Energi- og informasjonsmedisin

Energi- og informasjonsmedisin

Vår tids nye medisin

Gjennom NAV har Lena Nordgård fått støtte til en utdanning innen vitenskapen bak informasjonsmedisin og energimedisin. Hun var en av de første i verden og den første i Norge som tok studiet i «Bioenergetisk og Informasjonsrettet Helseomsorg». Etter en lang og utfordrende prosess fikk Lena Nordgård full dekning for yrkesrettet attføring fra NAV for å kunne studere den ferskeste vitenskapen bak energi- og informasjonsmedisin. Studiet går i dybden av hvordan alle typer energimedisin fungerer på et kvantefysisk nivå.I en så nytenkende alternativ utdannelse er det mange nye begreper å forholde seg til. For at resten av artikkelen skal gi mening, er det viktig å forstå de to begrepene energimedisin og informasjonsmedisin. Energimedisin er et stort paraplybegrep som omfatter alle områder hvor man jobber med helse på et energetisk nivå. Man jobber med frekvenser, vibrasjoner og bølger som ikke kan sees, men som kan måles ved hjelp av teknisk utstyr. Mange alternative metoder går under begrepet energimedisin – blant annet kvantemedisin, healing, akupunktur, soneterapi, qigong, yoga, homeopati, bioresonans og polaritetsterapi. Informasjonsmedisin er et nytt begrep som refererer til viktigheten av å forstå informasjonen som ligger bak og styrer energien. I dag kan informasjonsdelen av energimedisin lettere kartlegges ved hjelp av moderne teknologi. 
 
Fantastisk opplevelse

Fra april 2009 til mars i år tok Lena det ettårige nettstudiet i informasjonsmedisin ved Institute of Bioenergetic and Informational Healthcare (IBIH), med to praktiske samlinger i Tyskland. Hun var blant de første i verden som bestod denne eksamenen, og hun er svært fornøyd med resultatet.

– Det betyr mer for meg enn noen karakterbok og eksamen jeg tidligere har fått og bestått. Året ved IBIH har vært helt fantastisk. Det føles som om jeg har opplevd mer enn jeg har gjort hele mitt liv, bortsett fra det å få mine barn. Å få være med i et team av mennesker som «vet» det siste innen healing, og vet hva som påvirker kroppen vår og årsakene til sykdom, har vært helt fantastisk, sier tromsjenta. IBIH er et internasjonalt forsknings- og utdanningsinstitutt hvor hensikten er å utdanne terapeuter og andre om energimedisinske metoder og fordelene med energimedisin. Nettstudiet Lena tok, er delt inn i to semestere med 4 moduler i hver, og hvert semester avsluttes med en ukes seminar i Königswinter i Tyskland. Kunnskap om anatomi og fysiologi er en del av studiet. Lena synes at dr. Folkner Meissner er en utrolig dyktig lærer. Han har studert akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin, og siden 1997 har han undervist i akupunktur ved German Academy of Acupuncture. Han har utviklet en bioenergetisk metode for identifisering og eliminering av kroniske sykdommer og ubalanser. Ved sin klinikk nær Bonn bruker han i tillegg til kvantemedisinske målinger også homeopati, akupunktur, laserakupunktur,  Emotional Freedom Technique (EFT) og nevrolingvistisk programmering (NLP). I 2006 grunnla han German Academy For Energy Medicine and Bioenergetics.  

 

Henrykt over NAV

Noe av det mest spesielle ved Lenas utdannelse, er at hun fikk full økonomisk dekning fra staten til en helt ny alternativ helseutdannelse. De tyske og danske lærerne ved IBIH anser dette som ganske revolusjonerende.

– Mine kollegaer og lærere er henrykt over at jeg har fått en slik utdanning dekket av NAV. De sier at Norge må være et fantastisk foregangsland for alternativ medisin og en bro mellom komplementær og alternativ medisin, sier Lena. Selv mener hun at hun skylder sin rådgiver i NAV en stor takk. Tidligere bodde Lena på Finnsnes i Troms, men hun flyttet til Fredrikstad i forbindelse med omskoleringen. Nå har hun fått tittelen BIH-terapeut. Veien dit har vært tøff, men Lena håper at tiden er inne for at energi- og informasjonsmedisin kan bli hennes levebrød. 

