E-lybra bioresonans

E-lybra bioresonans

Skaper balanse i kroppens biofelt

Ved å koble armer og føtter til et bioresonansapparat og en datamaskin, kan du få vite hva slags ubalanser du har i kroppens energifelt og få behandling for disse. Et slikt apparat er e-Lybra, som kommuniserer med og behandler kroppens biofelt.
 
Et økende antall naturterapeuter tror at energi- og informasjonsmedisin er fremtidens medisin. Energimedisin er et stort paraplybegrep som omfatter alle områder hvor man jobber med helse på et energetisk nivå. Man jobber med frekvenser, vibrasjoner og bølger som ikke kan sees, men som kan måles ved hjelp av teknisk utstyr. Informasjonsmedisin referer til informasjonen som ligger bak og styrer energien. Dette handler om at det ikke er nok å forstå og bruke frekvensene og energiene, men også bevisstheten som ligger bak.
 
En av metodene som kombinerer energi- og informasjonsmedisin er e-Lybra systemet. Dette er omtalt både som bioresonansterapi og kvantemedisin. Systemet kobler et bioresonans-apparat med en interaktiv PC-programvare som brukes til å oppspore og rette på fysiske og psykiske ubalanser.

Bioresonans er et paraplybegrep som vanligvis henviser til samspillet mellom energifeltet eller biofeltet til en levende organisme og frekvensmønsteret som påvirker det. Mange typer bioresonans faller inn under paraplybegrepet og det finnes flere typer behandlingsutstyr som brukes for å skape bioresonans. Formålet med bioresonans i behandling er å gjenopprette balanse i kroppens energifelt, også kalt biofelt. 

 

Behandler alle ubalanser

På nåværende tidspunkt har over 100 personer i Norge skaffet seg e-Lybra apparater, men bare rundt 43 personer bruker dem i terapeutisk praksis. Alle kan lære å bruke apparatet på en enklere og mindre kompleks måte enn det en terapeut er i stand til. En av dem som bruker e-Lybra profesjonelt er Gry Ølstad i Røyken, som er utdannet biopat og aromaterapeut.

– Jeg fant ut at alt jeg har lært innen biopatien ligger i e-Lybra. Der er alt av urter, planter, homeopati, biopati, helsekost, anatomi og fysiologi. e-Lybra er designet for å analysere ubalanser i biofeltet til klienten og samtidig gi bioresonansmønsteret som harmonerer med ubalansene den finner i deg, sier hun. Selv om apparatet kan finne ut hvor det er ubalanser i kropp og psyke, stiller hun aldri noen diagnose. I stedet kan hun behandle kroppens energifelt. Ubalanser på alle plan kan behandles via frekvenser – både følelsesmessige og fysiske ubalanser. 

– Ubehandlede traumer kan gi fysiske smerter i kroppen. Slik jeg ser det henger alt sammen. Apparatet kan avdekke og utslette bakterier, virus og parasitter, samt avdekke vitamin- og mineralmangel, sier Ølstad. Det kan også brukes til å styrke organfunksjoner ved blant annet å gjenopprette enzymer, peptider og andre hjelpestoffer i kroppen. 

 

Kommunikasjon på frekvensnivå

Når du kommer til en e-Lybra-terapeut, setter du deg i en stol og får på deg noen bånd rundt håndleddene og anklene. Disse er tilkoblet et e-Lybra apparat, som igjen er tilkoblet en PC med e-Lybra programvare. Systemet plukker opp elektromagnetiske frekvenser fra kroppen som kommuniserer med frekvenser fra e-Lybra apparatet og programvaren i PC’en. Dataprogrammet skanner gjennom 300 000 enheter av ulike mangler, ubalanser, belastninger, blokkeringer og forgiftninger i kroppen som alle har sitt spesielle svingningsmønster. Idet kroppen gir tilbakemelding med tilsvarende svingningsmønster, oppstår en resonans. 

– PC-en vil regne ut nøyaktig hva du trenger og behandle alt individuelt, samtidig som det produseres et homeopatisk middel i korrekt styrke. Meditasjon og healing inngår i behandlingsprogrammene, sier Gry, som mener at e-Lybra også kan avdekke genetisk betingede belastninger i immunsystemet og styrke kroppen før sykdom får mulighet til å utvikle seg. 

 

Er nesten kvitt migrene

En av Grys klienter er Anne-Lise Almeland. Før hun begynte med e-Lybra i juli i fjor, kunne hun få kraftige migreneanfall fire til seks ganger i måneden. Da ble hun ofte så dårlig at hun måtte ligge i et mørkt rom uten lyd og lukter. Hun klarte ikke få i seg mat og kastet opp. Endringer begynte å skje etter at hun dro til sine første e-Lybra behandlinger hos Gry Ølstad 28. juli 2009. De første tre ukene fikk hun behandling en gang i uken, og deretter en gang annenhver uke. Fra første behandlingstime ble hun anbefalt å legge om kosten. Blant annet skulle hun kutte ut alle melkeprodukter, gluten (hvete, spelt, bygg og rug), sukker, gjær og smaksforsterkere.

