Ingrid

829 95 419 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 19 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Ingrid

Lang erfaring innenfor astrologi og tarot.

Kjent for sin klarhet og gode tolkninger.

Benytter den positive Qi-enerigien for å kunne gi deg en hjelpende veiledning.

Utdannelse innenfor Feng Shui.