Jobber med energi-generering

Jobber med energi-generering

Snorre Wilmann er healer og spåmann.

Snorre Wilmann (42) er synsk, men liker ikke denne betegnelsen om seg selv. Han foretrekker å kalle det energigenerering. Snorre henter informasjon fra energien til andre. Energien fra kjernen i cellene blir overført til Snorre som bilder eller ord. Svarene hentes fra klienten, genereres gjennom Snorre, som videreformidler informasjonen han mottar i et forståelig språk til klienten.

Det hersker enighet både i den alternative verden og i forskerverdenen at vi mennesker utstråler målbar energi. Denne energien er det Snorre jobber med. Han henter informasjon fra celleenergien til sine klienter, som er en form for kanalisering.

– Jeg kaller det energigenerering fordi jeg får informasjon fra celleminnene til folk og tolker dette om til et forståelig språk. Dette er verken tro eller overbevisning, det er viten! Jeg får fram informasjon som finnes i klientens energi i form av bilder eller ord. Vi har gjennom mange liv bygd opp vår energi som lagres i cellekjernene, og dette er minner som kan hentes fram og arbeides med i dag. Cellehukommelsen går helt tilbake til vår gylne opprinnelse, og den responderer på toner og gjenkjennelse uavhengig av tid. På den måten kan vi bli klar over ugunstige mønstre som vi henger fast i, og vi kan gjøre nødvendige endringer i resonansen for å komme videre. En liten bøyning i energien fører til en vridning slik at vi ser livet med en annen vinkel, forklarer Snorre. Snorre kikker opp med to nøttebrune øyne. Han er en forsiktig type som ikke har behov for å stikke seg fram. Det finnes ingenting ved Snorre som kan minne om den flagrende magikeren Merlin fra eventyrene.

– Jeg liker ikke ordet synsk. Begrepet favner etter min mening for vidt, og er blitt misbrukt for ofte. Jeg har ikke kommet opp med et begrep som er bedre, men kanskje ordet synsk kan deles opp i flere underkategorier? Noen ser bilder, andre føler, noen kjenner lukter, og så videre. I en tolkning for en klient kan det komme hjelpere eller guider fram med et budskap eller følelse for å understreke at vi er ikke alene her, at vi har hjelp om vi bare lytter.

– Selv ser jeg ikke alt, men jeg vet alt. Jeg kan laste inn alle svarene. Vi kan ikke ha alt i hodet samtidig, men alt er tilgjengelig for oss. Tingene er ikke så fjernt fra oss som vi kanskje tror, alt henger sammen som i et finmasket nett, sier han. Fjeset til Snorre sprekker i et stort smil. Men han spøker ikke. Han vet han får den informasjonen han skal ha, og på den måten vet han alt.

 

Svarer på noe annet

– Hva er det en spåmann får flest henvendelser om?

– Jeg får spørsmål om alt mulig, men mye dreier seg om kjærlighet. Det jeg får fram som svar har kanskje ikke så mye med kjærligheten å gjøre direkte. Jeg får opp årsaken til at kjærligheten uteblir, og hvilke endringer som skal til for å få kjærligheten inn i livet. Personlige relasjoner er vel det som går igjen oftest på teletorgtelefonen. Jeg får også henvendelser rundt økonomi, kjøp og salg av aksjer, yrkesvalg og ting rundt ansettelser i firmaer. Når det er landsmøter og politiske valg får jeg også henvendelser rundt dette, sier Snorre, som synes det verste som finnes er å snoke i utenforståendes privatliv med evnene sine.

– Jeg har vanskelig for å utlevere livet til en tredjeperson. Jeg kan fortelle hvordan du skal forholde deg til vedkommende, men jeg grafser ikke. Etter en tolkning for en klient husker jeg ikke så mye av det som har blitt kommunisert. Det er som om informasjonen som går via meg ikke når min hukommelse. Samtidig kommer jeg raskt inn i situasjonen igjen om det skal vise seg nødvendig. Som person er Snorre sosialt anlagt, men han trives også godt i sitt eget selskap. Han innrømmer gjerne at han er nysgjerrig av natur.

