- Alle har en 6. sans!

- Alle har en 6. sans!

Møt Eirik Myrhaug - en moderne noaide.

Stadig flere hevder de er klarsynte, har en sterk intuisjon og evner til å helbrede. – Det er rimelig å være skeptisk og sette dem på prøve, mener noaide Eirik Myrhaug, som er en av de ni klarsynte som ble testet i programmet «Jakten på den 6. sans».

En ydmyk, stillferdig, men stolt og vis mann er inntrykket vi får av Eirik. Han er en moderne noaide – en samisk sjaman, og kommer fra en samisk ætt med en rekke synske personer. Tidligere var noaiden svært viktig for samene, og fungerte som et bindeledd mellom gudene og samene. Noaidens oppgave var å sørge for at samene fikk gode avlinger og helbrede syke. Han var både medisinmann, åndelig veileder, rettleder og vismann. I tillegg var han en god historieforteller, og gjorde en stor innsats for å videreformidle samisk kultur. Eirik har tatt på seg flere av disse oppgavene, samtidig som han prøver å hjelpe folk til å finne sin egen kraft og indre veileder. Han underviser også andre i å komme i kontakt med sin sjette sans, for han vet at det er i oss selv vi finner svarene – ikke hos andre mennesker. 

 

Samiske skatter

Selv om Eirik er samisk, kan han ikke snakke språket. Ingen av de eldre i familien lærte han samisk. De voksne snakket bare samisk når barna ikke skulle forstå noe.

– At jeg ikke kan samisk, og at jeg ikke har hatt energi til å lære språket, er en av mine store sorger i livet, sier Eirik litt vemodig. Likevel lever den samiske ånden i beste velgående i ham.

De siste 20 årene har han gravd frem og sørget for å videreføre noen av de flotteste samiske skattene. Til tider har det vært nokså tøft, mye på grunn av at den samiske arven ble holdt skjult helt fra sjaman- og samejakten på 1850-tallet til Sametinget ble åpnet i 1989.

Eirik stammer fra den sjøsamiske Partapuoli-slekta i Sør-Troms. Opprinnelig drev de med reindrift der Kiruna i Nord-Sverige ligger i dag, og var på sommerbeite ute ved kysten. Krise i reindriftsnæringa førte til at stadig flere samer måtte flytte til kysten. Eiriks familie begynte med fiske, gårdsbruk med sauer og håndverk, som ble til en sjøsamisk tradisjon.

Vi kan følge noaider i Eiriks familie helt tilbake til 1500-tallet. Hans tippoldefar, Jerpe Nikus, var en stor sjaman. Farmoren var også veldig klarsynt, og var spesielt flink med dyr. Om kvelden kunne hun pakke veska og si: I natt kommer de og henter meg. På forhånd hadde ingen fortalt henne det, men den påfølgende natta kunne folk komme langveisfra i båt for å få hjelp med ei syk ku. Eiriks farmor la bare et pledd over kua og gav den noen urter. Etter et par timer var den på beina igjen. Urtekunnskapen gikk tapt, for farmoren døde før hun fikk videreført den. Men Eiriks far arvet hennes klarsyn. I en av hans drømmer, gav den avdøde beskjed om at Eirik skulle overta denne evnen.

Faren bestemte seg også for å overlevere samiske leseformularer til sønnen. Formularene er skrifter man leser lavt, og brukes for å fjerne verk og stoppe blødninger. Eirik bruker dem under healing og underviser i dem på kurs i sjamanhealing.

 

Håndspåleggelse og bønn 

Sjamanhealingen Eirik jobber med er inspirert fra samisk tradisjon med håndspåleggelse og bønn. I formularet han fikk overlevert fra faren, står det at man først skal gni hendene mot hverandre. Så skal man legge en hånd på det vonde stedet og en hånd på et friskt sted. Mens hendene ligger der skal man si en bønn lavt.

– Dette er fra gamle samiske skrifter. De er forbløffende lik polaritetsterapi og healing fra Østen. Denne viten fantes også i sameland. Helbredelse med hender og ord er en videreføring av den gamle samiske noaidetradisjonen, forteller sjamanen. Den samiske tradisjonen med healing og bønn har alltid vært til stede i Eiriks slekt. Men i dag bruker han bønneformularer fra både samisk og kristen tradisjon. Som oftest bruker han Fader Vår som en grunnbønn. Blant noaidene var også trommer et sentralt hjelpemiddel. Eirik bruker den for å komme i transe og under sjelereiser. 

