Et musikalsk sjelsportrett

Et musikalsk sjelsportrett

Paul Armitage er musiker, komponist og healer.

Jeg møtte Paul Armitage gjennom et felles musikalsk landskap, hvor musikk, kjærlighet og energibevissthet møttes. Det første energimøtet hadde vi på telefon fra Canada til Norge. Varmen og kjærligheten som strømmet gjennom telefonen var til å ta og føle på. Sjelelig gjenkjennelse og forståelsen av hva musikk kan brukes til var en del av denne opplevelsen som fløt bakenfor og mellom ordene vi utvekslet. Jeg var så heldig å oppleve to konserter med ham før han reiste tilbake til Canada.

Konsertlokalet på Unity i Oslo var fullsatt, og en fin meditativ stemning bygget seg opp i rommet. I dyp konsentrasjon fløt Paul med musikken han skapte i øyeblikket. Fingrene løp over keyboardet med en herlig presisjon inn i de mest harmoniske og deilige komposisjoner med mange variasjoner. Ikke all meditativ musikk i det alternative miljøet har så mange variasjoner i sine komposisjoner som jeg opplevde hos Paul. Publikum kunne her få oppleve en musiker som formidlet og kanaliserte musikk samtidig som hans klassiske bakgrunn tydelig var til stede. Jeg opplevde en sfærisk musikk som bar med seg budskap om sjelstilhørighet og koblet oss sammen i et felles og individuelt løft for våre sjelsbevisstheter. Jeg opplevde en felles bevissthet hvor vi all løftet hverandre og arbeidet sammen, hvor musikken ble en kanal for dette. I neste øyeblikk var jeg dypt konsentrert i fri flyt med min egen sjel og eget landskap.

I pausen ba Paul om et tema for neste del av konserten, og fikk ubetinget kjærlighet som forslag. I løpet av konserten kom det en følelse av enorm frihet. Og nærvær.

Den andre konserten med Paul Armitage var på Alternativfestivalen på Hurdalsjøen, og her opplevde jeg i tema for oss til stede at den bar med seg en dyp kjærlighetsenergi som ga kontakten med sjelens landskap og bearbeidet kroppen for en dypere kontakt, først og fremst gjennom hjerteenergien og den dype kontakten med egen sjel.

 

Himmel og jord

Etterpå møtte jeg Paul for å intervjue ham på en kafé i Oslo. Stemmer surret rundt oss. Det var mye lyd, og vi skapte et eget rom midt i all aktiviteten som vi samtidig var en del av.

Det er nettopp dette Paul Armitage er opptatt av, som musiker, kanal, healer og medmenneske: Å bringe himmelen til jorden. Å være fysisk og ære det å være fysisk. Hans egne erfaringer gjennom de siste 15 årene av sitt liv er at en del av det å være fysisk er å transformere det som er tungt og mørkt på et fysisk plan til en større letthet og glede. I stedet for å trekke seg tilbake fra et fysisk liv, opplever Paul at det er viktig å bringe høy energi og spiritualitet inn på det fysiske planet og få det til å bli en aktiv del av våre liv.

Paul kanaliserer healende musikk. Han vokste opp i Canada i Regina som ligger i provinsen Saskatchewan. Provinsen er rik på prærielandskap, elver og skog, og navnet Saskatchewan er indiansk og kan oversettes med «raskere enn vannet.» Canada er verdens nest største land.

– Jeg tenker på meg selv som en verdensborger, sier Paul, som følger energibevegelsen i Canada og opplever seg selv som en del av det.

 

Pianotimer

Paul var bare 6 år gammel da han begynte å spille piano. Hjemme hadde de et piano som han følte seg trukket mot. Han begynte på egenhånd å lete etter tonene han hørte i sanger. Slik satt lille Paul og lette seg fram på pianoet for å spille etter gehør da naboen stakk innom for å hilse på hans mor. Naboen var «tilfeldigvis» pianolærer. Hun så hva Paul holdt på med og sa til hans mor at han måtte få muligheten til å utvikle dette videre. Dermed var det i gang.

