Problemløser for mennesker og dyr

Problemløser for mennesker og dyr

Blomstermedisin gir energi.

Blomstermedisin er uttrekk av spesielle blomster, busker og trær som i særlig grad kan påvirke menneskers tanke- og følelsesmønstre, og støtte evnen til selvhelbredelse. Blomstermedisin kan forklares som flytende løsninger av energimønstre som er laget av ulike planter som har dette energimønsteret som sin signatur. Alle planter har ulike signaturer, og det er disse signaturene som responderer med våre menneskelige energisignaturer. Dersom disse kommer ut av lage, vil planteessensen rebalansere oss slik at vi igjen kommer på nivå med vår friske mentalitet og spiritualitet.

Blomstermedisin er altså særlig til hjelp ved emosjonelle problemer og destruktive mønstre som plager oss mennesker. Det virker også på dyr og planter. For barn, dyr og planter er essensen i seg selv nok. Men for voksne mennesker er det sjelden at essensen er til hjelp dersom vedkommende selv ikke går inn for å gjøre noe med problemet sitt. Men essensen hjelper, og etter en stund kan du merke at du faktisk ikke sliter med de samme tankene som tidligere har plaget deg så ofte. Overgangen er gradvis, og ofte umerkbar i seg selv. Men om man er en god observatør av sitt eget indre, så vil man da se at «nå tenker jeg faktisk ikke så ofte på den måten jeg pleide lenger!» og at livet kjennes lettere, og du har beveget deg framover i din egen utvikling.

 

Skråblikk til homøopatien

Homøopati og blomstermedisin er beslektede i tilbliving og virkemåte, men må likevel holdes skilt fra hverandre. Ordet homøopati kan litt rundt oversettes med «likt behandler likt,» og metoden ble i moderne tid utviklet av den tyske legen Samuel Hahnemann (1755-1843). Homøopatiske midler framstiller gjerne av både blomster, planter, røtter, trær, giftstoffer, insekter, mineraler og metall. Siden mange av dem er giftige, måtte man opprinnelig fortynne dem for å unngå ubehagelige bivirkninger. Hahneman oppdaget at jo mer han fortynnet, desto mer effektiv ble virkningen. Det var viktig å riste blandingen godt mellom hvert uttynningsstadium. Men paradokset i dette ligger i at når du har tynnet det så mye ut at det ikke finnes spor av det opprinnelige virkestoffet, så hevdes det å ha størst virkning.

 

Energimedisin

Innen blomstermedisin er det viktig å være klar over at dette er et område som kan kalles et åndsvitenskapelig syn på helse, sykdom og behandling. Blomstermedisin må defineres inn under det vi kaller energimedisin, og virkningen ligger i chi- eller prananivået. For mange kan energimedisin være et noe diffust og uhåndterbart felt som er vanskelig å definere, men her er én måte å definere dette på. Grunntanken er selvsagt at alt er energi. Energi gir kroppen liv. Medisin er et middel som brukes for å forebygge eller helbrede sykdom, og innen energimedisin er det altså energien som er medisinen.

Denne medisinen brukes på energiene i kroppen og helbreder energisystemene. Blomstermedisin kan altså defineres som energimedisin, men det samme kan for eksempel reikihealing og homøopati. Både homøopati og blomstermedisin hører til feltet energimedisin. Det er energien som er medisinen. Dette er det som blir brukt i alle typer healing med håndspåleggelse, akupunktur, akupressur, soneterapi, sjamanhealing, og altså i homøopati og blomstermedisin. Kroppen blir ikke tilført fysiske stoffer som virker helbredende i seg selv, men det er energien i stoffene som har den ønskede påvirkningskraften. Man tar gjerne piller i homøopatisk medisin, og dråper av blomsteressenser, men det er energien som er tilført disse som er selve virkestoffet. Homøopati anser seg til å kunne kurere fysisk sykdom. Blomstermedisin fokuserer mer på plantenes åndelige og følelsesmessige helbredelsesevne.

