Fatima

829 95 130 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 30 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Fatima har over 35 års erfaring som klarsynt, og hun bruker både tarotkort og runer som hjelpemiddel. Hun får gode tilbakemeldinger og er også kjent fra blant annet TV2.Fatima gir både veiledning og healing.


Mange mener at når man bruker runer som hjelpemiddel, er man lettere i stand til å gi klare ja og nei svar, og Fatima har lang erfaring med nettopp runer.