Samin Madsen leser hender

Samin Madsen leser hender

- Alt kan endres

Ved hjelp av en god porsjon trykksverte og sin egen kunnskap og intuisjon kan håndleser Samin Madsen si mye om et menneskes liv, fortid som fremtid. Han er likevel klar på at håndlesing ikke er spådomskunst, men et seriøst fag – som blant annet kan gi den frie viljen et puff i riktig retning. 


Reading, spådom, kanalisering, healing – slike ting er i vinden som aldri før. Den åndelige søken eskalerer hver dag, så de som for flere år siden forutsa en åndelig oppvåkning i vår tid, har fått rett. I kjølvannet av dette dukker det opp flere og flere som tilbyr sine tjenester langs den åndelige vei.

Healer og håndleser Samin Madsen er en av disse, og Medium møter ham for en håndlesning før dagens økt på alternativmessen i Drammen. Før Samin kan gå i gang med lesingen, dekker han hendene mine med vannbasert sverte, og benytter sjansen til å fortelle litt om håndlesingens historie.

Allerede i det gamle Kina var keiseren klar over håndens symbolikk og at tommelen er drivkraften hos et menneske. Mange fanger måtte oppleve at tommelen ble hugget av, og da mistet de denne drivkraften. Samin kan også fortelle at mange av kirkens menn var utøvere i kunsten. Visste du for eksempel at de aller fleste gamle katolske kirker har dyrekretsen malt på et eller flere vinduer? Det var selvsagt forbudt for den vanlige mann å drive med dette, slik som mange andre ting også var forbudt, for eksempel astrologi.

Aristoteles skal ha funnet en bok om håndanalyse på et alter i et gresk tempel, og mange gamle hulemalerier skildrer hender i ulike fasonger, med detaljerte mønstre. Fingeravtrykkets unikhet ble tatt i bruk i 1901 av Scotland Yard, og er i dag et av de viktigste kriminaltekniske spor.

 
En lovende start

Hendene mine blir svartere og svartere, og tiden er kommet for å ta et avtrykk. Mange av de finere linjene kommer langt bedre til syne ved et avtrykk, og områder med ulik høyde i hånden blir langt lettere å lese. Slike ulike høyder er viktige i lesingen fordi de indikerer ulike energinivåer eller områder med mangel på energi. Mine hender blir lagt på hvitt papir, og Samin er nøye med at avtrykket blir så korrekt som mulig. Varsomt legger han press på ulike deler av hånden slik at alt kommer med på best mulig vis. Når avtrykket er godkjent, begynner Samin å gjøre notater. Han tegner litt, skriver litt, ringer inn viktige områder.

– Du har mye ild, men du er også ganske følsom. Det er en blanding av iver etter å få noe i gang og evne til å se de dypere lag hos mennesker du møter, begynner han. Dette virker lovende. Til orientering kan jeg fortelle at horoskopet mitt består stort sett av ild og vann. Samin tegner raskt et bilde av meg som person, nevner ulike ting med barndom og oppvekst, forhold som ikke lenger er, og hva slags forhold jeg hadde til mine foreldre. Om slike ting kan mye sies, og mangt vil være gjenkjennelig for mange. Hvem hadde vel ikke en litt trøblete barndom, eller et forhold til en av eller begge foreldrene som nok kunne vært bedre? Det er her den som mottar en slik analyse, må være litt ærlig mot seg selv. Jo da, enhver oppvekst er preget av utfordringer, alle forhold til mennesker vil bære i seg kimer til ugreie. Man må se forbi dette. Når Samin snakker om for eksempel en vanskelig barndom, klarer han samtidig å konkretisere hva han mener. Mange kan i svake øyeblikk akke seg og stønne over «den forferdelige barndommen», men tenker de skikkelig etter, var den kanskje ikke så veldig annerledes enn mange andres – den var helt normal, med andre ord. Det er først da en eventuell kunnskap om trøblete barndom får en verdi. Det som blir sterkt i Samins analyse, er hvor raskt han tegner et bilde av meg som person. Personlighetsrisset han gir, kan nok sikkert likne på andres, for så forskjellige er vi mennesker ikke, men det viser like fullt at han er på rett spor.

 

Konkrete svar

Håndanalyse kan antagelig gi svar på det meste. Det står og faller på utøverens dyktighet, og det er nok også slik at jo lenger en praktiserer faget, jo flere nyanser er en i stand til å avdekke. I hovedsak vil en analyse gi svar på evner og muligheter, og faktisk ganske så konkret. Følelsesmessige utfordringer og fasetter avdekkes raskt. Analysen kan peke på antall barn og søsken, om foreldre lever, forholdet til foreldrene, forhold til penger, karriere, urealiserte oppgaver og/eller evner. Som hovedregel er det slik at venstre hånd – hvis du er høyrehendt – viser hva du kommer inn i livet med, mens høyre viser hva du har gjort i løpet av livet, altså hvordan dine evner og muligheter har blitt realisert. Hånden kan også gi svar på ulike spørsmål knyttet til helse, antatt levealder (et farlig spørsmål som Samin ikke gjerne begir seg inn på), om du kommer til å endre livet ditt vesentlig, og om det er noen nye mennesker du skal møte. Hele tiden kontrollsjekkes dette mot fortiden, slik at du lettere kan akseptere troverdigheten i det som ifølge håndleseren skal komme. Det er ganske sterkt når Samin plutselig stopper opp, ser meg rett inn i øynene og spør om jeg har laget mye musikk. Svaret er ja, jeg har laget masse musikk, men aldri utgitt den. Dette rimer med et annet punkt i hånden, som viser at jeg er reservert når det gjelder å by på meg selv.

