Penger kan brukes som et middel for spirituell utvikling

Penger kan brukes som et middel for spirituell utvikling

For å få en bedre verden må vi forstå hvordan vi skal bruke penger på en spirituell måte.

Vi må forstå hvordan materie og penger kan integreres i samfunnet slik at det tjener oss på lang sikt. Ett skritt på veien er å tenke på penger som energi og lade dem positivt.

– Ønsker du å kjøpe ei ny dongeribukse, og vil du helst at den skal være så billig som mulig samtidig som den er av god kvalitet? Da tenker du som folk flest. Vi vil gjerne kjøpe ting med høyest mulig verdi, men ønsker å betale minst mulig. Dette er grådighet og ikke særlig åndelig, sier Walter Lübeck fra Tyskland, som mener at skal vi skape et åndelig samfunn må vi slutte å tenke på denne måten. Walter mener grådigheten er den egentlige årsaken til nedgangen i verdensøkonomien. Han har vært foredragsholder og lærer innen alternativ terapi, healing og holistisk egenutvikling siden 1988. Vi møtte ham på et seminar han holdt om penger og spiritualitet i Drammen. Her lærte han hvordan man kan klare seg gjennom finanskrisen på en trygg måte uten å gjøre angstmotiverte handlinger. Ifølge Walter er det ikke dårlig karma eller flere strek i syndeboken som gir grunn til å fjerne folks grådige og egoistiske pengesyn. Grunnen er at grådigheten simpelten ikke er rettferdig, og den bidrar til at kløften mellom fattig og rik blir større.

 

Spirituelle penger

Walter startet karriere som investor for 30 år siden, men oppdaget etter hvert hvor skitten denne verdenen kan være. Derfor begynte han å bevege seg mer mot åndelige filosofier og esoteriske samfunn, for å lære hvordan han kunne utvikle seg på dette planet. Samtidig bevarte og brukte han kunnskapen han hadde om aksjemarkedene i verden.

I dag er Walter en populær Reiki Master og forfatter av 25 bøker som er oversatt til 20 språk. En av hans mest kjente bøker er «The Tao of Money», som viser hvordan vi kan tenke på penger som energi og integrere det materielle med det spirituelle. Hensikten er at den ladningen vi legger i pengenes energi kan være positiv eller negativ, og at vi kan styre dette som vi ønsker. På den måten kan vi bruke penger som et middel i vår åndelige utvikling.

– Det vann er for plantene, er penger for det menneskelige samfunnet. Vil vi ha et samfunn må vi ha penger. Vi kunne brukt kyr, lutefisk eller egg som byttemiddel, men penger er mye lettere. Penger er den letteste måten å bytte energier på, mener Walter. Hvis vi vil forandre verden tror han vi må forstå hvordan penger kan integreres på en spirituell måte i samfunnet. For å klare det må vi bli kvitt våre redsler og lære å bruke hjertet og intuisjonen når vi håndterer penger.

 

Rettferdig handel

Skal vi kjøpe og selge varer og tjenester på en spirituell måte, må man gjøre det med en kjærlig intensjon. Det betyr at du bruker så mye penger som det du kjøper er verdt, og at du har rettferdighetssansen i sjakk når du handler og selger.

– Jeg drømmer om en verden der vi ikke kjøper der det er billigst, men der verdien er høyest og der det ligger mest kjærlighet bak. Slik oppfordrer vi folk til å gjøre arbeidet med kjærlighet i stedet for å gjøre det på billigste måte. I et samfunn der man produserer og leverer på billigste måte, tror jeg vi sliter ut menneskene, sier Walter.

– Å kjøpe billig betyr at du forteller de som produserer at jeg ønsker deg ikke et godt liv. Det er hva vi gjør. Dette er historien bak mer stress på jobben, mener Walter. Hvis vi ønsker at menneskene som produserer og leverer skal bli fattigere og få dårligere liv, er ikke det særlig spirituelt. Det kan de fleste forstå. Ideen om at vi skal få ting billigst mulig vil gjøre folk i den tredje verden enda fattigere og skape mye overflødig stress. Vil du støtte dette? Hvis du vil ha billige jeans, hvor tror du de er laget? Kanskje i Hong Kong eller Indionesia. Egentlig koster de kanskje 800 kroner. For butikken trenger sin del, importøren må ha sitt og frakt og materiale koster.

