Få bedre syn med Batesmetoden

Få bedre syn med Batesmetoden

Ønsker du et klarere syn uten briller, linser eller kirurgi?

Er det mulig å få et klarere syn uten briller, linser eller kirurgi? Øyelegen William H. Bates mente at briller kunne gjøre synet vondt verre, og underviste pasientene i avspenning og gode synsvaner for å få bedre syn. Over 100 år senere har han fortsatt tilhengere som mener at metodene hans virker. Synet endrer seg hele livet og er aldri helt konstant. Noen ser bra på avstand, men har problemer med å lese uten briller, mens andre ser mye bedre på nært hold. Batesmetoden er en alternativ undervisningsmetode for å forbedre synet, utviklet av den amerikanske øyelegen William Horatio Bates (1860-1931). Hans teorier om synsforbedring var og er enda svært kontroversielle og har blitt forkastet av mange optikere og forskere. Likevel er metoden hans kjent verden over ? kan det være helt uten grunn? Mange har forbedret synet sitt delvis eller helt etter å ha deltatt på kurs i naturlig synsforbedring i Bates ånd. Da har de innarbeidet gode synsvaner og gjort akkurat som anbefalt. Bevisene som har vært fremlagt er blant annet synstester deltakerne har tatt hos optiker like før og etter synskursene. Dr. Bates brukte metoden sin for å korrigere nærsynthet, langsynthet, astigmatisme (skjeve hornhinner), skjeling, samsynproblemer, aldersbestemt langsynthet og ulike øyesykdommer. Også i dag brukes metoden for å forbedre og i beste fall korrigere synsforstyrrelser.Batesmetoden har utviklet seg i flere forskjellige retninger, og kan derfor utøves litt forskjellig avhengig av terapeutens utdanning og erfaring. Så vidt vi vet er Torill Opsand i Oslo den eneste utøvende Batespedagogen i Norge. Hun utdannet seg ved Natural Vision Center i Nederland, hvor Thomas Quackenbush underviser i Batesmetoden. 
 
 
Avvenning av krykkene

Dr. Bates mente at nesten alle synsforstyrrelser er forårsaket av vanemessig anstrengelse av øynene, og at briller i mange tilfeller forsterker synsproblemer siden øynene tilpasser seg brilleglassene. Han undret seg over at øynene skulle skille seg fra alle andre organer i kroppen ved å være statiske og bli korrigerert av briller med statisk synsstyrke. Hvorfor skulle ikke øynene ha evne til helbredelse som andre organer, hvis forholdene legges til rette? Hvis du brekker et bein, får du bandasje og krykker en periode. Men når skaden er leget kan du kaste krykkene og gå for egen maskin. Hvis du får en synsforstyrrelse, får du vanligvis beskjed om å bruke briller uten å få høre at synet kan forbedre seg. De fleste fortsetter å bruke briller eller linser livet ut, og opplever at de stadig må gå opp i brillestyrke for å se klart.

? Briller og linser er som krykker. Bruk dem når du trenger dem og hvis du strever med å se noe, men ikke mer. Hvis du bruker briller og linser for mye, ødelegger det synet, mener Batespedagog Torill Opsand. Hennes tips er å gradvis venne seg av med brillene. Bruk dem for all del når du kjører bil og gjør viktige ting, men minst mulig ellers. Hvis du trenger briller til jobben, tipser hun om å gå gradvis ned i styrke. Tidligere har Torill jobbet som fysioterapeut i rundt 20 år. I 1999 ble hun godkjent feldenkraispedagog og har nå privatpraksis i Oslo og på Hamar. Etter 2005 har hun jobbet mest med Batesmetoden og Feldenkraismetoden. Dette har forandret livet hennes.

? Jeg har selv fått forbedret syn gjennom Batesmetoden. Tidligere brukte jeg briller for skjeve hornhinner og litt nærsynthet. Nå har jeg ikke brukt briller eller linser siden 1999. Flere av mine elever forteller om opplevd synsforbedring, og de har også vist meg synstester fra øyeleger som bekrefter dette, forteller Torill. 

 

Bevege, blunke, hvile og varme

Batesmetoden handler om å lære seg gode synsvaner og finne tilbake til naturlig bruk av synet, slik vi så som barn. 

? Gode vaner handler om å puste, blunke, slappe av og tenke at du ser det du trenger å se uten briller og linser. Det meste sitter i hodet vårt ? vi er redde for å ikke se bra nok, tror Torill. Dr. Bates anbefalte ulike aktiviteter som regelmessig blunking, hviling og varming av øynene med håndflatene, bevegelse av øynene og endring av synsfokus. Enkelte terapeuter bruker også skylling av øynene med kaldt og varmt vann for å øke blodsirkulasjonen, samt kosttilskudd og homøopatiske midler for å bedre synsevnen.

