Finn ut hvordan kroppen din har det

Finn ut hvordan kroppen din har det

Medium tester naturmedisinske analysemetoder

Mange behandlere og terapeuter bruker analyseverktøy for å finne ut hvordan det står til med kroppen. Her får du lære om fem av metodene og en sammenligning av resultater for å finne ut om informasjonen samsvarer og hva vi kan stole på.

Ofte kan det virke som et mysterium hvorfor man blir dårlig, syk, fort sliten eller trett. Når plagene gjentar seg gang på gang, er det lurt å finne ut hva som er den opprinnelige årsaken til problemene. Hvis ikke leger eller medisinske spesialister klarer å hjelpe deg med dette, er det verdt å prøve en seriøs og god naturmedisinsk behandler.

Mange naturmedisinere bruker spesielle analyseverktøy for å finne årsaker. Homeopater har vært kjent for å bruke irisanalyse, mens akupunktører bruker tunge- og pulsdiagnose. De siste 10 til 20 årene har vi fått metoder basert på ny teknologi og elektromagnetisme.

Naturmedisinske analysemetoder bør ikke brukes i stedet for skolemedisinske tester, men som et tillegg. De er spesielt nyttige for å få vite hvordan man kan forebygge sykdommer og plager og for å finne ut hvordan kroniske sykdommer kan behandles best mulig. Ingen holistisk eller naturmedisinsk behandler kan stille diagnoser på samme måte som en lege. Men de kan bruke analyseverktøy for å skille mellom ulike symptomer, spore årsaker og ut fra dette velge passende behandlingsform og livsstilsråd.

Metodene Medium har testet er kvantemedisin, bioresonans, vegatest, hårmineralanalyse og irisanalyse. Undertegnede har latt seg undersøke med alle disse fem metodene. Formålet var å sammenligne resultatene for å finne ut hva som virker mest troverdig og nyttig.

 

Kvantefysisk helsesjekk

Kvantemedisin er en fellesbetegnelse for metoder der man kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser. Navnet er gitt fordi det handler om kvantefysiske teorier om kropp og helse. Kvantemedisinere har et datastyrt apparat som leser og sender informasjon til kroppens celler.

Ifølge kvantemedisinsk teori har cellemembranen bestemte energifelt eller frekvenser som skiller seg fra for eksempel bakterier og virus. Hvert organ og hver funksjon i kroppen har et frekvensspekter som er avgjørende for cellenes funksjon. Hvis disse endres kan det føre til ubalanse eller sykdom.

Testen utføres ved at du sitter i en stol med et bånd rundt hodet, håndledd og ankler. Båndene har kobberledninger som er koblet til apparatet SCIO og en datamaskin. Deretter spør terapeuten en rekke spørsmål om helse og livsstil. Apparatet bruker fem minutter på å hente informasjon fra kroppen. Kommunikasjonen skal gå direkte til ulike organer på cellenivå. På datamaskinen fremkommer det hvilke ubalanser og plager kroppen har.

Apparatet tester om kroppen har virus, bakterier, sopp, hormonelle ubalanser, organproblem, forgiftninger, betennelser, psykiske traumer eller rester fra vaksiner og medisiner. Vitamin- og mineralbalanse kan også måles.

I mitt tilfelle viste resultatet at cellene har et lavt stoffskifte eller lav energiproduksjon, fordi skjoldbruskkjertelen produserer for lite tyroksin. Mineralbalansen er fin, bortsett fra at jeg har for lite natrium, noe som øker cellestoffskiftet i kroppen. Terapeuten tipser meg om å ta magnesium og B-vitaminkompleks om kvelden. Ellers er vitaminbalansen grei.

Målingen viser underenergi i vannelementet, lav nyreenergi, stress i nyrer og binyrer. Dette kan være årsaken til at jeg føler meg utmattet innimellom. Målingen av mikroorganismer viser normal verdi. Men resultatet viser også lite enzymer i kosten, siden kroppen har problemer med å spalte maten skikkelig.

 

Bioresonanstest

Et annet apparat som baseres på kvantemedisin er Biocheck fra Holimed og Bicom 2000, som brukes av bioresonansterapeuter. Disse apparatene kartlegger kroppens energifelt ved hjelp av bioelektriske dioder eller sensorer med ledninger som festes eller legges på kroppen.