 

Forskning og tenkende vann

Vestlig forskning har ikke klart å finne noen vitenskapelig effekt fra disse midlene ut over placeboeffekten. Likevel er det svært mange som innstendig hevder å ha fått hjelp av homøopati og blomstermedisin, og i England jobber homøopater side ved side med legene på sykehusene. Dette er vanskelig å svelge for den moderne vestlige medisinske forskningen.


Den japanske forskeren Masaru Emoto har gjort en fantastisk oppdagelse som han redegjør for i boka The hidden Messages in Water. Her påviser han at vannmolekylene har minne, og tar til seg energi fra blant annet ord og musikk, og ut i fra om ordene har negativt eller positivt innhold, påvirker de vannmolekylenes evne til å forme krystaller under en spesiell nedfrysingsteknikk. Her kan vi igjen kaste et skråblikk på homøopatien for å forståelsen. Når det ikke er noe igjen av det opprinnelige virkestoffet i vannet det er uttynnet i, vil det si at det bare er energiavtrykket igjen i vannet, altså minnet om det som en gang var der. Det er dette som virker på dem som tar det.

 

Blomstermedisinens grunnlegger

Den moderne blomstermedisinen ble utviklet av den engelske legen og homøopaten Edward Bach (1886-1936), og han var særlig påvirket av Samuel Hahnemann. For Bach var den virkelige årsaken til sykdom en forvrengning av bølgelengdene i kroppens energifelt som gjør at disse blir langsommere og derfor fører til en virkning av negative sinnstilstander som angst, bekymring eller utålmodighet. Det er denne eller disse tilstandene som dermed vil tappe personen det gjelder for vitalitet og motstandskraft, og dermed blir personen mottakelig for infeksjon og annen sykdom. Gjennom forskning kom han fram til at sunne sinnstilstander kunne gjenopprettes ved hjelp av energier som finnes i planter, trær og busker.

 

Bachs 38 blomsterremedier

Opprinnelig oppdaget at han tolv helbredende urter som hadde en naturlig tilknytning til ulike mentale trekk. Gjennom livet identifiserte han likevel 38 helbredende midler som han mente kunne brukes mot alle kjente negative sinnstilstander som kunne plage mennesker. Han så på sitt eget system som et komplett behandlingssystem som ikke krevde supplement eller endring. De 38 essensene delte han inn i sju undergrupper alt etter hva de kunne hjelpe med eller mot. Disse undergruppene er:

Frykt
Uvisshet, uklarhet og forvirring
Virkelighetsflukt og manglende interesse for nåværende omstendigheter
Ensomhet
Overfølsom for påvirkning
Fortvilelse
For stort engasjement i andres liv

Ulike bøker, plansjer og oversikter bruker forskjellige ord og rekkefølge for dette, noe som gjør at det kan være vanskelig å orientere seg. Hver gruppe har ulikt antall essenser knyttet til seg, og det er av og til vanskelig å vite hvilket middel det egentlig er man trenger. Det finnes egne utdannede blomstermedisinere man kan konsultere, men blomstermedisin er ikke noe som er reseptbelagt, og man kan også være sin egen medisinmann. Mange gode bøker gir fine og detaljerte oversikter, og dette er ikke et altfor vanskelig landskap å bevege seg i.

 

Andre blomstermedisinsystemer

Bach var engelskmann og fullførte systemet sitt på 1930-tallet. Bachs blomstermedisinsystem på 38 essenser står nok fremdeles i en særstilling, men etter hvert ble mange likevel opptatt av at det måtte være ganske mange planter ute i verden med mange nyttige egenskaper som ennå ikke var blitt oppdaget, og ulike områder på jorden har ulike måter å tilnærme seg naturen på. Utover 1970- og 80-tallet ble det utviklet mange ulike blomstermedisinsystemer som alle har sine tilhengere og sine bestemte egenskaper og tilnærmingsmåter til menneskets psyke og spiritualitet.

Selv om Bachs system fremdeles nok er det mest kjente, finnes det som sagt etter hvert mange andre og gode systemer også. Eksempler på disse kan være Australian Bushflowers og essensene fra Perelandra i Virginia i USA. Men også Findhornkomplekset i Skottland utvikler og lager blomsteressenser, i tillegg til Flower Essence Society fra California og Alaskan Essences fra Alaska. Det finnes også mange norske blomstermedisiner og blomstermedisinsystemer fra mange andre land og steder.

