Tina Hessel utviklet ny form for pilates

Tina Hessel utviklet ny form for pilates

Unik form for trening

Tina Hessel har brukt 16 år på å utvikle en treningsmetode som hun har gitt navnet Pilates UHM. Metoden er basert på anatomi og hvordan hjernen og kroppen oppfatter ord, stemme, farger, øvelsessekvenser og rytme. De fleste som trener denne formen for pilates, blir nærmest avhengig av følelsen av velvære, mykhet og den deilige indre roen som den gir – samtidig som kroppen styrkes.

 Tina Hessel (59), som er født i Sverige, er lektor i anatomi og utdannet fysioterapeut, og hun driver Links Oslo Fysio- og Danseklinikk i Oslo. Allerede ved vårt første møte merker jeg energien som Tina utstråler. Det er som om min egen holdning, rygg og energi blir rettet opp og positivt påvirket bare ved å være i nærheten av henne.

– Da jeg var barn, var jeg et barn med mye glede, og jeg hadde det som de voksne kalte for en «fantasiverden», forteller Tina, og fortsetter.

– Men de lot meg få lov til å ha denne fantasiverdenen for meg selv. Det var helt naturlig at jeg hadde mine vesener rundt meg som var med og beskyttet meg. Da jeg kom opp i tenårene, forsto jeg at dette ikke var akseptert i samfunnet, og da beholdt jeg disse tingene for meg selv. Men det er en dyp kunnskap jeg har hatt med meg hele tiden – at det er utrolig mye mer ved universet enn vi lærer. Bevisstheten om dette og de erfaringene jeg har gjort etter hvert på livets vei, har preget mine valg i livet, sier Tina. Etter lange universitetsstudier i Stockholm utdannet hun seg til fysioterapeut.

– Jeg valgte å bli fysioterapeut fordi jeg hadde lyst til å jobbe med kroppen. Jeg har alltid vært fascinert av kropp og anatomi og kroppens fantastiske evne til selvheling, sier Tina, som kom til Norge i 1976. Hun jobbet som fysioterapeut for danserne ved Den Norske Opera & Ballett i 13 år samt for danserne ved Statens Balletthøgskole, hvor hun fortsatt jobber som lektor i anatomi. I 1990 dro Tina til USA hvor hun lærte pilates, og denne kunnskapen tok hun med seg hjem igjen til Norge samme året.

– Da jeg kom hjem til Norge med pilates i 1990, var det ingen som hadde hørt om det, sier Tina mens hun tenker tilbake. Hun fortsetter med et smil.

– Det var egentlig ganske festlig, for en av danseverdens kanskje største personligheter, Rudolf Nurejev, som jeg kjente, sa til meg: «Tina, you must learn this and take it to Norway.» Og så gjorde jeg det, da, smiler Tina. På den tiden var det ingen, foruten helt spesielt interesserte, som hadde hørt om pilates. Men siden den gang har det bare blitt mer og mer populært.

– Samme året som jeg kom hjem med pilates til Norge, startet Links Oslo Fysio- og Danseklinikk med trening. Samtidig kom de første pasientene som trengte rehabilitering etter skader, eller som måtte trenes opp på grunn av kroppssmerter, svake muskler og dårlig balanse og/eller koordinasjon. Som fysioterapeut og lektor i anatomi så jeg med en gang hvor geniale pilatesøvelsene var. Klientene trener absolutt hver eneste muskel i kroppen og beveger alle leddene, og pusten setter i gang dype prosesser som jeg mener vi i den vestlige verden ikke har verdsatt nok. Nevrologisk starter øvelsene i seg selv menneskets organiske bevegelsesmønster og programmerer kroppen inn i et korrekt mønster, forklarer Tina.


Opprinnelsen

Opphavsmannen til pilates er Josef Pilates. Han ble født i Tyskland i 1880, og var opprinnelig en sykelig og spinkel gutt. Det var frykten for tuberkulose som fikk ham til å begynne med trening, og han ble fort opptatt av kropp og helse. Josef begynte å prøve ut sine egne treningsmetoder på andre, noe som ga utrolige resultater. I 1926 dro han til New York hvor han åpnet sitt første studio, The Pilates Studio. Lenge var pilatesmetoden en godt bevart hemmelighet blant de rike og berømte, men i dag er det den hurtigst voksende treningsformen i USA og Storbritannia.


Pilates UHM

Tina har jobbet i 16 år med å utvikle sin egen instruksjonsmetode som hun har kalt «The Universal Hessel Method» (UHM). Denne metoden har hentet inspirasjon også fra andre metoder enn pilates, og den er patentert. Tina lærte NLP Coaching hos Torill Iversen, en av de første som holdt på med NLP i Norge, og ble ferdig utdannet Master Practitioner i 2001. Med sin anatomikunnskap i bagasjen fant hun en metode for å kombinere pilatesundervisningen med NLP Coaching-kunnskapen.

– Jeg fant ut at hvis jeg sa ordene i en bestemt rekkefølge, hvis jeg ba dem om å puste på en spesiell måte, og ga dem visualiseringsøvelser som begynte å engasjere høyre hjernehalvdel, så gav treningen en enda sterkere og dypere effekt, sier Tina.

