Veien til personlig frihet

Veien til personlig frihet

People@Heart jobber med NLP.

Nevro-lingvistisk programmering (NLP) er blitt et utbredt verktøy til selvutvikling. En svakhet ved systemet som ble utviklet av matematikkprofessoren Richard Bandler og lingvisten John Grinder i 1970-årene, er at man lett kan bli «opphengt» i hodet, mener gründerens personlige assistent, Mahboob Momen. NLP-trenerne som jobber på People@Heart vil bringe mer av hjertet inn i metoden.

Ved erfaring, personlige opplevelser og bruk av NLP-teknikker, hevder tilhengerne at man kan gjennomgå store positive forandringer. Teknikkene ble utviklet av matematikkprofessoren Richard Bandler og lingvisten John Grinder i 1970-årene. Siden er metoden utviklet i mange ulike retninger.

Tankegangen bak NLP er basert på teorier fra kognitiv psykologi, lingvistikk og programmering. Det kognitive er knyttet til sansene våre og hvordan vi forstår verden og handler på grunnlag av informasjonen vi tar inn. Det lingvistiske omfatter tanker, atferd og kommunikasjon med andre, og programmering handler om hvordan vi kan organisere ideer og handle for å oppnå gode resultater.

 

Det smarte ubevisste 

I Norge er Reidun Havnes en erfaren NLP-trener og coach. Hun begynte med NLP for ti år siden, og har rundt 25 års erfaring med ulike verktøy til selvutvikling. Vendepunktet kom da hun deltok på et hypnosekurs i Mexico, hvor hun møtte Richard Bandlers personlige assistent Mahboob Momen. Hun ble imponert over Mahboobs personlighet og bakgrunn. Spesielt godt likte hun at han var så ekte, åpen, ærlig og selvsikker uten å ha et oppblåst ego. Det var starten på et fruktig samarbeid og begynnelsen på NLP-skolen People@Heart i Norge sommeren 2007. Hensikten med People@Heart er å la følelser og det ubevisste spille en større rolle i NLP, for både Mahboob og Reidun synes læreprosessen ble for mental. Tilnærmingen er å skru på både hjerneaktivitet og engasjere sjelen i praktiseringen av NLP. Poenget er å skape en mer emosjonell opplevelse i hele kroppen, slik at sinn og sjel forbindes.

- Den virkelige kraften i NLP får du når du forbinder det med hjertet og følelsene, slik at du kobler hjernen med hjertet. Lever vi fra hjertet kan vi bare gjøre det riktige. Hjertet har sin egen intelligens, bevissthet og intuisjon. Hjertet går med ditt høyere selv, sier Momen på et introduksjonskurs i NLP på Unity-senteret i Oslo. Mange har en tendens til å bli fastlåst i hjernen, for i vår kultur har vi lært å tro at hjernen er smartere enn vårt ubevisste. Denne troen har Reidun og Mahboob snudd på hodet, for de mener hjertet, sjelen og vårt ubevisste er fullstendig undervurdert i vår kultur.

- Vi kunne ikke fungert dersom ikke det ubevisste i oss fungerte. Vinden går av seg selv og hjernen går av seg selv. Uten det ubevisste ville liv vært umulig, påpeker Mahboob.

 

Tilstand av ynde

Essensen i NLP er å utvikle bedre kommunikasjon med andre mennesker. Man lærer å bli flinkere til å takle ulike situasjoner og til å behandle forskjellige mennesker. Målet er å realisere sitt potensial raskest mulig for å bli det beste mennesket du kan være.

- Det å få mennesker til å føle seg bra er en av gavene i livet. Gjorde alle det ville verden vært et vakkert sted. Men vi går rundt i verden og har gitte forestillinger om hvordan folk tenker, sier Mahboob. Som far har han vært opptatt av å bygge den beste grunnmuren for barna sine. Han sammenligner den med et stort tre med dype røtter, som står like støtt samme hvor mye vind og uvær som stormer rundt. Den grunnmuren vil han at alle mennesker skal bygge seg selv, samtidig som vi skal finne tilbake til den vi egentlig er.

- Jeg tror vi er alle født i en tilstand av ynde. På et vis blir denne ynden avlært oss i løpet av oppveksten. En enkel måte å forklare NLP på, er at det handler om hvordan være menneske. Vi skal tilbake til tilstanden av ynde, tror læreren.

 

Mennesker som forretning

Tidligere var Mahboob sjef for et stort firma. Da han ble kjent med NLP i 1993, ble firmaet hans oppkjøpt av et annet firma som la et stort press på ham. Det fikk han til å tenke; hvor mye press kan han og de ansatte tåle før de blir syke?