Paul studerte klassisk piano i 10 år og hadde en dyktig lærer som også lot ham få rom til å skape melodiene på sin egen måte. Det at hun ikke var for streng, men ga ham denne friheten ga ham en god start. Da Paul var blitt 16 år følte pianolæreren at hun hadde tatt ham så langt hun kunne og anbefalte ham en annen pianolærer. Denne læreren, som for øvrig kun var et år eldre enn Paul, og utrolig talentfull, var meget streng og for hard for Paul. Det gode ved det var at Paul gjorde opprør ved å slutte med pianotimer og gå i en annen retning med musikken sin, noe som skulle bli en del av hans ekspansjon som musiker. Han startet gradvis å improvisere med musikken og kom mer og mer inn i det.

På et universitet i nærheten av der han bodde sto det et piano som alle kunne komme inn og spille på. Det var et praktfullt instrument og Paul reiste jevnlig inn for å spille på det. En gang han gjorde dette merket han plutselig at han hadde fått et publikum. Og det skjedde en ny oppdagelse gjennom dette.

– Jeg merket at noen kom inn i rommet, intensiteten økte og musikken begynte å gå i en helt annen retning. Jeg forsto ikke den gang at jeg kanaliserte, sier Paul, og forteller videre:

– Energien økte. Instinktivt forsto jeg at publikum responderte dypt på det jeg gjorde. Da jeg følte dette ble jeg ikke sky og sjenert, men åpnet i stedet opp. Dette var en viktig del av det. Det gjorde det følelsesmessig mulig for meg å komme meg gjennom. Jeg er svært takknemlig for det i ettertid. Jeg har senere gjenkjent energien i det som skjedde. Det var der det hele startet. Det var den samme følelsen av elektrisitet som starter når jeg begynner å kanalisere.

 

Verdensborger

I årene som fulgte spilte Paul mye pop og rock etter gehør. Fra midten av 80-tallet og frem til begynnelsen av 90-tallet begynte han å spille på restauranter. Her la han til og improviserte fram sitt eget. Han arrangerte i øyeblikket og laget flytende overganger mellom musikkstykkene. I denne perioden lyttet han en del til komponister som Mozart og Beethoven og tidlige jazzkomponister som Gershwin, som brukte slike glidende overganger. På 1980-tallet ble Paul klar over at han kanaliserte musikk, hvor restaurantjobbene ble en slags øvelse.

I år 2000 skjedde vendepunktet for ham da Norma Milanovich ga ham muligheten til å spille på en festival i Mount Shasta i California hvor det satt over 1000 mennesker i salen. Dette førte i løpet av årene til flere konsertoppdrag på Wesak og andre festivaler og samlinger i California og andre steder. Nå reiser han rundt til Hawaii, Japan, Egypt og flere andre steder i verden.

– Dører åpnet seg og møter med mennesker er en del av dette. Fokuset er aktivering av spirituelt arbeid, som i Egypt i pyramidene. Det er lett å høyne energiene sammen på slike hellige energisteder i verden. Det er fantastiske steder å få lov å reise til. Når dører starter å åpne seg er det viktig å gjøre det som føles riktig, sier Paul, og fortsetter:

– Når jeg ser tilbake på livet ser jeg at det hele har vært en forberedelse hvor jeg også ble trent i å stole på meg selv. Jeg måtte jobbe med å gi slipp på min egen indre kritiker og la det flyte. Det har vært en viktig prosess å gå gjennom mitt eget ego, min egen indre kritiker, og jobbe med det. Dette ga en støtte og en åpning til å være meg selv. Av og til ser han det motsatte i det klassiske musikkmiljøet hvor det han kaller gudgitte gaver blir kvalt og holdt tilbake i et altfor strengt system.