 

Forfølgelse

Da kristendommen ble innført i Finnmark, ble samenes trommer forbudt. Sjamantromma ble ødelagt eller gjemt og sjamaner ble forfulgt. Alt som var relatert til den samiske naturreligionen og noaidetradisjonen ble sett på som «djevelens verk».

– Kirken har et stort ansvar. I nyere tid har de beklaget seg, men det har aldri blitt tatt et oppgjør med det, mener Eirik. For å få mer kunnskap om forfølgelsen og kristens stempling av samene, anbefaler han å lese Brita Pollands bok fra 2007. Hun har også skrevet bøker om noaidene og samiske tradisjoner.

– At samene har fått stempelet «djevelens verk» av kirka, har gjort at folk er redd for samene, tror Eirik. Overtråkket førte i alle fall til at mye av samenes kunnskap om naturlig helbredelse og åndelig utvikling ble glemt, eller tok helt andre former. Den samiske helbredelsestradisjonen ble likevel tatt vare på av Læstadianismen, en luthersk-kirkelig vekkelsesbevegelse.

– Helbredelsestradisjonen er fullt levende i dag blant kristne læstadianere. Det er en karismatisk rørelse, for det er en direkte avspeiling av sjamanismen. Læstadianismen har både et kristent og et sjamanistisk opphav, forteller Eirik. Selv er han inspirert av Kristusenergien, dybden i Jesus’ utsagn og naturens ånd, som er sjamanismens utgangspunkt.

 

Nysjamanisme

Eirik regner seg som en del av den nysjamanistiske bevegelsen, for han har også andre inspirasjonskilder enn den tradisjonelle samiske naturreligionen.

Sjamanisme er ikke noen religion, men en verdensomspennende åndelig praksis. Arkeologer har funnet bevis for sjamaners virksomhet mer enn 30.000 år tilbake i tid. Det har vært praktisert verden over – i Grønland, Afrika, Asia, Amerika, Australia og i det førkristne Europa.

Moderne sjamanisme får ofte betegnelsen nysjamanisme, siden den er en fornyelse av de ulike tradisjonene som utgjør en samlet enhet. Alle de som praktiserer sjamanisme i dag, praktiserer en form for nysjamanisme. I den inngår også chakrasystemet fra Østen.

 

Mystiske noaider

Samenes opprinnelige naturreligion var basert på en livstro der mennesket og naturen er nært forbundet, og at alt liv har sjel. Forfedrene var viktige, og de døde hadde tilknytning til hellige fjell. De ba til steiner og hadde offerseremonier. Trommas kraft var sentral, og ble brukt for å gå i transe eller dra på sjelelige reiser.

– Forskere har vært forundret over sjamanen som kunne være borte i så lang tid på reise. De kan reise i flere dager. Sannsynligvis har de brukt naturlige midler som fleinsopp for å klare det, tror Eirik. Det finnes historier om noaider som har reist i transe og holdt på å dø, og vi kan høre om sjamaner som bytter ut sin egen ånd med en annen.

En av de mest kjente noaidene i Norge, Johan Kaaven, hadde sitt eget hospital på begynnelsen av 1900-tallet. Han var kjent for å ha evnen til å stoppe blod, og det sies at han kunne vise seg som energikropp flere steder samtidig. Ikke rart han ble kalt «Trollkaaven»!

En periode jobbet Kaaven på hurtigruta, hvor han hadde uvanen å spytte tobakk på dekk. Det likte ikke styrmannen, og forbød ham å gjøre det. Kaaven ble sint, og bestemte seg for å ta hevn. Det førte til at styrmannen mistet kontroll over båten, og holdt på å gå på grunn. I desperasjon måtte han godsnakke med Kaaven, og først da kom båten på rett kjøl igjen. Ikke bare på Kaavens tid, men helt frem til i dag, har noaidetradisjonen vært regnet som både svært mystisk og hemmelig.

– De fleste samiske noaidene holdes hemmelig i dag, og det finnes veldig få av dem. En del av dem trer ikke frem. Men det finnes flere enn vi klar over både i Sverige, Finland, Russland og i Norge, sier Eirik. De mest kjente noaidene er kartlagt og er mulig å få kontakt med. Eirik er i alle fall med på å gjøre både noaidetradisjonen og sjamanismen mindre mystisk og skremmende.