- Jeg oppdaget at vi jobber hele 70 prosent av tiden vår. Det sier seg selv at vi tar med våre personlige problemer på jobben, og vi tar også med oss jobbproblemer inn i privatlivet, sier han. Han forstod at det gjensidige avhengighetsforholdet mellom sjef og ansatte er like viktig.

- Hvis disse menneskene ikke kommer tilbake på jobb i morgen, står jeg igjen med et skrivebord og noen stoler. Jeg oppdaget at menneskene er min forretning, og min forretning er menneskene, sier han alvorlig. Kunne han hjelpe sine ansatte til å få bedre livskvalitet, skjønte han at kvaliteten på hele firmaet ville bli bedre. Verktøyet han fant var å lære seg NLP og coaching hos Richard Bandler. Lenge var det bare en hobby han brukte for sin egen del. Det ble en lang prosess i å omforme alt han tidligere hadde lært om seg selv og sine relasjoner til verden. Senere omskapte han noen av NLP teknikkene til NLP forretningsløsninger, hvor han brukte sin erfaring i salg, markedsføring og merkevarebygging i tillegg til sin erfaring med Bandler.

 

Geniale psykoterapeuter

En av gründerne bak NLP, Richard Bandler, var tidligere sjefsprogrammerer i NASA og har doktorgrad i matematikk og kvantefysikk. I California på 1960-tallet begynte han å interessere seg for psykologi og menneskelig utvikling. Han leste en mengde bøker om ulike psykologiske teorier, blant annet om Sigmund Freud og gestaltteori. Her fant han et hav av ulike tilnærminger, men forstod at det egentlig ikke fantes løsninger som bevist kunne gi raske og gode resultater. Bandler merket seg at pasienter kunne gå opptil 15 år i psykiatrien uten å bli bedre, mens andre ble friske etter noen få uker. Da fikk han ild i jernet, og startet en intens jakt etter gode løsninger for folk i psykisk ubalanse. Bandler la merke til at visse psykoterapeuter klarte å gjøre psykisk syke klienter friske på to-tre uker. De fikk til en eksepsjonell forandring på enkelte. Psykoterapeutene han la spesielt merke til, var familieterapeuten Virginia Satir, hypnotisøren Milton H. Erickson, antropologen Gregory Bateson og grunnleggeren av gestaltterapi, Fritz Perls. Bandler kalte dem genier. Dette var fire helt forskjellige mennesker, men Bandler merket at de fikk gode resultater der andre ikke fikk det. Da spurte han seg selv; hva gjorde dem mer vellykket enn andre psykoterapeuter?

 

Eksepsjonell tankestruktur

For å finne ut hvorfor, inngikk han et samarbeid med veilederen sin da han tok doktorutdanningen tidlig på 1970-tallet. Det var lingvisten John Grinder som hjalp ham med å lage matematiske modeller av ulike språkmønstre og tankemåter. Bandler modellerte hver enkelt av de tre dyktige psykoterapeutene han hadde oppdaget. Etter hvert fant han ut at selv om de tre terapeutene var helt ulike, hadde de en felles tankestruktur. De tilnærmet seg verden på nesten den samme måten. Er det slik genier tenker, spurte Bandler. Deretter satte de i gang med å modellere vellykkede forretningsfolk, toppidrettsutøvere, flinke vitenskapsmenn, leger, tannleger og andre dyktige mennesker. De fant ut at alle disse menneskene hadde en felles tankestruktur. Denne kalte Bandler «the structure of excellence» - den eksepsjonelle strukturen. Doktoroppgaven hans handlet om denne tankestrukturen. Den viste hvordan de tre vellykkede psykoterapeutene brukte språket for å skape raske og positive endringer på klientene. Bandler videreutviklet teorien sammen med Grinder, og laget verktøy for at flere kunne ta i bruk metoden. Slik ville de hjelpe folk til å realisere sine mål og drømmer. Sammen utga de bøkene «The Structure of Magic» og «Patterns of the Hypnotic Techniques», begge i to utgaver, samt «Changing With Families». Disse verkene danner grunnlaget for metodene i NLP.

 

Frihet og fleksibilitet 

Nevro-lingvistisk programmering er et uttrykk Bandler fant på da han ble tatt i en fartskontroll, og politiet spurte hva han gjorde. Da ante han ikke svaret, men tok et raskt blikk på tre bøker som lå i bilen. De handlet om programmering, lingvistikk og nevrologi. Dermed kom ideen om tittelen. Feltet er nå videreutviklet i mange ulike varianter og spredd over hele verden. Derfor er det vanskelig gi en enkel og dekkende definisjon på hva NLP er. Likevel finnes det noen få felles prinsipper. Generelt søker NLP å gi oss flere valgmulighetene i tankemønstrene, slik at vi får fullstendig personlig frihet og fleksibilitet i livet.

