Evita

829 95 152 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 51 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Medfødte healende og synske evner.
Kanaliserer via bordkort eller veileder på en spesiell gammel, finsk måte der jeg kun henter fra din underbevissthet, aldri fra mine meninger, men fra din egen indre sannhet.
Jobber med energiene både under og etter en samtale.
Jeg har et eget «tidslegg» der jeg går ekstra sikkert inn på tid (dag og dato). Vanligvis tar jeg med fortid, nåtid og fremtid for nye kunder. Det er for at kunden skal se at det som jeg sier, stemmer- og for at jeg lettere skal få med energiene. Jeg har lang erfaring fra teletorg og har siden 80-tallet levd mest i det spirituelle <3 Reading, healing, energier, husrens, regresjon, aromaterapi inkludert healing mm.
Meget gode tilbakemeldinger.


Jeg finner også bortkomne gjenstander, dyr og mennesker.


Les mer på spaakort.no