Menneskekroppens elektromagnetiske frekvenser fanges opp av diodene og leses inn i apparatet. Signalene som kommer opp skal inneholde all nødvendig informasjon om energinivået i kroppens energibaner eller meridianer. De viser hvor i kroppen det er ubalanse, sykdom eller sykdomstendenser i kroppen med frekvenser fra 0 til 100.

Resultatet kan si noe om årsaken til symptomer, vitamin- og mineralbalanse, sopp, virus, forgiftninger, matintoleranse og eventuelle allergier. Bioresonansterapeuter hevder også de kan finne ut om kosttilskuddene og matvarene du spiser er riktig. Om du vil prøve testing med bioresonans anbefales det to-tre målinger for å få et gjennomsnittsresultat over en måneds tid.

To målinger med bioresonans viste lave verdier i energibanene for skjoldbruskkjertel, thymus, hypofyse, hypothalamus og nyrer. Terapeuten tolker resultatet slik at jeg kan ha en hormonell ubalanse og ubalanse i stoffskiftet. Dette mener hun blant annet kan skyldes elektromagnetisk stråling og mangel på enkelte mineraler og vitaminer.

Spesielt peker hun på magnesium, som stabiliserer stresshormonet adrenalin og virker beroligende. Tester viste at kosttilskuddene Floradix flytende magnesium og Salus Momordica normaliserte ubalansene. Tilkuddene inneholder magnesium, krom, sink, selen, tiamin (B1), jod, momordin, charantin og kanel, som skal ha stor betydning for energiomsetningen i cellene.

Ellers viste målingene matintoleranse for kumelk, eggeplomme, hvetemel, svin, okse, peanøtter og poteter. Mentalt viste det en ubalanse i det tredje chakra, som handler om egenverdi og kjærlighet til seg selv.

 


Vegatest

Som i kvantemedisin og bioresonans måler vegatesten elektrisk hudmotstand fra akupunkturpunkter for å finne blokkeringer i de ulike meridianene. Vegatest kalles også vegetativ reflekstest (VRT).

Testen utføres på lignende måte som ved bioresonansterapi. Du sitter i en stol og holder i en metallsylinder mens terapeuten måler energien i meridianene med en slags penn som avleser elektriske frekvenser. Selve testen tar cirka en time første gang. Det anbefales at du tar en ny test etter 6-8 uker som tar noe kortere tid.

Med vegatest kan man måle vitamin- og mineralubalanse, bakterier, virus, sopp, parasitter, matallergier, matintoleranser og rester etter gamle infeksjoner og sykdommer. Man kan også måle miasmer, som er nedarvede svakheter fra forfedres sykdommer. Hvis man ønsker kan man få målt luftveis- og kontaktallergier, tungmetaller og tannfyllingsmaterialer. Alt som kan måles med vegatest kan også måles med bioresonans.

Som ved bioresonanstesten avgir apparatet for vegatest masse rare pipelyder. For meg føltes det som om jeg ble hypnotisert i år 2100. Først målte terapeuten den biologiske indeksen, en tallrekke som sier noe om cellekvaliteten.

Testen viser at jeg har lite fordøyelsesenzymer og saltsyre i magen, samt ubalanse i tykktarm, urinveier, nakke og en psykisk belastning fra før fylte 14 år som påvirker kroppen. Resultatet viser at jeg har en liten tungmetallforgiftning, og terapeut Rita Engh Heflo sier det kan være tegn på for høye kobberverdier.

På bakgrunn av et spørreskjema jeg fyller ut om mine symptomer, sier terapeuten at jeg har for mye kalsium og for lite magnesium i kroppen. Men før hun kan si noe sikkert om vitamin- og mineralubalansene, anbefaler hun meg å ta en hårmineranalyse.

– Mineraler er ikke til å spøke med. De påvirker hverandre i begge retninger, sier Heflo. I tillegg anbefaler hun at jeg spiser mer proteiner og kutter ned på fine karbohydrater og sukker. Altfor mye sukker hindrer mineralopptaket i kroppen. Oppblåsthet i magen kan skyldes at jeg får i meg for mye fine karbohydrater som danner sukker. Det kan også skyldes at kroppen har for lite fosfor i forhold til kalium. Ellers viser testen at yin og yang er i balanse på 50 til 50. Dette viser visstnok til balansen mellom maskulin og kvinnelig energi.

