Respekt for åndelige krefter i Thailand

Respekt for åndelige krefter i Thailand

Medium på wai khro i Buriram

Som medium har du stor respekt i Thailand. Du er forbindelsen med krefter som thailendere flest har et nært og respektfylt forhold til. Mens man i moderne land ofte snakker om krefter og energier, er thailendere mer konkrete. De snakker om ånder. Medium har deltatt på en stor samling for personer som er raahng songh – medier.

Vi har to ganger hatt gleden av å bli invitert til en wai khro, et arrangement hvor de som er raahng songh, hilser og viser sin respekt til distriktets øverste raahng songh og til de åndelige eller gudelige krefter de har kontakt med.

Ordet wai kjenner vi fra det å hilse på en thailender. Men thaiene hilser ikke, de viser respekt. Å «waie» betyr med andre ord ikke bokstavelig talt å hilse, men å vise respekt. Khro er et gammelt ord som antakelig stammer fra sanskrit og betyr guru, mester og lærer. Derav sammensetningen wai khro, et uttrykk som også brukes når en lærer i thaiboksing, muay thai, møter sine elever. Det brukes også når de som er medier, møtes for å lære av hverandre. 

 

Tror på hinduguden Brahma

Thailendere har et komplisert forhold til guder og ånder. Buddha er ingen gud, men en læremester. Guden som thailendere flest har et forhold til, er den hinduistiske guden Brahma. Brahma er den øverste av alle guder, han er ett og alt, har ingen form og er den eneste reelle guden i hinduismen. Alle de andre gudene i den religionen, som for eksempel Ganesha med snabel som en elefant og Shiva med fire armer, er Brahmas måte å gjøre seg «synlig» på. De er ikke guder, men guddommelige skikkelser. Thailendere flest har et løst forhold til Brahma og hinduisme. Buddhismen i Thailand er langt fra rendyrket. De fleste thailendere har også et forhold til gamle naturreligioner. Disse gamle naturreligionene er nært knyttet til naturen i sine forklaringer på åndelige krefter. Det er ånder som styrer og beskytter. Slik skiller ikke thailendernes tro seg nevneverdig fra naturreligioner i andre land. Mens urbane populasjoner fjerner seg fra åndelige krefter knyttet til naturen, er disse fortsatt sterke og levende i landsbybefolkningen over hele landet. 

 

Onde ånder og demoner

De ulike krefter og energier kalles alle for ånder – phee. Noen av disse er onde eller negative. Thailendere frykter den kvelden de treffer på Phee Phob. Phee Phob er som Phee Phaao, Phee Krasue, Phee Prongh og Phee Prehd djevelske ånder eller demoner som vil menneskene vondt. De kan ta bolig i kroppen til menneskene og gjøre dem syke, bringe ulykke eller rett slett bare plage vedkommende med vonde drømmer, lite hell i kjærlighetslivet og manglende chock dee, finansiell lykke i livet. Andre ånder er Phee Pu Tha, som ser etter at alt fungerer vel i landsbyene. De har en beskyttende rolle. Det samme har husets ånder, Phee Ban eller Phee Ruan. Det er disse som har sitt lille alter et eller annet sted inne i huset til de aller fleste thailandske familier. Åndene Phee Duhm og Phee Banpabuurot er åndene til de avdøde. Disse må man også ta godt vare på, en plikt som er like viktig som å ta vare på sine levende foreldre.Phee Pah er skogens ånd, mens Phee Pu Kao passer på fjellet. Phee Kud ser etter elver og bekker, mens det er Phee Bueng som har tilhold i de små dammene hvor det lagres vann til risåkrene. Dette er bare noen av de mange åndene – det finnes utallige av dem. Og det varierer fra landsby til landsby hvor mange man tror på, og hvilke som er virksomme. Phee Pah finnes det utallige av. Overalt hvor det er skog, ofte bare et stort tre, finnes Phee Pah. En raahng songh vil forklare at åndene, som Phee Pah, like gjerne er en ånd eller kraft som er felles for all skog. Ethvert tre har en åndelig kraft knyttet til de andre trærne. Derfor skal heller ikke et tre skades. Dersom du vil slå en spiker i et tre, skal du bare gjøre dette hvis det er helt nødvendig. 

