Bruker ny teknolog, vitenskap og tradisjonelle healingmetoder

Bruker ny teknolog, vitenskap og tradisjonelle healingmetoder

Nyhet i Norge.

Allerede som 5-åring fant Colin Kingshott (58) ut at han ikke var som alle andre. Colin, som er født i Wales, arbeider med arven etter kelterne, deriblant druidene, og deres metoder for økt bevissthet og med frekvenser. Som ung mottok han et indre syn som førte til at han oppdaget ulike frekvenser og livsformer. Colin er en dyktig internasjonal foreleser som ønsker å dele sin viten med andre, for han mener det er bortkastet at han holder kunnskapen for seg selv. 

Colin Kingshott jobber med lyd, frekvenser og farger på en ny måte. Han har i mange år jobbet som medium og foretatt private readings. Etter hvert som han har fått kanalisert ned mye nytt og spennende, har arbeidsfeltet endret seg noe. Han forsker på mye – deriblant musikk, toner og farger. I dag er det viktigst for Colin å lære bort den kunnskapen han har fått. Deriblant viten om toneskalaen som vibrerer i alt levende, blant annet mennesker og planter.

– Det er mulig å finne ut fra stemmen hvilke toner du mangler i systemet ditt – og derfor trenger tilført i kroppen for å komme i ballanse. Jeg har et apparat her som kan måle det, vil du prøve?Jeg får i oppdrag å lese en tekst mens Colin starter måleapparatet. Mens jeg prater viser displayet hvilke toner jeg har i klangen på stemmen min. Colin noterer ned tonene, og etter et par minutter er målingen ferdig. Han viser frem skjemaet. Jeg mangler fullstendig tonene D og A på toneskalaen. Colin smiler. Det betyr at du mangler fargen oransje, som er tonen D – og fargen indigo, som er tonen A. Gjennom å studere planter og hvilke toner de har i seg, har vi utviklet essenser som kan gi påfyll på det du mangler. Han finner fram en flaske med essensen fra planten scarlet pimpernell – som har hovedtone D. Planten har blant annet tonen A i seg – akkurat de Colin har målt at jeg trenger. Men hvordan er det mulig å finne ut hvilke toner de forskjellige plantene har? Ivrig vinker Colin meg bort til et nytt måleapparat som er koblet til en plante. Han skrur på apparatet, og noen forferdelige toner fyller rommet. Det høres ut som om planten lider. I displayet viser tonene som planten gir fra seg: F – G – E – F – F – F – E.

– Denne planten passer ikke for deg, den har ikke tonene D og A i seg som du trenger, smiler Colin. 

 

Stresset plante

Colin er ivrig når han demonstrer plantesangen.

– Vi er alle lyd – eller vibrasjoner. Det er dette hele prinsippet bygger på. Ved å tilføre vibrasjonene man mangler, – vil man komme i ballanse. Det er en fantastisk følelse å være i fullstendig ballanse. Vi ser ting klarere og kan foreta både små og store valg lettere enn om vi er i uballanse. Dette gjelder både fysisk og psykisk. Colin starter måleapparatet på planten igjen. Tonene flyter jevnt i rommet, og displayet begynner å registrere tonene igjen. Colin strekker frem hånden og gnir et av bladene forsiktig mellom tommel- og pekefinger. Planten reagerer umiddelbart. Tonene forandrer seg fra jevne og høye pip, til forferdlige skrik. Det høres ut som om planten hyler i protest «ikke rør meg!» Colin ler. Planter liker ikke å bli rørt. Tenk deg det, jeg var en gang vegetarianer! Det er jeg ikke lenger – nå spiser jeg litt av alt for å holde et variert kosthold. Colin har i mange år forsket på lyd, også musikkens vibrasjoner. Mange mennesker finner det avslappende og healende å høre på musikk. Musikken brukes blant annet til meditasjon, inspirasjon og healing. Colin har funnet ut at musikk ikke fører til fysisk healing, men er bra for det emosjonelle.

– Den eneste musikken vi har kunnet måle som har frekvenser som er fysisk healende og hjelper å få kroppen i ballanse, er fløyte fra innfødte amerikanske indianere. Likevel når disse vibrasjonene i liten grad at fram, sier han.

 

Energilag

Farger er også frekvens. Det er energi i farger på samme måte som lyd. Krystaller består av farger, men også av mineraler.

– Jeg prøver å lære folk at vi mennesker er en del av naturen. Det som finnes i naturen kan du finne igjen i kroppen. Derfor er mennesker veldig sensitive overfor energi. Vi handler ut fra dette uten å være det bevisst, sier han og utdyper påstanden med et eksempel:

– Jordkloden har flere lag av energifelt. Energiene som ligger nærmest jorden påvirker oss til å være jordnære. Noen steder, både i byer og i naturen, finnes det steder der det er energistopp i det nederste laget av en eller annen grunn. Kanskje det er for mye betong i veien som hindrer flyt i energilaget. Dette resulterer i at mental- og astralenergien som finnes over det første laget, blir den energien som møter oss først og som påvirker oss i slike områder. Slike steder har stor flyt av fargen oransje. Dette kan faktisk måles, hevder Colin.

