Dyveke Winge fra «Jakten på den 6. sans»

Dyveke Winge fra «Jakten på den 6. sans»

- Vi trenger flere åndelige lærere

Dyveke Winge, kjent fra årets utgave av «Jakten på den 6. sans» på TVNorge, arbeider som healer, renser hus og holder foredrag om innvielse, kjærlighet og hvordan arbeide for å rense seg selv for gammelt karma. Hun kan også kanalisere sjeler som ikke lenger er i vår dimensjon, og ikke minst hjelpe til med å opprette kontakt med ditt høyere jeg. Nå jakter hun på flere åndelige lærere som kan være med å endre samfunnet slik det er i dag. Dyveke Winge er blitt kjent for mange gjennom programmet «Jakten på den 6. sans» på TVNorge. Allerede fra første program utmerket Dyveke seg. I skrivende stund vet vi ikke resultatet, men det vil ikke overraske noen hvis hun blir med helt til finalen.

Dyveke har som mange andre spirituelt åpne mennesker en broket bakgrunn, og en lang tid i livet hvor evnene ble skjøvet til side og ikke benyttet. Hun er utdannet cand.mag. i samfunnsfag, og arbeidet i mange år i næringslivet. Mye av tiden lå det liksom «under» at det var noe annet hun skulle bruke livet til, men det var ikke før i 2004 at hun virkelig åpnet opp for hvem hun egentlig er, og ikke minst de evnene hun har. Sykdom i familien og store utfordringer på arbeidsplassen førte, som for så mange andre, til sykemelding, og dette gav tid til å stille seg noen vesentlige spørsmål om livets innhold.

Dyveke er født i Værens tegn, og når Værer først har bestemt seg, varer det som regel ikke lenge før ting skjer. Hun fikk kontakt med Rune Heiervang i Oslo som holder kurs i mediumship, som handler om hvordan være et medium for energier utenfor oss selv. Hun studerte også sjamanisme hos Eirik Myrhaug, og endte etter hvert i London hvor hun studerte og praktiserte zenbuddhisme. En beskjed fra en eldre synsk dame førte til at hun vendte tilbake til Norge og begynte å holde kurs i kanalisering samt foredrag om det hun kaller «hjerteinnvielse», som betyr å åpne hjertet for kjærlighetens kraft.

 

– Verden må transformeres

Samtalen med Dyveke løper lett, og hun er som mange spirituelle opptatt av tiden vi nå lever i. Undertegnede har i flere artikler satt søkelyset på verdens tilstand, og det er derfor naturlig å høre med Dyveke om hva hun mener vi egentlig opplever i disse dager, og hva alle hendelser, i særdeleshet i verdensøkonomien, egentlig skal bety.

– Det er en transformasjon som foregår. Vi skal vekk fra det patriarkalske (se rammesak, red.anm.) og materielle, og over til en verden med hovedvekt på kjærlighet, brorskap og et liv i pakt med naturen, sier Dyveke med alvor rundt øynene. – Alt som ikke tåler lys og kjærlighet, vil komme til overflaten og bli avslørt for deretter å forsvinne. Dette er kraftfulle ord. Disse tingene viser seg jo ikke bare der ute hos alle andre, men også i det små hos den enkelte. Det er mange som kjenner dette i disse dager. Ting vi har gjort, tanker vi har tenkt, planer vi la – det er ikke sikkert mye av dette duger i fremtiden.

– En annen ting som er viktig å formidle, er at denne transformasjonen er planlagt. Energier i Universet samarbeidet med energier her på jorden, og det vi ser i disse dager, er en del av den planen som er utarbeidet. Mye har skjedd allerede, men mye gjenstår.

 
Ting skjer fortere og fortere

Mange har registrert at ting synes å skje med raskere tempo enn før. Mye av dette kan kanskje tilskrives den såkalte rivende teknologiske utviklingen. På den annen side blir vi oftere og oftere overrasket over ulike hendelser. Bare i Norge har vi plutselig begynt å få sykemeldte statsråder, finanskrisen kom brått på de aller fleste, og mange hevder at vi bare har sett begynnelsen. Snåsamannen har vært der i lang tid, men med ett er han på alles lepper. I mediene har vi de siste år fått en kaskade av programmer som går ut på å kikke inn i private liv og følelser.

– Årsaken til dette ligger i den planen jeg nevnte. Lysvesener er mye mer til stede nå enn bare for noen år siden. De er der for å hjelpe oss med transformasjonen. For den enkelte er det bare å erkjenne dette, meditere og be om hjelp til å forstå, og forståelsen vil komme sammen med lys og kjærlighet, sier Dyveke alvorlig og ser litt forbi meg.

 
Energi-grid

En grid er en slags netting eller et gitter, og i denne sammenheng betyr det altså energigitter.

