Hilde-Karin

Mitt navn er Hilde-Karin. Jeg er født i oktober i 1965 og jeg bor på Osterøy utenfor Bergen. Mine evner er medfødt og har alltid vært en viktig del av hvem jeg er. Jeg kaller meg energiarbeider i dag fordi jeg synes det er et mer dekkende begrep. Opprinnelig er jeg utdannet modellør ved moteakademiet ESMOD Oslo as og har jobbet mange år i motebransjen. Å jobbe med klær og å være kreativ har gitt meg en fin erfaring. Noe manglet som gjorde at jeg havnet i et viktig veivalg og jeg bestemte meg for å utvikle og strukturere mine evner og se hvor dette ledet meg. Så her er jeg og føler at jeg har skapt en meningsfylt jobb som er meg. Det er fint å oppdage at bruk av klarsynte og healere i løpet av de siste årene har blitt mer akseptert, og at det er mer vanlig å prøve dette enn før.

Det kan være vanskelig å beskrive eller forklare hva det vil si å være klarsynt og ha healingevner, men personlig tror jeg at det er meningen at vi skal bruke disse og være til støtte og berikelse for våre medmennesker i ulike faser i livet. Med bakgrunn i egne evner og denne livsfilosofien så har jeg tatt ulike utdannelser og tilleggskurs for å kvalifisere meg i mitt yrke som coach, klarsynt veileder og godkjent healer. Mine utdannelser har gitt meg faglig tyngde og integritet med tanke på kunders tillit til den jobben jeg gjør.

Med 10 års erfaring med konsultasjoner, healingarbeid, husrensing og i tillegg erfaring fra svensk TV har jeg en allsidig erfaring og tilby kunder. For alle som ikke har anledning til å besøke min klinikk i Bergen, www.arnaklinikken.no , tilbyr jeg konsultasjon med klarsyn over telefon.

Jeg forholder meg til taushetsplikt, og alt vi snakker om forblir mellom oss.

Gå gjerne inn på min egen hjemmeside www.hildekarin.no  for mer informasjon.

Velkommen til en samtale på telefonnummer: 829 95 399 (kr 26,00/min).