– Hvis du vil ha ei bukse til 200 kroner, hva blir da igjen til de som produserer buksa? Da må jeg se dem inn i øynene og si at jeg ikke vil betale 800 kroner for buksa, men heller gjøre dem fattigere. Det vil jeg ikke, sier Walter overbevist. Nettopp derfor elsker han «Rettferdig Handel». Når du kjøper rettferdig kaffe får kaffearbeiderne det de fortjener for arbeidet. Skaper vi et nytt samfunn med rettferdige priser, gjør vi endet på grådigheten. Dette spillet handler om hvordan vi gjør andre fattige og hvordan vi ignorerer andres behov. For å få en global åndelig utvikling må vi avslutte dette spillet, mener han. En del av spillet vi ser er at vi får stadig færre spesialbutikker, men flere supermarkeder. En annen trend er at det blir mindre velutdannede spesialister med kunnskap og erfaring. Vi ser flere ansatte som er leid inn billigere fordi de har lav utdanning. Folk tror de kan få kvalitet uten å betale for det. Slik fungerer det ikke hvis vi skal handle rettferdig.

 

Hemmeligheter og verdens ende

I en periode av livet tjente Walter masse penger, men han var ikke lykkelig og ble deprimert. Gjennom psykoterapi forstod han at han ville bevege seg mer mot det åndelige. Dermed begynte han å publisere et magasin for esoteriske mennesker i Nord-Tyskland, og intervjuet healere, filosofer, guruer og forfattere. Her fant han flere paralleller til investeringssamfunnet.

– Når du vil selge stort i det esoteriske samfunnet må du fortelle folk: «Jeg vet om en hemmelighet. Jeg kan gjøre deg rik, for jeg har undersøkt hvordan folk som gjør det stort gjør det,» hevder Walter. Denne såkalte hemmeligheten deler de på kursene og bøkene de selger, og så får de folk til å tro at de kan bli rike. De fleste kursdelkaterne blir ikke rike av det, men de gjør forfatteren og kursholderen rik.

– En annen måte å selge på er å si: «Verden kommer til en ende i 2012, men jeg kan fortelle deg hvordan du kan overleve. Du må bare lære mitt system med energiarbeid.» Å selge med håp og frykt fungerer både i det esoteriske og i det finansielle samfunnet, mener Walter, som har sett godt voksne folk med mye livserfaring som tror på foredragsholdere som sier at det blir en stor krise og alt kommer til en ende. Selgerne hevdet at deres nyheter ville forberede dem, og at de burde kjøpe eiendommer i utlandet for å sikre en stabil økonomi.

– Selgerne spiller på frykt. Det samme ser du i det esoteriske samfunnet. Veldig mange frykter katastrofer og de frykter år 2012, sier Walter. Mange fryktet år 2000, men livet gikk som før. Nostradamus og andre har spådd flere datoer der verden skulle ende, men ingenting skjedde. En gang sa de at tredje verdenskrig skulle begynne og senere sa de at genteknologien ville utslette menneskeheten. Heller ikke dette har skjedd. For å unngå å bli lurt av må vi lære oss å avdekke fryktbaserte salgsstrategier og metoder.

 

Fjern frykt, fiks hjertet

Det første skrittet mot en bedre verden er å lære oss å håndtere og helbrede vår egen redsel. Dermed gir vi plass til motsetningen, som er kjærlighet.

– Du kan ikke starte et liv med kjærlighet som fundament hvis du fortsatt er full av frykt. Da har man ikke god arbeidsintuisjon og livet går dårlig. Kjærligheten og intuisjonen får ikke komme inn i det materielle, og du blir alene i det materielle, sier Walter. Hva som motiverer deg er altså et viktig spørsmål. Når vi sier eller gjør ting basert på frykt, kan vi bli syke fordi hjertet er tomt for kjærlighet. Men hvis vi blir kjent med redslene våre og forstår dem, kan vi få plass til en riktigere motivasjon bak våre handlinger.