 

Fra reddhare til synsk mester 

Utrolig nok var Eirik motstander av sjamanismen tidligere. I 1981 var han en av lederne for den siste samiske sultestreiken, som førte frem til Sametinget. I den forbindelse hadde de et seminar om samisk kultur, hvor ei dansk dame presenterte sjamanismen.

– Jeg ville ikke høre noe om det, klubbet det ned og sa det var for mystisk. Dette er karakteristisk for et menneske som er redd for sin egen kraft. Etter dette åpnet det seg for meg, sier den moderne sjamanen. Siden gikk han flere kurs i både sjamanisme og Østens healingteknikker. Mye av inspirasjonen kom fra noaide og forfatter Ailo Gaup. Fra før hadde Eirik utdannelse som anleggsingeniør, og jobbet for Skanska og Statskraftverkene i 15 år. Her fikk han god yrkeserfaring, parallelt med at han utviklet flere av sine evner.

– Jeg tror jeg utviklet den klarsynte evnen i yrket. Det handlet om å planlegge frem i tid, og se at det jeg tenkte og planla slo til. Det var en gunstig livserfaring for meg, som jeg kan bruke nå når jeg jobber som sjaman, forteller han. Eiriks klarsyn har vært mer eller mindre til stede hele tiden helt fra barndommen. Mens han drev et firma sammen med broren, opplevde han hvor nyttig det var å ha en slik evne. Fikk broren trøbbel med bilen uten å ha mulighet til å si fra, fikk Eirik beskjed om det fra sine «indre bilder.»

 

Jesus – en stor sjaman 

Jesus er en stor inspirasjonskilde og et sentralt forbilde i Eiriks liv. Han mener Jesus var en stor sjaman.

– Jeg er inspirert av dybden i kristendommen. Når Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet,» bruker han å peke på hjertet. Jeget er veien, sannheten og livet for meg. Jesus mente jeget i hvert enkelt menneske, tror han. Et annet tema Eirik liker i Bibelen, er kampen mot materialisme og pengedyrkelse, og han nevner et eksempel fra Matteus 4. Her frister djevelen Jesus til å gjøre stein til brød, etter at han hadde fastet i 40 døgn. Jesus fristes til å kaste seg utfor tempelmuren i Jerusalem, og blir tilbudt all verdens rike og herlighet mot at han tilber djevelen. Jesus motstår både djevelen og alle fristelsene, og holder på sin Gudstro. I stedet får han hjelp fra englene.

– Dette har vært en gigantisk lærdom for menneskeheten. Nå kommer det til en tid hvor vi forstår at penger bare er symbol. Vi må ha rene verdier bak vår pengebruk. Vi må ha en ren natur og et økologisk system som fungerer, ellers er penger ingenting verdt, mener sjamanen. Han tror denne nye tanken om penger er et ledd i en stor evolusjon og bevissthetsprosess som skjer nå. Vi har sett at Moder Jord sier fra med global oppvarming.

– Det påvirker også menneskehjernen, og menneskets ånd får et stort trykk på seg. Det gamle maktsystemet rakner. Ut fra det får vi en ny verden og en ny bevissthet. Egentlig kan vi glede oss over det som skjer. Vi kan være glade, for nå sprekker trollet, tror den klarsynte.  

 

Akselerasjon mot 2012

Eirik er leder i trossamfunnet Kosmologisk Livstro, et fellesskap for åndelig vekst og bevisstgjøring. Bente Brunvoll, kona hans, har inspirert Kosmologisk Livstro med viten om Mayakalenderen. Ifølge denne lever vi nå i den nest siste, galaktiske underverden. Vi er i den femte natten, hvor det skjer korreksjoner av det allerede skapte. Jorden og menneskets bevissthet akselererer frem mot et vendepunkt i oktober 2011.

– Vi ser at børsen går ned, global oppvarming øker og vi opplever en urolig verden. Det skjer for at menneskehetens bevissthet skal utvides. I tiden fremover vil stadig flere ta i bruk sin sjette sans, tror den klarsynte veilederen. Sammenlignet med for 100 år siden, var det veldig få klarsynte som var kjent i forhold til i dag. Om det skyldes at de har blitt mer kjent gjennom media, kan så være. Men generelt sett ble klarsynthet sett på som svært okkult og mystisk, og bare noen få fikk offentlig søkelys. Til gjengjeld gikk de for å være ekstremt klarsynte – som Marcello Haugen.