 

Hårmineralanalyse 

Håret inneholder alle mineralene som finnes i kroppen. Som regel gjenspeiler håret kroppens mengde av mineraler og proporsjonene mellom disse. Hårmineranalyser forteller også om du har tungmetaller i kroppen, om hvordan metabolismen jobber og hva slags kost og kosttilskudd du bør eller ikke bør innta. En terapeut klipper cirka 150 milligram hår fra flere steder i hodebunnen i bakre del av hodet. Håret som sendes er de innerste 2,5-3 centimetrene fra hodebunnen. Dersom man ikke kan sende hodehår kan man sende biter av negler eller kjønnshår. Håret sendes til Trace Elements Inc. laboratorie i Dallas, Texas i USA. Dette er verdens eneste laboratorie for håranalyser som tester både stoffskiftetype og mineralbalanse.

Etter tre uker får du en fyldig skriftlig rapport på norsk og en times gjennomgang av informasjonen sammen med en terapeut. Da får du kunnskap om ditt stoffskifte, kostveiledning tilpasset din forbrenning, mineralstatus, vitamin- og mineralbehov og om eventuelle giftige metaller og hvordan de kan elimineres. Rapporten viser at jeg er en langsom metabolsk type med parasymptatisk dominans og tendens til redusert aktivitet i binyrer og skjoldbruskkjertel. Langsom metabolisme betyr ikke lavt stoffskifte, men beskriver stoffskiftets egenskap. Det betyr at hormonene fra skjoldbruskkjertelen og binyrene langsomt siver ut. Dette gjør at kroppen lager energi langsomt, siden disse kjertlene styrer kroppens energiproduksjon.

Redusert metabolsk hastighet over tid kan gi tretthet, kalde hender og føtter, tendens til vektøkning og søtsug. Lavt proteininntak og høyt karbohydrat- og sukkerinntak bidrar til å bremse forbrenningshastigheten. Til sammen kan dette føre til at man blir fortere sliten og trett enn man skulle ønske. Mineraldiagrammer viser at jeg har for mye kalsium i forhold til magnesium, kalium, fosfor og natrium. Ellers viser det for lite natrium i forhold til magnesium og kalium, samt generelt for lite magnesium, natrium og molybdenum. Giftige tungmetaller er innenfor akseptable grenser, bortsett fra uran.

– Kalsium er en potensiell bremsepedal for energiproduksjonen i kroppen din, sier ernæringsterapeut Stein Flaatrud. Han har 26 års erfaring med hårmineralanalyser og er den som har tatt mest håranalyser i Europa. At man har for mye kalsium, kommer ikke nødvendigvis av at man har spist for mye kalk, men at kroppen skiller ut for mye kalsium. Denne ubalansen kan ha oppstått på grunn av arv, vaksiner og for lite inntak av magnesium.

Den viktigste nøkkelen i denne håranalysen er for lite magnesium i forhold til kalsium. Dette øker forkalkningsfaren i kroppen, siden magnesium regulerer kalsiumnivået. Dessuten er kalsium en bremsepedal for skjoldbruskkjertelen og binyrene, som styrer energiproduksjonen i kroppen. Dette bidrar til den langsomme forbrenningen.


Irisanalyse
Mange homeopater bruker irisanalyse, hvor de tar bilde av øyets regnbuehinne (iris) for å se etter arvelige og genetiske tendenser. Ifølge irisanalytikere har regnbuehinnen tusenvis av nerveender som sender signaler fra hele kroppen. Ved å se på farger, former og mønstre i iris kan de finne ut hvilke fysiske og psykiske forstyrrelser man er disponert for. De kan fortelle om helsemessige forutsetninger og grunnleggende tendenser og anlegg du har hele livet.

Irisanalysen sier ikke noe om hvilke sykdommer du har eller kommer til å få. Den beskriver alle sterke og svake områder i kroppen og faktisk også litt om personlighetstrekk. Alder, livsstil og ytre faktorer bestemmer hvordan svakheter eller styrker gir seg utslag i kroppen. Irisanalysen kan fungere som en grundig helsesjekk som gir en oppskrift for hvordan du best kan forebygge sykdom og behandle symptomer.

Blå øyne kalles lymfatiske øyne på fagspråket. Ifølge irisanalytikere har alle med blå øyne, som undertegnede, en genetisk svakhet i lymfesystemet, bronkier og øvre luftveier. Dette kan gi utslag som luftveisallergi, astma, forkjølelse eller snufsete nese. Irisen viser genetiske svakheter i nyrer, fordøyelse, bryst, hals, ledd, skuldre og nedre del av rygg.