Australian Bushflowers er utviklet av Ian White. Han er selv femtegenerasjons urtemedisiner, og når han utvikler indikasjonene for en ny essens, gjør han det alltid i samarbeid med flere klarsynte og synske personer. Disse essensene er ifølge faglig leder for Senter for Livshjelp,overlege og spesialist i allmennmedisin, Audun Myskja, svært vitaliserende og med på å styrke balansen mellom kropp og sinn. Myskja mener at dette systemet virker mer fysisk enn Bach-essensene, men at de verken står i motsetning til dem eller overlapper dem. De ser ut til å gi mange større robusthet, sier han.

Utviklingen av Perelandra-essensene, Machaelle Small Wright, har flere underserier og hun utvikler stadig nye. Hun har en hageessensserie som blant annet benytter blomstene av både tomat, brokkoli og mais, og to ulike roseessensserier, der ulike rosetyper gir ulike energivibrasjon, og dermed er med på å påvirke ulike sider det trengs hjelp til, for eksempel aksept og innsikt, mottakelighet, oppdage mønster eller styrke. Roseessensene virker svært subtilt, og det tar tid å sette seg inn i dem og forstå dem, men når man har gjort det, er de et godt verktøy.

 

Hvor og hvordan kan du lære dette?

Dersom man er interessert i blomstermedisin, kan man skaffe seg en kort oversikt til å begynne med. Blomstermedisin, en illustrert håndbok, av Carol Rudd, er en slik oversikt. Den viser både en oversikt over Bachs system, pluss noen av de viktigste remediene blant andre systemer fra hele verden, særlig blant Bushfloweressensene. Dette er en typisk oppslagsbok for «gjør det selv-behandling,» og en innføring for nybegynnere.

Audun Myskja er en norsk autoritet innen dette feltet, og han har skrevet og utgitt flere bøker. Blomstermedisiner fra hele verden, er ei svært god og oversiktelig bok som både tar for seg blomstermedisinens historie, virkemåte og framstilingsmåte, i tillegg til svært gode oversikter innen både Bachs system og Australian Bushflowers. Han nevner også noen av de andre systemene. Både når det gjelder Bach og Bush-flowers, er også de ulike remediene grundig beskrevet, og han gir eksempler på kombinasjoner han har gitt til klienter han har behandlet, hvordan de i utgangspunktet hadde det, hvilke medisiner de fikk, og hva resultatet ble. Klienthistoriene er gode illustrasjoner, men det beste er likevel den grundige beskrivelsen av virkemåten til de ulike remediene.

Flower Essences av Machaelle Small Wright er også veldig god. Dette er opphavskvinnen til Perelandra- essensene, selv om den ikke er utkommet på norsk. Boka er gir en fin innsikt i hva blomstermedisiner egentlig er, og hva de kan hjelpe for og mot. Men det viktigste med denne boka er likevel det gode og solide fokuset den har på kinesiologi som diagnostiseringsverktøy.

 

Diagnostiseringsverktøy

Kinesiologi er kort definert læren om muskelbevegelser, og musklenes styrke blir påvirket av tanker og følelser vi til en hver tid har. Dette er lett for en trenet person å utføre på andre, men det geniale i Flower Essences av Machaelle Small Wright, er at hun viser hvordan man kan utføre dette på seg selv ved simpelthen å bruke fingrene sine. Hold tommelfinger og lillefinger sammen på venstre hånd (dersom du er høyrehendt, omvendt dersom du er venstrehendt) og tommel og pekefinger sammen på høyre hånd. Sett fingrene på høyre hånd inn i sirkelen som tommel og lillefinger på venstre hånd lager, og kjenn hvor stort press du må sette på for å dra en åpning i sirkelen. Prøv så å stille deg et spørsmål som du vet svaret på, for eksempel heter jeg?? (ditt eget navn) Prøv igjen å åpne sirkelen, og kjenn at det ikke går. Prøv det samme med et negativt svar du kjenner, og kjenn at det samme presset nå drar sirkelen åpen. Når man øver på dette, kjenner man hva som må til for at dette virker.

