Det er her du finner klarsynte som har FULL TAUSHETSPLIKT!

Fire klarsynte har gått ut i media med personlige opplysninger om stortingsrepresentant Saera Khan. Disse har ingen tilknytning til Medium.

Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at alle som markedsfører sine teletorgtjenester på DENNE websiden og i Medium, har full taushetsplikt om alt de måtte få av informasjon om sine klienter – også når det gjelder profilerte personer. Dersom noen bryter denne regelen, mister de både sitt teletorgnummer og retten til å annonsere sine tjenester her.

Medium har av etiske grunner en helt krystallklar politikk på dette området: De som ringer slike tjenester legger ofte sitt privatliv i andres hender og kan være i en sårbar livssituasjon. Alle livsveiledere og klarsynte som annonserer i bladet Medium og på www.krystallkulen.no, er klar over det ansvaret de har og hvordan de skal gjøre sin jobb på en etisk forsvarlig måte. Denne regelen gjelder ikke for alle leverandører på teletorget, siden det ikke finnes noe eksplisitt lovverk som regulerer dette. Når du ringer en som annonserer i DENNE samleannonsen eller Medium kan du derfor føle deg 100% trygg på at informasjon om deg ikke kommer på avveie. 

Slik useriøs opptreden tar vi i Medium sterkt avstand fra. Alle som leser Medium og kontakter alternative behandlere, livsveiledere, spåkoner og andre som annoserer på www.krystallkulen.no eller i Medium, skal føle seg 100% trygge på at alt de sier blir mellom dem og den de ringer.