Irisanalytiker Berit Brusletto ser ser at jeg har et overaktivt sentralnervesystem, som trigges veldig av alkohol, kaffe, nikotin og sukker. Hun anbefaler meg å unngå alle slike stoffer, spesielt når jeg er dårlig og vil bli frisk. Hvitøyet (sclera) har små blodutredelser, som kan tyde på slitasje eller stress.

– Du har en sterk drive og mye ild i deg, men du har en tendens til å presse deg selv. Du har en sterk konstitusjon og tåler veldig mye fysisk påkjenning før du blir dårlig. Derfor kan du ha en tendens til å undertrykke symptomer og drive rovdrift på deg selv. Du må lære deg å lytte til kroppen din, tipser hun.   

– Du kan gjøre veldig mye og er effektiv når det gjelder å utføre ting. Du liker å gjøre ting ferdig. Først etter at du har gjort alt du skal, er du flink til å slappe av. Du har behov for harmoni rundt deg, gjerne med stearinlys, blomster og gode venner. Når du er med venner skal de være gode. Blir det for mange sosiale møter for ofte, blir det for mye stress for deg. Du er empatisk og har god evne til å sette deg inn i andres situasjon. Folk har en tendens til å spørre deg om råd. Du har behov for å være alene, sier irisanalytikeren. Alt hun har sagt stemmer med slik jeg opplever meg selv.

Angående fordøyelsen forklarer hun at tarmsystemet mitt er mottakelig for parasitter og Candida, og jeg har en tendens til å få lav pH-verdi i kroppen. Derfor bør jeg unngå sukker og kjøtt, for det kan gi både fordøyelsesproblemer, muskel- og leddsmerter. Som flere av de ovennevnte testene, viser også irisanalysen at jeg har for lite fordøyelsesenzymer, for lite magesyre og dårlig næringsopptak.

Brusletto ber meg unngå meieriprodukter, spesielt melk og pasteurisert ost. Innimellom kan jeg spise økologisk geitost og naturell yoghurt uten sukker. For å få mindre snufsete nese og bedre fordøyelse anbefaler hun å kutte ut både melk og hvete. Dette forsøker jeg, og bruker speltmel og rismelk som erstatning. Allerede etter noen få dager ble jeg mye bedre.

Før eller sammen med tunge kjøttmåltid tipser hun om å spise spinat, ruccola og Bitterstern for å stimulere fordøyelsesenzymene og unngå hard mage. Ellers tipser hun om å ta B-vitaminkompleks, magnesium og kalsium, drikke kamillete om kvelden for bedre søvn, kutte ut lettprodukter, margarin og heller spise ekte varer.

 

Konklusjon om testene

Mange av testresultatene samsvarer. Fire av fem tester viser mangel på magnesium, for lite fordøyelsesenzymer og dårlig saltsyreproduksjon. To av dem indikerer dårlig funksjon i skjoldbruskkjertel, natriummangel og for mye kalsium. Bioresonans indikerer lav energi i nyrer og flere av hormonkjertlene. Kvantemedisin viser lav nyreenergi og håranalysen indikerer redusert funksjon i binyrer og skjoldbruskkjertler.

Kvantemedisin, bioresonans og vegatest fokuserer mye på meridianene som i akupunktur, mens håranalyse har mest fokus på den fysiske mineralsammensetningen i kroppen. Irisanalysen har mest fokus på arvelige tendenser. Derfor var noen av resultatene vanskelig å sammenligne.

De mest informative testene var kanskje hårmineralanalysen og irisanalysen, siden de viser resultater over lengre tid. Hårmineralanaysen viser et gjennomsnitt over tre måneder og er svært spesifikk om mineralbalansen i kroppen. Irisanalysen ga mye informasjon om genetiske egenskaper i fysikk og personlighet. Kvantemedisintest var også informativ, men denne viser kun resultatet for en dag. Det samme gjelder bioresonans og vegatest, så her blir det anbefalt at man tester seg to til tre ganger over tre uker for å få et gjennomsnitt. Til gjengjeld får du behandling hver gang du går til en bioresonansterapeut og en kvantemedisiner.

Ønsker du en test for å forebygge kan det være fint å gå til en irisanalytiker for å få gode råd. Dette koster heller ikke all verdens. Det dyreste er om du skal få langvarig oppfølging med kvantemedisin eller følge opp en håranalyse ved å kjøpe og innta alle de anbefalte kosttilskuddene. Men hvis du er syk og har et sterkt ønske om å bli frisk, er det verdt å ta en håranalyse og spandere på seg oppfølgingen og disiplinen det krever.