– Jeg er ikke selskapssyk, men er glad i folk. I Trondheim, der jeg bor, er jeg kjent for det jeg driver med. Dette skaper nysgjerrighet hos noen, mens andre trekker seg unna. Jeg blir lett fascinert og forundret selv om jeg er veldig nedpå. Tankene mine er hele tiden i aktivitet, men jeg har lært å hente inn hjertefølelsen før jeg uttrykker tankene mine på en rolig og jordnær måte. Snorre trekker lett på skuldrene og har ingen planer om å forandre seg.

 

Gi slipp

Jobben til Snorre handler om å få folk til å se sin egen situasjon og å bryte fastgrodde mønster.

– Det jeg bidrar med er å få folk til å forstå hvorfor de har kommet dit de er i livet. Ut fra den enkeltes ståsted kan jeg påpeke mulighetene som finnes. Jeg snur tingene på hodet og får dem til å se livet sitt fra en annen og kanskje ny vinkling. Poenget er i aller høyeste grad ikke å fortelle om alt som skal skje framover. Jeg tar ansvar i så måte. Ved å avsløre for mye kan jeg faktisk påvirke et naturlig handlingsmønster, og det skal jeg ikke gjøre. Da kan jeg frata klienten opplevelser som han eller hun skal ha en spontan og naturlig reaksjon på. Min jobb er å klargjøre de opplevelsene som kommer, forklarer han. Veldig mange lever livet sitt på autopilot. Begrep som tidsklemme og utbrenthet som før ikke har vært akseptabelt å snakke om, er i dag et tilbakevendende tema. Da kan det være en lettelse å få satt ord på og få klarhet i hvorfor man har havnet der man er i livet.

– Jeg kan forklare hvorfor ting har skjedd og hvorfor man henger fast i fortiden. Det er veldig mange som henger fast i et eller annet, for eksempel tap, sorg, selvmedlidenhet og frykt. Når du klamrer deg til noe som har vært, eller frykter forandringer i livet, kan jeg hjelpe til med å gi håp slik at du kan gi slipp og finne ro, smiler Snorre. Det kan kanskje høres som om Snorre kan svinge med tryllestaven, og vips er livet på rett spor. Slik fungerer det ikke. Forandring krever tid og arbeid, tillit og indre ro.

– Veldig mange må ha en garanti for at det venter noe bedre i framtiden før de slipper taket på fortiden. Da ber jeg alle huske dette: Man kan ikke kontrollere andre og omgivelsene, da slavebinder man, og blir selv en slave. Livet er forandring og erfaring. Uten dette hadde det ikke vært et fysisk liv å leve. Man må våge å ta det første skrittet, så kommer opplevelsene mot deg med to skritt og alt legges til rette for at du skal sanse, føle, erfare og leve.

 

Kunne mer

Snorre bruker også tarotkort som verktøy når han arbeider. Han meldte seg på et kurs i tarot og fikk seg en liten overraskelse.

– Jeg kunne lære kursholderen mer enn vedkommende kunne lære meg, sier Snorre forsiktig. Påtatt viten er ikke noe Snorre synes noe godt om. Det var da han la bort bøkene at tarotkortene begynte å virke for ham.

– Glem andres detaljstyrte tolkning av kortene, la bildene gi næring til intuisjonen. Hvem som helst kan åpne opp for intuisjonen og bruke den! Det finnes ingen fasit – hver og en må bruke kortene på den måten som fungerer for den enkelte. Likevel hadde kursene en god funksjon for meg. Jeg kunne sammenligne meg med andre, det ga bekreftelse på at det jeg gjør er riktig og at jeg kan hjelpe andre med min viten. Jeg holder nå egne gruppekurs for styrket intuisjon med tarot. Det er godt å se deltagere som får høynet sin egen indre tro på sin viten, sier Snorre som har stor respekt for enkeltindividet og vil aldri finne på å gjøre eller si noe som kan gjøre skade.

– Mange som har samme type jobb som meg tenker ikke over hvor skremt kunden kan bli av informasjonen de gir. Jeg våger å påstå at disse ikke vet hva de holder på med! Det er tross alt menneskeliv vi snakker om. Fei for din egen dør før du feier andres, er Snorres oppfordring.

 

Rolig og sindig

Snorre hevder han er en rolig og sindig kar. Hans måte å være på bekrefter denne påstanden.

