Tror på reinkarnasjon

Tror på reinkarnasjon

Marianne Solberg Behn er pioner i det alternative Norge

Marianne Solberg Behn er opptatt av helheten i mennesket, og tror de fleste av oss trenger litt veiledning i ny og ne. Hun burde vite hva hun snakker om. Yoga og meditasjon har vært sentrale deler av hennes hverdag helt siden tidlig på 70-tallet. Marianne og hennes virke ble kanskje kjent for allmuen gjennom sønnen Ari Behns ekteskap med prinsesse Märtha, men damen er gammel i tralten, og på mange måter en pioner i det alternative Norge.
 
Vi befinner oss på et gammelt hotell på Larkollen på slutten av en lang og kald vinter da vi treffer Marianne Solberg Behn. For de fleste er hun bare moren til Ari Behn, men for andre er hun healeren, den innsiktsfulle og krystall- og rosenterapeuten. Det mange ikke vet er at hun tidlig på 1970-tallet også var modell i en yogabok for gravide hvor mannen fotograferte. Forfatter var hennes persiske yogalærer Jamshid Imani Rad. På denne tiden underviste hun også grupper i meditasjon og yoga.  
 
 
Klarsynt fra tidlig barndom
 
– I dag har jeg lært meg selv å bestemme hva jeg skal se og ikke med mitt klarsyn, og det er befriende. Dette var langt vanskeligere som barn. Jeg visste når andre løy, og det hendte også at jeg på en måte tok på meg andres løgner. I lang tid før ting hendte eller løgner ble avslørt, hadde jeg sett hva som kom, ofte år i forveien. Jeg forsøkte å fortelle de rundt meg hvordan det var fatt, men ble ikke trodd. Jeg husker jeg kunne si, «jammen ser dere ikke?» Sånn kunne det også være godt opp i voksen alder. Jeg kunne lese mennesker, og fortalte mine nærmeste hvem som var til å stole på og hvem som ikke var det. Det tok tid før mine uttalelser ble tatt hensyn til. Plagsomt, sier Marianne med ettertrykk. Vi kommer ikke utenom det faktum at Marianne er tilknyttet kongefamilien, og vi lurer på hvordan dette har virket inn på hverdagen hennes.

– Først og fremst tenker jeg at det er godt at jeg hadde en trygg basis i meg selv før jeg ble en slags kjendis. Mange ting skjer fryktelig fort idet et helt land plutselig skal vite «alt» om deg. Da er det lett å bli revet med i gal retning, sier Marianne, og legger til at det jo er et faktum at det å være kjent selvsagt har sine fordeler også, som blant annet muligheten til å nå ut til langt flere. Samtidig blir man mer utsatt for ulik og kanskje ikke helt rettferdig synsing fra mennesker som jo ikke kjenner sannheten.  

 

Den menneskelige prosess

Vi skal alle gjennom ulike utfordringer. Noen kaller det læring. Marianne kaller det den menneskelige prosess. Den som elsker prosessen er den som hurtigst får ryddet og rensket opp i sitt indre, og vi forstår henne dit hen at meditasjon er et av de viktigste redskapene i denne prosessen. 

– Emosjoner setter seg i kroppen som smerte. Mange har gått så lenge med fysiske plager at de nesten tror det skal være slik. Når de omsider kommer til behandling og spenningene løsner, gir dette frihet til selv å velge i stedet for å bli «tatt» av situasjonen. Gjennom terapi og behandling kan vi hjelpe den enkelte til å smi et indre sverd. Det kan være nyttig å ha i den menneskelige prosess. Da har man jo et redskap når nye utfordringer står for døren, for det er jo slik at de fleste situasjoner kan man jo gjøre noe med, sier Marianne og smiler. Hun klarer på kort tid å overbevise denne skribenten om at hun vet hva hun snakker om. 

– Livet er som årstidene. Vi har vinter, vår, sommer og høst; ting vi skal igjennom på ulikt vis og til ulike tider. Men som en bølge som slår mot stranden for så å trekke seg tilbake, varer ikke ting evig, men at ting skjer, også smertefulle ting i løpet av et liv, er noe vi bare må akseptere.  

 

Engler

Når jeg spør henne om hun tror på engler, ser Marianne meg dypt inn i øynene, og et øyeblikk er rollene snudd litt på hodet.

– Tja, svarer vi. Det spørs hva du mener med engler.

– Englene er med oss mye av tiden. De er kjærlighetens budbringere. Alle mine studenter på Krystallhealingskolen lærer å åpne opp for englenes budskap og energi. Englene er vidunderlige vesener. De er lysvesener, de beskytter oss og hører til dimensjoner utenfor vår egen og astraldimensjonen. 

– Er engler og guider det samme?– Guider har vært mennesker, sier Marianne, og tilføyer at mange mennesker som har levd ønsker å være nær sine kjære også etter sin død, og går derfor ofte inn i rollen som det vi i den alternative verden kaller guide. 

