Stjerneløver med budskap om fred og ekte lederskap

Stjerneløver med budskap om fred og ekte lederskap

Stammefolk betrakter hvite løver som Afrikas helligste dyr.

Ifølge legendene er de født av stjernene, og de bærer forfedrenes sjeler og har viktige budskap til menneskeheten i kritiske tider. Men de få gjenlevende hvite løvene i verden lever i fangenskap – med unntak av seks løver i Timbavati.

I Norge har samene et spesielt forhold til den hvite reinen. Andre hvite dyr i verden har spesielle betydninger i sine kulturer. Ulike stammefolk tror enkelte hvite dyr er hellige, og at de har beskjeder fra åndeverdenen til menneskene. Det sies at de har helbredende egenskaper, og at de bringer fred, renhet og guddommelighet inn i en verden full av elendighet og kriser.

Indianere i Amerika har en profeti rundt de hvite bøflene og de hvite ørnene, og regner dem som hellige. Hvite tigre i India er assosiert med reinkarnerte konger, mens hvite kyr har hellig status og lovlig beskyttelse. I British Columbia i Canada er det født hvite svartbjørner som har fått kallenavnet «Spirit Bear». Det finnes hvite krokodiller og hvite hvalrosser, og i Burma regnes den hvite elefanten som hellig.

 

Beskyttelsesprosjekt gir håp

Den hvite løven er en sjelden avart av løveslekten Panthera leo, og stammer fra Timbavati i Sør-Afrika. Den er like hvit i pelsen som isbjørnen på Svalbard. Likevel er den ikke albino, men resultat av et recessivt gen. Problemet er at den hvite løven teknisk sett ikke er en egen art, og regnes derfor ikke som offisielt utrydningstruet.

Hvite løver levde i vill tilstand i 400 år i Sør-Afrika, men fra 70-tallet har jegere og myndigheter drept eller fanget dem for moro skyld. I dag finnes det rundt 300 hvite løver i verden, men ingen av dem lever helt fritt. Den siste ville hvite løven ble sett i 1994 – med unntak av tre løver som er frigjort via et beskyttelsesprosjekt ledet av Linda Tucker fra Cape Town.

Hadde det ikke vært for Lindas helhjertede innsats, ville det ikke vært noen frie hvite løver igjen på planeten. Hun startet den frivillige organisasjonen Global White Lion Protection Trust i 2002. Målet er å redde løvene fra jakt og fangeskap og returnere dem til deres hjemland Timbavati. Et annet mål er å få myndighetene til å erklære de hvite løvene som en egen art.

 

Mytologiske stjernedyr

Bortsett fra Linda og hennes støttespillere er det bare innfødte stammer i regionen som skjønner de hvite løvenes beskyttelsesverdi. I Timbavati i Sør-Afrika har den hvite løven en viktig plass i zuluenes og shangaan-folkets kultur. Her ser de den som et nasjonalt symbol på håp, fred og fellesskap.

Afrikanske sjamaner og høvdinger regner Timbavati som et hellig sted. «Tsimba-vati» kommer av «zimba» som betyr løve, og «vati» som betyr stjerne. Navnet viser til stedet hvor stjerneløvene kom ned. Vestlig kunnskap sier at de hvite løvene først ble sett i 1938. Men ifølge muntlig afrikansk tradisjon har de eksistert i flere hundre år, og ble først sett da en stjerne falt til jorden. Ifølge folketroen skjedde det da solen nådde jorden for første gang. Shangaan-folket tror løvene stammer fra solguden, og at de har kommet til jorden for å gi oss budskap om fred og ekte lederskap.

– Legenden om de hvite løvene går tilbake til egyptisk oldtid og lenge før det. Ifølge mine lærere i Afrika var de hvite løvene de førstefødte dyrene på jorden, sier Linda. Shangaan-folket har levd side om side med løver i tusenvis av år. Da de hvite løvene kom, viste de stor respekt for dem og gav dem hellig status. I shangaansk folkelov bærer de åndene til deres gamle forfedre og må beskyttes totalt som deres eget kjøtt og blod.

– Skader du de hvite løvene, skader du landet. Dreper du de hvite løvene, dreper du landet, sier Linda. Dette har hun lært av shangaan-folket, som inderlig håper at de hvite løvene får returnere til Timbavati.

 

Mennesker med løvehjerte

Linda forteller at noen få av de innfødte har hatt evnen til å transformere seg til løver, og så gå tilbake til å være menneske. Men denne kunnskapen er nesten borte.