– Jobben min handler veldig mye om tillit. Jeg merker godt når jeg «får inn» hele personen, ikke bare situasjonen som det spørres om.. Vi bærer alle på en maske, et uttrykk som kan være vanskelig å ta av seg. Det innebærer at man må blottlegge seg selv, og det er ikke enkelt. Men etter hvert som jeg møter kunden helt uten fordommer og med trygghet, opparbeides tillitten. Da faller masken litt etter litt – for det er jo egentlig ikke farlig i det hele tatt. Det handler om deg selv og ditt innerste. Om du tillater det, kan jeg hjelpe med å se deg selv bedre på en fornyet måte. Det virker som om man får mer enn man ber om dersom man kontakter Snorre med spørsmål.

– Er livet alltid like innviklet, og må vi kaste masken for å få svar? Snorre smiler bredt og rister på hodet.

– Nei, det er ikke alltid slik det fungerer. Av og til trenger man bare et ja eller nei svar, og det er jeg selvfølgelig behjelpelig med. Likevel kan jeg ikke ta avgjørelsen for deg. Dersom du spør om neste steg bør gå til høyre eller venstre, tar jeg ikke valget for deg. Det må du gjøre selv. Det jeg forteller deg er hva som ligger på veien til venstre kontra veien til høyre. Ut fra dette kan du selv velge retningen du vil gå. Det er frihet i alt.

 

Bestem deg

Livet er fylt med valg. Forandringer skjer om vi ønsker dem velkommen eller ikke. Det beste er kanskje å ikke stritte i mot, men ta tyren ved hornene og gjøre et valg.

– Det handler om å bestemme seg! Du er nødt til å spørre deg selv om hva du egentlig vil med livet ditt. Noen veier er kanskje lengre og mer kronglete enn andre – men ta et valg! Bestem deg! Det du ikke kan bestemme er hvordan endringene skal komme. Men bestem deg – så kommer endringene.
Frihet og retten til å bestemme over seg selv ligger høyt hos Snorre.

– Noen ganger får jeg spørsmål som «vil vi være sammen resten av livet?» Da spør jeg tilbake: «Vil du virkelig fastlåse deg selv og andre, her og nå, for resten av livet?» Bestem deg for at du og ditt liv skal være fylt med kjærlighet, og det vil skje! Da slipper du å bekymre deg for deg og din partners forhold. Det som er ment for deg, vil komme til deg, mener Snorre som legger vekt på at vi alle er ett.

– Den energien som finnes i oss er den samme som finnes i for eksempel sola – eller Gud for den saks skyld. Det er en kraftig energi! Poenget er å la denne energien få flyte fritt uten å hindre det med psykiske sperrer, viljekontroll og makt, som igjen kan lede til fysiske smerter eller plager. Vær bevisst dette, råder Snorre.

 

Vektreduksjon

Hjemme i Trondheim jobber Snorre mye med energigenerering og healing.

– Jeg har i det siste konsentrert meg mye om såkalte «livsstilssykdommer,» som for eksempel overvekt. Jeg kom over to jenter som brukte omtrent samme diett, men den ene var stor og den andre liten. Jeg stilte spørsmål om hvorfor noen vokser fysisk når det er andre steder vi egentlig skal vokse. Da rauset svarene på plass! Når Snorre spør om noe, opplever han alltid at han får svar.

– Jeg snakker til sjelen og cellene i kroppen, også med ord som jeg ikke har kontroll på eller bruker til daglig. Til nå har jeg holdt dette i bakgrunnen for å være sikker på at det fungerer, men alt ser ut til å fungere som det skal. Det foregår i løpet tre behandlinger, inntil kroppen er i gang. Jeg hadde en klient som gikk ned 6,3 kg i løpet av 14 dager. Ikke nok med det – hun sa at livsgløden var kommet tilbake. Hun var blitt som ny. Slike tilbakemeldinger gir meg bare mer gnist til å stå på videre. Uansett – alle sykdommer har en årsak – det ligger noe bakenfor som kanskje ikke er så lett å oppdage. Også genetisk arvelige sykdommer kan man gjøre noe med. Det får da merkbare ringvirkninger. Cellekjerner responderer på hverandre uavhengig av kropp, en ny resonans oppfanges hos andre og healingen sprer seg. Det er mye vakkert man kan bruke magien til om en åpner opp for indre viten.

Vil du snakke med Snorre kan du ringe ham på 829 95 241 (kr.26,00/min).