– Jeg var så dårlig at jeg var klar for å prøve det meste. Så jeg gjorde som Gry anbefalte og valgte å prioritere meg selv, sier Anne-Lise. Fra da av lot hun være å kjøpe melkeprodukter, og hun begynte å lage mat med alternative ingredienser. Hver morgen drikker hun en næringsrik drikk. To uker etter første behandlingstime merket hun stor forskjell.

– Jeg fikk mye mer energi, trengte mye mindre søvn og fikk mye mer stabilt humør. Jeg er ikke irritert på ungene og kjefter ikke på morgenen lengre. Dette er nesten borte. Ungene mine har fått en mye snillere, greiere og mer tilstedeværende mamma, forteller hun. Nå har Anne-Lise migreneanfall mye sjeldnere enn før – maksimalt en gang per måned, i motsetning til opptil seks ganger før. Dessuten er anfallene mye mildere enn før og de varer bare en brøkdel av tiden. Før brukte hun migrenemedisin hver gang hun fikk migreneanfall. Nå bruker hun ikke slike medisiner lenger.

– Det som er litt gøy er at da jeg startet hos Gry, tenkte jeg at «nå skal jeg få x antall behandlinger, og bli kvitt migrenenEllers vil livet mitt bli som før.» Men det er jo blitt noe helt annet. Migrenen er nesten helt borte, men jeg har fått mye mer energi og mye bedre humør. Jeg har fått så mye mer enn det jeg trodde jeg skulle få, sier Anne-Lise fornøyd. 

 

Behandler hele familien

Fire-fem uker etter at Anne-Lise begynte med e-Lybra, skjønte hun at det måtte være noe spesielt med apparatet. Effekten hun opplevde var så god at hun fikk lyst til å dele den med resten av familien. I september 2009 meldte hun seg på innføringskurs om e-Lybra hos Gry og bestilte eget utstyr. Fra da av kunne hun behandle seg selv.

– Jeg anser meg selv for å være realistisk. Men da jeg merket hvor stor nytte jeg hadde av det selv, tenkte jeg at andre også må få nytte godt av det. Nå går maskinen hver eneste dag hjemme hos oss, sier Anne-Lise. Hun bruker e-Lybra i familien og behandler det meste. Hun kjører behandling ved for eksempel stress, hodepine, migrene, forkjølelse, utslett og menstruasjonssmerter. Det hender også at ungene spør om hun kan sette i gang en behandling hvis det er noe spesielt de plages med. Anne-Lise har også merket at både hun og ungene har fått finere hud etter at de begynte med e-Lybra.

– Jeg hadde mye røde prikker og utslett før. Dette er nesten borte nå. Den siste behandlingen hos Gry fikk hun i september 2009.  

 

Fjernbehandling med kapsel

Man trenger ikke å være i nærheten av et e-Lybra apparat for å få en bioresonansbehandling. Det er også mulig å få fjernbehandling. Da må man først klippe av noen hårstrå og gi dem eller sende dem i posten til en e-Lybra terapeut sammen med navn, adresse og fødelsdato. Hud og spytt kan også brukes. Hos en e-Lybra terapeut blir frekvensene fra håret kopiert og lagret i programvaren på PC-en. Deretter lages en individuelt tilpasset behandling. Behandlingen blir lagret i en «e-pendants» som klienten får med seg. Denne fungerer som en mottaker som du kan få behandling med når og hvor som helst. Du kan henge den rundt halsen, ha den i lomma eller under hodeputen.

– Den vil jobbe i energifeltet og behandle ubalansene som dukker opp, sier Gry. Mottakeren som klienten har i lommen eller rundt halsen kan sammenlignes med en personlig mobiltelefon. Håret til klienten, som e-Lybra terapeuten har fått, er som telefonnummeret til klientens mobil. Når klienten ønsker det, kan terapeuten ringe dette nummeret – altså gi en fjernbehandling – ved å sette på e-Lybra programmet som tilhører kapselen.
– Det er bare en type DNA som har akkurat den koden. Når du sender frekvenser eller «ringer» til personen, så svarer biofeltet til vedkommende. Hårstrået resonnerer da med personens DNA. Bare en person i verden har akkurat den energien, utdyper Ølstad. 

 

Opplæring i e-Lybra

Gry Ølstad er ansvarlig for å innføre e-Lybra i Norge og for opplæring av nye brukere og e-Lybra terapeuter. Det finnes en e-Lybra distributør til i Norge. Også privatpersoner har mulighet til å kjøpe maskinene og få opplæring. Man trenger ikke være terapeut fra før, men det er en fordel.

– Du bør ha litt bakgrunn hvis du skal jobbe som terapeut. Da bør man i det minste ha grunnfag i anatomi og fysiologi. Men for deg selv og familien er det nok med et grunnleggende kurs, forklarer Gry. 
Det er mange måter å bruke e-Lybra på, blant annet ved å lage egne homeopatiske midler. Gry underviser på sine kurs både det grunnleggende og noe som er litt mer avansert. Når man har fått mer erfaring med klienter og egen e-Lybra maskin, kan man gå et todagers kurs i England. Gry har vært på disse kursene flere ganger.

– Du lærer noe nytt hver gang. Dette apparatet er helt fantastisk, synes hun. Blir du kjent med hennes egen helsehistorie og mer av hennes pasienterfaringer, vil du forstå litt av begeistringen hennes. Det kan du lese om her: www.energioghelse.no.