 

Hjelp fra et medium

Er du plaget med dårlig helse, eller lurer du på om det kan være lurt å fjerne det gamle treet på tunet? Har kyr forsvunnet, eller har lykken i spill vært fraværende i lang tid? Da kan du ifølge gamle tradisjoner søke hjelp hos en raahng songh. En ekte raahng songh kan ikke bare kommunisere med ånder, men har ofte direkte kontakt med en av Brahmas gudeskikkelser. Raahng songh Sangphet fra Buriram er både klarsynt og medium. Han kan kommunisere med ånder han har direkte kontakt med. Disse evnene blir forklart som evner et medium blir tilført av ånder eller guder. Sangphet, raahng songh i landsbyen Banangtanone i Buriram-provinsen, inviterte oss til en wai khro – en stor wai khro hvor den høyt respekterte kvinnen og raahng songh Samrid ble æret av et par hundre raahng sohng fra Buriram og provinsen Surin. Hun regnes som en av de dyktigste og fremste raahng songh i hele Isaan. Helt siden hun var ung jente, har hun hjulpet andre mennesker både som klarsynt og som medium med evner til å kommunisere med både døde, guddommelige krefter og ånder. 

 

Fordriver onde krefter

Skal det arrangeres wai khro, er det viktig med en åndelig renselse av stedet hvor denne skal finne sted. Ikke bare må eventuelle onde eller negative krefter i området fjernes, men også mennesker som er besatt av slike krefter, må renses. En raangh songh er ikke immun mot det negative. Han må derfor også gjennomgå renselsesritualet – eller demonutdrivelsen, som det gjerne kalles – før en wai khro kan starte.

– Vi renser stedet for onde krefter, og vi driver onde ånder, demoner og krefter ut av kroppen til hverandre. For at vi skal vite at vi har kontakt med de rette åndene i vårt arbeid, er det viktig at vi selv er rene for onde krefter, forklarer Sangphet. Da vi ankom den store wai khro i byen Buriram, ble arrangementet åpnet med kinesisk dragedans og ofring til alle gode ånder. De aller fleste tilstedeværende var som Sangphet ekte raahng songh. Det finnes flere typer raahng songh. Når thailendere av laotisk bakgrunn har wai khro, kontakter de phee faa, ånder på et lavere nivå enn khmerene som i første rekke henvender seg til hinduistiske guder. Dette har i første rekke sin årsak i at hinduismen har hatt stor innflytelse i det gamle Khmerriket, men mindre grad i Laos og hos laotiske folkegrupper. 

 

Blåser ut ondskap

Utover kvelden øker stemningen. Fellesskapet kaller på sterke krefter. Noen skjelver og rister, puster tungt og blåser ut ondskap. Samrid sitter de første timene på en spikerstol. Ikke bare er det skarpe spikere i setet, men også i ryggen og på armlenene. Hun lar seg ikke affisere – smerte og ubehag kan fortrenges. Nettopp hennes evne til å fortrenge smerte og fjerne smerte hos dem som søker hjelp hos henne, har gitt henne posisjonen som områdets øverste raahng songh. Etter et par timer begynner de første å danse en blanding av innlærte rituelle danser og rene improvisasjoner. Dansene stimulerer de positive åndene til å ta plass og til å jage de onde bort. Etter hvert er en del av danserne i transe. Noen kan danse i flere timer, mens andre vier tiden til å utveksle erfaringer. For utenforstående kan en wai khro fortone seg som en fest. Men det som skjer, er fylt med alvor. Når store grupper av mennesker påkaller ulike åndelige krefter, er det mye energi som settes i sving. Noen bestrider at dette er konkrete ånder, andre finner ordet energi mer dekkende. For en thailandsk bonde uten noen form for utdannelse er det mye lettere å forholde seg til enkle begreper som ånder. Det viktigste er ikke hvordan disse åndene kan tenkes å se ut, men at man gjennom sin livsførsel styrker de gode åndene. Sent på kvelden roer det hele seg. Det nærmer seg midnatt, og åndelig inspirasjon er delt ut. Alle raahng songh kan dra tilbake til sine landsbyer for å fortsette sitt virke. Normalt arrangeres en wai khro i perioden fra januar til mars. Å arrangere en wai khro er dyrt. Arrangøren har gjerne utgifter på fra 40.000 til 100.000 kroner. Slike arrangementer lar seg dermed ikke gjennomføre ofte med mindre det kan skaffes sponsorer, som regel rike mennesker. Å bidra til et slikt formål gir bedre karma. Utgiftene går til offergaver, leie av lokaler, levende musikk og betaling til dem som fremfører løvedans – og ikke minst skal alle bespises fra tidlig ettermiddag til seint på kveld. 