– All gammel skitt og lort fra fortiden ligger som en lagret grid i den enkelte og rundt jorden. Det er dette som skal forløses nå. Det gjør som kjent «ont när knoppar brister», og mange har derfor masse fysiske plager som et resultat av dette, men det går over, smiler Dyveke. Som journalist i Medium kommer man i kontakt med mange søkende mennesker. Plagene som Dyveke snakker om her, er godt kjent. Mange sliter med hjerterytmen, søvnen, stive muskler i nakke og skuldre, muskelsvakhet, svimmelhet, bihulebetennelser og ikke minst depresjoner. Antallet sykemeldte øker, og i det alt vesentlige er det nevnte plager som er hovedårsaken.

– Alt vi ser i dag, har skjedd på andre planeter før. Dette er en helt naturlig utvikling i Universet. Hvor voldsomt det hele skal bli, avhenger av hvor mange som ser, forstår og velger kjærligheten. Jo større protester, jo større lidelse. Dette lyder jo kjent. Vi skal vel ikke lenger enn til det berømte plasteret som skal av etter å ha sittet på en stund. Alle som har retrograd Jupiter, vil også være kjent med dette. Mye skrik og skrål, men gjennom døren skal du! Hvorfor ikke gå frivillig og på egne ben?

 

Utfordringene fremover

Mange spør seg i dag hvordan ting kommer til å bli i fremtiden, og hvordan den enkelte skal forholde seg til alle endringene som måtte komme. Mange kjenner sikkert frykt og usikkerhet, noe som ikke er rart i det hele tatt. Noe av årsaken til disse spørsmålene finner vi i menneskets evne til å fortrenge og bagatellisere hendelser som synes for store å ta inn over seg. Vi har dessuten blitt meget komfortable her vi sitter med alle våre elektriske innretninger, varme, nok mat og klær. Staten tar seg av oss, de fikser sikkert denne krisen også. Kanskje, kanskje ikke?

Det er all grunn til å være på vakt, ikke minst med tanke på hvordan verdensøkonomien er sydd sammen. I en tidligere artikkel tok vi opp at verdensøkonomien er avhengig av vekst, kort og godt fordi pengene egentlig ikke finnes. Alt er basert på gjeld, og inntektene ligger i forrentningen. Får vi såkalt resesjon, altså en nedgang i brutto nasjonalprodukt i mange nok land, slik vi ser nå, vil utlånsinstitusjoner gå konkurs. I Norge fører dette til arbeidsledighet, selv om vi er et av de få landene i verden som har penger på bok. Samtidig er også Norge avhengig av verden omkring, da egenproduksjonen av nødvendige goder er altfor liten. Dette gir grunn til uro. Det er neppe de samme menneskene som har brakt oss inn i den verdensomspennende krisen, som kan føre oss ut av den.

– Etter hvert som flere og flere våkner opp til den de virkelig er, vil mange erkjenne at de egentlig er åndelige lærere. Vi trenger disse til alt det arbeidet som ligger foran oss. Det er et økende antall mennesker som søker åndelig næring og læring. De som er åndelige lærere, vil derfor få nok å holde på med i tiden som kommer. Det blir som en dominoeffekt. En brikke velter som drar med seg andre, som igjen velter enda flere brikker. Flere og flere vil våkne opp, og hver og en vil finne sin plass og hjelpe de stadig nye som trenger lys, kjærlighet og kunnskap, sier Dyveke og nærmest skinner der hun sitter. Det er tydelig at hun er meget opptatt av dette, og ikke minst har erfaring med at det er slik.   

 
Hva den enkelte kan gjøre

Vi spør Dyveke om hva den enkelte selv kan gjøre. Mange har ingen åndelig lærer, eller de er helt ferske i forhold til alt dette som skjer. Hvordan kan de ta de første skritt til å møte et univers i endring?

– Først og fremst må man slutte med å være redd sin egen åndelighet, og ikke tro at et spirituelt liv bare er for noen få utvalgte. Vi er alle åndelige vesener med et hav av kunnskap og kjærlighet som er gjemt inne i oss. Det vil alltid være noen i ditt nærmiljø som kan hjelpe eller føre deg videre. I tillegg er det jo alternativmesser snart over hele landet. Dessuten har alle åndelige opplevelser hele tiden, men man legger bare ikke merke til dem. Man snakker kanskje på jobben om en rar drøm eller et tilfeldig møte eller et syn man kanskje fikk i et glimt. Alt dette er åndelige opplevelser, ikke undervurder dem. Og det kanskje viktigste er å rense ditt eget karma. Dette er til utrolig hjelp for at jorden skal kunne heales, og for at andre lettere skal kunne finne sin egen vei, smiler Dyveke.

For mer informasjon om Dyveke: www.dyvekewinge.org