Feng Shui

Feng Shui

Akupunktur for hus og hjem

Det meste av det du tror du vet om feng shui, er antageligvis feil. I Vesten har vi bare fått lære en ørliten flik denne enorme læren om hvordan ytre omgivelser påvirker oss, og om energiene som utgjør «feng shuien» i hver og en av oss.
 
Mange tiltrekkes av feng shui fordi de har hørt at det handler om balanse, farger og interiør. Enkelte tror at feng shui er kinesisk interiørdesign. Selv om noe i feng shui handler om dette, er det bare skummet på overflaten. Klassisk feng shui er mye mer omfattende og dyptgående. 
 
– Det er trist at det som har nådd Vesten av feng shui, er så overflatisk. Den såkalte «smells and bells»-feng shuien, med litt røkelse her og en pengefrosk der, er ikke nok. Du kan selvsagt gjøre mye med energien og atmosfæren hjemme ved å vaske, lufte, rydde og henge opp ting. Men feng shui handler om så mye mer enn det. Feng shui er et omfattende og komplisert fag, sier feng shui-ekspert Reni Hagen. Utgangspunktet i feng shui er at man lærer seg å ta i bruk himmelens og jordens lover for å utnytte livsenergien – chi. Feng shui betyr vind og vann, og de står som symboler for dualismen i energiene vi omgir oss med til enhver tid. Vind representerer yang, det aktive prinsipp, mens vann representerer yin, det passive prinsipp. Dette omfattende forståelses- og helbredelsessystemet har røtter 6000 år tilbake i tid. Feng shui bygger på læren om yin og yang, de fem elementene og de 64 heksagrammene som er er omtalt i I Ching – Forvandlingenes bok. Fordi feng shui alltid har vært en lære i utvikling, tok den i sin tid opp i seg den taoistiske filosofien, og er like anvendelig i moderne hjem og storbyer i Vesten som på landsbygda i Østen.
 
– Selv om opprinnelsen er kinesisk, er metoden universell og mer aktuell enn noen gang. Verden trenger å komme i balanse og harmoni, og hver og en av oss kan bidra til dette i vårt eget liv, sier Reni. Hun tilbyr feng shui-konsultasjoner og holder kurs i feng shui over hele landet.  
 
Healing, ikke interiørdesign
 
Det er få i verden i dag som behersker autentisk klassisk feng shui slik den ble utviklet og praktisert som et mektig verktøy for hell og suksess i det keiserlige Kina gjennom flere tusen år. Det finnes riktignok mange populærløsninger i det kommersielle markedet, for feng shui er et yndet område for dem som vil tjene lettvinte penger på menneskers lengsler og håp om et rikere liv. Men denne lettvinte feng shuien kan aldri ha en så dyp virkning som den ekte og opprinnelige feng shuien kan ha.
 
– Feng shui er healing, ikke interiørdesign. Selvsagt hører interiøret med, men på et dypere plan enn vi er vant til å høre om. Feng shui byr på et av de mest kraftfulle verktøy som finnes på kloden i dag med hensyn til å skape seg et bedre liv. Det handler om utsøkte, innfløkte og avanserte energimønstre i og omkring oss – om himmelsk, jordisk og menneskelig chi – og om hvorden disse energiene kalkuleres, analyseres og håndteres, sier Hagen. Hun er utdannet hos Grand Master Chan Kun Wah. Som 14-åring ble han håndplukket av en av Hong Kongs største feng shui-mestere til å videreføre tradisjonen. Senere ble de enige om at Vesten trengte denne kunnskapen, og dermed bestemte han seg for å flytte til Skottland. Femti år senere har han utdannet minst 1000 studenter over hele verden. Tidligere ble kunnskapen holdt hemmelig, først og fremst fordi den keiserlige makteliten ville hindre andre i å bli like mektige, og kunnskapen ble kun overlevert fra en mester til få utvalgte elever. Andre feng shui-mestere har kritisert Grand Master Chan for å dele sine hemmeligheter, men selv synes han ikke det er noe galt i å spre det gode og nyttige budskapet om feng shui. Han ønsker at flest mulig av hans elever skal bli flinkere enn ham. 
 