– Man må lære seg å skille det ene fra det andre, forklarer Marianne. – Det er mange energier «der ute» som ikke alle liker. Noen er mestere, noen er guider, til og med dyreguider, og vi har engler. En god måte å lære seg å skille på er rett og slett å spørre: «Hvem er du?» Som regel kommer svaret ganske fort, og slik lærer man seg å kjenne hvem og hva som vil ha kontakt.  

 

Krystallhealingskolen

I tillegg til å gi ut boken «Stjerner og Krystaller,» som kom ut på Aschehoug forlag i fjor høst, har Marianne startet sin egen toårige skole som rett og slett heter Krystallhealingskolen. Her deler Marianne av sin lange erfaring som terapeut og healer, ikke minst sine kunnskaper i rosenmetoden. 

– Det er vesentlig at alle studentene lærer å åpne opp for god energiflyt og den universelle kjærlighetskraften. Dette er grunnen til at chacraene står i sentrum på skolen. De er på en måte basisen i all undervisningen. Når chacraene er i balanse, er kropp og sjel i balanse. På hjemmesiden til skolen finner vi at studentene blant annet lærer meditasjon, spirituell og sjelelig healing, terapeutisk berøring og bevegelse og ikke minst fordypning i krystallenergier og -frekvenser.

– Kunnskapen om krystaller har jeg med meg inn i livet, sier Marianne, og bekrefter dermed det som tidligere har fremkommet, nemlig at hun tror på reinkarnasjon. Videre understreker Marianne at hennes erfaringer i rosenmetoden står helt sentralt i undervisningen, også på Krystallhealingskolen. 

– Det er godt å kunne få dele av de erfaringer jeg har samlet meg gjennom et langt liv som alternativterapeut, smiler Marianne. Det kroppsnære er fortsatt viktig, og vi forstår det dit hen at kroppen som inngangsportal til både helbredelse og spirituell vekst er helt unik. Kroniske spenninger tviholder på kontroll, en kontroll som har kommet som et svar på emosjonelt kaos. Rosenmetoden, slik vi forstår den, er meget varsom når disse spenninger skal møtes og etter hvert forløses. Vi har ingen vanskeligheter med å bifalle dette, vi som blir mo i knærne bare noen tar oss varsomt på armen og gir et varmt smil. 

– Det er viktig å pleie sansene. Alle mine studenter må øve seg på å kjenne sine sanser, det være seg de fysiske eller de mer spirituelle. Noen er klarfølt, andre er klarhørt og mange er klarsynt. Noen er alt sammen. Disse sansene må pleies og gis plass slik at man kan lære seg å stole på dem. I et hvert møte med en klient vil alle terapeutens sanser spille inn, og da er det viktig at man vet hva de formidler.
 

2012 

Mange er opptatt av 2012 og teoriene som verserer i forbindelse med Mayakalenderens slutt i desember dette året. Vi er naturligvis nysgjerrige på hva slags tanker Marianne har rundt tiden vi lever i nå og ikke minst tiden som ligger foran oss de nærmeste årene.

– Jeg tilhører ikke dem som mener at det kommer katastrofer eller mange fæle ting. Men jeg ser at det er en utrenskning som foregår. Dette gir en endring som for tiden er følbar, og som nok blir tydeligere fremover. Flere og flere er i ferd med å våkne opp fra en slags dvale til en større erkjennelse av sammenhengen i livet her på jorden. Jeg tror på et bevissthetsskifte, fra en ego-mentalitet og akutt behovstilfredsstillelse over til en dypere erkjennelse om livets ukrenkelighet. I årene etter 2012 tror jeg livet på jorden vil oppfattes som lysere enn nå. Energiene for tiden er ganske tette, og mange mennesker sliter med emosjonelt kaos, spenninger og rastløshet, på samme måte som vi ser det fysisk rundt oss med økende mengder ekstremvær, jordskjelv og oversvømmelser. Etter 2012 vil nok mye av dette ha roet seg og vi kan begynne å orientere oss mer etter vårt indre etiske kompass som vi tross alt alle har og at dette kan føre til en fredeligere sameksistens.  
 

– Uansett er det viktig for fremtiden at hver og en erkjenner hva som er mulig å gjennomføre. Man bør la være å bruke energi på ting man ikke får gjort noe med, ellers er det fort gjort nærmest å bli slukt inn i negative mønstre, sier Marianne, og legger til at kanskje det aller viktigste andre kan bidra med er rett og slett å be. En bønn med ønske om at gode ting skal skje med mennesker og kloden er langt mer konstruktivt enn å slite ut tanker og sjel med grubling over all verdens lidelse og nød. Livet er rett og slett for kort for negative tanker. Men mitt aller største ønske for fremtiden er at mennesker begynner å tenke, virkelig tenke igjennom sin egen tilværelse, hva som virkelig har verdi og hva som ikke har det. Slikt er med på å øke bevissthetsnivået hos hver enkelt, og det er det som skal til for å bygge en bedre verden.  

Ute har skumringen så vidt satt inn, samtalen er over, og et gammelt hotell ved Moss skal snart kun skimtes i bakspeilet på bilen der vi legger kursen nordover. Vi har fått mye å tenke på, og er takknemlige for det. Mer om Krystallhealingsskolen finner du på www.crystalcoaching.no