 

Prolaps og yrkesattføring

Etter 10 års arbeid i barnehage sa Lenas rygg stopp. Plagene toppet seg i en prolaps mens hun var i fødselspermisjon, og til tider var det så ille at hun ikke kunne gå. Prolapsen passet dårlig inn i jobben som pedagogisk leder i en 0–3-årsavdeling, og hun måtte sykemelde seg i et år. Det verste av alt for Lena var at hun måtte slutte med sin store lidenskap som koreograf og instruktør i hiphopdans. I regi av NAV og Friskhuset på Finnsnes fikk Lena delta i programmet «Raskere tilbake». Det ble bestemt at hun skulle få yrkesrettet attføring. Lena opplevde dette som som et veldig positivt konsept fra NAV. Her fikk hun evaluering og oppfølging av sine sterke og svake sider både fysisk og psykisk.

– «Raskere tilbake» fikk meg til å se hvor viktig det er å gjøre noe i livet som man brenner for. Jeg ble mer bevisst på hva jeg ønsker, og jeg fant motivasjon til å jobbe selv om ryggen hadde sine begrensninger, sier hun. Men i begynnelsen fikk hun en del avslag på yrkesønskene sine, fordi de ikke var forenlige med ryggproblemer. For eksempel kunne hun ikke bli SPA-terapeut. 

– Det var kjempefrustrerende. Jeg ble bare mer og mer usikker på hva jeg skulle «bli», forteller Lena. 

 

Løsning i Medium

Brikkene begynte å falle på plass da hun leste en artikkel om kvantemedisin i Medium (2/2008). Kvantemedisin er metoder for å bruke kroppens cellekommunikasjon og informasjonssystem til å lese av og rette ubalanser ved hjelp av datastyrte apparater. En «kvant» er den minste enheten av energi  som finnes, og sees som en udelelig enhet. Et foton er eksempel på en lyskvant, som er den minste energienheten av lys og annen elektromagnetisk stråling.

– Jeg hadde aldri hørt om kvantemedisin før, men for meg føltes det kjent. Det skapte resonans i meg. En stemme i meg sa: «Dette må du lære mer om, for dette er fremtidens medisin», sier Lena. Deretter tok hun kontakt med Jef Martinussen i Quantum Health Scandinavia. Det var han som fortalte henne om studiet i informasjonsmedisin ved IBIH, og Lena bestemte seg for å søke om studiestøtte fra NAV. Et samarbeid mellom Martinussen og hennes nye rådgiver i NAV Lenvik gjorde drømmen mulig. Lena fikk skreddersydd en avtale hvor hun i tillegg til IBIH-studiet fikk opplæring i LIFE-systemet ved Quantum Health Scandinavia. LIFE-systemet er et informasjonsmedisinsk apparat skapt for å identifisere stress og ubalanser i kroppen. Det sender også ut elektromagnetiske signaler innenfor spesifikke frekvenser som skal justerere ubalansene. 

 

Læren om informasjon og energi 

Mye av studiet i informasjonsmedisin ved IBIH handler om å forstå sammenhengen mellom energi og informasjon, og om hvordan dette påvirker kroppens fysikk og psyke. Lena gjør seg flid med å forklare:

– All materie, inkludert menneskekroppen, består av energi på et lavt vibrasjonsnivå. Dette kontrolleres av informasjon, og den er like nødvendig for kroppens funksjoner som energien selv. Alt vi har rundt oss, er informasjon – maten vi spiser, miljøet vårt, våre oppvekstvilkår, menneskelige relasjoner, tanker og følelser. 

– Cellene i kroppen trenger riktig informasjon for å fungere slik de skal. Mange ting lager blokkeringer og forstyrrelser i informasjonskanalene. Tungmetaller, følelsesmessige blokkeringer, negative tanker, sjokk og traumer – alt virker inn. Det er informasjonsblokkeringer som lager sykdom i kroppen, utdyper Lena. Grunnlaget for energi- og informasjonsmedisin er å kartlegge hvor blokkeringer og forstyrrelser i kroppen oppstår, og snu informasjonen tilbake til det opprinnelige slik at cellene kan jobbe slik de skal. Slik sett handler all energimedisin om å finne kroppens blokkeringer og gi rett informasjon – den opprinnelige informasjonen – slik at kroppen kan snu og jobbe som den skal. Lena mener selv å ha erfart hva informasjonsmedisin kan gjøre. Hun opplever å ha mer energi og er helt fin i ryggen, uten noen plager i prolapsområdet.