– Lytt til din indre stemme slik at det ikke blir for trangt. Vi kan manifestere himmelen på jorden, også fysisk og økonomisk, mener Paul.

– Hva er frihet i det vestlige fysiske liv? Jeg mener det er fleksibilitet, å ikke måtte ta en jobb som er godt betalt, men kjedelig. Jobb så mye som du vil, følg ditt hjerte, følg eventyret. Alle har et valg. Sørg for frihet, krev det for deg selv! Ta risikoen og gå ut i det.  75 - 80 prosent av jordens befolkning er langt fra frie, men det har blitt bedre enn for 100 år siden. Jeg elsker musikken, men elsker også muligheten til si noe om dette. Mennesker: riv dere løs, ta skrittet, gjør dine egne valg!

 

I Griegs hjemby

Paul var første gang i Norge i 2005. En rekke hendelser førte ham til Bergen og Griegs hjem. En klarsynt dame i Vancouver hørte ham spille og opplevde energier og kvaliteter i musikken og i ham som minnet henne om komponisten Edvard Grieg. Den 4. september 2005 satt Paul Armitage og spilte på Edvard Griegs piano. Edvard Grieg døde 4. september 1907. Paul forteller at han visste ingenting om denne spesielle dagen da han først bestemte seg for å reise dit. Dette ble en sterk opplevelse for Paul som har gitt ut et hefte om det som skjedde.

 

Inspirasjoner

Paul Armitage lager musikalske sjelsportretter. Portrettene han lager er spontant komponerte originaler til én og én person. Det blir en personlig 45 minutters innspilling på CD! Følelsen og vibrasjonen av denne personens sjel er det som kanaliseres gjennom Paul til musikken som komponeres.

– Det utrykker en dypere sannhet om hvem den personen er som energi. Alle er unike og forskjellige, sier Paul.

– Jeg tuner inn på navn og fødselsdag, og gjør det meste på geografisk lang avstand fra den som bestiller. Desto mindre jeg vet om personen, desto bedre. Jeg føler det i hjertet og skaper det jeg hører til musikk. Paul har også flere cd-er som er komponert på andre måter og til salgs. Jeg har lagt merke til cd-en «Healing of the Divine Mother» og spør litt om den.

– Det er en live-konsert til en liten gruppe mennesker. Jeg ba dem om å holde intensjonen på det feminine aspekt av Gud, som healer den følelsesmessige og emosjonelle siden i oss. «Healing of the Divine Mother» jobber musikalsk og energetisk på et dypt nivå med å balansere og integrere den emosjonelle delen av oss og assisterer den enkelte i å heale sin tapte og undertrykte vilje. Det som gjør at vi nekter oss selv ting. Tillat deg selv å smake på noe du liker, vær god mot deg selv, gå en tur. Det å skape tapt vilje er et stort tema i verden. Spør du noen om hva de vil, så vet de det ikke. La følelsen få komme gjennom. Vær den feminine delen av deg selv, anbefaler han. Noen av de cd-ene som er til salgs er fra konserter hvor publikum har blitt bedt om å holde et bestemt fokus og intensjon, andre er inspirert ut fra en idé eller en impuls.

Måten jeg lever på kan oppsummeres i disse frasene, sier en munter og entusiastisk Paul:

* John Lennon: «Life is what happens to you while you’re busy making other plans»
* Woody Allen: «80 percent of life is showing up» 
* Paul McCartney: «Let it be! There will be an answer»
* Og som Yoda sa til Luke Skywalker i filmen Star Wars: «Trust your feelings Luke, may the force be with you»

– Jeg tror det er en metafor for Guddommelig Vilje, avslutter han.

Ønsker du å bestille et musikalsk sjelsportrett på cd fra Paul Armitage eller vil du vite mer om hans konsertvirksomhet og musikk, kan du se på nettsiden hans på www.paularmitagemusic.com eller kontakte ham på tlf. +1 (604) 263-8374 eller epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.