– Healing av hjertet må komme først. Hjertechakra relaterer den materielle siden av oss med den spirituelle siden. Disse kvalitetene er så ulike at de ikke kan knyttes sammen uten at vi bygger bro mellom det materielle og spirituelle. Denne broen er kjærlighet. Jo flere mennesker som blir kvitt redslene, jo mer vil det spirituelle gjenspeile seg i det materielle, for da fungerer hjertet, sier Walter. Han vet at det finnes mange spirituelle som ønsker å ta vare på oss og hjelpe oss, men de får det ikke til fordi hjertene våre er fulle av frykt. Når vi helbreder redslene våre, mener han vi får klarere veiledning fra spirituelle hjelpere og engler. Dermed kan vi fungere mye bedre.

 

Fordekt frykt

Noe man skal være på vakt for, er frykt som blir fordekt av falsk kjærlighet. Eksempelvis kan det se ut som om enkelte foreldre er svært kjærlige med barna sine. Men en psykoterapeut kan se at bak gardinene er de redde for hva andre skal synes hvis de ikke er snille nok med barna. Da er de ikke drevet av kjærlighet, men av frykt. De oppfører seg på en spesiell måte for å unngå skyldfølelse. Dette kan barn få problemer av senere i livet.

Selv om barna ikke forstod hva som foregikk, har hjertet følt på motstridende beskjeder. På den ene siden fortalte foreldrene at de elsket dem, men på den andre siden sa kroppsspråket og toneleiet deres at de helst ville slippe å ta vare på dem. Det er et trist eksempel på problemet som oppstår når hode og kropp gir forskjellige signaler.

– Frykt er giftstoff for barn. Vi må fjerne den, oppfordrer Walter, som tror det bare finnes et par tusen mennesker på planeten som lever totalt uten frykt, men at antallet vokser.

 

Slapp av i kriser

Skal vi ha en bedre verden tror Walter at hver enkelt må lære seg å ikke stresse, men slappe av. I krisetider er dette spesielt viktig. Når vi stresser går hovedaktiviteten i hjernen til et fiksert program i hjernen. Dette «programmet» har vanligvis tatt form i barndommen og inneholder innlærte ideer om hva du skal gjøre i gitte situasjoner. Men de har gått ut på dato.

Hvis du er avslappet bruker du et annet område i hjernen der du kan evaluere og analysere hva du gjør. Da kan du måle det du gjør med dine livsverdier og standarder. Dette forklarer hvorfor selv godt utdannede og intelligente mennesker med mye livserfaring gjør de gale tingene når de skal håndtere en krise.

– De stresser for mye. De vet ikke at den virkelige hemmeligheten er at de først må slappe av før de kan ta riktige avgjørelser. Slik forbereder du deg personlig til hvilken som helst krise. Det andre er at du trenger å lære fra historien. Den lærer oss at det har alltid vært nedturer. Det er bare å se på sjøen – på bølgene og tidevannet som går opp og ned. For øyeblikket er vi nede, men det går alltid opp igjen, beroliger Walter – midt i den globale finanskrisen.

 

Kropp, penger og synd

Penger har vært et problematisk område i både esoteriske og religiøse samfunn. Flere guruer og åndelige retninger har sett på penger som noe negativt man ikke skal ha for mye av. Walter forteller om en guru som samlet inn penger til en skole for foreldreløse barn. Men han ville ikke engang ta i pengene han fikk, for han mente de var «skitne».

– Vi har fortsatt med oss ideene fra religioner om at penger ikke er bra fordi de er en del av det som kan brukes for å få et godt liv. I den patriarkalske forståelse, som styres av hinduisme, buddhisme, islam, kristendom, er kroppen og penger syndig. I religiøse sammenhenger har mange lært at det er en synd å bruke for mye penger på seg selv for å ha det gøy og ha et godt liv. Aller helst skal vi få dårlig samvittighet av det, slik at vi trenger religonens menn for å få tilgivelse og gjøre opp for oss, mener Walter.

– Jeg tror det esoteriske samfunnet må avskaffe de patriarkalske ideene. Bare da kommer vi tilbake til hjertet. I patriarkalske ideer er det ingen plass for kjærlighet, mener Walter.

 

Kjærlighet i overføringer

For Walter er det en stor forskjell på være glad i penger og å legge kjærlighet i pengene du bruker og pengene du får når du selger noe. Når vi gjør en transaksjon bestemmer vi om vi vil fylle den med kjærlighet og respekt, eller om vi vil legge hat, ignoranse, respektløshet og arroganse i den.