– Jeg har lært å kjenne at energi ikke er så subtilt som vi tror, og at det å få energibehandling faktisk gjør noe med livskraften vår, energinivået vårt. Å få energien tilbake er utgangspunktet for all healing. Referansene fra mine praksisklienter har vært helt utrolige, og ingenting gjør meg så glad som når jeg kan se effekten av denne fantastiske «nye vitenskapen», synes hun. 

 

The human bodyfield

Konseptet «the human bodyfield» ved Peter Frasier er sentralt ved IBIH-studiet i informasjonsmedisin. Dette er menneskets energifelt – hva mange kjenner som auraen vår. Peter Frasier er forskningssjef for Nutri-Energetics Systems (NES), og er utdannet innen tradisjonell kinesisk medisin, homeopati og ayurveda. I 30 år har han lett etter et felles rammeverk for alle typer alternativ behandling, for han innså at alle disse gikk ut på å gi kroppen informasjon. På jakt etter mening og sammenheng i den alternativmedisnske verden satte Frasier seg inn i blant annet kvanteelektrodynamikk (QED), hvor kvantefeltteori anvendes på elektromagnetiske felt. Teorien forklarer hvordan elektromagnetisk kraft formidles ved hjelp av fotoner. Richard Feynman, Sin-Itiro Tomonaga og Julian Schwinger utviklet teorien sammen, og i 1965 vant de nobelprisen i fysikk for dette arbeidet. Ved hjelp av læren fra kvantefysikk og konvensjonell og alternativ medisin har Frasier utforsket og kartlagt menneskets energifelt. Feltet kan sammenlignes med auraen, og er ifølge Frasier elementært for å forstå alle typer healing og alternativ behandling. Et kjent sitat fra ham er: «Healing er å lære å korrigere det menneskelige energifeltet slik at det fungerer i samsvar med den originale plantegningen.»  

 

Alt påvirker energifeltet

Frasiers funn har kulminert i utviklingen av NES Provision (Nutri-Energetics Systems), et informasjonsmedisinsk system. Her sees kroppen som en kombinasjon av fysikk, kjemi, følelser, tanker, energi og minner – og alt dette styres av menneskets energifelt. Feltet opererer som en overstyrende kontrollmekanisme. 

– Energifeltet vårt påvirkes av både fysiske og «ikke-fysiske» faktorer. Fysiske ting kan være giftskapende stressfaktorer som kjemikalier, medisiner, tungmetaller, virus, parasitter, sopp, kosthold og elektromagnetisk påvirkning. Videre påvirkes vi av det «ikke-fysiske», som følelser, tanker, sjokk, traumer, tankemønstre og overbevisninger. Negative tanker lager ubalanser i feltet vårt og avfallsstoffer i kroppen vår, forklarer Lena, som jobber både med NES og LIFE-systemet. Målet i NES-terapien er å bringe tilbake den kontrollen energifeltet vårt har, og støtte kroppens iboende og naturlige evne til å heale seg selv på et kjemisk, fysisk, mentalt, følelsesmessig og informasjonsmessig plan. NES brukes til å lette akutte og kroniske symptomer, samt forebygging ved å korrigere ubalanser så snart de dukker opp i energifeltet. NES-systemets dataprogram scanner ikke kroppen, kun «the human bodyfield». Det skal kunne korrigere pasientens overordnede energifelt ved hjelp av såkalte infoceuticals. Infoceuticals er en type dråper kodet med informasjon som samsvarer med og samhandler med energifeltet. Disse skal fjerne eller løse blokkeringer forårsaket av sjokk, traumer, giftstoffer, emosjonelle problemer og mer. I prinsippet handler det om å ta i bruk kroppens iboende healingkraft ved å restituere kroppens kontrollorgan – energifeltet. 

 

Vil være brobygger  

På studiet i informasjonsmedisin lærer man at de fleste typer alternativ medisin hovedsakelig jobber på et energetisk nivå, som har innvirkning på det fysiske plan. Med dette i bakhånd ønsker informasjonsmedisinere å bygge broer mellom alternativ og konvensjonell medisin. Et samarbeid mellom disse to grenene vil være det ultimate, mener Lena.

