslappende teknikkene. Kum Nye massasje skal hjelpe til med å balansere de fem ulike elementene i kroppen og virker beroligende. Aase-Hilde gir gjerne slik massasje på starten eller på slutten av en healing.  Selv om Tsa Lung legger vekt på fysiske øvelser med kroppen, understreker Aase-Hilde at det er det mentale ved healingen hun vil folk skal fokusere på. Derfor er ikke Kum Nye massasje noe hun reklamerer med.

For å hjelpe til i healingen har hun lært seg å generere en type «varme» i kroppen, gjennom meditasjon og øvelser. Når man kan aktivisere slik varme, skal det være mulig å åpne energiblokkeringer både i seg selv og andre. Aase-Hilde har også lært å tolke og forstå hva slags healing teknikker som er gunstig for ulike symptomer.

 

Tantrisme

Tsa Lung tradisjonen har røtter både i Bòn religionen og tibetansk buddhisme. Bòn ble praktisert i Tibet før buddhismen ble brakt til landet på 700-tallet, og har elementer av sjamanisme og tibetansk buddhisme i seg. Tibetansk buddhisme har ulike skoler, eller retninger, og spesielt Nyingma og Drikung Kagye skolene praktiserer Tsa Lung.

Både Bòn og tibetansk buddhisme praktiserer tantrisme. Det spesielle med tibetansk buddhisme er nettopp tantrismen. Hovedmålet i tantrismen er å transformere negative emosjoner til en høyere bevissthet. Det handler ikke bare om seksualitet, som mange i Vesten har oversatt det til.

- Omtrent alle bøker om tantrisme i Vesten handler om parforhold, men det er ikke det tantrisme er. Tantrisme er å transformere sin egen energi og alle de negative følelsene, enten det er seksualitet, aggresjon, sorg, sinne eller ignoranse. Poenget er å transformere disse til innsikt, visdom, medfølelse, klarhet og klokskap, forklarer Brekke.

 

Aksept av emosjoner

En viktig tanke i Tsa Lung er at ingenting fordømmes. Du skal aldri fordømme deg selv, uansett hva du har gjort eller har lyst til å gjøre. Du trenes opp i å kaste av deg all skyldfølelse.

- Det er ikke fordi du skal slutte å tenke og gi blanke. Tvert i mot. Du skal tørre å ta inn alle dine emosjonelle tilstander. Du skal tørre å kjenne på aggresjonen, være i sorg og akseptere det. For med en gang du aksepterer det, så skjer transformasjonen, sier Brekke. Aksepterer du ikke dine emosjoner, undertrykker du dem og forsterker knutene i chakrasystemet. Hver gang du er sint, lei deg eller har lyst på sex, skal du aldri fordømme, fornekte eller skamme deg over følelsene.

- Det betyr ikke at du skal hoppe uti det og utføre handlingene, men du skal være bevisst på dem. På en måte har du litt avstand fra tankene og impulsene dine, forklarer Brekke.

 

Omskaper illusjoner 

Innenfor Buddhismen tolkes de emosjonelle tilstandene som illusjoner. Med det menes at en emosjon er ikke varig, men kommer til å løse seg opp. Buddhistisk lære oppfordrer til bevisstgjøring av illusjonene, slik at transformasjon kan skje.

- La raseriet velte opp i deg, men det er ikke sikkert du skal skjelle ut den andre personen, for det er ditt raseri. Din aggresjon er ditt ansvar. Det betyr heller ikke at du skal la være å si fra hvis du blir tråkket på. Du skal ikke være en tidevannsbølge som går opp og ned, sier healeren. Bevisstgjøringen gjør at du renser deg litt etter litt. Når aggresjonen kommer, vil den bare sneie litt langs siden din og forsvinne. Et godt tips for å nærme seg denne tilstanden kommer fra Dalai Lama. Når du blir sint på noen, vent til neste dag med å si fra. Da har du fått roet deg ned slik at du kan si fra på en ordentlig måte, i stedet for å skjelle ut og anklage den andre.