- Nøkkelen til personlig frihet er fleksibilitet. Det er ikke at vi svarer automatisk på noe. Men vi velger, for vi har alltid et valg. Vi kan velge å være fri i alle situasjoner. Da stopper vi å reagere, men begynner å leve med valgmuligheter. Det er personlig frihet, mener Mahboob i People@Heart. Tenk å spise kjøttkaker til middag hver dag fordi du ikke vil prøve noe annet. Du vil verken prøve italiensk, indisk, kinesisk, meksikansk eller noe annet. Da begrenser du deg selv. Poenget i NLP er å åpne opp for mer fleksibilitet, for å kunne oppleve og nyte mer av verden.

- Dette har hovedsaklig med hvordan vi kan være fleksibel med hjernen, slik at kroppen, følelsene og hjertet kan gjøre mer. Kvaliteten i hodet bestemmer kvaliteten i hjerte og sjel. Jo friere hjernen er, jo større blir hjertet. Jo smalere sinnet blir, jo smalere blir også hjertet, tror NLP-læreren.

 

Å virkelig lytte 

Spørsmålet er hvordan vi kan frigjøre oss fra fastlåst og ensrettet tenkning, for å bli mer fleksibel og kreativ. Det hevder NLP-teknikkene å gi svaret på ved å gi en praktisk innføring i hvordan vi kan tenke friere, blant annet ved bruk av mer metaforer og synonymer. Innlæringen går ut på å gjøre praktiske øvelser i stedet for først å lære teorien og siden forstå den. Dermed får elevene egne erfaringer i teori før den blir forklart.

- Vi lærer gjennom erfaring, det er slik vi lærer intuitivt. Når vi gir slipp og tror på oss selv, så lærer vi intuitivt. For å lære å sykle, hjelper det ikke å lese i en bruksanvisning. Man må bare gjøre det, sier Mahboob. En oppgave handler om å lære seg å lytte oppriktig og med innlevelse. Da går man sammen i par på to og tenker på tre av sine beste minner i livet. En person forteller om ett av minnene, mens den andre lytter og er til stede uten å stille spørsmål eller kommentere. Deretter snur man det slik at den andre forteller. Etterpå skal man snakke om en annen god opplevelse. Men da skal lytteren være aktiv ved å gå inn i fortellerens verden, stille spørsmål og kommentere. Til slutt ber læreren om å veksle mellom å ikke lytte i det hele tatt og aktivt lytte, etter ordre. Dermed erfarer fortelleren hvordan det er å virkelig bli hørt og å bli helt ignorert.

- Når du virkelig lytter til noen, vil stemmen i hodet ditt slås av. Du går helt inn i den andres verden og lar den bli levende i hjertet ditt. Tilstedeværelse når noen snakker med deg betyr at du opplever hver eneste del av deres verden både visuelt og emosjonelt. Da kan en time føles som fem minutter, sier Mahboob. Tenker du i bilder og lever deg inn følelsesmessig mens du lytter til en fortelling, vil du ifølge NLP-tankegangen få mer utbytte av all kommunikasjon. Det handler også om å leve seg inn i all gestikulasjon og stemninger som dukker opp under fortellingen.

 

Regulerer tankeprosessen

All informasjon vi tar inn går gjennom sansene, som i NLP kalles modaliteter. I språkteori er modalitet en kategori som uttrykker mulighet, sannsynlighet eller nødvendighet. Verbene å kunne, skulle, burde, ville og måtte inngår i kategorien modalitet. Når sansene samvirker for å ta inn informasjon, blir de submodaliteter. Dette beskriver hva som blir representert i hodet vårt. Hver modalitet kan maksimeres eller minimeres i hjernen alt etter som vi vil. Det er blant annet derfor folk som går til den samme festen eller leser den samme boka får forskjellige opplevelser og konklusjoner.

- Det første vi gjør når vi tar inn informasjon, er å slette data. Deretter omformer vi informasjonen før vi generaliserer den. Det som betyr noe er om opplevelsen er representativ eller intens nok, sier Mahboob. Dersom du har en sterk visuell eller emosjonell opplevelse av noe, blir det en mer intens representasjonen i hjernen. Poenget er å bli i stand til å regulere denne representasjonen, slik at du kan endre på alle slags erfaringer i både fortid, nåtid og fremtid. Selve innholdet i opplevelsene betyr ikke så mye. Det vesentlige i NLP er å prosessere informasjon på en måte som gir mening og frihet. I stedet for å fokusere på problemer, fokuserer man på prosessen i hjernen som skaper problemet og endrer på den.