Keiserlig feng shui

Det finnes flere feng shui-retninger, men to hovedmåter å arbeide på – med form og med kompass. Formskolen handler om hvordan naturens og omgivelsenes former påvirker oss – for eksempel hvordan huset ligger i landskapet, om det har støtte av en ås eller et annet hus bak seg. Kompass-skolen handler om å bruke et feng shui-kompass, «lo pan», for å registrere virkningen av de forskjellige himmelretningene. 
I Chue feng shui, som er den retningen Grand Master Chan underviser i, benyttes både form og kompass, noe som ifølge Reni bidrar til treffsikre og kraftfulle feng shui-analyser. Chue feng shui er basert på Imperial Yuen Hom feng shui, som springer ut fra den formen som utviklet seg ved keiserlige hoff i Kina. Store ressurser ble lagt ned i å utvikle denne formen, fordi keiserne ønsket å sikre seg makt, innflytelse og penger. Kunnskapen ble også omskrevet, kodet og kryptert for at færrest mulig skulle få tilgang til den. 

 

Undersøker energien

Feng shui handler om å åpne opp for den gode energien i en bygning, enten det er i et hjem, et firma eller en butikk, og sørge for god energiflyt. Den usynlige energien som treffer inngangsdøra, vil ifølge feng shui påvirke bygningen eller huset med stor kraft, så den bør være til det beste for dem som bor der.

– Vi ser på hvordan energien treffer inngangsdøra, og hvordan den strømmer til bygningen utenfra. Vi ser også på hvordan bygningen ligger vendt, altså måler vi husets rygg. Ingen hus ligger likt vendt, selv ikke rekkehus. Bare noen få millimeter kan føre til at energien treffer husene forskjellig, sier Reni. Feng shui-konsulenten undersøker hvordan inngangsdøra og huset passer med dem som bor der. I tillegg ser hun på romfordelingen – ligger kjøkkenet i den delen av huset hvor det er gunstig at noe kokes, spises og næres? Sover beboerne i gode og egnede områder for hvile? Har et par som ønsker barn, «barneenergi» på soverommet, og er ektesengen vendt slik at denne energien er sterk nok? For å finne ut av alle disse retningene og energiene, bruker Reni det nevnte kompasset, som er feng shui-konsulentens viktigste verktøy. Kompasset har 364 «himmelretninger» og en hel masse ørsmå kinesiske tegn, heksagrammer og tall.

– Vi måler og kalkulerer energier og små grader utifra kompasset. Forskjellen på en grad kan utgjøre penger eller ikke penger for et firma, forteller hun.I feng shui heter det at chien, altså energien, er mye klokere enn oss. Men den trives ikke når det er blokkeringer og den ikke har mulighet for å komme til i alle kroker og skape god energi. 

– Er møbleringen mot alle feng shui-prinsipper, trives ikke chien. Og når chien sliter i huset, får det konsekvenser for de som bor der, påpeker Reni, som tipser om at det kan være lurt å ommøblere ofte, eller i hvert fall skyve litt på møbler og ting slik at chien får komme til i stagnerte kroker. 

– Står du fast i livet? Vær sikker på at det finnes stagnert energi i hjemmet ditt, sier Reni.  

 

Yin og yang

Helt grunnleggende i klassisk feng shui står også læren om yin og yang, altså balansen mellom kontraster som lys og mørke, sol og måne, mann og kvinne, dag og natt, hvitt og svart, aktivitet og stillhet.
I feng shui har man for eksempel uttrykk som yang-hengslet dør og yin-hengslet dør. En yang-dør passer bra i et rom der det skal være aktivitet. Den åpner og viser hele rommet idet døren går opp. En yin-dør avdekker rommet på en mye varsommere måte. Den er best for rom hvor man vil ha fred og ro, som i soverom. Når man åpner døra, skal man ikke kunne se rett på senga med en gang. 

– Du merker veldig godt forskjell på et yang-rom og et yin-rom, sier Reni. Yin representerer det stille, dype, natten, mørket, månen og det feminine. Yang er det aktive, lyset, solen og det maskuline. Motsetningene er avhengig av hverandre – uten det ene eksisterer ikke det andre. 

– Når du praktiserer denne kunnskapen, kan du oppnå det du vil i livet, sier Hagen.  

 

Trygghet og støtte i ryggen

Omgivelsene rundt mennesker, både i og rundt bygninger, har altså mye å si i feng shui. Et velkjent feng shui-råd er at man skal ha støtte i ryggen når man sitter og jobber. Sofaer og arbeidsstoler som har ryggen vendt mot en vegg, sies å kunne gi oss trygghet, støtte og oversikt. 

