Slik blir 2010!

Slik blir 2010!

I din lokale bladforhandler kan du få kjøpt Medium årshoroskop for 2010.

Mediums egen fagredaktør i astrologi, Christian Paaske, spår at 2010 kan bli et astrologisk kulingvarsel. På det personlige og individuelle plan er det mye å glede seg til i det nye året, og årshoroskopene for hvert enkelt stjernetegn gir innblikk i hva som skjer i livets berg- og dalbane av små og store opplevelser i det nye året. 
På en større bakgrunn ut over den enkeltes liv finnes de store planetsyklusene. De speiler et større bakteppe av samfunnsmessige strukturer og forhold som alle våre individuelle liv er avhengige av. I denne sammenhengen er det en god og en dårlig nyhet for 2010. Den dårlige nyheten er at dommedagsprofetene kommer til å få rett, og den gode nyheten er at det blir ikke i år. Bortsett fra det kommer 2010 til å bli et dramatisk år. 

 

Klarsynt veiviser «avslører» hva som skjer i 2010

Anne Sofie Falkensten er klarsynt veiviser som gir oss svar på hva som skjer innenfor viktige samfunnsområder i løpet av året. Ifølge Anne Sofie er vi på full fart mot et nytt verdenssamfunn! Hun gir oss svar på hva vi kan vente oss innen viktige samfunnsområder i løpet av det nye året. Vi får et innblikk i betydningsfulle bevegelser og avgjørelser innen helse- og sosialsektoren, utdanning, forskning, miljø, kulturliv og politikk. Anne Sofie kaller seg «en kanal for åndelig energi», og bruker klarsyn, kanalisering og tarotkort fra Aleister Crowley. Hun har utdannelse på høyskolenivå innen pedagogikk, organisasjon og arbeidsledelse. Spirituell veiledning har vært hennes levebrød siden 2000. Vanligvis veileder hun enkeltpersoner, og da ser hun gjerne på sammenhengen mellom tidligere liv, nåværende problemer og fremtidige muligheter. Hun jobber også som bedriftsrådgiver. Nå tar hun på seg den store oppgaven med å spå hva som skjer i samfunnet som helhet i 2010.

 
Ifølge Anne Sofie vil dette prege 2010: 
·         Mer forskning på alternativ medisin
·         Økt satsing på utdanning for alle
·         Regjeringen og Stortinget blir mer samkjørte
·         Mer sysselsetting
·         Ny optimisme mot slutten av året
·         Mer innblikk i og forståelse for «svake» grupper
·         Finanskrisen slipper taket på nyåret
·         Økt klarhet og samarbeid innen helsesektoren
·         Obama møter mye motstand, men viser seg som en sterk leder  

I tillegg får du en detaljert beskrivelse av alle stjernetegnene av hvordan året blir. Hvert stjernetegn er inndelt slik:

Stjernetegnets personlighet

Som venn og kjæreste

Å vedlikeholde helsen

Stjernetegnet på jobb

12-måneders oversikt

Høydepunkter for alle 12 månedene


Du kan kontakte Anne Sofie på telefon 829 95 613 (kr 26,00/min).
Les mer om Anne Sofie her