Cindy

829 95 086 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 86 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Cindy har lang erfaring med veiledning og coaching, spesielt innenfor kjærlighet og parforhold.

Hun benytter tarot og legger også stor vekt på intuisjon og følelsene hun får inn når hun snakker med sine kunder.
Hennes erfaring med astrologi blir tidvis flettet inn i samtalene.