Frida

829 95 158 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 58 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Frida er en svært erfaren, og seriøs rådgiver. Hun har vært med på teletorget siden 1995, og er en aktiv kursholder og veileder med hele landet som virkefelt. Frida er klarsynt, dvs. at hun ser ditt chakrasystem, med all den informasjonen som ligger der om fortid, nåtid og fremtid.

Ved telefonkonsultasjoner bruker hun også tarot som en inngangsport til ditt energifelt, men når hun først er inne strømmer bildene på. Hun brenner for å hjelpe mennesker til å få kontroll over sitt eget liv. Som hun selv sier. ”Hovedgrunnen til å få vite noe om ens egen fremtid, er jo egentlig bare for å kunne forandre den dersom man ikke liker det man ser…”.