- Når du tar ansvar for den emosjonelle tilstanden du kommer i, så sier du det på en annen måte. Det emosjonelle er veldig ustabilt. En dag blir du glad av å høre at du er fin og søt, men en annen dag blir du sur når du hører det samme fordi du er i dårlig humør i utgangspunktet. Det viser at måten vi reagerer på ligger hos oss selv, sier Brekke.

 

Visualiserer medfølelse

Man påkaller ingen guddommer eller åndelige vesener i Tsa Lung. Men man avviser ikke at ånder, og ikke-fysiske vesener finnes. Ofte ber en om mantraer og visualiserer bilder for å åpne chakrasystemet og aktivisere det spirituelle i seg selv. Men personlig tro er helt opp til den enkelte. I Tsa Lung brukes visualisering for å hjelpe folks spirituelle oppvåkning, og er en praksis innenfor tibetansk buddhisme. Det går for eksempel ut på å visualisere buddhistiske Thanka-malerier, som symboliserer ulike prinsipper. Et bilde som Aase-Hilde har brukt mye er Tara, som står for medfølelsens prinsipp.

- Visuelt sett pugger du bildet utenat. Du ser for deg Tara med alle sine edelsteiner, blomster på hodet og hvordan hun sitter. Tanken er at når du visualiserer det, aktiviserer du din egen medfølelse og ditt eget visdomsnivå, forklarer hun. Selv om Tara er en slags «gudinne» i Buddhismen, betyr ikke det at du tilber henne. Visualiseringen går ut på å gi respekt til prinsippet om medfølelse. Dette kan vekke hele deg og aktivisere din indre spirituelle kilde, som har medfølelse i overflod.

- Veldig mange er ubevisst på seg selv som åndelige vesen, og vil gjerne ha åndelige ting utenfra. Det buddhistiske tenker motsatt. Du skal ned og dypt inn i deg selv for å finne svaret. For det Tara og Buddha representerer, har du også i deg selv, tror hun.

 

Nøktern og naturlig

Tibetanske yogier, munker og nonner har utforsket Tsa Lung og Lu Jong teknikkene i mange hundre år. Man kan undre seg over hvorfor de valgte å hemmeligholde tradisjonen så lenge. Brekke forklarer det med at de jobbet med mange ting som kunne misforstås, som energier og bevissthetsnivåer. Hvis de snakket om dette for tidlig kunne folk henge seg opp i feil ting, slik at poenget med healingen ble borte. Spirituell oppvåkning i Tsa Lung handler om å være så ekte og naturlig som mulig. Man etterstreber å være på plass i seg selv, vite hvor man står og være et helt menneske.

- De er veldig opptatt av nøkternheten i den spirituelle utviklingen. De sier at kjennetegnet på en person som har jobbet spirituelt er at vedkommende er naturlig og ydmyk, forteller Aase-Hilde.

 

Avslører egoet

Å avsløre egoets illusjoner, er svært viktig i Tsa Lung tradisjonen. Ikke fordi egoet er noe galt, men fordi det kan hindre oss i å leve det livet vi dypest sett ønsker. En typisk vestlig egoforståelse sees som falskt, fordi det vektlegger det ytre, penger og makt.

- Vi vet ikke en gang og læres ikke opp til å tenke at vi har et åndelig skattkammer i vårt indre. Hvordan skal vi da klare oss når sykdom kommer? Hvordan skal vi takle psykisk motstand når vi blir mobbet på jobben og når noen dør?, spør Aase Hilde.

Tsa Lung tradisjonen gir redskaper som gjør det lettere å ta vare på sitt eget liv og bli en ressurs for sine nærmeste. Når man lærer å være snill mot seg selv, blir det jo lettere å bli snill mot andre. I stedet for å kreve mye av livet, kan du bli en person som stadig byr på ditt indre skattkammer.


Les mer om Aase-Hilde Brekke her: www.taramedia.no