– De kunne skifte til å bli løve når de skulle jakte. Jeg har jobbet med et par mennesker som har den kunnskapen. Maria Khosa var en av de siste som kunne det, forteller Linda. Hun tror de hvite løvene har en spesiell forbindelse med hjertet og det underbevisste i mennesker. Noen mennesker tror hun har løvehjerter, som Maria Khosa.

– Å gå gjennom en løveflokk med en baby på ryggen og to barn betyr at man bærer løvenes ånd med seg, sier Linda. I likehet med de innfødte tror hun løvene kan kommunisere gjennom drømmene våre, spesielt hvis vi inviterer dem. Når man drømmer om en hvit løve, får man gjerne beskjeder som er rettet mot hele menneskeheten.

 

Hjelper i krisetider

Den hvite løven har vært en profetisk løve som ble omtalt lenge før den ble født. Ifølge legenden skulle de komme tilbake til jorden i en tid med store kriser for menneskeheten.

– Vi er inne i en tid med store forandringer på jorden nå, sier Linda. Troen er at disse dyrene dukker opp i en tid for forandring, og at de står som symboler på endringene vi nå gjennomgår. Stammefolk tror de hvite løvene er en type engler som kommer for å hjelpe menneskeheten når vi har en utfordring fremfor oss. På grunn av den åndelige forbindelsen bringer de hvite løvene og andre hvite dyr håp for hele jordkloden. Linda jobber derfor med folk over hele verden som har kunnskap om hvite dyr.

– Disse åndelige dyrene er forbundet. De har den samme beskjeden om å ta vare på det guddommelige i naturen, sier Linda. Løver blir også brukt som symbol for guddom, myndighet og rikdom flere steder i verden. Ofte forveksler barn sol og løve når de tegner.

– Løve og sol er det samme symbolet hvor enn du er i verden. Det var sollys som tok formen hvit løve, så den har alle regnbuens farger i seg, universell kunnskap og utrolige healingevner, tror Linda. Løvesymbolet er levende flere steder i Europa – i gamle byer i Italia, på Trafalgar Square i London og utenfor Stortinget i Norge. Men de levende løvene, både hvite og gylne, har store problemer.

 

Møtte en ekte løvekvinne

Lindas kamp for å beskytte de hvite løvene begynte etter en livstruende opplevelse i bushen. I 1991 stod hun og fem andre mennesker fast i en åpen jeep midt ute i et område med masse hvite løver. De hadde ingen radio eller telefonkontakt med verden. Det begynte å bli mørkt, og de hadde bare to timers batteri igjen. Løvene var ikke glad for besøket, spesielt siden de var midt oppe i en fødsel.

– Vi ble omringet av løvene. Det var som en åpen slaktebutikk. Jeg ble nesten spist levende av løvene, minnes Linda. Hadde hun gått ut av bilen, ville hun vært død. Så lenge man sitter inne i bilen, angriper de ikke, men denne bilen ble stående lenge. Bevegelser var ikke til å unngå, for de var livredde. Etter en stund gav de opp, og de innså at deres siste time var kommet. Plutselig kom en kvinne gående ut fra mørket med et spedbarn på ryggen, et barn i den ene hånden og en tenåring på den andre siden. De kom gående tvers igjennom løveflokken uten at løvene rørte dem. Det viste seg at kvinnen var en «sangoma», en sjamankvinne opptrent til å kommunisere med dyr og åndeverdenen.

– Maria Khosa var en ekte løvekvinne som snakket med løvene. Hun var en utrolig kvinne som reddet oss, sier Linda. Løvekvinnen hadde ristet og kastet noen relikvier samme kveld, hvor hun hadde «sett» at en gruppe mennesker satt i bushen ved løvene. Da gav hun løvene beskjed om å være rolige og ikke skade noen. Slik kunne hun redde dem.

– Hun fikk beskjed gjennom åndene, sier Linda. Maria gikk igjennom løveflokken fordi hun visste hun var trygg. Tenåringen tok med seg sjåføren og gikk også rett gjennom løveflokken for å hente en annen bil, mens Maria satt i bilen for å holde løvene rolige.

– Da skjønte jeg at her er det snakk om andre ting enn bare en hvit løve. Her ligger det noe helt annet under, sier Linda. Fra da av begynte hun å interessere seg for det esoteriske rundt de hvite løvene.