 

Wai khro for Sangphet

En uke senere er vi invitert til wai khro for raahng songh Sangphet i landsbyen. Denne er ikke like stor og staselig som den første, siden han er av lavere rang. Når man blir eldre og mer kjent, er det lettere å få sponsorer. En virkelig stor wai khro kan raskt koste opp mot en halv million baht. Sangphet har brukt 70.000 baht. Seremoniene starter på dagen med ofring til gode ånder. Alt som er vondt, jages ut av landsbyen. Tanten, som er spesialist på å få kontakt med landsbyånden Phee Pu Tha, bruker et flere hundre år gammelt sverd til symbolsk å jage bort onde ånder fra offergavene. En demonutdriver, en Moh Lum Peeh Fah, renser først raahng songh Sangphet for onde ånder. Mens utdrivelsen foregår, vrir Sangphet seg i smerte og lidelse. For dem som ikke har sett dette før, kan det virke skremmende når den som renses, ligger og vrir seg. Når vi etterpå spør Sangphet hva slags smerte han følte, har han vanskelig for å forklare denne. 

– En innvendig smerte, en smerte jeg ikke kan beskrive med ord, forklarer han.Etter om lag 45 minutter er de onde åndene ute av kroppen. Raahng songh Sangphet går ned på kne foran alteret, «waier» de gode åndene og takker smilende – tydelig glad for å være renset. Selv om dette ikke er en stor wai khro, er det gjester helt fra Bangkok. Med styrke og råd fra hindugudommen Shiva har han mange ganger bevist å ha evner både som healer, synsk og rådgiver. Til og med den lokale nestlederen ved politistasjonen i Buriram søkte hjelp da han ville søke jobben som øverste sjef. Raahng songh Sangphet fortalte ham at han ikke ville bli politisjef i Buriram. Hvis han ventet litt, ville hans ønsker om en høyere stilling bli belønnet. Han er nå politisjef i et annet distrikt i Isaan. Litt før midnatt stilner musikken. Folk pakker sammen. Noen skal kjøre i mange timer på mørke veier, mens andre bare skal rusle hjem til husene i landsbyen. Raahng songh Sangphet har denne kvelden fått sin kone Duck innviet som raahng songh. Men hun har langt igjen før hun har kunnskap til å utnytte sine åndelige krefter. Det finnes ingen skoler som utdanner folk til raahng songh. Dette er kunnskaper som har gått i arv i enkelte slekter. De praktiserende lærer opp de uinnvidde, selv om troen på ånder og spøkelser nesten latterliggjøres i mange tv-programmer og ikke minst av utlendinger bosatt i Thailand. I samtaler med utlendinger vil mange, spesielt thailendere med høy utdannelse, ikke gi til kjenne sin tro på åndelige og mennesker som er klarsynte eller kan kommunisere med ånder eller de døde.  