 
Ikke spådomskunst

Samin er nøye med å understreke at håndanalyse ikke er spådomskunst, men et fag fundert på århundrelange tradisjoner. Viktigst er her og nå, og de evner og egenskaper som er brakt inn i dette livet. Hvordan fremtiden ser ut, vet ikke Samin, men han kan gi antydninger ut ifra hvordan ting har vært frem til den dagen analysen blir gitt, og gjennom erfaring foreslå ulike scenarioer. Men der stopper det.

– Intet er slik at det ikke kan endres. Hvis jeg for eksempel ser at helsen begynner å bli dårligere ved 70 års alder, vil ikke det dermed si at ikke du kan gjøre noe med dette, ved å endre kosthold, mosjonere eller meditere. Hvis du så foretar endringer og kommer tilbake til analyse om et år, vil dette vises i hendene, slår Samin fast.

– Jeg pleier å si at stort sett har vi fri vilje, og denne er for oss å bruke som vi vil. Men det hender at folk er i en livssituasjon som gjør at den frie vilje ikke kan brukes. Slikt ser jeg ikke konkret i hendene. Likevel kan en stor ulikhet mellom venstre og høyre hånd indikere at en person ikke er helt i takt med seg selv, og da er det naturlig å spørre om det er noe i livssituasjonen som hindrer vedkommende i å realisere seg selv.

 
Et fag for alle

Mange innen den alternative verdenen har lite faglig å vise til, de bare påberoper seg sine kunnskaper – og sikkert ofte med rette. Likevel er det slik at mange åndelige retninger og behandlinger ikke har noe faglig grunnlag. I en slik sammenheng er håndlesing interessant – kort og godt fordi det er etterprøvbart. Hvis man ønsker det, kan man kjøpe seg et par–tre bøker om emnet, pugge seg igjennom det, og sjekke om håndleseren man var hos, visste hva han drev med. Håndleseren må forholde seg til klientens hånd, et faktisk og fysisk utgangspunkt, uten påvirkning fra omkringliggende energier.

Håndlesing kan derfor sammenliknes med soneterapi, akupunktur, astrologi og til dels sjamanisme. Alle disse retninger og fagområder er dekket av hyllemeter med fagbøker, fritt frem for enhver å sette seg inn i. Skal man være utøver, står og faller det derfor på fagkunnskapen, inkludert erfaringen. Slikt kan jo virke oppmuntrende i en ellers litt ullen alternativ verden. Som journalist i et magasin som Medium vil man også ha den fordel at man får sjansen til å bli lest, spådd og behandlet av mange forskjellige utøvere, og dermed ligger det en kvalitetskontroll innebygget her.

Gjennom hele prosessen er Samin meget imøtekommende, klar og omsorgsfull, samtidig som han er konkret og innsiktsfull. I møtet med søkende mennesker er slike egenskaper helt nødvendige. Det er mange i dag som leter i livene sine, som har gått seg bort eller på annen måte står overfor utfordringer de kanskje ikke helt vet hvordan de skal mestre. Slikt kan føre til mye frykt og usikkerhet, og ikke minst tvil om hvordan en skal komme seg videre i livet. Dette er momenter enhver behandler og veileder må ta hensyn til.

Siden det er mange der ute som tilbyr tjenester som ikke kan verifiseres eller kontrolleres, er det litt godt å møte en utøver av et fag som alle kan lese om og lære seg. Kanskje også hele den alternative verdenen kan tjene på at flere slike fag vinner mer innpass, gjerne kombinert med healing og reading.

 
Hjelp som når frem

Antagelig er det for en håndleser som for alle som driver med personlig veiledning: Noen ganger må en bare forlate faget og bruke sin intuisjon. Samin kan bekrefte dette.

– Det hender det kommer ting inn som jeg må formidle videre. Jeg har sagt til mennesker at de må foreta endringer i livet så fort som råd, ellers vil ting kunne utvikle seg i meget gal retning. Noen har da i ettertid kommet til meg og sagt at jeg kanskje reddet livet deres. I slike øyeblikk kjenner man det er fornuftig det en driver med. Gode tilbakemeldinger er det beste signalet om at man driver med noe meningsfylt, og at den hjelpen en ønsker å gi, finner frem til riktig sted, sier han.

Samin finner du på mange alternativmesser og på nettet: www.samin.no