Siv

829 95 307 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 07 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Hei, jeg heter Siv.


Jeg har hatt evner helt siden jeg var barn.
Mitt spesialfelt er å se hva som har vært, og hva som kommer for mennesker. 


Jeg både ser, kanaliserer og besvarer spørsmål helt uten hjelpemidler. 
Er klarhørt/ klarsynt og tar inn beskjeder fra den andre siden.
Får også inn datoer, bilder og er meget treffsikker på fremtid. 


Er sertifisert mester DNA3, master thethahealer/intuitiv anatomi, energi coaching, metakongnetive metoder, energi psykologi, regresjon, mentaltrening, traumebehandling, samt manifestasjon og mester i Thetakoder.


Jeg er også sertifisert i Det Norske Healerforbund. Utdanning i sykdom og lidelser, vitaminbruk, coaching og traumebehandling rundt sykdom.


I tillegg er jeg godkjent hypnose- og regresjonsterapeut, praktiserer coaching, manifestasjon og kobler meg raskt inn i dine energier. 
Jeg veileder i alle spørsmål og gir deg klare svar.


Er også lærer og holder egne kurs.


Har alltid vært opptatt av mennesker, dyr og naturen, så veiledning og helbredelse faller naturlig for meg.
Mitt kall her i livet er å hjelpe deg ut fra mine evner, i kjærlighetens lys.