– Det er ingen tvil om at legene har størst kunnskap når det gjelder det fysiske og kjemiske i kroppen. Men nyere forskning viser at sammenhengene mellom de kjemiske substansene i kroppen ikke skjer slik man lærer og tror på innen konvensjonell medisin, sier hun. Blant annet vet man at fysiske lover, som også er lover om energi, overstyrer kjemiske lover. Som mange andre håper hun at yrkesutøvere innen konvensjonell medisin får et mer helhetlig eller holisitisk menneskesyn og andre prosedyrer for bruk av medisiner. For å gi leger en dypere forståelse for hvordan menneskets sinn og kropp fungerer, synes hun informasjonsmedisin burde vært en del av legestudiet. Generelt sett mener hun samfunnet må fokusere mer på hvor mye tanker og følelser påvirker helsen vår. 

– Positiv tenkning kan faktisk snu tilfeller av kreft. Ingen kan forklare hvordan en svulst i hjernen plutselig blir borte når en person endrer levesett og tankemønster – ikke minst tankemønster, sier Lena. 

 

Hjernen i hjernet

At informasjon vi får fra våre omgivelser, tanker og følelser, har innvirkning på vår fysiske helse, begynner å bli allmenn viten. Men i informasjonsmedisin lærer man at hjertet spiller en minst like stor som hjernen i denne prosessen.

– Der vi før trodde kroppen var som en maskin som regulerte seg selv kun på bakgrunn av hjernen som den store sjefen, er det nå bevist at tanker, egne overbevisninger, følelser og holdninger påvirker våre organer, celler og ikke minst immunsystemet vårt, sier Lena.Hjertets elektromagnetiske felt er det kraftigste rytmiske feltet i menneskekroppen. Dette kan kan måles med fine instrumenter flere meter unna kroppen. Forskning ved den ikke-kommersielle forskningsinstansen The Institute of HeartMat antyder at hjertets felt også er en viktig bærer av informasjon. Det er også bevist at hjertet har noen av de samme nervecellene som finnes i hjernen. Ifølge informasjonsmedisin forklarer dette hvorfor vi får følelser om en person som er sterkere enn våre tanker om denne personen. Når du føler at du ikke er på bølgelengde med et menneske, er det derfor vanskelig å overstyre denne følelsen med tankens kraft. På IBIH-studiet lærer man om hjertets rolle som den store «sjefen» i kroppen, ikke hjernen. I stedet for å si som leger og biokjemikere sier informasjonsmedisinere at kroppen og hjernen vår styres av menneskets store energifelt, og at hjertet spiller hovedrollen. 

 

Fremtidens medisin?

Lena og hennes kollegaer er rimelig sikre på at informasjonsmedisin er fremtidens medisin.– Takket være vitenskapsmenn helt fra tidenes morgen og til i dag vet vi at vi ikke bare er kropp, organer, celler og celledeler som styrer kroppen etter tilfeldigheter. Nå er det på tide å innse at de ikke-materialistiske aspektene ved oss selv – tanker, håp, følelser, ønsker – faktisk har stor innvirkning på kjemien i kroppen vår, sier hun. I konvensjonell medisin oppdages ikke sykdom før det har nådd det manifesterte, funksjonelle stadiet. Da har man allerede begynt å få symptomer. I informasjonsmedisin er målet å oppdage sykdom, forstyrrelser og ubalanser på et energetisk nivå, før de oppstår fysisk. En annen viktig forskjell er synet på placebo-effekten som noe positivt, ikke som noe negativt. – Placebo er den mest undervurderte healingeffekten vi har. Placebo og tankens kraft er én og samme ting. Tankens kraft er det mest skapende vi har. Ingenting er så bra som hvis et menneske kan tro på at han/hun blir frisk. Placebo er det som gjør oss friske. Det er vår egen overbevisning og ønske om å bli frisk. Det finnes ingenting negativt med placebo, mener Lena. I energi- og informasjonsmedisin går man tilbake og nullstiller mennesket, men det er mennesket selv som må endre sine tankemønstre og sin livsstil for å få et sunt, godt og langt liv. For kroppen har et godt minne og går fort tilbake til gamle mønstre.

– Jeg kan hjelpe deg ved å gi deg et hvitt ark, men du er skaperen i ditt eget liv, og det er du som skal lage tegningene, avslutter Lena. Som informasjonsmedisiner kan hun hjelpe oss ved å nullstillet energifeltet. Men for å få god helse på lang sikt må vi selv leve et liv som gir det.