? Det dreier seg om å lære enkle grunnprinsipper og bruke disse aktivt i hverdagen. Det er ikke snakk om daglig øving eller trening, men om å bli bevisst hvordan du bruker synet, sier Opsand. Hennes kurs i synsforbedring er praktisk rettet undervisning som går ut på å bli bevisst på egne synsvaner, lære bevegelser og avspenningsteknikker for synet og innarbeide gode synsvaner. Ved å bruke Batesmetoden aktivt over tid, mener hun at man kan oppnå å se klart på alle avstander, lese lett uten anstrengelse, se klarere farger og få et godt 3-dimensjonalt syn (samsyn). Men hvorvidt du får utbytte av et slikt kurs, avhenger blant annet av hvor mye du praktiserer det du lærer i dagliglivet, og i hvilken grad du er motivert for endring.

? Det er viktig å være klar over at dette er et utdanningsprogram for å lære bedre synsvaner. Batespedagoger stiller ikke diagnoser eller foreskriver behandling for øyesykdommer, avklarer Opsand. 

 

Avspenning er nøkkelen

De fleste øyeleger hevder at synsforstyrrelser er et resultat av en feilformasjon i øyet som ikke er mulig å endre ved hjelp av øvelser. Bates mente derimot at synsforstyrrelser er forårsaket av at musklene rundt øyeballen spenner seg for mye. På grunn av spenningene mente han at øyeballen presses ut av fasong slik at det blir uklart å se både på nært og langt hold. Bates karakteriserte denne antatte muskelspenningen som konsevensen av «mental spenning», og hevdet at avspenning i disse musklene ville føre til synsforbedring. Hans syn var at når øynene tilpasser seg korrigerende briller/linser, øker det spenningen i øyemusklene og i hjernen. Derfor sa han at avspenning er nøkkelen til bedre syn. Med det mente han avspenning på alle plan ? i øyemusklene, kroppen generelt og ikke minst stressreduksjon i tanker og følelser. Alle former for avspenning, stressreduksjon og bevissthetsutvikling er derfor viktige elementer i Batesmetoden, i tillegg til gode synsvaner og bevegelser som er bra for synet.  

 

Mannen bak Batesmetoden

William Horatio Bates (1860-1931) fikk sin medisinske grad ved «College of Physicians and Surgeons» i 1885, og praktiserte privat og på ulike sykehus i New York. Frem til slutten av 1800-tallet drev han praksis på vanlig måte ? han gav folk briller og fortalte dem at de ikke kunne gjøre noe for å forbedre synet. Dr. Bates ble kjent som en utmerket øyelege og kirurg, og oppdaget viktige egenskaper ved adrenalin som fortsatt har viktig betydning innen kirurgi. Han var også den første som utførte en type øreoperasjon for døvhet, som enda er i bruk. Av ukjente årsaker forandret Bates radikalt sitt syn på synforbedring. Han oppdaget at kroniske øyeproblemer ofte er stressrelatert, og viste en forbindelse mellom ulike synsforstyrrelser og ubevisst spenning i musklene som kontrollerer øynene. Utifra dette utviklet han en serie øye-øvelser for å redusere øyestress og korrigere synsforstyrrelser. Han forklarte at synet forbedrer seg naturlig når du slutter å tenke på det. I avslappet tilstand har synsfeil en tendens til å være selvkorrigerende, mente Dr. Bates. I 1920 formulerte han sine teorier om synshelse og publiserte boken «Perfect Sight Without Glasses» og magasinet «Better Eyesight» fra 1919 til 1930. Ni år etter hans død publiserte konen Emily A. Bates en mer forsiktig versjon av boken hans i 1940. Men på tross av all respekten han hadde fått som øyelege og kirurg, ble Bates? nye synsteorier for mye for hans kollegaer. De gjorde narr av ham og forkastet hans teorier. Men Bates behandlet mange pasienter som hevdet at de ble helbredet fra synsdefekter, spesielt nærsynthet.  

Veier til bedre syn 
Dr. William Bates vektla hvor viktig det er å gjøre disse vanene regelmessig:
1. Blunk ofte: Unngå å stirre! Stirring er en påkjenning, og det gir alltid dårligere syn.
2. Sentralisering: Beveg hodet ditt når du skal se på noe, og tenk at du ser med hele hodet ditt, ikke bare øynene. Øynene dine er passive og tar bare imot synsinntrykkene som kommer foran deg. La nesen peke mot det du ser på, og lek at du har en «nesepeker» som berører punktet du er interessert i. Det som befinner seg ved siden av ditt interessepunkt skal da bli litt mindre klart.
3. Motsatt bevegelse: Når du beveger deg, legg merke til at omgivelsene oppleves som om de beveger seg i motsatt retning av bevegelsen du gjør med hodet og øynene. 

I begynnelsen øves vanene inn bevisst inntil de blir ubevisste vaner. De som allerede har godt syn tenker ikke over at de har gode synsvaner, men bruker dette hele tiden, sier Opsand. Blunking, bevegelse, pust og evne til avspenning er Batesmetodens nøkler til bedre syn.? Ta et dypt åndedrag, lukk øynene, pust ut og si til deg selv: «Jeg ser stadig klarere. Det er naturlig for meg å se klart!» Alt henger sammen ? du kjenner at hvis du stirrer, reduseres bevegelse og pust. Når du beveger deg, blunker og puster, blir det umulig å stirre og du får en naturlig avspenning