– På slike steder kan man se at det samler seg mange kreative mennesker, som for eksempel musikere. De får inspirasjon og kreativitet lettere på disse stedene. Men det er fare for at et stort problem kan melde seg også. Med for stor påvirkning av denne energien, er det lett for å ty til alkohol eller andre rusmidler. Det morsomme er at vi har eksempler på at energifeltet i et slikt område er blitt rettet opp i. Når det skjedde, flyttet de kreative folkene fra området en etter en. Hele tiden handler det om ballanse – både i naturen og i oss selv. For mye eller for lite av en type vibrasjon skaper uballanse, forklarer Colin.

 

Healing med krystaller

Krystaller er en kjent og velbrukt healingform som brukes for å forsterke energier når de absorberes inn i kroppen under en behandling. 

– Krystaller inneholder både farger og mineraler. Det vi skal være oppmerksom på, er at en krystall aldri slutter å virke. Likevel må vi heller ikke glemme at vi er alle forskjellige, vi utsonderer forskjellige vibrasjoner. En krystall som hjelper med å skape ballanse hos én person, gjør det nødvendigvis ikke hos en annen. Det samme gjelder når vi har brukt en krystall over lang tid og den tilsynelatende slutter å ha den samme virkningen som før. Vi er i bevegelse – og vi endrer og former oss langs livets vei. Det innebærer også at vi endrer vibrasjonene i kroppen. Krystallene responderer på vibrasjonene. Da er det på tide å finne en annen krystall som passer vibrasjoner bedre. Vi må bruke intuisjonen når vi plukker ut krystaller som vi ønsker å bruke. Intuisjonen tar nemlig ikke feil. I healing brukes fargede steiner som samsvarer med de sju hovedshakrane langs ryggraden og opp til hodet. Rotchakra er rødt – der brukes en rød stein, og man fortsetter til det øverste chakra er nådd med en lilla stein. Når krystallenes blir lagt opp på det enkelte chakra, absorberes energien inn i kroppen. For å forsterke fargene, har Colin utviklet oljer som brukers under behandlingen. Hver olje tilsvarer fargen på en chakra.

– Vi forsterker energien med både farge knyttet til hver chakra og med planter som tilsvarer hovedtonen i hver chakra. Ja, for jeg sa det – hver chakra har sin tone? Det er derfor det harmonerer med essenser, farger og chakrane våre. Vi kan fylle på med tonene vi trenger gjennom essenser og farger fra planteriket til våre egne vibrasjoner, forklarer han. Oljen som Colin bruker, gnis inn i hendene for å forsterke energien som overføres fra hendene og til krystallene plassert over hvert chakra, som igjen absorberer det de trenger av energi. Deretter bruker han stemmegafler for å forsterke energien ytterligere. «Verktøyet» blir da fargene i planteoljen, fargen og mineralene i krystallen, samt basistonen i stemmegaffelen. Til sammen gjør dette at den healende kraften blir langt sterkere.

 

Får prøve krystallene

Colin ønsker å demonstrere hva han mener, og får derfor to mennesker til å legge seg på benken som «prøvekaniner.» Vi begynner med å skanne kroppen med en bergkrystall.

– Det er viktig å få oversikt over hvor blokkeringene i kroppen finnes. Det gjør vi med en vanlig bergkrystall. Hold krystallen i den ene enden mens den peker ned på pasienten. Før hånden sakte fram og tilbake mens du jobber nedover hele kroppen. I den andre hånden holder vi en ametyst, for sikkerhets skyld, slik at energien fra pasienten ikke stopper opp i deg men går tvers gjennom. Du gjenkjenner en blokkering ved at krystallen vibrerer lett i hånden din, forklarer Colin. Jeg tar tak i krystallen og gjør som jeg har blitt instruert til å gjøre. Forsiktig fører jeg krystallen fram og tilbake. Noe forundret merker jeg at ved enkelte punkter vibrerer krystallen. Det er en merkelig følelse, i alle fall for meg som er ubevandret i krystallenes verden. Vibrasjonene jeg merker er altså blokkeringer. Colin krysser av på et skjema hvor på kroppen jeg finner blokkeringer. Alle som er til stede på introduksjonskurset som arrangeres av Sidsel Svestad, får prøve å skanne de andre som deltar på kurset, og samtlige finner de samme blokkeringene på de respektive pasientene. Skjemaene er nesten identiske. Deretter begynner prosessen med å finne riktige krystaller og heale med planteolje i hendene. Til slutt demonstrerer Colin hvordan stemmegaflene skal brukes.