– Deretter begynte jeg å overføre denne metoden til mine pilatesklasser. Det jeg merket, var at potensialet som kroppen har til selvheling, virkelig kan «fremkalles» gjennom å gi riktig stimuli, til og med i en gruppe, og det er ganske spesielt. Før underviste jeg bare enkeltpersoner. Nå hadde jeg plutselig grupper med folk. Noen var helt friske og skadefri, noen hadde skader, noen slet med astma, noen kunne ikke sitte på gulvet, men måtte sitte på stol. Når de hadde gått gjennom et vår- eller høstkurs i Pilates UHM, kunne de plutselig både sitte, stå og gå bedre – det var nesten litt sånn «halleluja», ler Tina. I undervisning av Pilates UHM brukes ord, rytme, stemme, fargesystem, visualiseringer og pust. På denne måte stimuleres nervesystemet til raskt å oppfatte og yte maksimalt – hver gang. Dette fører både til fysiske og mentale positive forandringer. En av tingene som er spesielt med Tinas form for pilates, er nettopp bruken av instruktørens stemme.

– Gjennom stemmen og pusten får vi folk ned på alfahjernebølger. Dette er det samme som skjer i meditasjon. Når du jobber fysisk på alfanivå, kan du overrasket uttrykke: «Hvordan kan det ha gått 90 minutter? Det føles som maks 20!» sier Tina, og forteller at de som trener Pilates UHM, er mellom 17 og 79 år gamle.

– Det er blandede klasser i alle aldre og begge kjønn. I tillegg har vi en klasse bare for menn. De som trener, er både personer som i utgangspunktet er spreke og ønsker å trene, og de som har plager et eller annet sted i kroppen. Alle merker virkningen av treningen på forskjellige måter siden alle har sin individuelle kropp å forholde seg til. Alle vil få resultater, forsikrer Tina.


Treningsanbefaling

– Hvis jeg vil begynne å trene, spør jeg Tina, – hva er din anbefaling?

– I begynnelsen er det nok med én gang i uka hvis du blir med i en klasse. Årsaken er at det er så utrolig mye informasjon som skal inn i nervesystemet og «tone» bevisstheten din, pusten og kroppen. Når folk har kommet til meg ti ganger, kan de kjøpe en CD med instruksjoner. Det er først etter ti ganger jeg er helt sikker på at de kan øvelsene. Da kan de trene hjemme. Jeg anbefaler dem først å trene en gang i uka hjemme og etter hvert øke til tre ganger i uka. CD-en bruker folk i feriene både sommer og vinter. Selv om de har fått CD-en, kommer de alltid tilbake til klassene. Det er her de får mest effekt av treningen, sier Tina, som også utdanner pilatesinstruktører i forskjellige trinn, matteklassetrinn 1, 2 og 3 og ballklasse. Det er utdannet 62 Pilates UHM-instruktører så langt på Links, og på denne måten blir treningsformen tilgjengelige for stadig flere.

 
Potensia

Tina finner stadig nye måter å bruke sin kunnskap og erfaring på. For to år siden nærmest muret hun seg inne i et hus i Spania. Her skrev hun det første utkastet til en bok – hver dag i to og en halv måned brukte hun mellom 12 og 14 timer på å skrive. Boken ble ferdig i august i år og heter «Potensia – en vei til bevissthet», og Tina kan fortelle at den passer for alle.

– Boken inneholder forskjellige historier om mennesker som har vært hos meg til coaching, og som har gitt meg lov til å fortelle hva vi har gjort, og hvordan det endte. Jeg skriver om mange ting og følelser som vi alle kommer borti på en eller annen måte i løpet av livet. Jeg beskriver hvordan man kan tilnærme seg situasjoner på en utradisjonell måte, for å bryte ned eventuelle blokkeringer som har gjort at man ikke kommer seg videre. I slutten av boken er det tegnet et kart – «Potensiakartet» – som er som å gå på en vei og stoppe på stasjon etter stasjon, sier hun. Stasjonene består av mentale og emosjonelle bevissthetsøvelser som vil føre en videre til neste stasjon, helt til man selv kan se hva man som person består av, og hvilket potensial man har. I boken har ikke Tina fortalt helt nøyaktig hvilke deler, eller stasjoner, hun bit for bit har gått gjennom med hver enkelt. Hvert individ vil ha bruk for å stoppe på forskjellige stasjoner siden alle er forskjellige. Kartet kan brukes av de som leser boken, og Tina bruker selv kartet når hun coacher individer eller grupper, og når hun holder kurs.

– Hvem har bruk for denne boken? spør jeg henne.

– Alle som ønsker å få frem sitt potensial. Dette er et verktøy i hverdagen for lettere å se, frigjøre og bruke ditt iboende potensial, avslutter Tina.  

 

Informasjon

Ønsker du mer informasjon om Tina Hessel og Links Oslo Fysio- og Danseklinikk, kan du klikke deg inn på www.links-ofd.no, eller ta kontakt på telefon 22 11 55 51 eller 911 60 505.