 

Medium og klarsynt

Landsbyen Bannangtanone ligger bare noen kilometer fra byen Buriram. Det er en meget spesiell landsby hvor mange gamle tradisjoner holdes ved like. Hit kommer mennesker fra store deler av Thailand for å søke hjelp hos raahng songh Sangphet eller hans eldste tante.– Jeg ble først klar over mine evner for fem år siden. Min far har alltid vært klarsynt, men han har ikke ønsket å utvikle og bruke sine evner. Men min tante oppfordret meg til å slutte å undertrykke evnene og heller slipper dem løs. Hun ønsket at jeg skulle ta over etter henne når hun en dag blir for gammel. Hans tante er landsbyens maaw duu. Hun kan spå om fremtiden ved å tolke det hun ser i røken fra røkelsespinner. Tanten er også raang songh av typen taoh juhm. Hun har ikke kontakt med Brahmas ulike guddommeligheter, men med Phee Pu Tah, ånden som beskytter dem som bor i landsbyen. Verken Sangphet eller hans tante har blitt rike på sine åndelige oppgaver. De har ingen tariff slik som leger. De som kommer, betaler hvis de ønsker, og hvor mye avgjør de selv. Noen betaler ikke noe, mens andre betaler rikelig. Betalingen legges under et hvitt klede og Sangphet sjekker ikke hva de betaler. Har de ikke råd eller mener at de ikke har fått hjelp, skal de heller ikke måtte betale. Men Sangphet er glad for de gavene han får. Selv en raahng songh må betale for mat, strøm og andre nødvendigheter. 

 

Ingen lege

– Av og til klarer ikke leger å løse et problem, og da kommer noen av disse pasientene til meg for å se om kontakt med Shiva eller andre ånder kan løse problemene. Jeg har kurert impotente menn. Andre har kommet fordi de er plaget av mareritt og ubehagelige drømmer natt etter natt. De har fått hjelp. Gjennom å søke til kraften som finnes i Shiva, kan mange mennesker få hjelp til å leges, forteller Sangphet. Nesten hver eneste dag kommer det mennesker langveisfra, gjerne helt fra Bangkok, for å søke hjelp. Andre ganger må han reise til andre deler av Thailand for å jage ut uønskede ånder og demoner eller forhindre at de flytter inn i nye hus. Noen ganger er det hans synske evner som settes på prøve, som når en bonde har mistet kyr, en bøffel eller en motorsykkel. Ofte klarer Sangphet å gi svar på mysteriene. Sangphet presiserer at han ikke er lege. Det er ikke alle sykdommer, spesielt ikke akutte infeksjoner og skader, åndene kan hjelpe mot. Men noen ganger skyldes sykdom et dårlig forhold til åndelige krefter. Hjelpen han gir, er derfor vel så mye forebyggende som behandlende. Sykdom er ofte et symptom på at noe helt annet er galt. Derfor prøver Sangphet å angripe årsaken til at mennesker blir syke. Er du ikke i balanse med de åndelige kreftene, blir du stresset. Er du stresset, har du lett for å få infeksjoner og høyt blodtrykk, og ikke minst kan du få dårlig nattesøvn.  

 

Vi har alle ånder i oss

Ifølge Sangphet er det ikke alltid konflikter med åndelige krefter som er årsak til sykdom. Men noen ganger kan ånder eller energier fra Shiva også hjelpe til med å heale lidelser av ulike slag. Sangphet er ikke utdannet lege, så han snakker med enkle ord. Det er resultatene som teller. 

– Vi har alle ånder i oss. Det er viktig å ha et godt forhold til disse. Å snakke med åndene, oppfordre uønskede ånder og demoner til å forlate kroppen de bor i, eller be om hjelp av gode ånder, er ofte løsningen på mange problemer, forklarer Sangphet . Han serverer te mens vi snakker. Alkohol rører han ikke. Skal han gjøre mennesker godt, må han ikke legge veien åpen for negative krefter. Mange av de som kommer til Sangphet, har høy utdannelse. Blant thailendere er troen på åndelige krefter ikke noe som noen ler av. Det er en naturlig del av livet for mennesker som i flere tusen år har levd i nær og åpen kontakt med naturen.