I tillegg til å være et diagnostiseringsverktøy, åpner dette uante muligheter for hva man kan få svar på i seg selv. Dette er en temmelig pålitelig metode til tilgang på opplysninger fra ditt Høyere Selv og Den kollektive bevissthet om du ønsker det. Poenget er likevel at man ikke misbruker det med å oppøve ferdigheter i å ikke stole på seg selv, og her er Machaelle Small Wright til god hjelp i boka si med å forklare ulike feller man kan gå i og ikke minst hvordan man unngår å gå i dem. Hun beskriver også grundige metoder til å nå ned gjennom følelseslagene sine, slik alt man virkelig kan få jobbet med seg selv og sin egen utvikling!

Andre diagnostiseringsmetoder for hvilke blomstermedisiner man skal velge for seg selv og andre kan, ifølge Audun Myskja, være samtale eller intervju for å finne fram til aktuelle symptomer, eller intuitive metoder som å spørre seg hvilken medisin man trenger og la svaret bli det første som kommer til deg, eller du kan bruke pendelen for å få svar. Energidiagnostikk er den siste han nevner og den han selv foretrekker å bruke. Hans erfaring med å holde kurs om emnet tilsier at alle kan lære å sanse energi, og ut i fra dette komme fram til den rette medisinen.

 

Dyr og blomstermedisin

Blomsteressenser kan også være effektivt på dyr. Her er boka Bachs blomsterremedier for dyr av Helen Graham og Gregory Vlamis et godt verktøy. Boka er i alle fall utgitt på dansk. Et problem kan være at de ulike bøkene bruker ulike benevnelser på ett og samme remedium. Det danske, norske og engelske navnet er ulikt, så hva er det her tale om? Det finnes ikke noe kort og godt svar, men når man setter seg inn i det vil man lære det etter hvert. De fleste bruker de engelske benevnelsene, da vet man hva man snakker om.

Dyr er svært påvirkelige for energiinntykk, og derfor har blomstermedisiner svært god effekt. Enkelte dyretolker i Norge, de som går aller dypest inn i dyresinnet, bruker blomstermedisin både på dyret og mennesket dets, og ser god effekt av dette. Siden dyr er veldig sensitive, tar de svært ofte inn tanker og energier som eieren, som oftest ubevisst, sender ut. Dyr kan oppfange traumer som ligger flere generasjoner tilbake i slekten til mennesket «sitt» og får en psykisk ubalanse eller et atferdsproblem av det. Når dyretolkene kommer inn i disse lagene i dyresinnet, finner de en kombinasjon av blomstermedisin som de gir både dyr og eier. Dette skal etter sigende ha god effekt.

 

Vite mer?

Dersom du er interessert i å skaffe deg mer informasjon om blomstermedisiner, er det to norske nettsider som sterkt kan anbefale. Det er Det grønne rommet, (www.dgr.no) og Mezina (www.mezina.com). Spesielt er sidene til Det grønne rommet fulle av både opplysninger og produkter, både for private og profesjonelle.

Blomstermedisin kan ofte godt stå alene, men det er i tillegg et godt supplement til all selvutvikling og alle mentale problemer man måtte slite med eller gjennomgå. Det anbefales å skaffe seg kunnskapen og de viktigste medisinene og ha dem tilgjengelig. Bachs Rescue Remedy, for eksempel, er uunnværlig og bør alltid være i veska. Det roer med hysteriske barn, får skadede dyr til å komme ut av sjokk og starte selvhealingsprosessen, og deg selv til å stoppe opp i en stresset situasjon, få overblikk og innsikt og mot til å se og ta det neste steget som trengs. Lykke til!

Referanser:
Bachs blomsterremedier for dyr, av Helen Graham og Gregory Vlamis, Findhorn press, 1999
Blomstermedisin fra hele verden, av Audun Myskja.  Noas Ark, Oslo, 2003
Blomstermedisin, en illustrert håndbok, av Carol Rudd, 1998
Flower Essences, av Machaelle Small Wright, Perelandra ltd, 1988
http://www.dgr.no/
http://www.mezina.com/
The hidden Messages in Water av Masaru Emoto, 2003