Ingrid.

829 95 122 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 22 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Ingrid har lang erfaring innenfor astrologi og Tarot. Hun er kjent for sin klarhet og gode tolkninger. I den senere tid har hun også tatt videre utdannelse innenfor Feng Shui, og hun har gått flere skoler, blant annet i det fjerne østen. Hun benytter den positive Qi-enerigien for å kunne gi deg en veiledning som kan hjelpe deg i livet.