- Alt vi gjør når vi fokuserer på problemet, er å fordype nevrologinettverket og kjemikaliene som får deg til å føle deg dårlig, sier Mahboob. Hvis noen kommer til ham med et problem som panikkanfall, er han ikke interessert i hva som skapte anfallet. I stedet spør han klienten om å demonstrere et panikkanfall, og finner ut hva slags tankestrategi og tankeprosess som ligger bak.

 

Raskere innlæring 

Alle har sin egen unike måte å gjøre ting på. Derfor har vi også ulike måter å lære effektivt på. Mahboob mener innlæring skjer lettere når du er i en slags tilstand av «flyt» og avslapning.

- Flyt er en av hemmelighetene til lykke. Det skjer når du er så absorbert og opphengt i noe at du glemmer alt annet. Da lærer du raskere, sier han. Et eksempel han har er en gang Mahboob modellerte en kunstlærers tenkning. Han ville finne ut hvilken strategi hun brukte for å lage kunst. Siden ba han en gruppe NLP-studenter om å bruke kunstlærerens strategi. Ingen av dem hadde noe kunsterfaring fra før, og ingen av dem trodde de kunne tegne. Ifølge Mahboob lærte de å tegne eksepsjonelt raskt, og de lagde fantastiske tegninger.

- Bevisstheten vår er en kjemikalie. Når den flyter i oss får den oss til å føle oss bra. Vi slapper av og føler oss yngre. Gjett hva det betyr? Vi lever lenger. Kvaliteten av opplevelsen er det som betyr noe. Ekte velstand er en god opplevelse, mener han. Tanken er at du lærer mye lettere når du slapper av og har tro på deg selv. Men det er nok med bare denne troen i hodet. Du må ha med hele sjelen din og det ubevisste i prosessen. Det krever øvelse.

 

En magikers liv

Mahboob er både intens og levende når han snakker. Han har brukt tusenvis av timer på å lære seg NLP. Det har involvert mye frustrasjon og vandring i ørkenen. Nå er han krystallklar på hva verktøyet kan gi, og han synes han kan forklare det på en enkel måte slik at andre kan lære det raskere enn han selv gjorde.

- Jeg lever hvert eneste ord av det jeg sier. Jeg er slik jeg er nå hele tiden. Det handler om personlig frihet, gå ut av tankenes fengsel og leve det virkelige liv. Det er som å bli født på ny, sier han. Et fundamentalt prinsipp i NLP er at du har alle ressursene i deg. «People@Heart» beskriver at NLP fra hjertet er å bruke alle våre naturlige, gudgitte talenter. Disse talentene var naturlig for oss å bruke da vi var små barn, men vi glemte dem da vi vokste opp. De som oppnår best resultat med NLP er derfor folk som er helt naturlige, fullstendig komfortable meg seg selv og har evne til å komme i kontakt med sine følelser, sin intuisjon og sine instinkter. De kan gjøre ting med vennlighet, omsorg og sensitivitet, selv om det kan bety å provosere noen til å gjøre en forandring.

- Å være sammen med en vellykket NLP-elev er som å være med en magiker. De legger merke til enhver forandring. De er levende, våkne, avslappet, oppmerksomme og fullstendig i harmoni med sine følelser, hevder Mahboob. I hans definisjon av en magiker bryr de seg om absolutt alt de gjør, og handler alltid på en genuin måte. Denne magiske holdningen er noe han vil se mer av. 

- Vi behandler ikke hverandre magisk nok. For hvis vi gjorde det, ville hvert øyeblikk være magisk. Hvis vi behandler hvert øyeblikk på en magisk måte, vil hele livet bli magisk, tror han. NLP handler om å ta personlig ansvar for å finne en ny retning i livet. Det handler om å åpne dører, nye muligheter og å finne personlig tilfredsstillelse. Alt som skjer i livet ditt blir da ikke lenger noe som skjer med deg. Da tar du selv styringen og korrigerer det som skjer. Du må lede ditt eget liv.  Noen av begrepene i NLP kan virke kompliserte for nybegynnere. Men poenget er ikke å forstå alt med en gang, men å erfare det med trening. Nøkkelen er å bli helt overbevist om at enhver situasjon i livet kan endres, spesielt hvis du har med deg hjertet ditt.