Pia

829 95 768 (kr.29,90 pr min)

Betaling via mobilregning og faktura

21 05 87 68 (kr.26,90 pr min)

Kortbetaling via veiledertjenesten.no

Healer og medium/sterk intuitiv, med livserfaring. Jeg setter meg med glede inn i din situasjon, og veileder deg til den beste veien videre. 


Noen store ting i livet er satt i stein, mens andre ting kan være mer diffust, vi er med på å skape vår egen realitet, med den energien vi bærer på. Jeg hjelper deg til å se hva du tiltrekker deg, slik du er og lever nå. Jeg vil gjerne hjelpe deg å komme mer i din kraft, og til å komme ut av offerroller, som vi alle er innom på forskjellige områder av livet, til forskjellige tider. 


Flere har gitt meg tilbakemeldinger om at de har blitt bedre i kroppen etter samtaler og fjernhealinger med meg og at de har fått NY livsgnist, og funnet håpet igjen. Jeg er ikke redd for å gå i dybden, og hjelpe deg å forløse gamle mønstre og byrder som kanskje er nedarvet, eller fra tidligere liv. Jeg kan bruke lysspråk og toner, som kan åpne opp blokkeringer og samtidig gi bilder og informasjon. 


Jeg har mye erfaring som samtalepartner, og dømmer ikke.


Jeg er kjent for å ha godt humør, stor innsikt og jeg gleder meg til å kunne hjelpe deg på din vei ❤️


Jeg tror på bønnens kraft, og kan be for deg.