 

Gav opp alt annet

Etter den dramatiske opplevelsen i bushen var Linda overbevist. Hun gav opp alt annet for å beskytte de hvite løvene. Sjamankvinnen Maria Khosa ble Lindas lærer i 10 år. Det var hun som introduserte Linda for legendene om løvene. Fra før hadde Linda en Cambridge-master i historie med oldtidens sivilisasjoner som spesialområde. Hun fortsatte å studere gammel afrikansk kultur og skrev boken «Mystery of the White Lions» i 2001. Like før utgivelsen døde Maria Khosa.

– Det var et fryktelig tap for meg. Men Maria jobber nå med forfedrene i de astrale sfærene, og guider prosjektet vårt. Hvis jeg jobber for hardt og ikke lytter til drømmene mine, sender hun beskjed til meg gjennom andre, tror Linda. Maria Khosa gav Linda en sterk oppfordring om å beskytte de hvite løvene. I dag skjønner ikke Linda de som gir blaffen i løvene.

– Hvilke dyr har ikke rett til å bli beskyttet? Hvis du forestiller deg at du jakter og dreper en engel, hva vil skje med deg? spør dyreelskeren. I Sør-Afrika har døde hvite løver høyere status og pengeverdi enn gylne løver. Jegere betaler astronomiske summer til private jaktfarmer for å skyte dem for moro skyld. Dette kalles «canned hunting» eller troféjakt, og innebærer at oppdrettere setter ut dyr i avgrensede områder og inviterer jegere til å drepe dem for å få et trofé på veggen. Ingen lov beskytter løvene mot dette i dag. Derfor har Linda Tucker satt inn alle sine krefter på å endre på dette.

 

Overrasket en hel verden

Linda og Global White Lion Protection Trust har kjempet med byråkratiet i årevis for å få en slutt på troféjakten. De har et kjøpt et område i Timbavati på 3 km² for å gjøre løvene ville igjen og skjerme dem. I 2006 frigjorde de en løvemor og tre løveunger med god genetisk avstamning. De har blitt overvåket ved hjelp av radiomerking og sporkartlegging for å kontrollere fremgang og overlevelsesevne.

En vanlig oppfattelse er at hvite løver ikke kan jakte selv fordi de har dårlig kamuflasje. Jaktfarmene unnskylder seg med at de hvite løvene må tas ut fra naturen fordi de ikke klarer seg selv. Linda Tucker og hennes team har bevist det motsatte.

Løvene overrasket en hel verden da de klarte å jakte helt på egen hånd allerede få uker etter at de ble satt ut. Løvemoren døde under en jakttur, men de tre løveungene har klart det utroligste. Dødeligheten blant løveunger i det fri er hele 80 prosent, men disse tre ungene lever i beste velgående og jakter nå like bra som vanlige løver. De har også formert seg til to små flokker. Søsteren fra det første kullet er spleiset med en eldre løve. De har fått de tre første ville hvite løveungene som er født i Timbavati siden utryddelsen for 15 år siden. Ungene representerer en helt ny arvelinje som er født i sine hjemtrakter.  

– Dette er virkelig en utrolig fremgang og et gjennombrudd for de hvite løvene. Vi vil fortsette å arbeide overfor myndighetene i Sør-Afrika for å få endret lovverket slik at disse fantastiske dyrene kan få beskyttelse, sier Linda. Nå fører hun kampanjer i flere ulike land for å samle inn midler til prosjektet. Alt avhenger av løvenes overlevelse.

 

Betatt av løvene

Hjemme i Norge har Berit Brusletto latt seg berøre av de hvite løvene og Lindas kamp for å beskytte dem. Hun ble så grepet av Lindas bok «Mystery of the White Lions» at hun sammen med sin venninne Magdalena Skoneczka bestemte seg for å dra til Timbavati. På forhånd visste de at det drives troféjakt på de hvite løvene. Jaktfarmene reklamerer med at de har hvite løver, men sier ingenting om at de også tilbyr jakt på dem. Dermed gir de turister inntrykk av at de støtter et godt prosjekt, mens de i virkeligheten støtter jakt på utrydningstruede dyr i fangenskap. Dette hadde ikke Berit og venninnen lyst til å støtte. Så de skrev en e-post til Global White Lion Protection Trust med spørsmål om hvor de kunne bo.  

– Vi fikk verdens største overraskelse. Svaret vi fikk tilbake, var en invitasjon til å bo hos dem i fem dager og delta i forskningsteamet. Det var helt fantastisk! smiler Berit. Hun og venninnen fikk se hvite løver fem dager i bushen.

