Eli Wium

829 95 055 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 55 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Eli Wium har blitt en meget etterspurt person, grunnet sine klarsynte evner. Så lenge hun kan huske har hun hatt evnene sine, som gjør at hun kan fange opp energier av ting som har skjedd, skjer eller kommer til å skje. Dette gjør at hun ser, hører, lukter eller føler ting.

Selv om hun har hatt disse evnene hele livet, har hun ikke selv kunnet bestemme hva hun vil og ikke vil se. For ca. 10 år siden kom hun borti en tarotkortstokk og da kunne hun begynne ved hjelp av dem å styre det hun vil få inn. Siden den dagen var tarot blitt hennes arbeidsredskap.

Eli har de siste årene reist mye rundt i landet på alternativmesser og temakvelder. Hun har mye kunnskap om forskjellige paranormale redskaper. Hun holder kurs i tarot og holder foredrag rundt om i landet der hun tar opp temaer som verdier, tankekraft, livsoppgave, den frie vilje og fellesskapet. Hun snakker også om hvordan ”alt henger sammen”, tarotkortene, symboler, numerologi, astrologi, myter og legender. Hun viser lysbilder og forteller om sine opplevelser fra hennes liv, om dette med å være klarsynt.

Selv om Eli kan se gjengangere og andre former for energier, er hovedoppgaven hennes å hjelpe mennesker. Valgene her i livet må en ta selv, men hun kan hjelpe dere med å finne ut hvilke muligheter dere har.