– Evolusjonen har satt inn en åndelig impuls i mennesker, som gjør at flere og flere tar i bruk sine evner og blir klarsynte, blir medium, snakker med folk som har gått over, og «ser» ting, tror noaiden. 

 

Positiv til testing

Siden stadig flere står frem og hevder de er klarsynte, er Eirik positiv til programmer som «Jakten på den 6. sans». På den måten kan menneskets evner løftes frem og synliggjøres.

– Mennesket er på vei til å ta sine guddommelige evner i bruk, og da må mennesket testes. Vi kan godt få konkurranser om hvem som er mest klarsynt, hvem som er en god helbreder, og ikke minst hvem som kan være gode veiledere for andre, synes han. Tiden vi lever i nå, er ifølge Mayakalenderen svært dramatisk for hele menneskeheten på grunn av bevissthetsutviklingen vi er inne i. Derfor er det viktig å være årvåken, også med tanke på etikk.

Dersom healere, klarsynte og medier bruker sine evner på uforsvarlig vis, kan det få stor makt over andre menneskers liv. Derfor minner Eirik oss på hvor viktig det er å forstå etikken man må bruke som veileder og terapeut. Dessverre har ikke alle denne forståelsen på plass enda.

Ifølge etikken har ingen veiledere og alternative terapeuter lov til å fortelle noe negativt om fremtiden til mennesker, som død og sykdom. Det er ulovlig å bruke sine evner til å komme i en maktposisjon overfor andre mennesker. Alle har et ansvar for honoraret de krever.

 

Kontakt med egen kraft

Mange som søker synske og spåkoner ringer gjerne den ene og den andre for å få svar. De er ofte en fortvilt situasjon, men leter ofte forgjeves.

– De søker svar utenfor seg selv når svarene ligger i dem selv. En healer, et medium og en synsk persons oppgave, er å få mennesket til å komme i kontakt med sin egen kraft, fastslår Eirik. Likevel synes han det er en god idé å gå på kurs, gå til en klarsynt, en healer eller en terapeut for å få starthjelp. I begynnelsen av prosessen kan dette gi den hjelpen man trenger for å komme i kontakt med sin egen kraft og indre veileder – den sjette sans.

 

Hva er den sjette sans?

Ekstrasensorisk persepsjon (ESP) er det faglige uttrykket for den sjette sans. Det er et sekkebegrep om ulike evner til å oppnå informasjon på paranormal måte, uavhengig av fysiske sanser eller tidligere erfaringer.

Telepati, klarsyn, klarhørsel og sterk intuisjon, er egenskaper som inngår i den sjette sans. Evnen til å være medium, se auraer og stille medisinsk diagnose uten å bruke de fem fysiske sansene, er også tegn på en velutviklet sjette sans.

– Man kan ikke forstå den sjette sans uten å forstå at mennesket er et energivesen. For å få kontakt med din sjette sans, må man ha god kontakt med både universet og jorda samtidig, utdyper Eirik, og påpeker at kundalinikraften er sentral i utviklingen av den sjette sans. Kundalinikraften har sete i Moder Jords indre. Kundalini betyr «den sammenrullete» på sanskrit, og viser til en slags sammenrullet slangekraft som kan rettes ut.

– Uten kontakt med kundalinikraften, Moder Jord og Universet, så har du ingen sjette sans. For å få kontakt med det guddommelige, må man være veldig jordnær. Ellers kan det bli skummelt. Hvis du skulle komme til å se at folk kan dø, kan du bli gal av det, advarer Eirik. Balanse i kroppens chakrasystem er også avgjørende for å kunne utvikle den sjette sans. Alle som vil utvikle sin sjette sans, bør begynne med å utvikle sitt chakrasystem og gå til en healer, er rådet fra sjamanen som aldri får priset healingkraften nok.

– Den sjette sans er kontakt med den åndelige, guddommelige sfære, og er en slags intuisjon som er knyttet til menneskets energi. Det nærmeste vi kan forstå menneskets energi, er ved healing. Healing er en slags symbiose av den sjette sans, utdyper han.