– De hvite løvene har en helt spesiell aura og ser på deg på en helt spesiell måte. Du føler deg avkledd, for de ser tvers igjennom deg. Når du har møtt disse løvene, blir du ikke lenger i tvil om at de er annerledes enn vanlige løver, sier Berit, som også har sett gylne løver i øynene. Rett etter at de kom hjem til igjen, etablerte Berit og Magdalena en norsk støttegruppe for Lindas prosjekt.

 

Reinsdyr på samme lengdegrad

Timbavati ligger på 34. lengdegrad, som går igjennom både Nilen og Egypt, Finland, Russland og Finnmark. Dette midt i sameland, hvor de hvite reinsdyrene lever. Finnes det noe slektskap eller bånd mellom de hvite løvene i Sør-Afrika, sfinksene i Egypt og de hvite reinsdyrene i Norge?

I flere år forsket Linda Tucker på de hvite løvenes slektsbånd til ulike deler av verden. Etter et lengre opphold i Egypt fant hun en klar forbindelse til de egyptiske sfinksene, som har løvekropp og menneskehode. Alle sfinksene i Egypt står og ser nedover mot sør, og Nilen går også fra Egypt og ned til Sør-Afrika.

Berit har tatt kontakt med den samiske forfatteren Ailo Gaup for å få vite om det finnes noe bånd mellom hvite løver og hvite reinsdyr. Ailo kan bekrefte at samene har en dyp åndelighet knyttet til hvite reinsdyr. I samisk folketro kommer det hvite reinsdyret fra sola og en høyere bevissthet, akkurat som de hvite løvene i afrikansk folketro. Den eneste forskjellen ser ut til å være at de hvite reinsdyrene ikke er utrydningstruede rovdyr.

– Reinsdyret representerer renhet og fornyelse. Du kan rense deg ved å møte et hvitt reinsdyr. Det er veldig bra å ha mange hvite reindyr i flokken, for de har en sterk forbindelse med åndeverden. Har du mange av dem, er du velsignet, forteller Ailo Gaup. I samisk mytologi er hvite reinsdyr agenter for det hellige, og ifølge samisk folketro var disse de første dyrene som kom til landet. Både hvite og brune reinsdyr bringer også beskjeder fra åndeverden, akkurat som de hvite løvene.

– De hvite reinsdyrene er forbundet med hjertet og bringer budskap om kjærlighet. De er budbringere og kan kommunisere på ulike måter, og spesielt mye gjennom drømmer, sier Ailo. Folketroen rundt de hvite dyrene er altså lik i Sør-Afrika og blant samene. Både hvite reinsdyr og hvite løver stammer fra solen og var de første som kom til landet der de er. Hvite løver bringer budskap om fred og ekte lederskap, mens hvite reinsdyr symboliserer renhet og fornyelse. Tar vi vare på disse dyrene, tror stammefolk at vi kan helbrede hele planeten. Kanskje har vi godt av å gi folketroen en sjanse i disse tider med økonomiske, humanitære og økologiske katastrofer. Troen gir i det minste håp og respekt for dyr og natur.

 

Fremtiden

Nyheten om at Zihra har født tre nye, hvite løveunger gikk verden rundt den 11. oktober.

De bor nå i en innhegning i semifrihet i Timbavati og skal slippes ut i sitt naturlige område sammen med sine foreldre i januar 2009.

Linda og frihetsprosjektet er helt avhengig av støtte for å videreføre målet om å beskytte og frede de hvite løvene. En måte å gjøre det på er å gå inn på nettsiden til organisasjonen og velge ut en løve og en bestemt dag. Da får du en rapport fra felten om hva som er observert om «din» løve på den dagen du støttet dem. Det er også mulig å bestille gavekort via Internett – som jo er en fin gaveidé til en som «har alt», og spesielt til en som er glad i dyr.

FAKTA

  • Global White Lion Protection Trust: www.whitelions.org
  • «Mystery of the White Lions» av Linda Tucker: www.amazon.co.uk
  • «Return of the White Lion»: National Geographic-dokumentar om de hvite løvene. TV-teamet brukte 2 år på å filme denne 45 minutter lange filmen om Linda Tucker og hennes prosjekt.
  • Ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for mer informasjon om det norske engasjementet.

«Skader du de hvite løvene, skader du landet. Dreper du de hvite løvene, dreper du landet.»

– Linda Tucker, fritt etter shagaan-folket