Bruker blomster for å få kontakt med den andre siden

Bruker blomster for å få kontakt med den andre siden

Colin Kingshott vil delta på åpent forum i paneldebatt om 2012 sammen med flere av de andre kursholderne på Storefjell.

Colin Kingshott er en kjent innovatør og nytenker innen planter, krystaller, lyd, vibrasjoner og farger. Han har lang erfaring som medium, og på Storfjell alternativfestival vil han berike deltakerne med sine unike evner som medium og resultatene av sin forskning på planter og natur. Med seg har han og hans kolleger naturlige blomsterprodukter for energi, healing og personlig transformasjon.

Colin Kingshott har siden 1980-tallet forsket på planter, krystaller og deres helende effekt. Han kombinerer bruken av ny teknologi, vitenskap og tradisjonelle healingmetoder. Colin er også et anerkjent medium med lang erfaring. Han fikk det naturlig inn tidlig gjennom familien som driver aktivt innen mediumskap. Allerede som lite barn mottok Colin informasjon fra den andre siden og fra planter og andre bevissthetsformer. Han utdannet seg som snekker og jobbet i mange år som dette i flere land frem til han ikke lenger kunne holde sine evner tilbake.

Vibrasjonsterapi
Colin er i dag administrerende direktør i Florachology. Han har svært åpne sanser og oppfatter lyder fra blant annet planter, farger og figurer. Han har jobbet i Skandinavia i flere år, men nå er det meste av hans fokus flyttet til Norge hvor Florachology og spesielt det som kalles PhytoSonus-systemer – plantelydessenser – er godt etablert. Han samarbeider i Norge med Sidsel Svestad fra LifeWorks Naturally, som er representant i Norge for hans produkter.

På alternativfestivalen på Storfjell i år vil han sammen med Sidsel demonstrere systemene og kunnskapen han har, både gjennom foredrag og i løpet av hele helgen hvor det blir mulig å bestille personlige readings og tester. I dette healingsystemet blir det foretatt stemmetester som avleses på et måleapparat. Måleapparatet viser hvilke toner personen mangler, hvilke chakra det er relatert til og hvilke blomsteressenser, oljer, farger og krystaller som kan hjelpe.

Norges energi
Colin Kingshott kan alltid tune inn på landskapsenergiene uansett hvor han kommer.

– Energien i et land har også en tone som sier noe om landets hensikt og om menneskene som bor der, sier Colin.

– Hvilket inntrykk av toner har du fått av Norges energi?

– I Norge opplever jeg den samlede energien som tonen D. Dette viser en kreativ og astral energi. Dette sier noe om hvilken hensikt og hvilke muligheter som finnes i Norge. Menneskene som er født i dette landet responderer og skaper sammen med denne energien. Det er en hensikt i at de er født her eller har flyttet hit, også sett i en større universell sammenheng.

– Har hele landet tonen D?

– Ja. På et felles plan ligger tonen D som en tydelig felles energi her. Jeg kan også sanse andre toner som har stor betydning for en spesiell by eller et bestemt område når jeg har besøkt forskjellige steder i Norge. Men som en felles generell energi vibrerer Norge på toneskalaen på en D. Jeg skal si mer om dette på foredrag på Storefjell-festivalen i mai. Tonen som et land har i toneskalaen sier meg noe om hensikten og bevissthetsmulighetene. Kontakt med naturens vibrasjoner og toner og bevisstheten rundt dette åpner veien videre inn til et menneskes høyere selv.

Helende essenser

Gjennom å studere plantene og tonene som plantene bærer, har Colin utviklet essenser som virker helende for mennesker.

Prinsippet er at vi alle er vibrasjon som kan «oversettes» til lyd. Når man tilfører vibrasjonene man mangler, oppstår det balanse som gjør at man ser ting klarere. Da kan man bedre styre sitt eget liv og ta bedre valg. Gjennom mange års forskning har han og kollegene oppnådd gode resultater med denne metoden.

Colin Kingshott presenterer sine unike systemer på lettfattelig engelsk. Hans kolleger oversetter til norsk underveis.

Det betyr svært mye å komme sammen slik som dette, sier Colin. – På Storefjell kan vi samle energiene og gjøre arbeidet i fellesskap.

Den harmoniske enhet
Foredraget på Storfjell alternativfestival siste helg i mai innebærer en reise gjennom naturens rike, hvor vi kan møte en allvitende intelligens og få forståelsen av at vi som mennesker er medskapere i det vi kaller selvreflekterende natur. I dette foredraget vil Colin ta deltakerne med på en sansereise hvor du vil oppleve lyder, plantekrystaller, plantearoma og multidimensjonale felt av energi som vi lever side om side med og tar del i.

Jeg liker at menneskene får en konkret «der og da-opplevelse.» Det vil bli opplevelser og eksempler på lyder direkte ut til deltakerne på alternativfestivalen som da selv kan få erfare hvordan dette virker, sier Colin. Jeg vil også dele ut krystaller fra planter til publikum underveis i foredraget slik at de kan oppleve hvordan de virker.

Foredrag om naturånder
Dette foredraget vil vise samspillet med en altomfattende bevissthet og Deva systemer av bevisstheten. Colin vil forsøke å forklare sine erfaringer med disse naturvesenene.

– Jeg har ganske nye fotografier av devaer som jeg håper å vise til deltakerne på festivalen, sier Colin. – Jeg vil også kontakte Storefjells deva når vi er der oppe. Jeg vil se på plantene og kontakte fjellets og landskapets deva og finne ut hva den skaper og vil kommunisere med oss, forteller han.

– Kan du tune inn på Storefjells deva og naturens energi i samspill med festivalen, og se hva som kommer til deg?

Ja, det vil jeg gjerne gjøre når jeg kommer til alternativfestivalen i mai. Jeg foretrekker å vente til jeg kommer dit og er i nær kontakt med landskapet og devaen, og gjøre en reading der og da. Jeg vil se på plantene som er der oppe og kontakte fjellets og landskapets deva og finne ut hva den skaper og vil kommunisere med oss om, sier Colin.

Demonstrasjon og mediumplattform
Under denne spennende demonstrasjonen jobber Colin som medium og bruker planteriket som verktøy for å komme i kontakt med deltakerne på alle plan med åndelige linker gjennom blomster eller blader. Deltakerne på mediumplattformen plukker på forhånd en blomst, et blad eller noe annet fra planteriket. Dette holder man i hendene et øyeblikk, før man legger det i en pose med et nummer. Så setter man seg blant publikum. Colin kommer ikke inn før dette er gjort. Han ser ikke denne delen av forberedelsen og vet ikke hvem som har forbindelse til de forskjellige posene.

Han blir trukket mot en av blomstene og posene, ser på den, og ser hva den sier ham. Så går han inn i en reading og spirituell forbindelse som medium med denne personen som har lagt planten i posen.

Jeg arbeider på denne måten som medium, og synes at det å holde energien og forbindelsen gjennom plantenes energi og å samarbeide med dem gjennom hele festivalen er en fin ting å gjøre, avslutter Colin.

Les mer på http://altfestival.no/