 

Stemmegaflene

Det er en stemmegaffel for hver tone som skal overføre sin tone til hvert chakra. Dette gjøres ved at stemmegaffelen slås mot en trekloss. Gaffelen begynner å vibrere og gir fra seg en tone. Alle får prøve. Gaffelen blir slått mot trestokken, og forsiktig plassert direkte på krystallen. Når gaffelen treffer steinen, høres det ikke en tone i rommet.

– Du må fortsette til chakraen har absorbert tonen. Det merkes ved at du kan høre tonen når du holde gaffelen på steinen. Gaffelen får et nytt slag mot treblokken og blir plasser på steinen igjen. Etter tre ganger kan vi høre tonen i rommet. Da fortsetter man med ny stemmegaffel til neste chakra. Slik fortsettes prosedyren til man når kronechakraet. Det er viktig ikke å legge stemmegaffelen direkte på krystallen som er plasser på pannechakraet. Det vibrerer ganske kraftig og kan føre til et sjokk hos pasienten i tillegg til hodepinem sier Colin og avslutter med noen visdomsord.

– Intensjonen i det du gjør er alltid viktigst uansett! Om man blir sliten eller varm av å heale gjør man noe galt. Kraften skal komme fra den andre siden – jobbe gjennom deg og til den som mottar healingen. Dette er veldig viktig å huske, formaner Colin på det sterkeste. Kraften er ikke fra mennesker. Det er noe utenfor oss selv som jobber gjennom oss. Vi er bare et redskap for kraften.

 

Chakraene – en kort oversikt

Rotchakra har innflytelsesfargen rød og basistonen C. Plassering er mellom anus og genitaliene. Energi er livskraft og stabilitet. Forbindelsen til jorda og den materielle verden.
Sakralchakraet/Harachakraet har innflytelsesfargen oransje og basistonen D. Plasseringen er rett nedenfor navlen. Energi er sensualitet, seksualitet, kreativitet og entusiasme.
Solarplexuschakraet har innflytelsesfargen gul og basistonen E. Plasseringen er i enden av brystbenet. Energi er personlighet, følelser og visdom.
Hjertechakraet har innflytelsesfargen grønn og basistonen F. Plasseringen er midt på brystet. Energi er kjærlighet, medfølelse og utvikling av helbredende evner.
Halschakraet har innflytelsesfargen himmelblå og basistonen G. Plasseringen er nederst i halsen mot kragebenet. Energi er kommunikasjon, selvutfoldelse, inspirasjon og uavhengighet.
Pannechakraet/Det tredje øyet har innflytelsesfarge indigoblå og basistone A. Plassering midt i pannen. Energi er indre sanser som klarsynthet og intuisjon. Ansvarlighet.
Kronechakraet har innflytelsesfargen fiolett og basistonen B. Plassert øverst på hodet. Energi er opplysning, indre arbeid og enhet.

Kilde: Chakraene – Patricia Mercier

 

Colin Kingshott

Colin Kingshott har utviklet sine egne metoder og er en innovatør i bruken av hvordan man blander ny teknologi, vitenskap og tradisjonelle healingmetoder. Han samarbeider med Sidsel J. Svevestad og Vivi Andersson for å presentere sine metoder i Norge.

Colin er opprinnelig fra Wales. Han oppdaget tidlig at han hadde evner utenom det vanlige. Som barn var han mye syk og skolegangen ble derfor ikke av den aller beste. Sine evner ville han ikke snakke om. Han prøvde derimot å undertrykke disse. Etter at faren hans bestemte at utdanning var nødvendig, utdannet Colin seg til snekker. Dette arbeidet han med i mange år i forskjellige land som Tyskland, Saudi Arabia, Sverige og England. På den måten lærte han mange kulturer å kjenne. I begynnelsen av 20-åra ble han overrasket over at mange i hans bekjentskapskrets arbeidet som medium. Det fantes flere som han!

– Jeg var ikke klar over dette, men gjennom bekjente ble jeg ble invitert til det tibetanske senteret i byen jeg bodde i. Jeg ante at det var mer enn et tilfeldig sammentreff, for jeg hadde mange drømmer om tibetanske riter i den perioden. Da jeg møtte opp på senteret ble jeg introdusert til senterets Lama. Han hilste meg velkommen med ordene; «hvorfor tok det så lang tid for deg å komme hit?» Colin lærte meditasjon av Lamaen på dette senteret, og det var en ny verden som åpnet seg opp for ham. Colin har aldri tatt et kurs. Alt han har lært har han fått kanalisert.

– Jeg blir lært opp når jeg mediterer. Det er veldig mye jeg får vite på den måten, og jeg ser ikke noen grunn til å holde dette for meg selv. Derfor velger jeg nå å lære bort den kunnskapen som jeg har fått. Det er min oppgave, og ved å holde flere kurs og trappe ned på personlige readings og healing, når jeg ut til flere.