– Uten støtte i ryggen er vi alltid i alarmberedskap, noe som er energitappende og på sikt ugunstig for helsa. Stoler med høyt ryggstø er veldig bra. Enda viktigere er det at man unngår å sitte med ryggen vendt mot døra, noe som dessverre er praksisen de fleste steder, både på hjemmekontorer og i firmaer. For instinktivt vil kroppen være på vakt fordi den ikke har oversikt og kontroll, utdyper Hagen. «Støtte i ryggen» gjelder også huset, og hvorvidt man har dette eller ikke, går for å ha stor innvirkning på beboernes helse. Støtten kan være en ås, en bakke, et stort tre eller et annet hus bak. 

– Like viktig er det at det finnes støtte på hver side av huset, ved at noe i landskapet tar vare på og holder på energien. Mangler man slik støtte, ser man det gjerne på hvordan beboerne trives eller ikke trives, om de kanskje er mer borte enn hjemme, sier Reni. 

 

Åpen sikt, åpen fremtid

I tillegg til støtte i ryggen er det i feng shui mest gunstig å ha det åpent foran seg der man sitter. 

– Se hvordan barn reagerer når vi ber dem sitte ved en leksepult vi har plassert inntil veggen. Sitter de der? Nei. Den veggen representerer nemlig fremtiden. Barn går ikke med på å bli tilbudt en blokkert fremtid. Lag støtte i ryggen og sett barnet helt motsatt vei. Det er ikke noe vanskelig, det er bare litt uvant tankegang, tipser Remi. Sitter du med en dør bak deg og med ansiktet vendt mot en vegg, blir det dobbel negativ effekt. I feng shui betyr det at du har en blokkert fremtid, og at du bruker mye ubevisst energi på forsvar mot potensielle angrep bakfra. 

– Det kan føre til at du opplever motstand, manglende hell og suksess i det du foretar deg der. I stedet for å slite med en følelse av utilstrekkelighet, kan du gjøre litt om på omgivelsene og få det mye bedre, sier Hagen. Det er altså en sterk forbindelse mellom det materielle og det åndelige i feng shui og kinesisk filosofi for øvrig. I kinesisk filosofi og i taoismen snakkes det om tre former for hell. Det første er himmelsk hell, det vil si innflytelsen fra de planetene som stod på himmelen da vi ble født. Det andre er menneskehell, som er det vi gjør ut av livet – ambisjonene våre, engasjement, evnene og viljen vår til å lykkes og få til ting. Det tredje er jordisk hell, som er den feng shuien vi omgir oss med. Feng shui handler om alle disse tre typene hell. Målet er å hjelpe mennesker til å bli medskapere i eget liv, slik at vi i større grad får oppleve å være på «rett sted til rett tid». 

 

Graver til kjernen

Reni Hagen utfører feng shui-konsultasjoner for både privatpersoner og bedrifter. Før Reni drar ut på et feng shui-oppdrag, ber hun om plantegning av huset og klientens fødested og nøyaktige fødelstidspunkt.

– Du kan ikke gjøre skikkelig feng shui uten også å gjøre en feng shui-analyse av de som bor eller jobber på stedet, mener hun. Dette er en personlig feng shui-analyse basert på kinesisk astrologi. Man får ikke sitt fulle horoskop når man bestiller feng shui på en leilighet eller et firma, men man får vite noen hovedtrekk. Gjelder det feng shui for et privat hjem, ber hun om fødselsdetaljene til dem som bor der. Er det et firma, ber hun om eierens og daglig leders fødselsdetaljer. I tillegg spør hun om klienten har spesielle problemer angående helse, familie, økonomi, arbeid eller relasjoner. I dialog med klienten prøver hun å finne ut når problemet startet og om det er andre faktorer som kan ha påvirket problemet. Som en støtte bruker hun også klientens horoskop til å finne ut hvilke aspekter som kan ha hatt innvirkning. I tillegg ser hun på ytre elementer i boligen eller på arbeidsplassen som kan ha påvirket energiene i personens omgivelser. Kanskje har man ommøblert, flyttet, pusset opp, byttet en dør, byttet farger eller andre elementer som har forandret tilværelsen og skapt en helt annen energi.

– Jeg er nødt til å grave litt for å komme i nærheten av kjernen, sier Reni. Når hun utfører konsultasjon for et firma, kan hun for eksempel finne det beste området for den kreative staben, den maksimale plassen for den som selger og sender ut faktuaer, og den aller beste posisjonen for sjefen. I private hjem kan hun foreslå å hengsle om en dør, bytte om på rombruk, tilføre elementer og farger for å dempe virkningen av en ugunstig innflytelse, samt tipse om hvordan man skal plassere møbler og gjenstander for å skape best mulig flyt av chi.