– Hvis jeg behandler folk som tjener meg som tjenere, er jeg arrogant. Jeg er ikke kjærlig. Hvis noen pusser mine sko, gjør denne personen et verdifullt arbeid. Jeg bør verdsette dette og behandle denne personen som en likeverdig, mener Walter. Hver dag lærer han seg selv å fylle sitt arbeid med kjærlighet og forståelse, som en spirituell øvelse. På samme måte lærer han seg å respektere og elske andres arbeid når han mottar ting.

– Hvis vi respekterer og elsker arbeidet vårt og gjør det på en måte som fyller hjertet med glede, så gjør vi noe spirituelt. Gjør vi arbeidet med ignoranse og hat legger vi dette inn i samfunnet, sier han. På det spirituelle økosenteret og kursstedet Findhorn i Skottland sies det at penger er kjærlighet i handling, dersom du legger kjærlighet inn i dem. Penger sees som nøytral energi. Og uansett hvilken energi man legger inn i pengene, vil den bli transformert. Kjøper du ting fra folk som respekterer og liker arbeidet sitt, tror Walter det vil komme tilbake til deg. Prøv selv neste gang du kjøper eller selger noe. Legg kjærlighet i pengene du gir, og få tilbake god energi. Målet er ikke å kjøpe det billigste til en hver tid, men å handle der hvor det er lagt kjærlighet og respekt i arbeidet bak. Et annet tips Walter har er å bare inngå langtidsforretninger med mennesker du liker å være sammen med, selv når ingen forretninger er involvert. Da vil du bli glad når de ringer og når du møter dem. Du vil få energi av å snakke med dem, i stedet for å miste energi.

– Hvis jeg kun gjør forretninger med folk på grunn av forretningene, handler det kun om ting. Nei, jeg vil ha med mennesker å gjøre, ikke penger. Jeg jobber ikke for penger; jeg jobber med penger. Hvis du jobber for penger, selger du sjela di, mener Walter.

 

Fjern all fremtidsfrykt

Samfunnets egentlige problem er frykten for hva som vil skje i fremtiden. Selv om det ikke er så synlig i Norge, er det mange som er redd for hvordan deres privatøkonomi vil bli på grunn av finanskrisen. Den frykten må fjernes, mener Walter.

Det verste som kan skje er at folk ikke klarer å betale lånene sine og må enten selge eller pantsette eiendeler. Men da vil det jo påvirke alle, slik at ingen klarer å betale ned lån eller kjøpe nye ting. Og da er vi jo like langt!

Et alternativ er at penger ikke blir så lett tilgjengelig som de har vært. Da kan vi lære fra historien, og tenke på hvordan naboene støttet hverandre med å tilby sine ferdigheter for hverandre. Før i tiden var det mye mer bytte av varer og tjenesten uten bruk av penger. Alle kan jo et eller annet, enten det er å vaske hus eller føre regnskap. Hvis det blir vanskelig å tjene penger, kan vi bare bytte mer varer og tjenester med hverandre for å kunne leve godt. Det handler kanskje bare om å tenke nytt og alternativt.

– Det kan bli et samfunn med mindre penger i omløp, men det betyr ikke at vi blir fattigere. Det blir bare mer bytte av tjenester og varer, i stedet for å bytte penger, tror Walter. Et lovende tegn for de som jobber med mennesker, healing og alternativ terapi, er rollen som healere har hatt i primitive samfunn. Healere har vært de rikeste i slike samfunn, for healing er vanskelig. Hvis du tar vare på og bruker egenskapen at du kan hjelpe andre mennesker, så mener Walter du er sikret en trygg og god fremtid – uansett hva som skjer med pengene.

Dette er Walter Lübeck:

  • Har skrevet 25 bøker oversatt til 25 språk
  • Han er en spirituelt realisert mester som hjelper mennesker over hele verden å oppnå deres gudommelighet
  • Grunnlegger av Rainbow Reiki, som inkluderer trestråle meditasjon, White feather sjamanisk tradisjon og Lemurisk tantra

Vil du vite mer?

For informasjon om Walters seminarer i Norge, ta kontakt med Pål-Esben Wanvig på e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon +49 5154705639. Han organiserer all virksomhet for Walter i Norge. Ønsker du direkte kontakt med Walter, send en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller se nettsiden www.rainbowreiki.net.