 

Hjelper med healing 

Healing er en sentral del av en sjamans liv og virke. Eirik forklarer healing både som en bioelektrisk reaksjon med frekvenser innover menneskehjernen, og som en frekvens som går nedover mot jorden og utover i universet.

– Vi har samme bioelektrisk frekvens som Moder Jord. Denne bioelektriske delen av oss er knyttet sammen med alt. I tillegg har vi kvantedelen av healing, som er mystisk og en annen del av denne energien. Den lar seg ikke beskrive, sier han.

At healing kan virke mystisk og overnaturlig, er det ingen tvil om. Eirik forteller om noen av de gangene han har opplevd at både healing og fjernhealing virket øyeblikkelig, som kan være et tegn på at han fikk hjelp fra en universell kraft.

Flere ganger har han fått telefoner fra sykehusklientell nordfra, som hadde pasienter som holdt på å blø i hel. I disse tilfellene brukte Eirik samiske leseformularer og fjernhealing over telefonen. I en del tilfeller sluttet pasientene å blø bare noen minutter etterpå. I tillegg får han telefoner fra alt fra folk med psykiske lidelser, til par som sliter med barnløshet eller kolikkbarn. Mange av dem har fått hjelp, men Eirik er ydmyk og kjenner sine grenser.

– Det er viktig å si at alle får ikke hjelp. For mange ting med healing skal stemme. Det skal stemme med healeren og klienten, og tiden skal stemme. Du må ha gått igjennom det du skal lære i livet, sier han. Mye kan påvirke effekten av healing, som mat, stress, psykisk ubalanse, familie, jobb og ansvar for egen helse. Alt dette har betydning for om healingen vil fungere.

– Du kan aldri overføre ansvaret for egen helse til en healer eller sjaman. Tankens kraft kan heller ikke gjøre alt alene, sier han. Derfor er han forsiktig med å love noe til sine klienter. Ofte sier han at rundt 20 prosent får svært god hjelp fra healingen, rundt 60 prosent får bra hjelp eller drahjelp, mens den siste 20 prosentdelen merker ingenting. Uansett mener han at healing legger et grunnlag som gjør at helbredelsen settes i gang og kan bidra til at vi kan få økt kontakt med vår sjette sans. 

 

Sjamanhealer – utvikle din 6. sans

Eirik jobber med å hjelpe andre til å utvikle evner som inngår i den sjette sans. Han holder kurs i sjamanhealing i form av fem kurser over ett år, samt et videregående kurs som også består av fem kurs. Her skal deltakerne utvikle seg i den såkalte «den transbevisste dimensjonen».  

– Det er en vei til ny bevissthet. Det hjelper å komme i transe for å få tak i denne nye bevisstheten, forklarer Eirik. For å klare å komme i transe, tar han kursdeltakerne med på trommereiser, healing og øvelser i klarsyn. Kursene er bygd på troen om at alle mennesker kan få tilgang til sin sjette sans, sitt klarsyn, sine healingevner og sin evne til å være medium. Dette blir koblet med visdommen i sjamanismen og andre åndelige tradisjoner, og sees i sammenheng med bevissthetsutviklingen menneskeheten går igjennom nå. I tillegg snakker han om en ny forståelse av økonomi og av samfunnet. En grunnleggende filosofi bak kursene, er at vi går mot en opplyst bevissthet, både som individer og som samfunn. Men hva blir man etter en slik utdannelse?

– Man blir en moderne sjaman. For det første blir du i stand til å takle de forandringene vi går igjennom. Du kan få oppdrag som konsulent, guide eller livsveileder på en helt ny måte, fordi man har en bredde og helhet i det. Man kan også bli healer, sier læreren.Alt i alt blir du hva du velger å tro på. Tror du at alle kan utvikle sin sjette sans, og at mennesket har et stort uutnyttet potensial? Da er det jo bare å sette i gang enten du begynner med chakrabalansering, healing, kundaliniyoga eller noe annet du har en god magefølelse for.  Ta i bruk din egen kraft og intuisjon – din sjette sans. 


Få mer informasjon her: 
Om Eirik Myrhaug og sjamanhealing: www.sjamanhealing.com
Om Mayakalenderen og Bente Brunvoll: www.sjamanensverden.no